Spain 6M yieldSpain 6M yieldSpain 6M yield

Spain 6M yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
0%
วันครบกำหนดอายุ
ม.ค. 10, 2025
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

ES06MY เทรดที่ 98.328 EUR ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 3.457% — มีการปรับลดลง 1.79% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ ES06MY อยู่ที่ 3.457% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 1.311% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง 163.69% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ ES06MY มีการปรับลดลง 1.79% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับเพิ่มขึ้น 0.85% และอัตราผลตอบแทนของ ES06MY ได้มีการปรับลดลง 7.54% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ ES06MY คือ 10 ม.ค. 2025
คุณสามารถซื้อ ES06MY ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ