หุ้นราคาต่ำบาท —หุ้นสิงคโปร์

หุ้นสิงคโปร์ พร้อมกับราคาที่ต่ำสุดในชุดเดียว: สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนทุกกลุ่ม รายชื่อชุดนี้อาจทำกำไรให้ได้แต่ก็มีความผันผวนสูงเช่นกัน เราได้จัดเรียงข้อมูลตามราคาและมาพร้อมกับตัวชี้วัดสำคัญที่น่าจับตามอง
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
55RAAP STRATEGIC
0.001 SGD0.00%1.9 M0.7617.829 M SGD−0.00 SGD+66.67%0.00%บริการผู้บริโภค
FFQ7JASPER INV - WATCH LIST
0.001 SGD0.00%1.5 K0.004.354 M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%ระบบขนส่ง
11D5CAPITAL WORLD
0.002 SGD0.00%500.1 K0.0832.2 M SGD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
11D3LIFEBRANDZ
0.002 SGD−33.33%15.03 M1.027.321 M SGD−0.00 SGD+38.46%0.00%บริการผู้บริโภค
5532DISA
0.002 SGD0.00%222 K0.0220.213 M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5594CAPALLIANZ
0.002 SGD0.00%1.43 M0.1417.105 M SGD−0.00 SGD−109.52%0.00%แร่พลังงาน
AA33SOUTHERN ARCH
0.002 SGD0.00%2.375 M1.2055.142 M SGD0.00 SGD+100.00%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
440ESPACKMAN
0.002 SGD−33.33%530.3 K0.495.515 M SGD−0.01 SGD+71.51%0.00%บริการผู้บริโภค
443EVCPLUS
0.003 SGD0.00%301.8 K0.1015.002 M SGD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
11L2HIAP SENG IND
0.003 SGD0.00%2 M0.62บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5585ASIAN MICRO
0.003 SGD+50.00%682.6 K1.293.429 M SGD−0.00 SGD−150.00%0.00%สาธารณูปโภค
5584AJJ MEDTECH
0.004 SGD0.00%698.8 K0.305.508 M SGD−0.00 SGD−55.56%0.00%บริการผู้บริโภค
55WVASIAPHOS
0.006 SGD0.00%629.9 K1.026.189 M SGD2.860.00 SGD0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
441TGCCP
0.006 SGD+20.00%599.5 K1.546.785 M SGD6.000.00 SGD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CC06CSC
0.006 SGD0.00%150.6 K0.3021.407 M SGD−0.00 SGD−628.57%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EE27THE PLACE HLDG
0.007 SGD+16.67%18 K0.0135.284 M SGD14.000.00 SGD0.00%บริการเชิงพาณิชย์
Y35ANAN INTL
0.008 SGD0.00%1.221 M0.1433.865 M SGD4.440.00 SGD−73.91%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5579OCEANUS
0.009 SGD0.00%13.824 M0.56230.985 M SGD−0.00 SGD−125.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AA31ADDVALUE TECH - WATCH LIST
0.009 SGD+12.50%4.55 M3.0725.936 M SGD−0.00 SGD+71.05%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
55G9TRITECH
0.010 SGD0.00%1 K0.0011.815 M SGD−0.00 SGD−21.62%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5505ASIAMEDIC
0.010 SGD−9.09%120 K0.5812.7 M SGD5.880.00 SGD+183.33%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
11H3CLEARBRIDGE
0.010 SGD0.00%30 K0.026.191 M SGD−0.05 SGD−60.00%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
99QXBEVERLYJCG
0.011 SGD0.00%170.4 K0.056.485 M SGD−0.01 SGD0.00%0.00%บริการการกระจายสินค้า
88YYBIOLIDICS
0.012 SGD0.00%2000.008.937 M SGD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PH0HATTEN LAND
0.012 SGD0.00%806 K0.3222.285 M SGD−0.00 SGD+57.45%0.00%การค้าปลีก
ZZ4DMEDILIFESTYLE
0.012 SGD+9.09%606 K0.601.261 M SGD−0.03 SGD−6.67%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
S3NOKH GLOBAL
0.012 SGD0.00%1000.0013.544 M SGD3.870.00 SGD−16.22%0.00%การเงิน
55AIH2G GREEN
0.012 SGD0.00%2000.0015.465 M SGD−0.00 SGD+20.83%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
V2YV2Y CORP
0.012 SGD0.00%532.9 K2.624.247 M SGD−0.00 SGD+55.93%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
55F7WILTON RESOURCES
0.013 SGD0.00%499.5 K0.3634.112 M SGD−0.00 SGD−316.67%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
55QYNET PACIFIC FIN
0.017 SGD0.00%43.1 K0.188.936 M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%การเงิน
KKUOINTL CEMENT
0.017 SGD0.00%302.3 K0.1098.696 M SGD6.070.00 SGD−39.13%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
443AGS HLDG
0.019 SGD−5.00%30 K0.463.78 M SGD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AAAJSUNMOONFOOD
0.019 SGD0.00%228 K0.6117.161 M SGD0.00%บริการการกระจายสินค้า
CC8RJIUTIAN CHEMICAL
0.020 SGD0.00%1.643 M0.6739.769 M SGD−0.03 SGD−200.92%52.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
442WZIXIN
0.021 SGD0.00%28.8 K0.0329.06 M SGD−0.00 SGD−600.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
11B0MM2 ASIA
0.021 SGD0.00%310.3 K0.1387.904 M SGD0.00%บริการผู้บริโภค
442FTOTM TECH
0.022 SGD0.00%120 K0.0329.502 M SGD−0.01 SGD+62.61%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LL23ENVIRO-HUB
0.022 SGD0.00%169 K0.0533.906 M SGD18.330.00 SGD−42.86%4.55%บริการการกระจายสินค้า
55HVKOH ECO
0.023 SGD0.00%1.06 M1.1764.816 M SGD−0.01 SGD−700.00%1.09%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
440VALSET
0.024 SGD0.00%209.8 K0.0783.825 M SGD−0.00 SGD+96.46%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
443FACROMETA
0.024 SGD+9.09%100 K0.216.934 M SGD−0.03 SGD−5500.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
441FGSS ENERGY
0.027 SGD0.00%4.036 M2.0617.015 M SGD−0.01 SGD−204.08%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
Y45SMI VANTAGE - WATCH LIST
0.027 SGD−3.57%1.149 M0.1716.875 M SGD−0.01 SGD+60.43%0.00%บริการการกระจายสินค้า
55WAOUE HEALTHCARE
0.027 SGD−3.57%36 K0.10124.408 M SGD24.550.00 SGD−95.62%0.00%การเงิน
5AEPOLLUX PROP
0.027 SGD0.00%701 K0.7374.506 M SGD45.000.00 SGD−57.14%0.00%การเงิน
5554KING WAN
0.028 SGD0.00%1.42 M0.3619.554 M SGD6.090.00 SGD+228.57%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
55NFMENCAST
0.030 SGD−3.23%605 K0.3314.139 M SGD9.380.00 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
55REASIA VETS
0.030 SGD−41.18%3000.017.453 M SGD−0.01 SGD−168.42%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
55ORHEATEC JIETONG
0.031 SGD+3.33%2.877 M1.146.143 M SGD23.850.00 SGD0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SS7PSOILBUILD CONST
0.032 SGD+6.67%40 K0.6744.165 M SGD6.150.01 SGD0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RRXSPACIFICRADIANCE
0.035 SGD0.00%1.88 M0.4562.738 M SGD0.930.04 SGD−97.12%0.00%ระบบขนส่ง
MMF6MUN SIONG ENGG
0.035 SGD−2.78%270 K0.5120.902 M SGD−0.00 SGD−500.00%1.11%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
55GIINTERRA RESOURCE - WATCH LIST
0.036 SGD+2.86%65 K0.1722.942 M SGD6.920.01 SGD−1.89%0.00%แร่พลังงาน
55I1KOP
0.039 SGD+5.41%100 K0.1740.995 M SGD27.860.00 SGD0.00%การเงิน
BBLUGRP - WATCH LIST
0.039 SGD0.00%10 K1.277.028 M SGD−0.03 SGD−993.33%0.00%บริการการกระจายสินค้า
Z59YOMA STRATEGIC
0.041 SGD0.00%2.472 M0.3992.118 M SGD−0.02 SGD+46.38%0.00%การเงิน
5583PROGEN
0.041 SGD0.00%665 K4.1116.011 M SGD0.00%บริการการกระจายสินค้า
Q0XLEY CHOON
0.043 SGD0.00%1.585 M0.3364.748 M SGD6.230.01 SGD+13.11%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
55WFISOTEAM
0.043 SGD+2.38%377.1 K0.1229.298 M SGD7.540.01 SGD0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
55FWACESIAN PARTNERS
0.045 SGD0.00%600.4 K0.2621.878 M SGD2.900.02 SGD+307.89%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
NR7RAFFLES EDU
0.047 SGD+2.17%419.8 K0.1663.657 M SGD−0.01 SGD−182.14%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
NNHDJUBILEE
0.047 SGD−4.08%200 K0.2415.403 M SGD3.090.02 SGD0.00%บริการการกระจายสินค้า
443BSECURA
0.048 SGD−2.04%100 K0.5919.6 M SGD18.460.00 SGD−57.38%5.10%บริการเชิงพาณิชย์
QS9G INVACOM
0.049 SGD+2.08%4.297 M0.8613.04 M SGD−0.00 SGD−262.07%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TVVOXPAY FINANCIAL
0.050 SGD−3.85%190.9 K0.9614.344 M SGD−0.01 SGD+93.98%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
S69SERIAL SYSTEM
0.050 SGD+4.17%185 K0.5843 M SGD−0.02 SGD−231.14%11.67%บริการการกระจายสินค้า
1F3ASPEN
0.051 SGD−3.77%4.341 M0.2657.413 M SGD−0.03 SGD−229.00%0.00%การเงิน
AA50THOMSON MEDICAL
0.052 SGD+1.96%3.653 M1.121.348 B SGD86.670.00 SGD−14.29%0.78%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
FF86MYP
0.052 SGD+48.57%10.3 K1.2855.736 M SGD−0.00 SGD+97.07%0.00%การเงิน
QZGACCRELIST LTD
0.054 SGD0.00%52.5 K0.2316.858 M SGD7.010.01 SGD0.00%บริการการกระจายสินค้า
Y3DMDR LIMITED
0.054 SGD+3.85%32.4 K0.4345.529 M SGD−0.05 SGD−950.88%9.33%การค้าปลีก
N32NIPPECRAFT
0.056 SGD+3.70%3.155 M0.6018.975 M SGD10.770.01 SGD+300.00%0.00%การค้าปลีก
O9EPARKSON RETAIL - WATCH LIST
0.057 SGD0.00%1.307 M0.4138.407 M SGD1.400.04 SGD−49.12%0.00%การค้าปลีก
BBIPVIBRANT GROUP
0.058 SGD0.00%83.2 K0.2540.164 M SGD−0.01 SGD−241.27%1.72%ระบบขนส่ง
55UALUMINOR
0.058 SGD+3.57%8.3 K0.399.376 M SGD24.170.00 SGD0.00%การเงิน
LL02METIS ENERGY - WATCH LIST
0.059 SGD+7.27%184.1 K0.39166.833 M SGD−0.00 SGD−466.67%0.00%สาธารณูปโภค
BBFITIONG SENG - WATCH LIST
0.059 SGD0.00%185.4 K2.5226.044 M SGD−0.03 SGD+76.83%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
99I7NOSIGNBOARD
0.062 SGD−22.50%75.3 K9.2824.661 M SGD−0.02 SGD+36.24%0.00%บริการผู้บริโภค
5LYMARCOPOLO MARINE
0.065 SGD−4.41%31.393 M1.26254.962 M SGD10.660.01 SGD+45.24%1.47%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
AA04ASL MARINE - WATCH LIST
0.065 SGD+1.56%4.671 M1.2843.034 M SGD1.580.04 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
55ABTREK 2000 INTL - WATCH LIST
0.067 SGD−4.29%42.5 K1.0821.916 M SGD10.630.01 SGD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AA52ANNAIK
0.069 SGD−1.43%156.1 K4.7620.196 M SGD6.160.01 SGD+4.67%5.71%การผลิตของผู้ผลิต
BBEHCHINA INTL
0.069 SGD−25.81%4.9 K2.197.252 M SGD−0.18 SGD−17.75%10.75%การเงิน
42TTRENDLINES
0.069 SGD−1.43%101.8 K0.2567.208 M SGD−0.05 SGD−615.15%0.00%การเงิน
UUUKPASTURE HOLDINGS
0.070 SGD0.00%9001.15บริการการกระจายสินค้า
AA30ASPIAL CORP
0.070 SGD+4.48%293 K1.78149.628 M SGD−0.01 SGD−5300.00%3.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
P36PAN HONG
0.071 SGD+1.43%133 K0.2735.862 M SGD11.270.01 SGD−87.67%0.00%อื่นๆ
5595GKE
0.074 SGD+2.78%1.321 M1.6055.809 M SGD11.940.01 SGD−45.61%2.78%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
CC04CASA
0.075 SGD0.00%1 K0.0115.737 M SGD7.810.01 SGD−15.04%4.00%บริการการกระจายสินค้า
KKUHTSH
0.076 SGD−24.00%5000.183.371 M SGD8.640.01 SGD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
55EBCFM
0.078 SGD+4.00%320.3 K0.3815.115 M SGD7.360.01 SGD+186.49%9.92%การผลิตของผู้ผลิต
VI2TC AUTO
0.080 SGD−1.23%370 K1.8547.759 M SGD−0.03 SGD1.62%การค้าปลีก
EENVLS 2 HOLDINGS
0.081 SGD0.00%1.149 M0.7514.985 M SGD9.640.01 SGD0.00%บริการเชิงพาณิชย์
55SODUTY FREE INTL
0.082 SGD+5.13%32 K0.6093.46 M SGD20.000.00 SGD+46.43%3.27%การค้าปลีก
S51SEATRIUM
0.083 SGD0.00%576.389 M0.975.664 B SGD−0.03 SGD+56.66%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
5KISOUP HOLDINGS
0.084 SGD−4.55%25.6 K0.7824.581 M SGD14.240.01 SGD+110.71%2.27%บริการผู้บริโภค
TWLMEMIONTEC HLDGS
0.088 SGD+23.94%5 K0.1546.915 M SGD17.960.00 SGD+113.04%1.66%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5UXOXLEY
0.089 SGD0.00%166.2 K0.82382.093 M SGD−0.02 SGD−3400.00%2.81%การเงิน
55POHIAP TONG
0.089 SGD+4.71%32 K0.0726.976 M SGD2.720.03 SGD+388.06%5.88%การเงิน