บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

16
หุ้น
22.465B
เงินทุนของตลาด
35.318K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.37%
เปลี่ยนแปลง
−1.53%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.76%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.88%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
1B1HC SURGICAL
0.400SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
5K2K59.557MSGD15.750.03SGD
1D4AOXIN Q & M
0.130SGD−7.14%−0.010SGD
มีแรงขายรุนแรง
100K13K66.468MSGD−0.00SGD
1H3CLEARBRIDGE
0.034SGD−2.86%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
1.104M37.543K21.637MSGD−0.03SGD172
40TISEC
0.295SGD−1.67%−0.005SGD
มีแรงขายรุนแรง
15.1K4.455K171.669MSGD0.02SGD
505ASIAMEDIC
0.013SGD8.33%0.001SGD
มีแรงซื้อ
150K1.95K13.434MSGD−0.00SGD
5G3TALKMED
0.415SGD2.47%0.010SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
10042548.86MSGD20.350.02SGD
5NGHEALTHWAY MED
0.037SGD−2.63%−0.001SGD
มีแรงขาย
3.1K115172.301MSGD13.570.00SGD120
5TNMEDI LIFESTYLE
0.009SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขายรุนแรง
200K1.8K5.373MSGD−0.01SGD
A50THOMSON MEDICAL
0.074SGD−2.63%−0.002SGD
มีแรงขายรุนแรง
10.462M774.158K2.01BSGD38.000.00SGD
BSLRAFFLES MEDICAL
1.46SGD1.39%0.02SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
1.709M2.495M2.704BSGD25.760.06SGD
EHGECON HEALTHCARE
0.182SGD1.11%0.002SGD
มีแรงขาย
8.1K1.474K46.26MSGD105.880.00SGD
FRQSING PAINCARE
0.215SGD2.38%0.005SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
4.5K96837.721MSGD9.420.02SGD
MIJALLIANCE HC
0.174SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
4K69635.974MSGD11.600.02SGD242
OTXMEDINEX
0.220SGD4.76%0.010SGD
มีแรงซื้อ
3.5K77027.865MSGD19.630.01SGD84
P8ACORDLIFE
0.320SGD3.23%0.010SGD
มีแรงซื้อ
3009681.696MSGD14.350.02SGD
Q0FIHH
1.84SGD0.55%0.01SGD
มีแรงซื้อ
10.2K18.768K16.192BSGD30.030.06SGD
QC7Q&M DENTAL
0.365SGD4.29%0.015SGD
มีแรงซื้อ
2.77M1.011M328.805MSGD19.770.02SGD