อื่นๆ (ภาค)

79
หุ้น
32.604B
เงินทุนของตลาด
181.174K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.86%
เปลี่ยนแปลง
−5.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
−20.47%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.41%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
40D STARBURST
0.41-1.20%-0.00ซื้อ262.700K100.055M-0.01อื่นๆ
532 DISA
0.000.00%0.00ขาย145.000K20.077M-0.0024.00อื่นๆ
5G3 TALKMED
0.51-1.92%-0.01ขาย11.000K670.395M19.120.03อื่นๆ
5PC GOODLAND
0.170.57%0.00ขาย1.012M63.037M583.330.00อื่นๆ
5QY NET PACIFIC FIN
0.034.17%0.00ซื้อ21.634M13.141M-0.01อื่นๆ
5VJ HALCYON
0.443.53%0.01ขาย266.100K701.804M-0.00อื่นๆ
5WA OUE LIPPO HC
0.063.70%0.00ขาย1.000K248.815M70.000.00อื่นๆ
A30 ASPIAL
0.15-1.90%-0.00ขาย30.000K310.013M23.480.01อื่นๆ
A35 ABF SG BOND ETF
1.200.42%0.01ซื้อ220.810Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
A50 THOMSON
0.06-1.72%-0.00แนะนำให้ขาย3.830M1.507B-0.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AWO MIRACH ENERGY^
0.1122.22%0.02ขาย11.800K25.478M8.660.01อื่นๆ
B73 GLOBAL INV
0.140.00%0.00ซื้อ1.165M230.508M15.840.01กองทรัสต์/กองทุนรวม
BDR WILLAS-ARRAY
0.38-1.30%-0.00ขาย29.300K32.379M467.00อื่นๆ
BLS HOTUNG INV
1.700.59%0.01ขาย25.100K163.687M12.330.14กองทรัสต์/กองทุนรวม
BTOU MANULIFEREIT USD
0.99-0.50%-0.01ขาย2.155M2.177B30.630.05กองทรัสต์/กองทุนรวม
BYI PHIL AP
1.110.54%0.01ซื้อ57.300Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BYJ PHIL AP
1.460.55%0.01ขาย3.500Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C13 CH OFFSHORE
0.05-1.89%-0.00ขาย2.000K37.359M-0.04อื่นๆ
CFA NIKKOAM-STC ASIA REIT
1.25-0.95%-0.01ขาย604.300Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CFN ONESTOXXASEAN US$
2.590.35%0.01ขาย300กองทรัสต์/กองทุนรวม
CHJ UNI-ASIA GRP
0.68-0.74%-0.01แนะนำให้ขาย144.500K53.055M13.370.05421.00อื่นๆ
CLR LION-PHILLIP S-REIT
1.16-1.36%-0.02ขาย1.658Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
CMOU KEPPACOAKREITUSD
0.77-1.28%-0.01ขาย3.043M1.005B10.050.11กองทรัสต์/กองทุนรวม
COI NIKKOAM-STC A_REIT US$
0.90-0.99%-0.01ขาย300กองทรัสต์/กองทุนรวม
D07 SPDR DJIA US$
266.32-9.35%-27.48ขาย50กองทรัสต์/กองทุนรวม
EB7 KTL GLOBAL^
0.0336.36%0.01ขาย152.800K9.470M-0.01อื่นๆ
ES3 STI ETF
3.130.22%0.01ขาย2.516Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
FQ7 JASPER INV^
0.000.00%0.00แนะนำให้ขาย1008.708M-0.00อื่นๆ
G20 GP INDUSTRIES
0.570.00%0.00ขาย15.100K278.327M5.170.117900.00อื่นๆ
G3B NIKKO AM STI ETF
3.19-0.31%-0.01ขาย430.140Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
H07 STAMFORD LAND
0.480.00%0.00แนะนำให้ขาย60.400K383.981M11.850.04อื่นๆ
H1N LYXOR EM MKT US$
11.70-1.76%-0.21ขาย440กองทรัสต์/กองทุนรวม
HD6 XT S&P 500 -1X US$
13.461.58%0.21ซื้อ9.540Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
HD7 XT MSTAIWAN US$
32.990.70%0.23ขาย200กองทรัสต์/กองทุนรวม
HD8 XT CHINA50 US$
37.72-0.21%-0.08ขาย150กองทรัสต์/กองทุนรวม
HD9 XT VIETNAM US$
27.591.25%0.34ขาย2.700Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
HE0 XT NIFTY US$
164.52-1.36%-2.27ซื้อ400กองทรัสต์/กองทุนรวม
I98 IS MS INDIA US$
8.62-1.03%-0.09แนะนำให้ขาย172.100Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IH0 XT E50 US$
57.11-2.73%-1.60ขาย1.100Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IH1 XT MSASEXJP US$
44.21-1.86%-0.84ขาย7.510Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IH2 XT MSKOREA US$
65.40-0.03%-0.02แนะนำให้ขาย20กองทรัสต์/กองทุนรวม
IH3 XT MSEUROPE US$
67.28-0.28%-0.19ขาย1.940Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
J0O XT MSBRAZIL US$
4.68-8.90%-0.46แนะนำให้ขาย460กองทรัสต์/กองทุนรวม
J0P XT MSWORLD US$
6.53-1.51%-0.10ขาย4.520Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
J0Q XT MSPACXJP US$
6.34-1.55%-0.10เป็นกลาง9.300Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
J0R XT MSRUSSIA US$
3.20-0.77%-0.02ขาย2.910Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
J37 JSH USD
29.98-0.73%-0.22ขาย207.900K23.591B6.966.00อื่นๆ
JK8 UETF SSE50CHINA
2.361.29%0.03ซื้อ53.200Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
K6K XT S&P500 US$
57.52-4.09%-2.45ขาย20กองทรัสต์/กองทุนรวม
KF8 XT MSUSA US$
90.16-0.30%-0.27ซื้อ130กองทรัสต์/กองทุนรวม
KJ7 XT MSINDO US$
14.21-3.00%-0.44แนะนำให้ขาย53.480Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
KT3 XT STGLDV US$
33.42-2.34%-0.80ขาย210กองทรัสต์/กองทุนรวม
KT4 XT CSI300 US$
10.80-0.74%-0.08ซื้อ1.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
KV4 XT SINGGOVBOND SG$
150.990.61%0.92ซื้อ100กองทรัสต์/กองทุนรวม
LF1 XT ASX200 US$
37.71-7.16%-2.91ขาย3.150Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
LF2 XT MSJAP US$
58.32-1.15%-0.68ขาย540กองทรัสต์/กองทุนรวม
LG6 XT MSMSIA US$
10.68-4.64%-0.52แนะนำให้ขาย5.360Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
LG7 XT MSTHAI US$
22.00-0.05%-0.01ขาย33.700Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
LG8 XT MSINDIA US$
12.300.00%0.00ซื้อ190กองทรัสต์/กองทุนรวม
LG9 XT MSCHINA US$
18.60-0.48%-0.09ขาย610กองทรัสต์/กองทุนรวม
M62 PRINCIPAL ASEAN40 US$
8.80-1.46%-0.13ขาย9.100Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
N2E XT MSPHILS US$
1.680.54%0.01ขาย93.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
N6M IS ASIA
11.350.09%0.01แนะนำให้ซื้อ16.300Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
O87 GLD US$
154.90-0.46%-0.72ซื้อ78.455Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
O9A XT MS SING US$
1.530.26%0.00แนะนำให้ซื้อ1.010Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
O9D XT MSPAKIS US$
1.12-1.67%-0.02ขาย2.550Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
O9P IS ASIA
10.620.38%0.04ขาย8.700Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
OVQ PHIL SING INC
1.06-1.03%-0.01แนะนำให้ขาย109.100Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
P58 LYXOR CHINAH US$
15.61-1.70%-0.27แนะนำให้ขาย20กองทรัสต์/กองทุนรวม
P5P PRINCIPAL S&P AP DIV US$
0.80-9.42%-0.08แนะนำให้ขาย10.900Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
P60 LYXOR ASIA US$
6.00-1.64%-0.10แนะนำให้ขาย50.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
QK9 IS MS INDIA S$D
12.30-0.08%-0.01ขาย100กองทรัสต์/กองทุนรวม
QL2 IS ASIA
15.82-0.44%-0.07ซื้อ200กองทรัสต์/กองทุนรวม
QL3 IS ASIA
14.83-0.40%-0.06ซื้อ5.400Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
QR9 PRINCIPAL S&P AP DIV S$D
1.13-2.25%-0.03แนะนำให้ขาย14.500Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
QS0 PRINCIPAL ASEAN40 S$D
12.23-1.77%-0.22แนะนำให้ขาย600กองทรัสต์/กองทุนรวม
S27 SPDR S&P500 US$
307.00-1.98%-6.20ขาย380กองทรัสต์/กองทุนรวม
T55 TIH
0.244.35%0.01ซื้อ10.700K55.588M4.040.06กองทรัสต์/กองทุนรวม
TID XT MSCHINA S$
26.11-1.10%-0.29ขาย5.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
Z59 YOMA STRATEGIC
0.330.00%0.00ขาย1.346M736.303M-0.034000.00อื่นๆ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ