บริษัทสิงคโปร์ ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุด

การจ่ายเงินปันผลที่สูงอาจบ่งชี้ถึงที่มาของกำไรที่มั่นคง บริษัทสิงคโปร์ ด้านล่างจ่ายเงินปันผลสูงสุดในตลาด: ถูกจัดเรียงตามคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลล่วงหน้า และศึกษาสถิติอื่นๆ ด้วย
สัญลักษณ์
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
C8RJIUTIAN CHEMICAL
42.00%0.026 SGD+4.00%3.111M0.6949.711M SGD−0.01 SGD−118.51%42.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
S56SAMUDERASHIPPING
37.24%0.740 SGD+2.07%2.786M1.05390.078M SGD1.330.55 SGD+508.78%3.79%ระบบขนส่ง
40NVERSALINK
36.00%0.052 SGD+4.00%304.9K20.746.75M SGD1.900.03 SGD36.00%การผลิตของผู้ผลิต
O08OSSIA INTL^
14.29%0.139 SGD+10.32%56.2K1.6831.831M SGD5.270.03 SGD+43.48%14.29%การค้าปลีก
RE4GEO ENERGY RES
13.17%0.415 SGD+1.22%17.407M0.66572.93M SGD7.280.06 SGD−73.94%13.17%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
OYYPROPNEX
11.60%0.900 SGD−0.55%359.1K1.20669.7M SGD5.25%การเงิน
K29KARIN TECH
11.42%0.300 SGD0.00%3.8K0.4664.904M SGD8.150.04 SGD+30.96%11.70%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AP4RIVERSTONE
11.34%0.755 SGD+3.42%3.421M1.301.082B SGD19.260.04 SGD−88.50%10.84%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
CHJUNI-ASIA GRP
11.33%0.900 SGD0.00%18.9K0.5870.74M SGD3.300.27 SGD+404.44%11.33%ระบบขนส่ง
EB5FIRST RESOURCES
10.14%1.41 SGD−1.40%2.33M3.032.256B SGD5.980.24 SGD+207.57%10.14%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
AWZMULTI-CHEM
9.39%2.04 SGD−3.77%3.8K1.60191.002M SGD8.450.24 SGD−1.19%9.39%บริการการกระจายสินค้า
BTGHG METAL
9.26%0.250 SGD−7.41%35.2K0.9040.866M SGD−0.08 SGD−236.58%9.26%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
41OLHN
9.09%0.335 SGD+1.52%653.6K1.94134.952M SGD6.840.05 SGD−29.39%6.06%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
5EBCFM
9.08%0.085 SGD+3.66%486.2K2.9716.526M SGD8.020.01 SGD+186.49%9.08%การผลิตของผู้ผลิต
U9ECHINA EVERBRIGHT
9.05%0.215 SGD−2.27%40.5K0.28629.393M SGD3.160.07 SGD−3.95%9.05%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5VSHAFARY
9.02%0.305 SGD0.00%1.1K0.02131.318M SGD3.360.09 SGD+237.17%7.38%การผลิตของผู้ผลิต
P8ZBUMITAMA AGRI
9.00%0.640 SGD+1.59%599.2K2.141.093B SGD6.740.10 SGD+50.55%9.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
BECBRC ASIA
8.60%1.87 SGD+0.54%75.4K2.56510.29M SGD6.770.28 SGD+41.30%9.14%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
VC2OLAM GROUP
8.50%0.990 SGD−1.00%2.454M1.263.781B SGD19.000.05 SGD−38.20%7.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
S29STAMFORD TYRES
8.43%0.178 SGD−0.56%30K1.1642.255M SGD11.630.02 SGD+155.00%8.43%บริการการกระจายสินค้า
N08NEW TOYO
8.37%0.210 SGD−2.33%25K2.3194.476M SGD8.860.02 SGD+33.15%8.37%อื่นๆ
Y3DMDR LIMITED
8.37%0.058 SGD0.00%1K0.0350.783M SGD−0.01 SGD+64.79%8.37%การค้าปลีก
BXECDW
8.33%0.194 SGD0.00%8K0.2643.066M SGD2.450.08 SGD+1582.98%8.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CLNAPAC REALTY
8.19%0.470 SGD0.00%27.6K0.40166.943M SGD11.220.04 SGD−42.13%8.19%การเงิน
ปานกลาง
BTXANCHUN INTL
7.83%0.295 SGD+1.72%6.4K1.0414.216M SGD2.960.10 SGD7.84%การผลิตของผู้ผลิต
BHKSIIC ENVIRONMENT
7.73%0.197 SGD+1.55%310K1.12499.679M SGD3.340.06 SGD−5.00%7.73%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1E3SANLI ENV
7.68%0.100 SGD0.00%5.1K0.1626.643M SGD5.950.02 SGD+300.00%7.68%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
540TUNG LOK REST
7.55%0.102 SGD0.00%70K1.2127.989M SGD8.100.01 SGD7.55%บริการผู้บริโภค
BPFYHI INTL
7.50%0.455 SGD−5.21%86K18.82139.392M SGD10.580.04 SGD−49.35%7.50%บริการการกระจายสินค้า
BHUSUTL ENTERPRISE
7.35%0.675 SGD−0.74%27.4K0.7859.493M SGD6.860.10 SGD+94.08%7.35%ระบบขนส่ง
B26BAN LEONG
7.12%0.325 SGD−1.52%28.7K1.3037.423M SGD6.410.05 SGD−32.40%7.12%บริการการกระจายสินค้า
HMNCAPLAND ASCOTT T
7.11%0.920 SGD−0.54%2.731M0.563.481B SGD15.330.06 SGD−35.76%6.20%การเงิน
มีแรงซื้อ
T12TAT SENG PKG
7.09%0.700 SGD−0.71%6.2K0.34110.826M SGD6.050.12 SGD−29.49%7.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BKASIN HENG MACH
7.07%0.485 SGD−2.02%149K6.4755.706M SGD10.540.05 SGD+103.54%2.02%การเงิน
A55ASIA ENTERPRISES
6.99%0.143 SGD0.00%10K0.0248.781M SGD8.030.02 SGD+63.30%5.59%บริการการกระจายสินค้า
BLSHOTUNG INV
6.97%1.57 SGD0.00%95.4K7.43149.973M SGD16.070.10 SGD−73.85%6.99%การเงิน
BTEBUND CENTER
6.91%0.405 SGD−7.95%3000.08307.301M SGD30.450.01 SGD+177.08%6.91%การเงิน
AWITHAKRAL
6.84%0.610 SGD+4.27%18.6K2.0074.804M SGD3.550.17 SGD+47.47%6.84%บริการการกระจายสินค้า
H78HONGKONGLAND USD
6.79%3.26 USD+0.62%1.482M0.989.628B SGD−0.26 SGD+73.68%6.79%การเงิน
ปานกลาง
544CSE GLOBAL
6.63%0.425 SGD+2.41%658.5K0.59253.655M SGD23.220.02 SGD−58.97%6.63%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
1R6AVI-TECH HLDG
6.60%0.255 SGD−3.77%20K0.4245.327M SGD10.710.02 SGD−6.67%6.60%บริการเชิงพาณิชย์
5G3TALKMED
6.58%0.365 SGD0.00%4.5K0.28483.815M SGD14.840.02 SGD+42.20%6.58%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
S41HONG LEONG FIN
6.54%2.54 SGD−0.78%17.4K0.471.148B SGD5.220.49 SGD6.54%การเงิน
S35SING INV & FIN
6.54%1.01 SGD−0.98%8.6K0.35241.167M SGD7.040.14 SGD+44.51%6.54%การเงิน
HQUOILTEK
6.53%0.245 SGD0.00%194.4K1.6335.035M SGD6.250.04 SGD+78.18%4.90%แร่พลังงาน
QESCHINASUNSINE
6.49%0.390 SGD+1.30%9.9K0.28373.641M SGD4.690.08 SGD−1.54%6.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
A52ANNAIK
6.45%0.062 SGD−7.46%6000.0117.888M SGD4.110.02 SGD+174.55%6.45%การผลิตของผู้ผลิต
5UFASPIAL LIFESTYLE
6.35%0.126 SGD0.00%341K6.36178.715M SGD10.410.01 SGD−53.99%6.35%การเงิน
T6IVALUEMAX
6.25%0.315 SGD−1.56%5K0.21257.172M SGD5.200.06 SGD−9.96%6.25%การค้าปลีก
1F0SHOPPER360
6.25%0.080 SGD0.00%52K0.648.704M SGD3.510.02 SGD+61.70%6.25%บริการเชิงพาณิชย์
42ECHOO CHIANG
6.22%0.375 SGD+1.35%7000.0376.872M SGD7.640.05 SGD+57.37%6.22%บริการการกระจายสินค้า
ER0KSH
6.12%0.240 SGD−2.04%49.9K0.73138.032M SGD−0.00 SGD−103.89%10.20%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
C33CHUAN HUP
6.10%0.165 SGD+0.61%12.4K0.42151.746M SGD24.260.01 SGD+21.43%6.10%การเงิน
P34DELFI
6.08%1.05 SGD+0.96%354.3K0.75635.603M SGD9.460.11 SGD+166.83%5.16%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
P9DCIVMEC
6.05%0.805 SGD+0.63%464.3K2.95406.073M SGD7.580.11 SGD+24.79%5.53%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
XZLARA HTRUST USD
6.03%0.265 USD−1.85%115.5K0.63210.231M SGD26.500.01 SGD11.50%การเงิน
O39OCBC BANK
6.00%13.45 SGD+0.90%4.623M0.8059.905B SGD9.411.43 SGD6.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
1G1RE&S HLDG
6.00%0.260 SGD+4.00%2000.0088.5M SGD20.310.01 SGD−16.34%7.20%บริการผู้บริโภค
BEILHT
5.95%0.840 SGD+1.82%6.3K1.3744.726M SGD7.770.11 SGD+167.57%5.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
500TAI SIN ELECTRIC
5.95%0.395 SGD0.00%32.5K1.36181.803M SGD15.610.03 SGD+52.41%5.95%การผลิตของผู้ผลิต
Q01QAF
5.88%0.855 SGD+0.59%124.7K0.89488.978M SGD30.540.03 SGD−30.35%5.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
T55TIH
5.85%0.171 SGD−1.72%1K0.1341.328M SGD−0.03 SGD−8.80%5.85%การเงิน
1B1HC SURGICAL
5.76%0.295 SGD0.00%18.5K0.5045.373M SGD10.570.03 SGD−45.72%6.78%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
CC3STARHUB
5.73%1.17 SGD0.00%453.9K0.232.026B SGD13.880.08 SGD+3.56%4.27%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
5POHIAP TONG
5.68%0.090 SGD+2.27%220.1K0.3627.928M SGD2.750.03 SGD+388.06%5.68%การเงิน
C07JARDINE C&C
5.68%26.19 SGD−0.53%487.7K0.9510.407B SGD8.503.08 SGD+94.15%5.71%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
U77SARINE TECH
5.67%0.290 SGD−1.69%6000.01103.027M SGD23.020.01 SGD−76.05%5.67%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
D05DBS
5.63%34.17 SGD+0.12%3.288M0.5887.652B SGD5.905.79 SGD4.92%การเงิน
มีแรงซื้อ
YF8YZJ FIN HLDG
5.63%0.330 SGD+3.13%9.224M2.061.168B SGD6.500.05 SGD5.63%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
P52PANUNITED
5.54%0.430 SGD+3.61%2.108M5.61290.402M SGD8.270.05 SGD+94.76%4.34%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
41BHUATIONG GLOBAL
5.48%0.145 SGD−0.68%7.3K0.0525.877M SGD2.120.07 SGD−10.72%5.48%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MR7NORDIC
5.45%0.350 SGD−4.11%39.9K1.44135.708M SGD7.170.05 SGD+65.99%5.45%ระบบขนส่ง
U11UOB
5.44%29.51 SGD+0.31%1.712M0.7749.19B SGD9.223.20 SGD5.44%การเงิน
มีแรงซื้อ
1D0KIMLY
5.42%0.315 SGD+1.61%242.5K1.61384.948M SGD10.750.03 SGD−11.21%5.42%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
V03VENTURE
5.40%14.01 SGD+0.94%388K0.524.039B SGD12.181.15 SGD+9.06%5.40%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BDAPNE INDUSTRIES
5.36%0.560 SGD0.00%2000.0946.993M SGD62.220.01 SGD5.36%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
C41CORTINA
5.33%3.00 SGD−0.33%5.2K2.27496.735M SGD7.140.42 SGD+37.94%5.33%การค้าปลีก
BLHHAI LECK
5.33%0.375 SGD0.00%3.2K0.4484.84M SGD15.240.02 SGD−4.28%5.33%บริการเชิงพาณิชย์
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
5.33%42.05 USD+1.87%233.7K1.1816.055B SGD24.552.32 SGD+84.31%5.33%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
8AZAZTECH GBL
5.33%0.870 SGD+2.96%1.089M1.65652.3M SGD9.990.09 SGD5.33%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
MV4MEWAH INTL
5.31%0.295 SGD+1.72%73.2K1.91435.194M SGD2.910.10 SGD+35.07%5.31%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CHZHRNETGROUP
5.30%0.715 SGD+1.42%369.4K5.45707.203M SGD11.630.06 SGD−0.16%5.30%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
5.29%0.855 SGD+0.59%71.9K0.823.337B SGD27.230.03 SGD−85.64%5.29%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1AZAUDIENCE
5.29%0.340 SGD+3.03%40K1.7057.562M SGD9.210.04 SGD5.29%บริการเชิงพาณิชย์
F34WILMAR INTL
5.23%3.24 SGD−0.31%3.496M0.5420.377B SGD8.240.39 SGD+10.45%5.23%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
C6LSIA
5.21%7.37 SGD+0.96%5.393M0.7521.663B SGD8.200.90 SGD5.21%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
AGSTHEHOURGLASS
5.19%1.56 SGD+1.30%275.8K0.571.036B SGD6.230.25 SGD+52.31%5.19%บริการการกระจายสินค้า
RQ1OVERSEAS EDU
5.12%0.215 SGD0.00%81.1K0.4389.303M SGD12.950.02 SGD−23.85%5.12%บริการผู้บริโภค
BN2VALUETRONICS
5.10%0.600 SGD0.00%740.2K0.92259.149M SGD9.800.06 SGD+1.32%6.81%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
YK9YKGI
5.10%0.100 SGD0.00%11.1K0.3142.5M SGD18.520.01 SGD5.10%บริการผู้บริโภค
F99F & N
5.09%1.06 SGD−1.85%70.9K1.111.573B SGD11.610.09 SGD−5.39%5.09%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
L19LUM CHANG
5.08%0.295 SGD0.00%7.1K0.47111.123M SGD−0.07 SGD−453.89%5.93%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
L23ENVIRO-HUB
5.00%0.020 SGD0.00%224.6K0.1430.823M SGD28.570.00 SGD−30.00%5.00%บริการการกระจายสินค้า
S20STRAITS TRADING
4.94%1.60 SGD−1.23%371.7K2.27728.92M SGD−0.24 SGD−167.65%4.94%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
G07GREAT EASTERN
4.90%18.35 SGD−0.05%13.7K0.648.69B SGD12.091.52 SGD−44.69%4.90%การเงิน
1A1WONG FONG IND
4.80%0.113 SGD−9.60%100K2.1529.375M SGD8.070.01 SGD+15.70%4.80%บริการการกระจายสินค้า
BQFXMH^
4.76%0.350 SGD+11.11%6K0.9934.538M SGD4.100.09 SGD+629.91%0.79%การผลิตของผู้ผลิต
43BSECURA
4.72%0.052 SGD−1.89%35K0.5521.2M SGD15.290.00 SGD−19.05%4.72%บริการเชิงพาณิชย์
UD2JAPFA
4.65%0.215 SGD0.00%372.7K0.69440.015M SGD−0.04 SGD−218.08%4.65%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
M14INNOTEK
4.65%0.425 SGD−1.16%30.3K0.9799.461M SGD13.360.03 SGD−57.94%4.65%การผลิตของผู้ผลิต