หุ้นสิงคโปร์ at their all-time highs

หุ้นสิงคโปร์ เหล่านี้ราคาได้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดตั้งแต่เข้ามาในตลาดแล้ว: เราได้จัดเรียงตามตัวอักษรพร้อมท้้งข้อมูลทางการเงินของบริษัท — ลองวิเคราะห์ดูว่าจะมีการปรับฐานหรือจะวิ่งขึ้นต่อไป
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
F03FOOD EMPIRE
1.45 SGD+2.84%1.474M2.02763.619M SGD9.510.15 SGD+146.20%3.12%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
URRSIM LEISURE
0.600 SGD+3.45%9.8K1.7995.912M SGD14.420.04 SGD+357.14%2.58%บริการผู้บริโภค