ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

หุ้นสิงคโปร์รวมดาว (อย่างน้อยตอนนี้)

ปราชญ์ชาวกรีก Heraclitus กล่าวว่า สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคืออารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่กับราคาหุ้น หุ้นสิงคโปร์เหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินการได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้นและทำกำไรได้มากมาย

ทิกเกอร์
Perf 1 ปี
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
O9EPARKSON RETAIL^
481.82%0.064SGD8.47%0.005SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
19.037M1.218M43.123MSGD0.740.08SGDการค้าปลีก
5FWACESIAN PARTNERS
175.00%0.044SGD2.33%0.001SGD
มีแรงซื้อ
11.088M487.89K21.934MSGD5.310.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
AUEGOLDEN ENERGY
168.97%0.780SGD0.65%0.005SGD
มีแรงซื้อ
665.2K518.856K2.058BSGD3.890.20SGDแร่พลังงาน
QSDRESOURCES GBL
140.00%1.08SGD−8.47%−0.10SGD
มีแรงขาย
70075697.2MSGD6.240.19SGDบริการการกระจายสินค้า
NO4DYNA-MAC
120.43%0.205SGD6.77%0.013SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
25.712M5.271M211.254MSGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
N32NIPPECRAFT
109.52%0.088SGD2.33%0.002SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
4.312M379.447K30.923MSGD45.260.00SGD60การค้าปลีก
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
100.99%1.42SGD1.43%0.02SGD
มีแรงซื้อ
25.87M36.735M5.571BSGDการผลิตของผู้ผลิต
S51SEMBCORP MARINE
76.19%0.148SGD2.07%0.003SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
156.443M23.154M4.646BSGD−0.03SGDการผลิตของผู้ผลิต
1H4MEMORIES
76.00%0.044SGD−8.33%−0.004SGD
มีแรงขายรุนแรง
4001822.096MSGD−0.01SGDบริการผู้บริโภค
40BHEALTHBANK
74.44%0.157SGD5.37%0.008SGD
มีแรงซื้อ
1001614.805MSGD−0.01SGDบริการเชิงพาณิชย์
S56SAMUDERASHIPPING
74.07%0.940SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
509.7K479.118K505.756MSGD1.410.67SGD151ระบบขนส่ง
U96SEMBCORP IND
70.83%3.28SGD1.23%0.04SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
4.628M15.178M5.837BSGD8.160.41SGD5.74Kสาธารณูปโภค
5VJHALCYON AGRI
68.09%0.395SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
2.373M937.256K630.03MSGD109.720.00SGD15.203Kอื่นๆ
5LYMARCOPOLO MARINE
62.96%0.044SGD2.33%0.001SGD
มีแรงซื้อ
36.373M1.6M155.764MSGD6.940.01SGDระบบขนส่ง
BN4KEPPEL CORP
50.39%7.64SGD0.79%0.06SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
3.912M29.887M13.536BSGD11.300.68SGD16.393Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BTPBAKER TECHNOLOGY
44.74%0.550SGD−1.79%−0.010SGD
มีแรงซื้อ
47K25.85K111.583MSGD10.490.05SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5G9TRITECH
42.11%0.027SGD12.50%0.003SGD
มีแรงซื้อ
11.714M316.265K31.901MSGD−0.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5NFMENCAST^
41.94%0.044SGD2.33%0.001SGD
มีแรงซื้อ
3.992M175.635K19.886MSGD3.140.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
C07JARDINE C&C
38.36%29.00SGD−2.78%−0.83SGD
มีแรงขาย
879.3K25.5M11.462BSGD9.403.17SGD240Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BTJA-SONIC AERO
38.27%0.625SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
10.8K6.75K55.57MSGD5.280.13SGD640ระบบขนส่ง
P52PANUNITED
36.67%0.410SGD−1.20%−0.005SGD
มีแรงซื้อ
19.5K7.995K286.903MSGD11.530.04SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RE4GEO ENERGY RES
31.58%0.375SGD2.74%0.010SGD
ปานกลาง
10.725M4.022M532.827MSGD1.670.22SGD197แร่พลังงาน
5WVASIAPHOS
30.77%0.017SGD6.25%0.001SGD
มีแรงขาย
8.58M145.853K17.536MSGD−0.06SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
H30HONG FOK
30.00%0.975SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
65K63.375K807.212MSGD15.120.06SGD87การเงิน
5OTSINGMEDICAL
29.03%0.400SGD1.27%0.005SGD
มีแรงซื้อ
100K40K194.553MSGD13.080.03SGD296บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
T13RH PETROGAS
27.63%0.194SGD3.19%0.006SGD
มีแรงซื้อ
21.264M4.125M161.644MSGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5CPSILVERLAKE AXIS
27.59%0.370SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
394.6K146.002K918.958MSGD16.890.02SGD2.244Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
BRDSAPPHIRE
25.64%0.098SGD4.26%0.004SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
146.9K14.396K39.944MSGD5.400.02SGD991บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MR7NORDIC
24.68%0.480SGD1.05%0.005SGD
มีแรงซื้อ
26.8K12.864K186.113MSGD10.440.05SGDระบบขนส่ง
E5HGOLDEN AGRI-RES
23.91%0.285SGD−1.72%−0.005SGD
มีแรงซื้อ
27.018M7.7M3.617BSGD3.800.08SGD69.008Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5F7WILTON RESOURCES
22.22%0.022SGD−4.35%−0.001SGD
มีแรงซื้อ
1.342M29.522K57.728MSGD23.000.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BECBRC ASIA
22.00%1.83SGD0.55%0.01SGD
มีแรงซื้อ
210.4K385.032K502.06MSGD6.970.26SGD1Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5JKHIAP HOE
20.47%0.765SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
11.7K8.951K359.977MSGD31.100.02SGDบริการผู้บริโภค
C09CITYDEV
20.46%8.30SGD−0.12%−0.01SGD
มีแรงซื้อ
1.464M12.153M7.527BSGD6.301.37SGD408การเงิน
Y35ANAN INTL
20.00%0.024SGD9.09%0.002SGD
มีแรงซื้อ
3.059M73.404K101.596MSGD3.730.01SGDบริการการกระจายสินค้า
U11UOB
19.39%30.91SGD−1.34%−0.42SGD
มีแรงซื้อ
5.515M170.475M51.681BSGD13.132.44SGD24.346Kการเงิน
1E3SANLI ENV
19.32%0.105SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
159.3K16.727K27.975MSGD11.930.01SGD377บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BAIDIGILIFE TECH
19.20%1.49SGD24.17%0.29SGD
มีแรงซื้อ
9.6K14.304K20.145MSGD−0.17SGD2.181Kบริการการกระจายสินค้า
583PROGEN
18.60%0.051SGD2.00%0.001SGD
มีแรงซื้อ
100K5.1K19.916MSGD−0.01SGDบริการการกระจายสินค้า
BTXANCHUN INTL
17.65%0.300SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
20K6K14.457MSGD4.700.06SGD273การผลิตของผู้ผลิต
G13GENTING SING
17.33%0.880SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
12.913M11.363M10.617BSGD59.460.01SGDบริการผู้บริโภค
BFUTYE SOON
17.14%0.410SGD1.23%0.005SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
21.4K8.774K35.779MSGD6.680.06SGDบริการการกระจายสินค้า
C6LSIA
15.21%5.53SGD−0.36%−0.02SGD
มีแรงซื้อ
2.928M16.194M16.41BSGD20.570.27SGD14.117Kระบบขนส่ง
5EFADVENTUS
14.29%0.008SGD14.29%0.001SGD
มีแรงซื้อ
5.98M47.838K19.613MSGD−0.00SGD24บริการผู้บริโภค
Z74SINGTEL
13.50%2.69SGD0.37%0.01SGD
มีแรงซื้อ
18.261M49.121M44.397BSGD20.520.13SGDการสื่อสาร
J2THOCK LIAN SENG
12.50%0.270SGD−3.57%−0.010SGD
มีแรงขาย
30K8.1K138.268MSGD5.820.05SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OV8SHENG SIONG
12.33%1.64SGD0.00%0.00SGD
มีแรงซื้อ
1.945M3.189M2.466BSGD18.590.09SGDการค้าปลีก
S3NOKH GLOBAL
12.00%0.028SGD3.70%0.001SGD
มีแรงซื้อ
1.876M52.517K31.602MSGD−0.02SGDการเงิน
P8ZBUMITAMA AGRI
11.71%0.620SGD0.81%0.005SGD
มีแรงซื้อ
532.4K330.088K1.075BSGD3.300.19SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
D05DBS
11.55%34.47SGD−1.37%−0.48SGD
มีแรงขาย
3.469M119.566M88.525BSGD13.622.57SGD33Kการเงิน
IX2PEC
11.54%0.580SGD−0.85%−0.005SGD
มีแรงขาย
102K59.16K147.693MSGD10.520.06SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
C8RJIUTIAN CHEMICAL
11.43%0.078SGD1.30%0.001SGD
มีแรงซื้อ
8.443M658.577K155.099MSGD1.360.06SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DU4MERMAID MARITIME
11.11%0.080SGD6.67%0.005SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
3.359M268.704K113.066MSGD−0.01SGDแร่พลังงาน
FRQSING PAINCARE
10.50%0.200SGD−4.76%−0.010SGD
มีแรงขาย
86.8K17.36K35.925MSGD9.420.02SGDบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
9CICAPITALANDINVEST
10.21%3.67SGD−1.34%−0.05SGD
มีแรงซื้อ
8.03M29.469M18.794BSGD17.820.21SGD10Kการเงิน
O39OCBC BANK
9.61%12.21SGD−1.13%−0.14SGD
ปานกลาง
5.503M67.192M54.871BSGD11.041.12SGD30.809Kการเงิน
BEILHT
8.94%0.670SGD0.75%0.005SGD
มีแรงขาย
50033535.674MSGD6.880.10SGD219อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5G2KIM HENG
8.54%0.089SGD7.23%0.006SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
2.058M183.171K62.829MSGDระบบขนส่ง
5WJMONEYMAX FIN
7.89%0.205SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
82.6K16.933K90.661MSGD3.540.06SGDการค้าปลีก
F17GUOCOLAND
7.79%1.66SGD3.11%0.05SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
162.3K269.418K1.842BSGD4.970.32SGDการเงิน
5AEPOLLUX PROP
7.69%0.042SGD7.69%0.003SGD
มีแรงซื้อ
5.265M221.13K115.898MSGD17.730.00SGDการเงิน
5PCGOODLAND
6.43%0.149SGD7.97%0.011SGD
มีแรงซื้อ
7.6K1.132K53.561MSGD4.740.03SGDการเงิน
H15HPL
6.38%3.50SGD1.16%0.04SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
20.1K70.35K1.825BSGD720.830.00SGDบริการผู้บริโภค
5G1EUROSPORTS GBL
6.11%0.191SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
3.2K61149.336MSGD−0.01SGD76การค้าปลีก
G20GP INDUSTRIES
6.03%0.615SGD4.24%0.025SGD
มีแรงซื้อ
14.8K9.102K297.564MSGD7.020.08SGD7.02Kการผลิตของผู้ผลิต
BTGHG METAL
5.71%0.370SGD−3.90%−0.015SGD
มีแรงขาย
10K3.7K46.729MSGD3.820.10SGDการเงิน
5NGHEALTHWAY MED
5.71%0.037SGD−2.63%−0.001SGD
มีแรงขาย
332.5K12.303K167.767MSGD13.570.00SGD120บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
C13CH OFFSHORE
4.65%0.045SGD−18.18%−0.010SGD
มีแรงขายรุนแรง
6K27031.72MSGD−0.01SGD147ระบบขนส่ง
M05MTQ
4.17%0.250SGD13.64%0.030SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
7.5K1.875K54.04MSGD23.400.01SGD695บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
E3BWEE HUR
4.17%0.200SGD1.52%0.003SGD
มีแรงขาย
10020183.849MSGD7.240.03SGD100บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
P34DELFI
3.97%0.785SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
28.9K22.687K479.758MSGD9.700.08SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OU8CENTURION
3.08%0.335SGD−1.47%−0.005SGD
มีแรงขาย
20067281.661MSGD4.030.08SGD540บริการผู้บริโภค
BSLRAFFLES MEDICAL
2.96%1.39SGD0.72%0.01SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
970.7K1.349M2.609BSGD24.690.06SGDบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
XCFKTMG
2.04%0.200SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
2004033.936MSGD8.000.03SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5MZKINGSMENCREATIVE
1.96%0.260SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
3.1K80652.507MSGD44.830.01SGDบริการเชิงพาณิชย์
CHZHRNETGROUP
1.92%0.795SGD−0.63%−0.005SGD
มีแรงซื้อ
604.9K480.896K797.484MSGD12.500.06SGD839บริการเชิงพาณิชย์
S59SIA ENGINEERING
1.83%2.23SGD−1.33%−0.03SGD
มีแรงขาย
149.7K333.831K2.503BSGD33.930.07SGDระบบขนส่ง
1J5HYPHENS PHARMA
1.69%0.300SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
10K3K92.633MSGD10.680.03SGDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
S68SGX
1.56%9.13SGD−0.33%−0.03SGD
มีแรงซื้อ
1.425M13.011M9.759BSGD22.340.42SGD1.126Kการเงิน
F34WILMAR INTL
1.48%4.12SGD0.49%0.02SGD
มีแรงซื้อ
3.483M14.352M25.832BSGD8.240.50SGD100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1F0SHOPPER360
0.83%0.121SGD0.83%0.001SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
10K1.21K13.165MSGD11.010.01SGDบริการเชิงพาณิชย์
LJ3OUE
0.75%1.34SGD2.29%0.03SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
274.8K368.232K1.041BSGD8.180.16SGD823การเงิน
EB5FIRST RESOURCES
0.67%1.51SGD−3.82%−0.06SGD
มีแรงขายรุนแรง
5.449M8.228M2.382BSGD7.100.22SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CGNBEST WORLD
0.57%1.76SGD−1.12%−0.02SGD
มีแรงขาย
1.047M1.843M775.669MSGD6.600.27SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MF6MUN SIONG ENGG
0.00%0.048SGD−2.04%−0.001SGD
ปานกลาง
100527.869MSGD−0.00SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5FXNEW WAVE
0.00%0.008SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
25.3K20213.82MSGD11.430.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
500TAI SIN ELECTRIC
0.00%0.385SGD−1.28%−0.005SGD
มีแรงขาย
81.4K31.339K177.201MSGD8.160.05SGD596การผลิตของผู้ผลิต
VFPBEVERLY JCG
0.00%0.001SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
10K1019.681MSGD−0.00SGD129บริการการกระจายสินค้า
5DPHEETON
0.00%0.285SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
28.9K8.237K139.004MSGD7.850.04SGDบริการผู้บริโภค
5ALANNICA
0.00%0.001SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
5.4K516.975MSGD−0.00SGD43เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
S41HONG LEONG FIN
0.00%2.38SGD0.42%0.01SGD
มีแรงขาย
45.1K107.338K1.067BSGD12.460.19SGD608การเงิน
594CAPALLIANZ
0.00%0.002SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
9K1817.105MSGD0.690.00SGDแร่พลังงาน
1AZAUDIENCE
0.00%0.220SGD−12.00%−0.030SGD
มีแรงขายรุนแรง
1.9K41842.05MSGD8.900.03SGDบริการเชิงพาณิชย์
5I4ICP LTD
0.00%0.010SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
15.3K15331.117MSGD−0.00SGD121การผลิตของผู้ผลิต
5EKSINOCLOUD
0.00%0.001SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
200015.878MSGD−0.00SGDบริการทางด้านเทคโนโลยี
L19LUM CHANG
0.00%0.380SGD−2.56%−0.010SGD
มีแรงขาย
20.8K7.904K143.141MSGD−0.03SGD454สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MIJALLIANCE HC
0.00%0.175SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
2.2K38536.181MSGD11.670.02SGD242บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ER0KSH
0.00%0.350SGD1.45%0.005SGD
มีแรงซื้อ
8K2.8K197.189MSGD7.890.04SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
L03LIAN BENG
−0.98%0.505SGD−2.88%−0.015SGD
มีแรงขาย
40.2K20.301K252.343MSGD5.980.09SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
P15PACIFIC CENTURY
−1.28%0.385SGD−1.28%−0.005SGD
มีแรงขาย
11.5K4.428K1.02BSGD13.780.03SGDการเงิน