ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวที่ดำเนินการในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการควบกิจการระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรานานาชาติแห่งสิงคโปร์ SGX มีรายชื่อ 754 บริษัทและมีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 700 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยใช้ระบบ SGX QUEST ในการแจ้งราคาและออกออเดอร์ บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีการเทรดอยู่ตลอด เช่น Singtel, ธนาคาร DBS, Keppel Corporation, CapitaLand และ Creative Technology

ดัชนีหลักของหุ้นสิงคโปร์ คือ FTSE Straits Times (STI) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีรายชื่อใน SGX 30 อันดับแรกและใช้เป็นดัชนีเกณฑ์เปรียบเทียบสำหรับตลาดหลักทรัพย์ในสิงคโปร์ กลุ่ม FTSE เป็นผู้คำนวณและบริหหารจัดการ STI โดยมีเจ้าของคือตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เทรดดิ้งวิวมีเครื่องมือ เช่น ตัวคัดกรองหุ้นและแดชบอร์ดราคาที่ช่วยให้เทรดเดอร์พบกับการซื้อขายหุ้นสิงคโปร์ที่ดีที่สุด