บริษัทสิงคโปร์ ที่มีพนักงานมากที่สุด

ด้านล่างคือ บริษัทสิงคโปร์ ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนพนักงาน บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตหรือมีสถานะที่มั่นคงในตลาด ดังนั้นวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาการลงทุนที่เชื่อมั่นได้
สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
425K41.61 USD−3.01%142.7K0.7116.148B SGD24.292.32 SGD+84.31%5.29%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
C07JARDINE C&C
240K26.08 SGD−2.90%596.6K1.0510.308B SGD8.463.08 SGD+94.15%5.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
D01DFIRG USD
216K2.15 USD0.00%595.7K1.1316.675B SGD−0.05 SGD−128.34%0.55%การค้าปลีก
E5HGOLDEN AGRI-RES
99.8K0.275 SGD+1.85%34.278M3.433.49B SGD4.410.06 SGD+71.63%6.51%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
VC2OLAM GROUP
80K0.935 SGD−2.60%2.156M0.953.536B SGD17.950.05 SGD−38.20%8.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
9CICAPITALANDINVEST
45K2.78 SGD−4.14%25.203M2.6314.237B SGD18.510.15 SGD4.32%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
D05DBS
40.594K33.83 SGD−0.35%4.304M0.8886.881B SGD5.855.79 SGD4.97%การเงิน
มีแรงซื้อ
UD2JAPFA
38K0.210 SGD−4.55%221.8K0.76429.782M SGD−0.04 SGD−218.08%4.76%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
O39OCBC BANK
31.604K13.37 SGD−0.59%5.153M0.9460.084B SGD9.351.43 SGD5.98%การเงิน
มีแรงซื้อ
C52COMFORTDELGRO
22.972K1.39 SGD−0.71%2.943M0.593.013B SGD22.100.06 SGD−14.19%3.35%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
D03DEL MONTE PAC
11K0.124 SGD−0.80%8.6K0.24241.051M SGD−0.02 SGD−140.35%1.41%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
S61SBS TRANSIT
9.753K2.68 SGD0.00%9.1K0.39836.068M SGD12.260.22 SGD−17.73%4.12%ระบบขนส่ง
S51SEATRIUM
9.595K0.093 SGD−7.00%608.494M0.946.346B SGD−0.01 SGD+89.99%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
F99F & N
7.2K1.06 SGD+0.95%66.3K1.211.544B SGD11.610.09 SGD−5.39%5.19%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
6.8K0.830 SGD−1.19%144.1K1.443.259B SGD26.430.03 SGD−85.64%5.42%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
G20GP INDUSTRIES
6.62K0.560 SGD0.00%4K0.74270.952M SGD24.350.02 SGD−66.18%4.46%การผลิตของผู้ผลิต
BHKSIIC ENVIRONMENT
6.456K0.196 SGD−1.51%246.3K0.76504.83M SGD3.330.06 SGD−5.00%7.65%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
Z59YOMA STRATEGIC
5.432K0.046 SGD−2.13%9.828M0.89103.239M SGD−0.02 SGD+46.38%0.00%การเงิน
E28FRENCKEN
3.6K1.54 SGD−1.91%8.079M1.65657.619M SGD17.420.09 SGD−31.53%2.36%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
U10UOB KAY HIAN
3.134K1.35 SGD0.00%4K0.221.229B SGD9.810.14 SGD−34.66%4.44%การเงิน
H78HONGKONGLAND USD
2.932K3.27 USD−1.80%981.7K0.669.696B SGD−0.26 SGD+73.68%6.73%การเงิน
ปานกลาง
AWXAEM SGD
2.883K2.76 SGD−1.78%1.89M1.13852.568M SGD13.510.20 SGD−19.91%3.73%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
5CPSILVERLAKE AXIS
2.85K0.240 SGD−4.00%431.6K1.22601.624M SGD12.900.02 SGD−11.00%2.50%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
BSLRAFFLES MEDICAL
2.678K1.05 SGD+0.96%996.4K1.541.978B SGD13.640.08 SGD+62.11%3.62%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
N02NSL
2.534K0.750 SGD+1.35%6.6K0.34280.169M SGD23.510.03 SGD60.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BWMZHENENG JINJIANG
2.456K0.290 SGD0.00%4000.22421.667M SGD0.00%สาธารณูปโภค
1F0SHOPPER360
2.442K0.080 SGD0.00%52K0.648.704M SGD3.510.02 SGD+61.70%6.25%บริการเชิงพาณิชย์
U9ECHINA EVERBRIGHT
2.3K0.225 SGD0.00%51.7K0.27643.697M SGD3.300.07 SGD−3.95%8.84%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BQDENVICTUS
2.3K0.305 SGD−3.17%20K0.1592.775M SGD−0.03 SGD+46.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BLHHAI LECK
2.2K0.375 SGD0.00%3.2K0.4484.84M SGD15.240.02 SGD−4.28%5.33%บริการเชิงพาณิชย์
41FGSS ENERGY
2.184K0.027 SGD−6.90%648K0.4617.015M SGD−0.03 SGD−364.66%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
S71SUNRIGHT
2.136K0.215 SGD+2.38%2000.0326.403M SGD−0.03 SGD−336.45%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
BAIDIGILIFE TECH
2.135K1.59 SGD+6.00%2000.0621.497M SGD0.00%บริการการกระจายสินค้า
B49WORLD PRECISION
1.883K0.260 SGD−1.89%40K2.04104M SGD22.030.01 SGD−34.81%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
544CSE GLOBAL
1.8K0.420 SGD−1.18%1.097M1.02256.711M SGD22.950.02 SGD−58.97%6.55%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
U14UOL
1.8K6.34 SGD−3.06%3.01M1.085.357B SGD20.930.30 SGD+36.93%2.37%การเงิน
มีแรงซื้อ
Y03YEO HIAP SENG
1.781K0.575 SGD−0.86%10.2K1.21355.706M SGD76.670.01 SGD3.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BFITIONG SENG^
1.691K0.069 SGD+11.29%40.1K1.4930.458M SGD−0.13 SGD−168.80%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
F10FJ BENJAMIN
1.662K0.013 SGD−7.14%81.6K0.0515.435M SGD−0.00 SGD+96.43%0.00%การค้าปลีก
ENVLS 2 HOLDINGS
1.503K0.083 SGD−3.49%87.6K0.1715.355M SGD9.330.01 SGD0.00%บริการเชิงพาณิชย์
NHDJUBILEE
1.453K0.050 SGD−5.66%16.3K0.0715.717M SGD3.290.02 SGD0.00%บริการการกระจายสินค้า
S20STRAITS TRADING
1.406K1.60 SGD−1.23%80.3K0.36719.921M SGD−0.24 SGD−167.65%5.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
533ABR
1.34K0.465 SGD−1.06%5K0.1293.463M SGD36.610.01 SGD−57.95%2.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
JLBGRAND VENTURE
1.304K0.485 SGD−1.02%25K0.35164.555M SGD17.140.03 SGD−34.94%1.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
C06CSC
1.3K0.008 SGD0.00%30K0.0928.543M SGD−0.00 SGD−628.57%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
S08SINGPOST
1.2K0.415 SGD+1.22%880.8K0.55933.575M SGD26.600.02 SGD−4.88%1.40%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
F9DBOUSTEAD
1.176K0.870 SGD+0.58%65.9K1.02418.861M SGD8.390.10 SGD−55.34%4.60%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
G0INAM LEE METAL
1.165K0.265 SGD0.00%10K0.2264.145M SGD−0.00 SGD−106.32%0.94%การผลิตของผู้ผลิต
I07ISDN
1.124K0.340 SGD−1.45%752.4K0.74151.64M SGD18.380.02 SGD−54.66%2.35%บริการเชิงพาณิชย์
5IGGALLANT VENTURE
1.112K0.130 SGD0.00%20.6K0.40710.21M SGD185.710.00 SGD0.00%สาธารณูปโภค
BQMTIONG WOON
1.11K0.500 SGD0.00%2000.00116.118M SGD6.020.08 SGD+36.51%0.80%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
P9DCIVMEC
1.1K0.800 SGD0.00%121.3K0.48406.073M SGD7.530.11 SGD+24.79%5.53%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
8K7UGHEALTHCARE
1.054K0.123 SGD−1.60%1.042M0.7676.731M SGD−0.03 SGD−124.35%2.60%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BXECDW
1.021K0.194 SGD0.00%8K0.2643.066M SGD2.450.08 SGD+1582.98%8.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1G1RE&S HLDG
1.008K0.260 SGD+4.00%2000.0092.04M SGD20.310.01 SGD−16.34%6.92%บริการผู้บริโภค
LJ3OUE
9931.07 SGD0.00%61.1K2.52830.935M SGD6.470.17 SGD2.34%การเงิน
500TAI SIN ELECTRIC
9500.395 SGD0.00%402.4K14.42181.803M SGD15.610.03 SGD+52.41%5.95%การผลิตของผู้ผลิต
Q0XLEY CHOON
9410.037 SGD−5.13%1.273M0.6955.713M SGD5.360.01 SGD+13.11%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
F83COSCO SHP SG
8800.140 SGD−1.41%9.134M0.80313.494M SGD−0.04 SGD−780.33%0.00%ระบบขนส่ง
G50GRAND BANKS
8800.350 SGD−1.41%213.6K0.6264.622M SGD4.850.07 SGD2.86%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5CFOKP
8610.245 SGD+2.08%10.1K0.1675.206M SGD2.250.11 SGD+1163.95%2.86%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5OIJAPAN FOODS
8230.275 SGD+1.85%71.7K1.4747.967M SGD25.700.01 SGD+10.31%4.73%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
S69SERIAL SYSTEM
8000.048 SGD−4.00%2.7K0.0243M SGD−0.03 SGD−266.67%11.67%บริการการกระจายสินค้า
BECBRC ASIA
7531.87 SGD0.00%2K0.05513.034M SGD6.770.28 SGD+41.30%9.09%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BEWJB FOODS
7290.500 SGD0.00%27.4K0.87151.6M SGD6.230.08 SGD+37.56%3.60%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
H07STAMFORD LAND
7090.395 SGD−1.25%134.3K0.39589.638M SGD3.470.11 SGD+298.95%3.80%บริการผู้บริโภค
WKSWINKINGSTUDIOS
7010.215 SGD0.00%1000.0060.135M SGD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
A50THOMSON MEDICAL
6950.052 SGD+1.96%2.248M0.671.375B SGD86.670.00 SGD−14.29%0.77%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
C41CORTINA
6133.00 SGD−0.33%5.2K2.27496.735M SGD7.140.42 SGD+37.94%5.33%การค้าปลีก
C9QSINOSTAR PEC
6040.137 SGD−1.44%8000.0387.68M SGD2.350.06 SGD+189.55%0.00%แร่พลังงาน
ZB9UNIONSTEEL
5490.530 SGD0.00%75.3K62.611M SGD4.960.11 SGD+41.97%3.15%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5EBCFM
5410.085 SGD−1.16%740.3K3.8517.13M SGD8.020.01 SGD+186.49%8.76%การผลิตของผู้ผลิต
1E3SANLI ENV
5400.100 SGD0.00%5.1K0.1626.643M SGD5.950.02 SGD+300.00%7.68%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5DDMICRO-MECHANICS
5241.67 SGD+1.21%25.2K0.54232.183M SGD29.980.06 SGD−52.84%5.39%การผลิตของผู้ผลิต
OU8CENTURION
5230.425 SGD0.00%223.6K0.78357.331M SGD4.650.09 SGD+1475.86%3.53%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
1A0KATRINA
4910.018 SGD−30.77%280K1.964.219M SGD5.630.00 SGD0.00%บริการผู้บริโภค
41OLHN
4590.340 SGD0.00%186K0.52139.041M SGD6.940.05 SGD−29.39%5.88%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
A34AMARA
4410.605 SGD+6.14%254.1K13.71347.856M SGD49.190.01 SGD0.83%บริการผู้บริโภค
OAJFORTRESSMINERALS
4340.270 SGD+8.00%62.1K2.93141.295M SGD10.380.03 SGD−28.18%2.96%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BVQPROCURRI
4260.225 SGD+12.50%33.1K2.7373.116M SGD−0.02 SGD−309.09%4.44%บริการทางด้านเทคโนโลยี
H12HOTEL ROYAL
4241.80 SGD+0.56%7.6K1.15217.728M SGD91.840.02 SGD1.39%บริการผู้บริโภค
M05MTQ
4140.325 SGD+1.56%10.6K0.2273.084M SGD7.580.04 SGD3.08%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RQ1OVERSEAS EDU
4080.215 SGD0.00%1.032M5.4489.303M SGD12.950.02 SGD−23.85%5.12%บริการผู้บริโภค
C09CITYDEV
4066.04 SGD−2.27%2.412M0.825.478B SGD25.890.23 SGD1.32%การเงิน
ปานกลาง
1F2UNION GAS
4030.380 SGD0.00%13.9K1.19120.752M SGD14.070.03 SGD−49.06%2.37%สาธารณูปโภค
MZHNANOFILM
4000.720 SGD−8.28%7.922M2.11477.679M SGD27.480.03 SGD−69.61%1.99%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขายรุนแรง
5TJFAR EAST
4000.070 SGD0.00%70.1K5.227.802M SGD−0.01 SGD+84.95%2.86%การผลิตของผู้ผลิต
1A1WONG FONG IND
3940.113 SGD−9.60%100K2.1526.555M SGD8.070.01 SGD+15.70%5.31%บริการการกระจายสินค้า
I15ISETAN
3792.71 SGD−3.90%8000.87111.788M SGD589.130.00 SGD0.00%การค้าปลีก
1J5HYPHENS PHARMA
3680.285 SGD+1.79%150K5.2988.121M SGD10.070.03 SGD+38.05%3.89%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
R14ENECO ENERGY^
3500.008 SGD0.00%935K1.0518.533M SGD0.00%ระบบขนส่ง
MIJALLIANCE HC
3200.141 SGD−6.62%1000.0029.152M SGD23.500.01 SGD−46.43%2.13%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
42WZIXIN
3170.023 SGD0.00%169K0.4031.828M SGD−0.00 SGD−600.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5WFISOTEAM
3170.035 SGD0.00%55K0.0624.415M SGD6.140.01 SGD0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
QS9G INVACOM
3040.057 SGD−6.56%4.222M0.6015.485M SGD−0.06 SGD−1192.86%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
N01NERATEL
2920.079 SGD0.00%100K3.6528.59M SGD−0.00 SGD+45.10%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BTXANCHUN INTL
2780.295 SGD+1.72%6.4K1.0414.216M SGD2.960.10 SGD7.84%การผลิตของผู้ผลิต
5NFMENCAST
2720.036 SGD0.00%19.9K0.0216.419M SGD11.250.00 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BEILHT
2450.900 SGD+5.88%5.9K1.1547.92M SGD8.330.11 SGD+167.57%5.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
504HS OPTIMUS
2400.003 SGD0.00%300K0.1916.142M SGD−0.00 SGD−125.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน