หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
A27 MDR
0.00100.00%0.00แนะนำให้ซื้อ200130.269M25.000.002180.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
504 KLW
0.000.00%0.00ขาย23.865M16.142M-0.00807.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
532 DISA
0.000.00%0.00ขาย5.225M20.077M-0.0071.00ในทางอุตสาหกรรม
594 CWX GLOBAL
0.0033.33%0.00ซื้อ10.100K15.600M-0.0075.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
B69 BROADWAY IND^
0.0763.64%0.03ซื้อ11.137M33.765M-0.016181.00ในทางอุตสาหกรรม
539 CPH
0.0125.00%0.00ขาย100.200K6.146M-0.00197.00เทคโนโลยี
5I0 QT VASCULAR
0.00-33.33%-0.00ซื้อ9.479M8.941M4.520.0079.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
5CR ASIATIC
0.010.00%0.00ขาย12.441M6.622M7.690.00100.00ในทางอุตสาหกรรม
YYB ARION
0.01-22.22%-0.00แนะนำให้ขาย2004.361M-0.0064.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5I4 ICP LTD
0.01-12.50%-0.00แนะนำให้ขาย2.600K21.782M-0.002824.00วัสดุพื้นฐาน
1D3 LIFEBRANDZ
0.00-20.00%-0.00ขาย2002.147M-0.0133.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FQ7 JASPER INV^
0.000.00%0.00ขาย231.700K17.417M-0.001655.00พลังงาน
5TR LIBRA
0.0611.54%0.01ซื้อ48.725M12.371M-0.02200.00ในทางอุตสาหกรรม
AZG 8TELECOM^
0.042.63%0.00ซื้อ10.600K4.387M-0.01573.00เทคโนโลยี
42W CHINA
0.049.09%0.00ซื้อ34.215M21.377M2.250.025440.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
Q0X LEY CHOON
0.02-9.09%-0.00ซื้อ1.810M23.696M-0.01281.00ในทางอุตสาหกรรม
5CN WINAS
0.036.90%0.00ขาย14.939M10.573M1.570.0283.00ในทางอุตสาหกรรม
A31 ADDVALUE TECH
0.024.35%0.00ซื้อ7.577M44.891M-0.00105.00เทคโนโลยี
5HT IMPERIUM CROWN
0.02-11.11%-0.00แนะนำให้ขาย200.000K12.624M-0.0069.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
N4E NAM CHEONG
0.01-11.11%-0.00แนะนำให้ขาย20057.154M0.120.072920.00ในทางอุตสาหกรรม
5TJ FAR EAST
0.14-9.87%-0.01ซื้อ7.500K15.270M0.580.24118.00ในทางอุตสาหกรรม
J03 JADASON^
0.048.11%0.00แนะนำให้ซื้อ13.938M28.896M-0.00763.00เทคโนโลยี
43A GS HLDG
0.40-0.00%-0.00แนะนำให้ซื้อ748.400K73.997M-0.03ในทางอุตสาหกรรม
5WV ASIAPHOS
0.01-9.09%-0.00ซื้อ899.100K10.315M-0.01208.00วัสดุพื้นฐาน
5HV KOH ECO
0.06-3.45%-0.00ซื้อ9.965M98.791M11.840.00ในทางอุตสาหกรรม
43B SECURA
0.06-7.94%-0.01แนะนำให้ขาย75.000K23.200M13.270.00เทคโนโลยี
5TN IEV
0.04-5.41%-0.00ซื้อ6.375M12.793M-0.01156.00พลังงาน
T4B SINO GRANDNESS
0.050.00%0.00ขาย28.771M53.221M0.720.07238.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5BS SEN YUE
0.042.63%0.00ซื้อ6.299M33.707M-0.001034.00วัสดุพื้นฐาน
43E ANCHOR RESOURCES
0.01-7.14%-0.00ขาย1.100M16.176M-0.00วัสดุพื้นฐาน
5GD SUNPOWER
0.527.29%0.04ซื้อ2.783M406.493M208.290.05354.00ในทางอุตสาหกรรม
QS9 G INVACOM^
0.13-4.38%-0.01แนะนำให้ซื้อ11.313M35.588M13.420.012593.00เทคโนโลยี
1B0 MM2 ASIA
0.234.44%0.01ขาย2.311M273.259M14.280.0234.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BTG HG METAL
0.204.17%0.01แนะนำให้ขาย76.000K25.484M-0.03101.00วัสดุพื้นฐาน
5WF ISOTEAM
0.266.25%0.02ซื้อ1.345M72.324M39.780.01404.00ในทางอุตสาหกรรม
40V SINGAPORE-EDEV
0.042.86%0.00ซื้อ855.100K39.652M-0.01188.00เทคโนโลยี
S3N OKH GLOBAL^
0.02-5.00%-0.00ขาย600.000K21.444M5.940.00800.00ในทางอุตสาหกรรม
5JS INDOFOOD AGRI
0.29-4.92%-0.02ขาย117.700K404.812M-0.0232640.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
T18 TPV TECH
0.41-1.22%-0.01ซื้อ31.100K993.725M21.160.0227811.00เทคโนโลยี
1J5 HYPHENS PHARMA
0.232.27%0.01ซื้อ174.100K67.597M13.390.02ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
5WH REX INTL
0.071.47%0.00ขาย15.925M89.094M28.830.00พลังงาน
D5IU LIPPO MALLS TR
0.23-4.17%-0.01ขาย1.238M665.828M15.330.010.00ไฟแนนซ์
S51 SEMBCORP MARINE
1.44-3.36%-0.05ขาย5.339M3.008B-0.0411847.00ในทางอุตสาหกรรม
D03 DEL MONTE PAC
0.15-1.32%-0.00ขาย13.700K795.484M10.740.015600.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DU4 MERMAID
0.070.00%0.00ซื้อ6.635M104.586M-0.02พลังงาน
NC2 SRI TRANG AGRO
0.52-2.80%-0.02ขาย10.000K822.826M39.110.027239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
42R JUMBO
0.39-3.70%-0.01ขาย545.400K250.315M20.670.02728.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
U77 SARINE TECH
0.29-3.33%-0.01แนะนำให้ขาย379.500K101.673M24.260.01171.00ในทางอุตสาหกรรม
E5H GOLDEN AGRI-RES
0.29-1.67%-0.01ซื้อ22.538M3.757B570.820.0031448.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
H22 HONG LEONG ASIA
0.59-0.84%-0.01ซื้อ991.100K441.212M13.430.0413549.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5NV CHASEN^
0.09-2.17%-0.00ซื้อ3.539M34.832M6.460.0119.00ในทางอุตสาหกรรม
BUOU FRASERS LOGISTICS & IND TRUST
1.20-2.44%-0.03ขาย4.110M2.432B12.930.09ไฟแนนซ์
K71U KEPPEL REIT
1.23-2.38%-0.03ขาย7.803M4.185B36.260.03ไฟแนนซ์
5UX OXLEY
0.33-0.00%-0.00ซื้อ1.479M1.371B5.190.06170.00ไฟแนนซ์
M1Z TEE INTL
0.10-0.98%-0.00ซื้อ7.350M65.320M-0.01832.00ในทางอุตสาหกรรม
UD2 JAPFA
0.52-1.89%-0.01ขาย601.500K969.628M7.670.0738000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
U9E CHINA EVERBRIGHT
0.350.00%0.00ซื้อ988.100K1.978B7.690.05402.00สาธารณูปโภค
1D8 SINGAPORE O&G
0.39-1.27%-0.01ซื้อ144.800K185.953M21.220.0237.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
5RF MERCURIUS
0.042.50%0.00ซื้อ880.000K51.312M-0.00316.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1H3 CLEARBRIDGE
0.16-0.61%-0.00ขาย2.553M81.036M-0.0316.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
V2Y SYNAGIE
0.17-1.75%-0.00ซื้อ5.381M44.279M-0.06บริการโทรคมนาคม
C76 CREATIVE
3.79-2.07%-0.08ซื้อ87.000K266.557M7.990.474900.00เทคโนโลยี
C38U CAPITAMALL TRUST
2.60-1.52%-0.04ขาย10.508M9.590B13.510.19450.00ไฟแนนซ์
G92 CHINA AVIATION
1.31-0.76%-0.01ขาย333.700K1.127B8.880.1582.00พลังงาน
5DP HEETON
0.440.00%0.00ขาย290.200K143.069M11.910.040.00ไฟแนนซ์
M1GU SABANA REIT
0.46-0.00%-0.00ซื้อ1.902M479.153M40.810.01ไฟแนนซ์
S61 SBS TRANSIT
4.201.69%0.07ซื้อ38.800K1.310B15.590.279709.00ในทางอุตสาหกรรม
I07 ISDN
0.230.00%0.00ซื้อ583.400K99.094M9.350.03ในทางอุตสาหกรรม
5H0 SINGHAIYI
0.09-1.05%-0.00ขาย176.000K396.591M17.740.0134.00ไฟแนนซ์
RW0U MAPLETREE NAC TR
1.42-1.39%-0.02ขาย7.309M4.518B7.070.20ไฟแนนซ์
U09 AVARGA
0.19-1.55%-0.00แนะนำให้ขาย1.057M180.890M6.760.03474.00วัสดุพื้นฐาน
544 CSE GLOBAL
0.480.00%0.00ขาย768.000K247.713M12.250.041100.00เทคโนโลยี
J37 JSH USD
36.73-2.05%-0.77แนะนำให้ขาย191.000K55.420B11.394.3930000.00ในทางอุตสาหกรรม
CNNU CROMWELLREIT EUR
0.49-1.98%-0.01ซื้อ932.500K1.908B12.770.06200.00ไฟแนนซ์
S08 SINGPOST
1.00-0.99%-0.01ซื้อ2.888M2.249B-0.031900.00ในทางอุตสาหกรรม
EB5 FIRST RESOURCES
1.50-1.96%-0.03แนะนำให้ขาย540.900K2.376B16.710.098066.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BRD SAPPHIRE
0.100.00%0.00ขาย100.000K41.982M10.830.01176.00ในทางอุตสาหกรรม
N2IU MAPLETREE COM TR
2.07-0.96%-0.02ซื้อ3.482M5.992B10.270.20ไฟแนนซ์
AU8U CAPITAR
1.600.63%0.01ซื้อ1.019M1.598B11.680.14ไฟแนนซ์
TS0U OUE COM
0.541.89%0.01แนะนำให้ซื้อ1.075M1.548B13.260.05ไฟแนนซ์
5CP SILVERLAKE AXIS
0.54-0.00%-0.00ขาย112.200K1.415B19.610.03154.00เทคโนโลยี
AW9U FIRST REIT
1.07-0.00%-0.00ซื้อ918.500K848.277M11.690.090.00ไฟแนนซ์
SK6U SPHREIT
1.07-1.83%-0.02ขาย1.248M2.768B21.690.05ไฟแนนซ์
CLN APAC REALTY
0.54-1.82%-0.01ขาย663.400K191.807M9.540.06137.00ไฟแนนซ์
J36 JMH USD
64.17-1.58%-1.03ซื้อ164.200K64.509B13.936.28469000.00ในทางอุตสาหกรรม
S58 SATS
4.95-1.00%-0.05ขาย3.836M5.468B23.070.2114306.00ในทางอุตสาหกรรม
S59 SIA ENGINEERING
2.77-0.72%-0.02ซื้อ1.260M3.100B19.300.1423189.00ในทางอุตสาหกรรม
AWX AEM
1.130.00%0.00ซื้อ3.758M306.030M9.680.12441.00ในทางอุตสาหกรรม
M04 MAN ORIENTAL USD
1.69-0.59%-0.01ขาย284.700K2.907B48.970.0510000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
Y92 THAIBEV
0.84-1.75%-0.02ขาย7.554M21.096B21.170.0422000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CH8 CHINA SUNSINE
1.12-1.75%-0.02ขาย25.600K550.697M4.630.241029.00วัสดุพื้นฐาน
T39 SPH
2.25-1.32%-0.03ขาย8.271M3.632B13.990.164096.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NO4 DYNA-MAC
0.12-0.86%-0.00ซื้อ346.400K117.669M85.190.00679.00ในทางอุตสาหกรรม
AJBU KEPPEL DC REIT
1.750.00%0.00ซื้อ5.380M2.366B15.710.11ไฟแนนซ์
S20 STRAITS
2.32-1.28%-0.03ซื้อ141.700K946.661M11.950.19435.00วัสดุพื้นฐาน
BCD CHINA YUANBANG^
0.291.75%0.01ขาย10020.126M0.890.32161.00ไฟแนนซ์
BN4 KEPPEL CORP
6.49-1.22%-0.08ขาย4.740M11.793B16.530.3918186.00ในทางอุตสาหกรรม
558 UMS
0.64-0.78%-0.00ซื้อ673.500K343.315M8.870.07994.00เทคโนโลยี
A50 THOMSON
0.06-1.54%-0.00ขาย1.610M1.699B193.940.0013.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
Z25 YANLORD
1.28-1.54%-0.02แนะนำให้ขาย683.700K2.472B4.070.312862.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ