หุ้นสิงคโปร์ ความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของตลาดนำมาซึ่งความเสี่ยงซึ่งเทรดเดอร์จำนวนมากคาดหวังผลกำไร หุ้นสิงคโปร์ ในรายชื่อด้านล่างมีความผันผวนมากที่สุดในตลาด ถูกจัดเรียงตามความผันผวนรายวันและมาพร้อมกับตัวชี้วัดที่สำคัญ
สัญลักษณ์
ความผันผวน
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
440ESPACKMAN
200.00%0.003 SGD+50.00%1.1 K0.003.677 M SGD−0.01 SGD−355.00%0.00%บริการผู้บริโภค
55OQTEHO INTL
140.00%0.059 SGD+11.32%8000.3912.478 M SGD6.210.01 SGD−4.04%1.89%บริการการกระจายสินค้า
55F7WILTON RESOURCES
110.53%0.029 SGD+93.33%88.142 M133.4739.36 M SGD−0.00 SGD−316.67%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BBEHCHINA INTL
52.54%0.059 SGD−34.44%1000.017.03 M SGD−0.18 SGD−17.75%11.11%การเงิน
11D3LIFEBRANDZ
50.00%0.002 SGD−33.33%5.088 M0.767.321 M SGD−0.00 SGD+38.46%0.00%บริการผู้บริโภค
V8YQUANTUM HEALTH
50.00%0.003 SGD0.00%1.16 M1.37บริการเชิงพาณิชย์
55TJFAR EAST
45.10%0.064 SGD−13.51%7.7 K0.078.248 M SGD−0.04 SGD−13733.33%2.70%การผลิตของผู้ผลิต
BBLZADVANCED
41.18%0.102 SGD−27.14%130.4 K5.8714.178 M SGD−0.04 SGD−52.81%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
55PCGOODLAND
36.97%0.120 SGD−26.38%19.5 K0.1958.593 M SGD−0.01 SGD−162.14%1.38%การเงิน
5585ASIAN MICRO
33.33%0.003 SGD−25.00%728.9 K0.136.859 M SGD−0.00 SGD−150.00%0.00%สาธารณูปโภค
11D5CAPITAL WORLD
33.33%0.003 SGD−25.00%408 K0.0764.4 M SGD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
OTSOTS HOLDINGS
26.26%0.120 SGD+20.00%12.1 K1.0221.4 M SGD−0.01 SGD−274.51%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5584AJJ MEDTECH
25.00%0.004 SGD−20.00%25 K0.026.885 M SGD−0.00 SGD−55.56%0.00%บริการผู้บริโภค
YYK9YKGI
23.75%0.092 SGD−5.15%20.2 K1.2541.225 M SGD29.680.00 SGD−85.24%2.68%บริการผู้บริโภค
AAVXHL GLOBAL ENT
22.50%0.230 SGD−2.13%79.7 K11.6522.639 M SGD13.220.02 SGD0.00%บริการผู้บริโภค
XCFKTMG
20.00%0.125 SGD−5.30%23.3 K12.1422.398 M SGD−0.01 SGD−192.80%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ZZ4DMEDILIFESTYLE
20.00%0.010 SGD−16.67%468 K1.011.376 M SGD−0.02 SGD+14.86%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BBFITIONG SENG - WATCH LIST
19.67%0.062 SGD−15.07%3 K0.0632.224 M SGD−0.03 SGD+76.83%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
55AIH2G GREEN
18.18%0.011 SGD−15.38%543.3 K1.7918.399 M SGD−0.00 SGD−5.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
VI2TC AUTO
17.65%0.034 SGD−15.00%562.6 K12.6923.585 M SGD−0.03 SGD3.29%การค้าปลีก
569VICPLAS INTL
16.83%0.101 SGD−14.41%4 K0.1760.307 M SGD26.580.00 SGD−81.28%3.81%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
55WVASIAPHOS
16.67%0.006 SGD−14.29%492 K0.287.221 M SGD2.610.00 SGD0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CC06CSC
16.67%0.006 SGD−14.29%405 K0.1124.975 M SGD−0.01 SGD−2950.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FFQ7JASPER INV - WATCH LIST
16.67%0.006 SGD0.00%7.317 M0.1126.125 M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%ระบบขนส่ง
CCYWTRICKLESTAR
15.19%0.079 SGD−13.19%2.4 K0.037.608 M SGD−0.00 SGD+88.30%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
FF10FJ BENJAMIN
14.29%0.014 SGD−6.67%700.2 K1.6317.81 M SGD−0.00 SGD+96.43%0.00%การค้าปลีก
5AEPOLLUX PROP
14.29%0.030 SGD+7.14%6.16 M7.2677.265 M SGD42.860.00 SGD−50.00%0.00%การเงิน
BBJZKODA
14.29%0.230 SGD+15.00%41 K1.2416.612 M SGD−0.09 SGD−174.37%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
LLS9LEADER ENV
13.95%0.046 SGD−6.12%35.1 K0.3275.209 M SGD−0.01 SGD−677.78%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BBDUFEDERAL INT
13.64%0.124 SGD+3.33%130.6 K5.9716.88 M SGD−0.13 SGD−5429.17%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CCTOHONG LAI HUAT
13.16%0.043 SGD+13.16%64.6 K0.6719.678 M SGD−0.05 SGD−32.66%0.00%การเงิน
55DMYING LI INTL
13.04%0.025 SGD+13.64%60.1 K0.3856.255 M SGD35.710.00 SGD0.00%การเงิน
WPCVALLIANZ
12.90%0.031 SGD−3.13%3.5 K0.0538.772 M SGD−0.01 SGD+82.81%0.00%ระบบขนส่ง
99QXBEVERLYJCG
12.50%0.008 SGD−11.11%557.1 K0.795.696 M SGD−0.01 SGD+9.09%0.00%บริการการกระจายสินค้า
55I4ICP LTD
12.50%0.008 SGD−11.11%41 K0.0529.996 M SGD80.000.00 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
S71SUNRIGHT
12.20%0.210 SGD−8.70%10.1 K0.4628.245 M SGD−0.04 SGD−207.50%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
55GIINTERRA RESOURCE - WATCH LIST
11.63%0.046 SGD+9.52%11.78 M5.1027.531 M SGD8.850.01 SGD−1.89%0.00%แร่พลังงาน
PRHLIVINGSTONE
11.11%0.018 SGD−10.00%357 K2.479.839 M SGD−0.01 SGD−167.37%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5579OCEANUS
11.11%0.010 SGD0.00%1.103 M0.09256.65 M SGD−0.00 SGD−125.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
99I7NOSIGNBOARD
11.11%0.129 SGD+7.50%81.6 K0.7436.991 M SGD−0.02 SGD+36.24%0.00%บริการผู้บริโภค
KKUOINTL CEMENT
11.11%0.019 SGD+11.76%99.3 K0.2998.696 M SGD6.790.00 SGD−39.13%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
441FGSS ENERGY
10.34%0.031 SGD+6.90%3.016 M7.2318.276 M SGD−0.01 SGD−204.08%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SS7PSOILBUILD CONST
10.20%0.100 SGD−7.41%15.046 M1.11158.994 M SGD19.230.01 SGD0.93%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
88YYBIOLIDICS
10.00%0.010 SGD0.00%1.428 M3.357.448 M SGD0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
11H3CLEARBRIDGE
10.00%0.011 SGD+10.00%384.9 K1.526.197 M SGD−0.05 SGD−60.00%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
442WZIXIN
10.00%0.020 SGD0.00%18.97 M2.9031.786 M SGD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5508FUJI OFFSET
9.60%0.200 SGD+10.50%17.3 K4.349.034 M SGD9.350.02 SGD+10.88%2.76%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BBAIDIGILIFE TECH
8.96%1.34 SGD−8.22%1.6 K1.6219.739 M SGD28.570.05 SGD−45.91%0.00%บริการการกระจายสินค้า
11F1Y VENTURES
8.33%0.013 SGD0.00%260.2 K1.753.209 M SGD−0.00 SGD+70.67%0.00%การค้าปลีก
S3NOKH GLOBAL
8.33%0.013 SGD0.00%501.7 K0.6914.673 M SGD4.190.00 SGD−16.22%0.00%การเงิน
BBIXELLIPSIZ
7.95%0.176 SGD−7.37%11.4 K0.9331.667 M SGD−0.00 SGD−122.22%5.26%บริการการกระจายสินค้า
55GZHGH
7.69%0.014 SGD0.00%751 K0.3124.932 M SGD−0.00 SGD+84.62%0.00%ระบบขนส่ง
Z59YOMA STRATEGIC
7.55%0.113 SGD+3.67%34.969 M0.63245.232 M SGD10.660.01 SGD0.00%การเงิน
QS9G INVACOM - WATCH LIST
7.50%0.042 SGD+5.00%4.849 M2.7610.866 M SGD−0.00 SGD−262.07%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
55NFMENCAST
7.41%0.029 SGD+7.41%86.3 K0.1712.452 M SGD9.060.00 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BBQDENVICTUS
7.27%0.295 SGD0.00%5 K0.7589.733 M SGD−0.00 SGD+88.63%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AA31ADDVALUE TECH - WATCH LIST
7.14%0.014 SGD−6.67%17.302 M2.0348.63 M SGD140.000.00 SGD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
442FTOTM TECH
7.14%0.015 SGD0.00%450.3 K0.2320.115 M SGD−0.01 SGD+62.61%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
11Y19R
7.14%0.045 SGD+4.65%280 K0.9446.436 M SGD−0.01 SGD+77.45%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
LL02METIS ENERGY - WATCH LIST
7.14%0.043 SGD−2.27%1.611 M2.14133.466 M SGD−0.00 SGD−466.67%0.00%สาธารณูปโภค
BBEZBENG KUANG - WATCH LIST
7.07%0.196 SGD+6.52%6.967 M1.9936.655 M SGD11.400.02 SGD0.00%บริการเชิงพาณิชย์
HHQUOILTEK
6.98%0.455 SGD+5.81%730.7 K1.4961.49 M SGD11.610.04 SGD+78.18%3.72%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
NNHDJUBILEE
6.67%0.045 SGD−6.25%3.5 K0.0315.088 M SGD1.390.03 SGD0.00%บริการการกระจายสินค้า
NO4DYNA-MAC
6.58%0.400 SGD+6.67%8.606 M2.55392.116 M SGD15.560.03 SGD2.21%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
442CIX BIOPHARMA
6.45%0.033 SGD+3.13%131.6 K0.4324.586 M SGD−0.01 SGD−331.03%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5554KING WAN
6.45%0.032 SGD0.00%619.3 K0.1322.347 M SGD1.800.02 SGD+1877.78%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BBRDSAPPHIRE
6.06%0.033 SGD−5.71%3.3 K0.3314.266 M SGD12.220.00 SGD−82.00%130.29%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
443QADVANCER GLOBAL
6.00%0.100 SGD+6.38%8 K0.1823.611 M SGD−0.02 SGD+2.48%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
55OCKOYO INTL
5.66%0.056 SGD+1.82%23 K0.4110.44 M SGD−0.00 SGD+4.17%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
55G2KIM HENG
5.62%0.090 SGD−2.17%1.763 M0.9264.947 M SGD40.910.00 SGD3.08%ระบบขนส่ง
11B0MM2 ASIA
5.56%0.018 SGD−5.26%3.653 M2.4779.532 M SGD−0.00 SGD+94.06%0.00%บริการผู้บริโภค
E5HGOLDEN AGRI-RES
5.56%0.280 SGD+3.70%40.524 M2.063.427 B SGD13.460.02 SGD−58.89%2.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
HH12HOTEL ROYAL
5.45%1.72 SGD−1.15%10.9 K1.49210.47 M SGD81.520.02 SGD1.44%บริการผู้บริโภค
TWLMEMIONTEC HLDGS
5.33%0.078 SGD−1.27%19 K0.4052.201 M SGD15.920.00 SGD+113.04%1.49%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
8K7UGHEALTHCARE
5.26%0.137 SGD0.00%789.9 K0.2985.464 M SGD−0.03 SGD−124.35%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MM15MATEX INTL
5.26%0.020 SGD0.00%1.709 M1.357.234 M SGD−0.01 SGD+37.97%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
P52PANUNITED
5.15%0.495 SGD+2.06%860.1 K3.46339.385 M SGD9.520.05 SGD+94.76%4.74%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
O9EPARKSON RETAIL - WATCH LIST
5.00%0.081 SGD−2.41%3.692 M0.6755.925 M SGD1.870.04 SGD−12.85%0.00%การค้าปลีก
BBQCA-SMART
4.94%0.081 SGD−4.71%8000.0522.807 M SGD−0.00 SGD+5.26%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
5IGGALLANT VENTURE
4.84%0.130 SGD0.00%20.4 K0.60710.21 M SGD−0.00 SGD+72.55%0.00%สาธารณูปโภค
LL38AF GLOBAL
4.71%0.085 SGD−4.49%51.9 K1.0693.952 M SGD34.000.00 SGD0.00%บริการผู้บริโภค
NR7RAFFLES EDU
4.65%0.043 SGD−4.44%291.2 K1.6062.274 M SGD−0.01 SGD−182.14%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
1F3ASPEN
4.55%0.045 SGD−2.17%378.5 K0.1849.83 M SGD−0.03 SGD−229.00%0.00%การเงิน
AA30ASPIAL CORP
4.55%0.067 SGD+4.69%26.5 K0.18142.928 M SGD−0.01 SGD−5300.00%3.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
443AGS HLDG
4.55%0.022 SGD+4.76%20.8 K0.204.583 M SGD−0.08 SGD−6990.91%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CC05CHEMICAL IND
4.50%0.555 SGD−4.31%6000.1044.048 M SGD8.190.07 SGD−24.25%2.59%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
11D1UNUSUAL
4.41%0.138 SGD−2.82%534.3 K1.77146.143 M SGD18.400.01 SGD0.00%บริการเชิงพาณิชย์
T24TUAN SING
4.35%0.240 SGD+2.13%457.1 K1.50290.995 M SGD60.000.00 SGD−94.33%2.98%การเงิน
ER0KSH
4.17%0.245 SGD−2.00%466.3 K1.76140.849 M SGD−0.06 SGD−229.40%10.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CC8RJIUTIAN CHEMICAL
4.17%0.024 SGD−4.00%1.308 M0.2949.711 M SGD−0.03 SGD−200.92%42.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
55WJMONEYMAX FIN
4.08%0.255 SGD+4.08%23.7 K1.47108.351 M SGD4.970.05 SGD+6.87%4.08%การค้าปลีก
BBTEBUND CENTER
4.05%0.370 SGD0.00%6000.09280.744 M SGD27.010.01 SGD+270.27%7.57%การเงิน
DDU4MERMAID MARITIME
4.05%0.178 SGD+1.71%7.211 M1.48247.333 M SGD12.620.01 SGD+370.00%0.00%แร่พลังงาน
5E2SEATRIUM LTD
4.03%1.55 SGD+3.33%32.858 M0.835.116 B SGD−0.59 SGD+56.70%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
EENVLS 2 HOLDINGS
3.95%0.079 SGD+1.28%164.1 K0.6114.43 M SGD9.400.01 SGD0.00%บริการเชิงพาณิชย์
55GDSUNPOWER
3.92%0.260 SGD0.00%96 K0.85206.878 M SGD5.960.04 SGD+99.09%0.50%การผลิตของผู้ผลิต
55SODUTY FREE INTL
3.90%0.080 SGD+1.27%249.9 K1.9794.658 M SGD23.530.00 SGD−15.00%3.23%การค้าปลีก
Q0XLEY CHOON
3.85%0.053 SGD0.00%2.545 M0.5779.806 M SGD7.360.01 SGD+118.18%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
55EBCFM
3.85%0.078 SGD−3.70%42.1 K0.3816.324 M SGD7.360.01 SGD+186.49%9.19%การผลิตของผู้ผลิต
CCLNAPAC REALTY
3.80%0.400 SGD−2.44%59.3 K0.42145.631 M SGD12.050.03 SGD−66.67%6.10%การเงิน
ปานกลาง