หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

            
1D3 LIFEBRANDZ
0.00100.00%0.00ซื้อ2001.223M-0.0147.00บริการผู้บริโภค
596 PAVILLON
0.0226.67%0.00ซื้อ618.200K7.367M16.670.00บริการผู้บริโภค
FQ7 JASPER INV
0.00-33.33%-0.00ขาย1.364M8.708M-0.00อื่นๆ
532 DISA
0.00100.00%0.00ซื้อ501.000K20.077M-0.0024.00อื่นๆ
5RF MERCURIUS
0.030.00%0.00ขาย80.100K31.912M-0.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
579 OCEANUS^
0.010.00%0.00ซื้อ49.400M121.484M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
539 CPH
0.0125.00%0.00ซื้อ2.700K6.146Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
40E SPACKMAN
0.0125.00%0.00ซื้อ19.180M11.840M-0.00บริการผู้บริโภค
I5H FORISE INTL
0.0125.00%0.00ซื้อ26.413M21.300M-0.00การเงิน
B69 BROADWAY IND
0.1218.37%0.02ซื้อ96.904M54.305M-0.032213.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
I07 ISDN
0.236.82%0.01ซื้อ16.277M100.950M12.720.02881.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5FX NEW WAVE
0.010.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.780M12.092M-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
J03 JADASON
0.0313.04%0.00ซื้อ6.093M18.782M-0.02การเงิน
5EF ADVENTUS
0.0120.00%0.00แนะนำให้ซื้อ1.000M11.704M-0.0022.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PH0 HATTEN LAND
0.084.05%0.00ซื้อ269.400K110.464M23.870.00172.00การค้าปลีก
5NV CHASEN
0.065.36%0.00ซื้อ7.825M22.835Mบริการเชิงพาณิชย์
5I4 ICP LTD
0.01-12.50%-0.00ขาย20021.782M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
BTOU MANULIFEREIT USD
0.8310.67%0.08ซื้อ14.639M1.846B23.390.05อื่นๆ
5WH REX INTL
0.1510.71%0.01ซื้อ166.285M201.860M6.830.02แร่พลังงาน
T39 SPH
1.28-12.33%-0.18แนะนำให้ขาย205.814M2.062B11.560.134177.00บริการผู้บริโภค
1C0 ETC SINGAPORE
0.033.45%0.00ซื้อ15.312M29.342M5.000.01การเงิน
5DX METAL
0.038.70%0.00ซื้อ9.686M9.353M46.000.00การผลิตของผู้ผลิต
5HT IMPERIUM CROWN
0.010.00%0.00ขาย610.200K6.312M-0.00บริการเชิงพาณิชย์
NC2 SRI TRANG AGRO
1.36-2.16%-0.03ซื้อ1.814M1.024B36.910.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5GJ AUSGROUP
0.034.17%0.00ขาย18.108M76.206M-0.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NO4 DYNA-MAC
0.125.45%0.01ซื้อ46.711M118.692M-0.02บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1J5 HYPHENS PHARMA
0.31-1.59%-0.01ซื้อ15.180M93.133M13.070.02เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5GI INTERRA
0.065.66%0.00ซื้อ28.776M33.208M-0.00แร่พลังงาน
U96 SEMBCORP IND
1.36-9.93%-0.15แนะนำให้ขาย115.462M2.428B11.000.1416482.00สาธารณูปโภค
5VJ HALCYON
0.42-6.59%-0.03ซื้อ502.200K677.879M-0.0016458.00อื่นๆ
DU4 MERMAID
0.089.59%0.01ซื้อ15.309M113.066M-0.03ระบบขนส่ง
43B SECURA
0.082.60%0.00ซื้อ26.046M31.600M-0.01บริการเชิงพาณิชย์
BEC BRC ASIA
1.324.76%0.06ซื้อ842.600K308.003M6.890.18แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
41A UG HEALTHCARE
0.474.44%0.02ซื้อ12.673M92.164M42.860.01900.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
546 MEDTECS INTL
0.262.00%0.01แนะนำให้ซื้อ34.543M140.100M86.210.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5WA OUE LIPPO HC
0.04-6.98%-0.00ขาย240.000K177.725M53.750.00อื่นๆ
BVA TOP GLOVE
5.089.96%0.46แนะนำให้ซื้อ897.200K11.272B96.290.05เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
JYEU LENDLEASE REIT
0.677.20%0.04ซื้อ35.046Mการเงิน
CMOU KEPPACOAKREITUSD
0.739.70%0.07ซื้อ19.903M975.454M8.860.117.00อื่นๆ
CNNU CROMWELLREIT EUR
0.468.33%0.04ซื้อ30.460M1.828B9.430.07200.00การเงิน
575 ASTI^
0.036.45%0.00ซื้อ4.368M21.606M0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
OXMU PRIME US REITUSD
0.744.93%0.04ซื้อ5.082M1.110Bการเงิน
41F GSS ENERGY
0.074.62%0.00ซื้อ13.602M33.786M15.850.001793.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BKA SIN HENG MACH
0.28-8.20%-0.03ขาย9.000K31.924M-0.01บริการการกระจายสินค้า
5WV ASIAPHOS
0.024.35%0.00ซื้อ6.963M24.756M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
C38U CAPITAMALL TRUST
2.035.18%0.10ซื้อ55.627M7.491B10.210.19การเงิน
41H BLACKGOLDNATURAL
0.019.09%0.00ขาย1.000M12.045M-0.01แร่พลังงาน
M1Z TEE INTL
0.030.00%0.00ขาย5.850M16.172M-0.09867.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
Z59 YOMA STRATEGIC
0.260.00%0.00ซื้อ15.244M568.961M-0.03อื่นๆ
I15 ISETAN
3.084.41%0.13ซื้อ1.300K127.050M-0.64516.00การค้าปลีก
J69U FRASERS CENTREPOINT TRUST
2.437.05%0.16ซื้อ7.043M2.717B10.990.2118.00การเงิน
5AI P5 CAPITAL
0.038.33%0.00ซื้อ1.300M14.496M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
A31 ADDVALUE TECH
0.030.00%0.00ซื้อ11.541M48.631M-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5TI KITCHEN CULTURE
0.14-4.17%-0.01ขาย1.086M24.392M-0.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5LY MARCOPOLO MARINE
0.010.00%0.00ขาย7.415M45.794M-0.00ระบบขนส่ง
502 3CNERGY
0.03-3.70%-0.00ซื้อ9.200M79.743M-0.01การเงิน
CSFU CROMWELLREIT SGD
0.707.69%0.05ซื้อ356.200K1.828B9.280.07200.00การเงิน
W05 WING TAI
1.856.32%0.11ซื้อ672.900K1.423B26.360.07การเงิน
S58 SATS
2.66-5.67%-0.16ขาย102.907M2.974B14.040.2014306.00ระบบขนส่ง
40V SINGAPORE-EDEV
0.06-1.79%-0.00ซื้อ6.479M64.786M-0.01การเงิน
M03 MIYOSHI
0.03-6.90%-0.00ขาย460.000K16.405M-0.01954.00การผลิตของผู้ผลิต
C61U CAPITACOM TRUST
1.755.42%0.09ซื้อ28.113M6.758B14.570.11124.00การเงิน
HMN ASCOTT TRUST
0.967.26%0.07ซื้อ15.870M2.971B9.910.09การเงิน
F17 GUOCOLAND
1.494.93%0.07ซื้อ519.800K1.654B5.760.25การเงิน
5DP HEETON
0.23-4.26%-0.01ขาย444.100K109.740M8.700.03การเงิน
M44U MAPLETREE LOG TR
2.056.77%0.13ซื้อ314.294M7.799B18.930.10การเงิน
5F7 WILTON RESOURCES
0.03-3.23%-0.00ขาย2.667M76.851M-0.01การเงิน
5G9 TRITECH
0.020.00%0.00ซื้อ560.000K15.118Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
XZL ARA HTRUST USD
0.391.32%0.01ขาย624.400K308.725Mการเงิน
M04 MAN ORIENTAL USD
1.445.88%0.08ซื้อ183.400K2.571B-0.06บริการผู้บริโภค
P40U STARHILLGBL REIT
0.485.43%0.03ซื้อ7.130M1.063B17.690.0329.00การเงิน
ER0 KSH
0.324.92%0.01ซื้อ463.600K181.804M20.750.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
595 GKE
0.063.28%0.00ซื้อ5.199M49.134M35.880.00ระบบขนส่ง
O5RU AIMS APAC REIT
1.270.79%0.01ซื้อ13.794M897.462M10.280.12การเงิน
S71 SUNRIGHT
0.320.00%0.00แนะนำให้ขาย426.000K39.298M2448.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AJBU KEPPEL DC REIT
2.574.05%0.10แนะนำให้ซื้อ10.065M4.197B32.410.08การเงิน
T82U SUNTEC REIT
1.470.68%0.01ซื้อ25.852M4.140B11.270.14การเงิน
C52 COMFORTDELGRO
1.44-4.00%-0.06แนะนำให้ขาย255.744M3.120B0.1124329.00ระบบขนส่ง
T13 RH PETROGAS
0.025.88%0.00ขาย314.500K13.217M3.950.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TS0U OUE COM
0.394.05%0.01ขาย4.976M2.081B15.160.0356.00การเงิน
BHQ SUNNINGDALE TECH
0.984.23%0.04ขาย59.600K189.063M0.05การผลิตของผู้ผลิต
SV3U SOILBUILDBIZREIT
0.394.00%0.01ซื้อ2.671M492.921M16.450.02การเงิน
F10 FJ BENJAMIN^
0.020.00%0.00แนะนำให้ขาย3.466M18.199M-0.002300.00การค้าปลีก
S59 SIA ENGINEERING
1.804.05%0.07ซื้อ971.800K2.017B10.020.17ระบบขนส่ง
42N IPS SECUREX
0.081.30%0.00ซื้อ22.697M37.818M-0.0056.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
C2PU PARKWAYLIFE REIT
3.474.83%0.16แนะนำให้ซื้อ1.424M2.099B16.820.2018.00การเงิน
BQC A-SMART
0.311.64%0.01ซื้อ48.500K39.905M-0.01บริการเชิงพาณิชย์
RW0U MAPLETREE NAC TR
0.833.73%0.03ขาย11.610M2.808B20.750.04การเงิน
S61 SBS TRANSIT
2.70-1.82%-0.05แนะนำให้ขาย259.300K842.035M0.2310657.00ระบบขนส่ง
8YY BIOLIDICS
0.41-2.38%-0.01ขาย2.176M106.747M-0.02เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
E5H GOLDEN AGRI-RES
0.152.68%0.00ซื้อ19.768M1.948B17.530.01171700.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5IC SINGHOLDINGS
0.333.12%0.01ขาย336.700K132.328M2.830.11การเงิน
M1GU SABANA REIT
0.331.54%0.01ซื้อ3.444M347.516M16.580.0235.00การเงิน
S68 SGX
8.281.60%0.13ขาย15.306M8.860B19.270.42834.00การเงิน
H17 HI-P
1.08-1.82%-0.02ขาย1.709M869.902M11.040.10การผลิตของผู้ผลิต
AAJ SUNMOONFOOD
0.040.00%0.00ซื้อ2.161M34.244M-0.00บริการการกระจายสินค้า
1H8 LY CORP
0.184.71%0.01ซื้อ10.000K87.068M80.950.00บริการเชิงพาณิชย์
N2IU MAPLETREE COM TR
2.002.04%0.04ซื้อ43.283M6.625B10.700.18การเงิน
CRPU SASSEUR
0.804.58%0.04ซื้อ10.423M958.944M7.390.10การเงิน
CFA NIKKOAM-STC ASIA REIT
1.103.69%0.04ซื้อ466.840Kอื่นๆ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ