หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
C92 CHINA HAIDA^
0.01-26.67%-0.00แนะนำให้ขาย35.100K3.823M-0.02231.00วัสดุพื้นฐาน
RF7 AMOS
0.03-48.33%-0.03ขาย60.200K155.842M-0.07160.00ในทางอุตสาหกรรม
581 SUNRISE SHARES
0.04-9.76%-0.00ซื้อ8.100K6.598M8.450.0085.00ในทางอุตสาหกรรม
5RA CHINA REAL ESTATE
0.000.00%0.00ขาย20017.824M-0.0019.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ADJ PINE CAP
0.00-50.00%-0.00ขาย2006.643M-0.00126.00ไฟแนนซ์
A27 MDR
0.000.00%0.00ขาย1.000M64.957M10.000.002180.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1F4 VASHION
0.00-50.00%-0.00แนะนำให้ขาย500.100K2.399M-0.0036.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5G4 RICH CAPITAL
0.00-50.00%-0.00ขาย2.200K29.371M-0.00วัสดุพื้นฐาน
1D3 LIFEBRANDZ
0.010.00%0.00ซื้อ3004.293M-0.0133.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AJ2 OUHUA ENERGY^
0.0686.67%0.03ซื้อ26.000K21.464M5.170.01พลังงาน
504 KLW
0.0125.00%0.00ซื้อ20021.522M-0.00807.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
QF6 SWEE HONG^
0.00-20.00%-0.00แนะนำให้ขาย27.690M15.161M23.810.00403.00ในทางอุตสาหกรรม
KUH TSH
0.19-38.73%-0.1226.500K8.561M-0.05125.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
T19 TRANSCORP
0.02100.00%0.01ซื้อ500.000K5.388M-0.05154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5HH SINJIA LAND
0.01-37.50%-0.00ขาย200885.363K-0.02272.00ในทางอุตสาหกรรม
40B SMJ INTL
0.05-36.59%-0.03แนะนำให้ขาย20.000K6.396M15.800.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AZG 8TELECOM^
0.06-1.69%-0.00ขาย51.200K6.524M-0.01573.00เทคโนโลยี
VFP JCG INVESTMENT
0.000.00%0.00ขาย4.136M21.249M-0.00วัสดุพื้นฐาน
5EW PAN ASIAN
0.02100.00%0.01ราบเรียบ40.000K4.284M-0.01สาธารณูปโภค
5EC ISR CAPITAL^
0.0050.00%0.00ซื้อ3.000M7.815M-0.0052.00ไฟแนนซ์
5I0 QT VASCULAR
0.01-16.67%-0.00แนะนำให้ขาย69.543M12.556M0.310.0279.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
532 DISA
0.0050.00%0.00ซื้อ410.200K20.077M-0.0071.00ในทางอุตสาหกรรม
5RJ ACCRELIST
0.00-33.33%-0.00แนะนำให้ขาย10016.749M7.290.00211.00เทคโนโลยี
I5H FORISE INTL^
0.0050.00%0.00ขาย600.100K6.390M19.340.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
41T GCCP
0.01-11.11%-0.00ขาย171.000K10.525M-0.0036.00วัสดุพื้นฐาน
5FW ACESIAN PARTNERS
0.01-33.33%-0.01ขาย1.000K5.982M4.360.00127.00ในทางอุตสาหกรรม
AZR UNITED FOOD
0.1945.38%0.06ขาย10.000K29.843M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BLR DARCO WATER TECH
0.49-1.00%-0.01ซื้อ1.500K46.447M-0.02346.00ในทางอุตสาหกรรม
596 PAVILLON^
0.0242.86%0.01ขาย100.500K7.755M-0.03839.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BLL PSL^
0.1233.33%0.03ขาย69.300K5.012M-0.08212.00ในทางอุตสาหกรรม
Y35 ANAN INTL^
0.0166.67%0.00ราบเรียบ200.000K12.700M-0.01พลังงาน
O08 OSSIA INTL^
0.10-1.89%-0.00ซื้อ362.800K26.779M5.000.02558.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
A04 ASL MARINE
0.06-9.86%-0.01ซื้อ29.700K40.273M-0.12622.00ในทางอุตสาหกรรม
BBP HOR KEW
0.20-27.78%-0.07ขาย10010.153M-0.61289.00ในทางอุตสาหกรรม
T4B SINO GRANDNESS
0.0641.86%0.02ซื้อ35.361M42.115M0.610.07238.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CIN COURAGE INV
0.0460.00%0.01ขาย30.000K35.845M2.450.0314.00ในทางอุตสาหกรรม
A52 ANNAIK
0.08-20.00%-0.02แนะนำให้ขาย3.500K19.582M16.490.00189.00วัสดุพื้นฐาน
AYB LAFE^
0.30-26.83%-0.11แนะนำให้ขาย3007.600M-0.283696.00ไฟแนนซ์
1A4 AGV
0.01-26.67%-0.00แนะนำให้ขาย389.700K2.045M130.00วัสดุพื้นฐาน
505 ASIAMEDIC
0.0237.50%0.01ซื้อ50.000K8.591M-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
502 3CNERGY
0.0133.33%0.00ขาย20036.805M-0.02ไฟแนนซ์
5PF JASON MARINE
0.07-25.00%-0.03แนะนำให้ขาย30.000K7.875M-0.01193.00เทคโนโลยี
I9T BMM^
0.01-14.29%-0.00แนะนำให้ขาย180.000K3.158M-0.00317.00วัสดุพื้นฐาน
594 CWX GLOBAL
0.0050.00%0.00ขาย1007.800M-0.0075.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
A33 BLUMONT
0.0050.00%0.00ซื้อ10055.142M-0.0071.00ในทางอุตสาหกรรม
GU5 CHINAKUNDATECH
0.0137.50%0.00ขาย4.420M4.508M-0.0041.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BLW GLOBAL PALM RES
0.1945.38%0.06ขาย3.600K37.095M-0.00511.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
T43 YUNNAN ENERGY
0.10-23.20%-0.03ขาย4.000K120.712M119.030.00883.00เทคโนโลยี
KUX DLF
0.20-1.00%-0.00ซื้อ11.700K23.980M-0.01ในทางอุตสาหกรรม
YYB ARION ENT
0.0128.57%0.00ซื้อ2004.361M-0.0064.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5PI PLATO CAPITAL
0.04-21.15%-0.01แนะนำให้ขาย1007.983M-0.02ไฟแนนซ์
42N IPS SECUREX
0.050.00%0.00ราบเรียบ70.500K26.182M-0.0036.00เทคโนโลยี
5GF NICO STEEL^
0.000.00%0.00ขาย20.255M19.849M29.650.00วัสดุพื้นฐาน
579 OCEANUS^
0.000.00%0.00ซื้อ2.000M97.188M180.490.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
B69 BROADWAY IND
0.0616.00%0.01ขาย64.500K23.448M15.380.006181.00ในทางอุตสาหกรรม
43A GS HLDG
0.2433.33%0.06ซื้อ5.000K33.684M-0.03ในทางอุตสาหกรรม
1C5 PACIFIC STAR DEV
0.08-19.19%-0.02ขาย101.000K39.973M-0.00312.00ไฟแนนซ์
BHD CHINA MINING
0.12-18.92%-0.03แนะนำให้ขาย10.000K21.710M-0.00ไฟแนนซ์
5BS SEN YUE
0.01-18.75%-0.00แนะนำให้ขาย787.800K13.828M7.270.001034.00วัสดุพื้นฐาน
AYD PLASTOFORM^
0.0130.00%0.00ขาย100.000K400.462K-0.17เทคโนโลยี
5RE ASIA VETS
0.1926.67%0.04ขาย110.000K26.396M-0.02127.00เทคโนโลยี
BJL LCT
0.350.00%0.00ขาย26.200K12.336M5.740.06324.00เทคโนโลยี
BRS USP GROUP^
0.10-18.33%-0.02ซื้อ10.000K8.848M-0.01722.00พลังงาน
BLZ ADVANCED
0.170.00%0.00ขาย40.100K17.013M55.260.0024.00พลังงาน
5G9 TRITECH
0.0327.27%0.01ขาย100.000K25.423M-0.01184.00ในทางอุตสาหกรรม
N32 NIPPECRAFT
0.04-12.50%-0.01ขาย10.800K12.299M-0.00409.00ในทางอุตสาหกรรม
BQP SOUTHERN PKG
0.35-12.50%-0.05แนะนำให้ขาย2.000K24.612M-0.01วัสดุพื้นฐาน
40N VERSALINK
0.131.56%0.00ซื้อ10.100K17.550M-0.01435.00ในทางอุตสาหกรรม
5EF ADVENTUS
0.01-16.67%-0.00ขาย800.000K9.753M-0.000.00ในทางอุตสาหกรรม
F3V MMP RESOURCES^
0.0125.00%0.00ซื้อ620.000K11.718M-0.00ในทางอุตสาหกรรม
585 ASIAN MICRO
0.0125.00%0.00ซื้อ450.000K2.753M-0.000.00ในทางอุตสาหกรรม
1F1 Y VENTURES
0.06-3.33%-0.00ขาย2.232M12.300M-0.02เทคโนโลยี
AZT NUTRYFARM^
0.21-2.33%-0.01แนะนำให้ซื้อ46.000K20.249M-0.0329.00เทคโนโลยี
EB7 KTL GLOBAL^
0.050.00%0.00ขาย35.000K14.521M-0.05112.00พลังงาน
B49 WORLD PRECISION
0.14-15.15%-0.03ขาย200.000K56.000M45.360.00ในทางอุตสาหกรรม
5HV KOH ECO
0.048.11%0.00ซื้อ17.400K57.873M7.330.01ในทางอุตสาหกรรม
V3M METECH INTL
0.08-14.89%-0.01ขาย1.700K8.464M-0.09119.00ในทางอุตสาหกรรม
1D5 CAPITAL WORLD
0.04-2.44%-0.00แนะนำให้ขาย254.000K64.866M3.400.0167.00ไฟแนนซ์
1J3 ASIAN HEALTHCARE
0.26-5.45%-0.02ขาย5.200K84.732M28.200.0112.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
FQ7 JASPER INV^
0.0116.67%0.00ซื้อ5.591M26.125M-0.001655.00พลังงาน
5HT IMPERIUM CROWN
0.017.69%0.00ขาย1.500M10.257M-0.0069.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
583 PROGEN
0.0516.67%0.01แนะนำให้ขาย3.100K19.135M-0.0130.00ในทางอุตสาหกรรม
1C0 ETC SINGAPORE
0.0319.05%0.00ขาย216.000K20.574M13.380.00296.00ในทางอุตสาหกรรม
5TJ FAR EAST
0.12-13.79%-0.02ขาย1.400K13.560M0.530.24118.00ในทางอุตสาหกรรม
5G2 KIMHENG OFFSHORE
0.0618.87%0.01ขาย10044.656M-0.02383.00พลังงาน
D11 DESIGN STUDIO
0.13-13.33%-0.02ขาย163.900K39.040M-0.09403.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BFU TYE SOON
0.13-12.67%-0.02ขาย51.000K13.090M-0.01252.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
539 CPH
0.0114.29%0.00ซื้อ2008.605M-0.00197.00เทคโนโลยี
5AI P5 CAPITAL
0.010.00%0.00ขาย8004.460M-0.00274.00ในทางอุตสาหกรรม
N4E NAM CHEONG
0.0116.67%0.00ซื้อ2.420M42.108M0.040.142920.00ในทางอุตสาหกรรม
5HC NTEGRATOR INTL
0.0116.67%0.00ซื้อ10.000K6.409M-0.0050.00เทคโนโลยี
5AE POLLUX PROP
0.02-12.50%-0.00แนะนำให้ขาย22.000K57.949M0.880.02274.00ไฟแนนซ์
5TR LIBRA
0.0916.00%0.01ขาย10.000K18.556M-0.01200.00ในทางอุตสาหกรรม
5MQ EPICENTRE
0.0815.28%0.01แนะนำให้ขาย25.000K11.482M-0.0149.00เทคโนโลยี
43Q ADVANCER GLOBAL
0.170.00%0.00ขาย17.100K42.729M26.480.01717.00ในทางอุตสาหกรรม
BDU FEDERAL INT
0.212.38%0.01ขาย228.200K29.540M-0.0415.00พลังงาน
575 ASTI^
0.059.30%0.00ขาย496.600K30.772M1.400.032000.00ในทางอุตสาหกรรม
541 ABUNDANCE INTL
0.0115.38%0.00แนะนำให้ขาย200.000K9.641M-0.00209.00ในทางอุตสาหกรรม
5AB TREK 2000 INTL^
0.1014.94%0.01ซื้อ15.500K28.016M-0.0282.00เทคโนโลยี
M05 MTQ
0.192.65%0.01ซื้อ3.100K41.966M-0.13258.00พลังงาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ