หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
A27 MDR
0.000.00%0.00ซื้อ825.000K130.578M28.570.002180.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5FX NEW WAVE
0.01-33.33%-0.00ขาย30015.547M-0.0016.00ในทางอุตสาหกรรม
BEH CHINA INTL
0.250.00%0.00ขาย111.100K17.808M37.230.01280.00ในทางอุตสาหกรรม
QZG ACCRELIST LTD
0.0822.73%0.01แนะนำให้ซื้อ741.200K18.423M165.000.00211.00เทคโนโลยี
B26 BAN LEONG
0.290.00%0.00แนะนำให้ซื้อ109.800K33.235M9.460.03เทคโนโลยี
539 CPH
0.00-20.00%-0.00ขาย202.500K6.146M-0.00197.00เทคโนโลยี
FQ7 JASPER INV^
0.0033.33%0.00ซื้อ40013.062M-0.001655.00พลังงาน
5AI P5 CAPITAL
0.029.09%0.00ซื้อ1.151M12.266M-0.00274.00ในทางอุตสาหกรรม
510 HIAP SENG^
0.0513.95%0.01ขาย93.300K13.061M-0.123000.00พลังงาน
AOF AMPLEFIELD LTD
0.020.00%0.00ขาย92.100K19.814M37.930.0091.00เทคโนโลยี
40V SINGAPORE-EDEV
0.0512.20%0.01ซื้อ34.228M45.180M-0.01188.00เทคโนโลยี
5TS ALPHA
0.020.00%0.00เป็นกลาง3.969M51.872M-0.0030.00เทคโนโลยี
C13 CH OFFSHORE
0.0715.87%0.01ขาย10044.408M-0.0655.00พลังงาน
AWO MIRACH ENERGY^
0.200.00%0.00ขาย1.138M46.323M26.240.0284.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5I4 ICP LTD
0.0114.29%0.00ซื้อ2.256M21.782M-0.002824.00วัสดุพื้นฐาน
5TN IEV
0.030.00%0.00ซื้อ1.641M9.503M-0.01156.00พลังงาน
P34 DELFI
1.3012.07%0.14ซื้อ2.800K708.942M22.940.055970.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1D1 UNUSUAL
0.280.00%0.00ซื้อ3.612M288.170M21.840.0128.00ในทางอุตสาหกรรม
AAJ SUNMOONFOOD^
0.052.04%0.00ซื้อ6.550M34.955M-0.011019.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
STP SILKROAD NICKEL
0.1911.18%0.02ขาย125.000K21.608M-0.08ในทางอุตสาหกรรม
554 KING WAN
0.1011.49%0.01ขาย1.100K30.378M12.790.01169.00ในทางอุตสาหกรรม
BTP BAKER TECHNOLOGY
0.38-9.41%-0.04ขาย5.700K86.223M3.400.13272.00พลังงาน
P9D CIVMEC
0.34-5.56%-0.02แนะนำให้ขาย53.400K180.355M31.430.01417.00ในทางอุตสาหกรรม
5NG HEALTHWAY MED
0.02-4.35%-0.00แนะนำให้ขาย10.471M104.162M-0.00454.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
5CN WINAS
0.049.38%0.00ซื้อ7.998M10.915M1.620.0283.00ในทางอุตสาหกรรม
C8R JIUTIAN CHEMICAL
0.010.00%0.00ขาย978.000K21.821M-0.00290.00วัสดุพื้นฐาน
40E SPACKMAN
0.01-7.69%-0.00ขาย3.998M15.548M-0.0030.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5I1 KOP
0.08-1.27%-0.00ซื้อ123.100K87.529M-0.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5HV KOH ECO
0.052.00%0.00แนะนำให้ซื้อ12.829M88.276M14.040.00ในทางอุตสาหกรรม
5WH REX INTL
0.096.90%0.01ซื้อ88.441M112.336M2.870.03พลังงาน
CYW TRICKLESTAR
0.31-7.46%-0.03ขาย500.000K27.400Mในทางอุตสาหกรรม
BSL RAFFLES
1.025.70%0.06ซื้อ8.337M1.764B26.220.04997.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
UV1 REGAL INTL^
0.017.69%0.00ขาย790.100K2.924M-0.05142.00ไฟแนนซ์
V3M METECH INTL
0.166.85%0.01ขาย13.400K13.146M-0.06119.00ในทางอุตสาหกรรม
R14 ENECO ENERGY
0.065.77%0.00ขาย71.600K33.637M-0.07ในทางอุตสาหกรรม
42W CHINA
0.030.00%0.00ซื้อ2.057M16.627M2.660.015440.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1F0 SHOPPER360
0.14-6.67%-0.01เป็นกลาง30.000K17.160M12.150.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
569 VICPLAS
0.077.14%0.01ขาย13.500K35.418M20.230.00120.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5HT IMPERIUM CROWN
0.026.67%0.00ซื้อ450.000K11.835M-0.0069.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
F10 FJ BENJAMIN^
0.03-3.03%-0.00ขาย379.500K30.028M-0.003000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BHK SIIC ENVIRONMENT
0.24-2.04%-0.01ขาย1.628M637.690M5.630.04193.00สาธารณูปโภค
5RF MERCURIUS
0.054.17%0.00ซื้อ359.000K60.647M-0.00316.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
S3N OKH GLOBAL^
0.026.67%0.00ขาย500.000K16.930M4.690.00800.00ในทางอุตสาหกรรม
43A GS HLDG
0.41-4.71%-0.02ขาย5.300K78.622M24.200.02ในทางอุตสาหกรรม
P8Z BUMITAMA AGRI
0.614.27%0.03ซื้อ2.005M1.016B13.770.0412600.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
J03 JADASON^
0.042.94%0.00ซื้อ5.911M24.561M-0.01763.00เทคโนโลยี
5PO HIAP TONG
0.07-1.37%-0.00แนะนำให้ขาย200.000K22.489M10.010.01253.00ไฟแนนซ์
41F GSS ENERGY
0.071.39%0.00ซื้อ5.532M35.723M17.560.002300.00ในทางอุตสาหกรรม
M03 MIYOSHI
0.045.56%0.00ขาย1.394M21.874M-0.001207.00เทคโนโลยี
1B0 MM2 ASIA
0.210.00%0.00ซื้อ2.045M244.189M12.760.0234.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
QS9 G INVACOM^
0.131.52%0.00ซื้อ8.902M35.859M10.090.012593.00เทคโนโลยี
UD2 JAPFA
0.47-3.06%-0.02ขาย2.806M913.240M9.850.0538000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BDX GSH
0.405.26%0.02ซื้อ1.000K744.395M143.940.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
C06 CSC
0.020.00%0.00ซื้อ1.900M48.995M-0.012000.00ในทางอุตสาหกรรม
BN2 VALUETRONICS
0.63-2.31%-0.01ซื้อ1.176M282.751M8.020.082600.00เทคโนโลยี
M04 MAN ORIENTAL USD
1.502.74%0.04ซื้อ571.300K2.535B200.550.0110000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5DM YING LI
0.111.89%0.00แนะนำให้ขาย672.000K271.046M16.770.0248.00ไฟแนนซ์
5SO DUTY FREE INTL
0.15-4.46%-0.01ขาย110.500K189.264M12.890.010.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AWG AEI
0.64-4.44%-0.03ขาย1.800K38.294M-0.09208.00วัสดุพื้นฐาน
5GD SUNPOWER
0.44-2.20%-0.01ขาย1.219M350.578M20.320.07354.00ในทางอุตสาหกรรม
O9E PARKSON
0.020.00%0.00ขาย700.000K14.824M-0.053537.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BMT NEW SILKROUTES
0.22-2.17%-0.01ขาย43.800K47.947M-0.03331.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
5WF ISOTEAM
0.22-2.17%-0.01ขาย320.400K65.233M35.880.01404.00ในทางอุตสาหกรรม
BQC A-SMART
0.34-4.23%-0.01ขาย130.800K45.698M-0.01451.00ในทางอุตสาหกรรม
BKY AVI-TECH
0.351.43%0.01ซื้อ343.400K59.866M19.440.02260.00เทคโนโลยี
DU4 MERMAID
0.074.29%0.00ซื้อ865.300K98.933M-0.02พลังงาน
I15 ISETAN
5.222.35%0.12ซื้อ84.200K210.375M-0.29851.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
A26 SINARMAS LAND
0.234.44%0.01ซื้อ217.500K957.569M7.130.0345000.00ไฟแนนซ์
IW5 SEROJA INV^
0.072.82%0.00ซื้อ460.100K27.718M16.900.00935.00ในทางอุตสาหกรรม
T4B SINO GRANDNESS
0.05-3.92%-0.00ซื้อ9.186M58.620M2.080.02238.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
U09 AVARGA
0.17-3.89%-0.01แนะนำให้ขาย412.100K170.472M6.370.03474.00วัสดุพื้นฐาน
NO4 DYNA-MAC
0.100.96%0.00ซื้อ387.800K106.414M77.040.00679.00ในทางอุตสาหกรรม
BS6 YZJ SHIPBLDG SGD
1.080.00%0.00ขาย39.920M4.261B5.820.19902.00ในทางอุตสาหกรรม
E5H GOLDEN AGRI-RES
0.26-3.64%-0.01ขาย17.062M3.502B-0.0031448.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
OMK VIVIDTHREE
0.14-0.71%-0.00ขาย1.570M46.762M14.300.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
E28 FRENCKEN
0.700.72%0.01ซื้อ1.625M294.445M8.170.093500.00ในทางอุตสาหกรรม
5GI INTERRA
0.033.57%0.00ซื้อ560.600K16.407M-0.00315.00พลังงาน
575 ASTI^
0.033.70%0.00ขาย80.000K17.678M-0.032000.00ในทางอุตสาหกรรม
BIP VIBRANT
0.14-3.45%-0.01แนะนำให้ขาย6.000K100.411M38.980.00477.00ในทางอุตสาหกรรม
IX2 PEC
0.580.00%0.00ขาย93.200K149.155M13.750.045716.00พลังงาน
F83 COSCO SHP SG
0.29-1.69%-0.01ขาย752.000K660.577M53.540.01245.00ในทางอุตสาหกรรม
1F1 Y VENTURES
0.09-2.17%-0.00ขาย1.683M18.860M-0.0244.00เทคโนโลยี
Z25 YANLORD
1.19-3.25%-0.04ขาย3.566M2.376B4.980.252862.00ไฟแนนซ์
C50 CHEUNG WOH
0.152.67%0.00ซื้อ91.500K45.332M-0.033400.00ในทางอุตสาหกรรม
BVQ PROCURRI
0.30-3.23%-0.01แนะนำให้ขาย157.300K88.254M14.270.02400.00เทคโนโลยี
B58 BANYAN TREE
0.473.26%0.01ขาย242.000K386.107M-0.004617.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
G92 CHINA AVIATION
1.25-0.79%-0.01ซื้อ827.800K1.084B8.540.1582.00พลังงาน
5WE MOYA ASIA
0.063.28%0.00ขาย280.400K256.419M16.670.00152.00ในทางอุตสาหกรรม
558 UMS
0.62-1.57%-0.01ซื้อ1.266M340.633M8.800.07994.00เทคโนโลยี
U9E CHINA EVERBRIGHT
0.320.00%0.00ขาย751.400K1.765B6.650.05402.00สาธารณูปโภค
5OT SINGMEDICAL
0.320.00%0.00ขาย179.300K152.152M11.910.03223.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
S51 SEMBCORP MARINE
1.310.77%0.01ซื้อ2.999M2.716B-0.0111847.00ในทางอุตสาหกรรม
546 MEDTECS INTL
0.03-3.03%-0.00ซื้อ425.200K18.131M13.970.000.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
DM0 HANWELL
0.201.55%0.00ซื้อ333.700K106.809M10.190.02771.00วัสดุพื้นฐาน
J2T HOCK LIAN SENG
0.343.08%0.01ซื้อ97.100K166.434M11.750.03ในทางอุตสาหกรรม
Z59 YOMA STRATEGIC
0.34-1.47%-0.00ซื้อ1.653M645.565M14.430.024000.00ไฟแนนซ์
T24 TUAN SING
0.34-1.47%-0.00ขาย422.600K403.634M3.240.104700.00ไฟแนนซ์
BQM TIONG WOON
0.34-2.86%-0.01ขาย10.000K81.282M27.560.01448.00ในทางอุตสาหกรรม
V2Y SYNAGIE
0.14-2.05%-0.00ขาย6.577M38.656M-0.07บริการโทรคมนาคม
BRD SAPPHIRE
0.070.00%0.00ขาย48.600K28.939M9.130.01176.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ