หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
5RA CHINA
0.00-50.00%-0.00แนะนำให้ขาย6.368M35.648M-0.00บริการผู้บริโภค
A27 MDR
0.00100.00%0.00ซื้อ2.121M90.693M10.000.00บริการผู้บริโภค
A78 LIONGOLD
0.00100.00%0.00แนะนำให้ซื้อ21.500M31.706M0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
41A UG HEALTHCARE
0.2561.29%0.10ซื้อ11.466M30.394M16.850.01900.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5I0 QT VASCULAR
0.00-40.00%-0.00ขาย4.250M11.176M-0.01เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
FQ7 JASPER INV^
0.00-20.00%-0.00ซื้อ1.400M21.771M-0.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
546 MEDTECS INTL
0.1765.38%0.07ซื้อ325.270M57.139M43.330.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1C0 ETC SINGAPORE
0.02-24.00%-0.01ซื้อ128.800K24.273M5.000.0179.00การเงิน
VFP JCG INVESTMENT
0.0050.00%0.00ซื้อ4.463M31.623M-0.00บริการการกระจายสินค้า
E9L JOYAS
0.00-33.33%-0.00ขาย1.910M5.741M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
539 CPH
0.00-33.33%-0.00ขาย2007.375M-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
532 DISA
0.00-33.33%-0.00ขาย4.020M30.116M-0.0024.00อื่นๆ
G11 GUOAN INTL
0.01-33.33%-0.00ขาย450.900K81.154M-0.00117.00บริการการกระจายสินค้า
5WV ASIAPHOS
0.03-22.22%-0.01ซื้อ22.313M37.135M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5FX NEW WAVE
0.01-14.29%-0.00ขาย175.200K12.092M-0.00บริการการกระจายสินค้า
504 KLW
0.000.00%0.00ซื้อ360.100K21.522M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
1D3 LIFEBRANDZ
0.01-12.50%-0.00ซื้อ1.979M4.293M-0.0147.00บริการผู้บริโภค
579 OCEANUS^
0.00-25.00%-0.00แนะนำให้ขาย250.000K97.188M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WPC VALLIANZ
0.09-22.02%-0.02ขาย2.000K60.970M-0.33บริการการกระจายสินค้า
BVA TOP GLOVE
2.3523.68%0.45ซื้อ1.180M4.740B40.500.05เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5I4 ICP LTD
0.01-11.11%-0.00ซื้อ3.161M28.005M-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
R14 ENECO ENERGY^
0.02-14.29%-0.00ขาย450.000K18.163M-0.01ระบบขนส่ง
5HC NTEGRATOR INTL
0.01-21.43%-0.00ซื้อ34.412M14.916M23.330.0075.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
5NG HEALTHWAY MED
0.0517.95%0.01ซื้อ121.126M176.074M-0.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
40E SPACKMAN
0.02-5.56%-0.00ซื้อ45.538M21.527M-0.00บริการผู้บริโภค
C8R JIUTIAN CHEMICAL
0.02-15.79%-0.00ขาย43.400M34.550M-0.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
594 CWX GLOBAL
0.000.00%0.00ซื้อ211.207M15.600M-0.00แร่พลังงาน
YYB ARION
0.010.00%0.00ซื้อ9.100K6.229M-0.00บริการผู้บริโภค
41H BLACKGOLDNATURAL
0.0115.38%0.00ซื้อ7.546M13.049M-0.01แร่พลังงาน
5DX METAL
0.02-14.29%-0.00ขาย1.104M10.475M-0.01การผลิตของผู้ผลิต
584 OEL
0.02-17.39%-0.00ซื้อ32.864M15.370M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
5QY NET PACIFIC FIN
0.02-17.39%-0.00ขาย75.200K12.089M-0.01การผลิตของผู้ผลิต
BKA SIN HENG MACH
0.283.70%0.01ขาย41.300K30.784M-0.04บริการการกระจายสินค้า
505 ASIAMEDIC
0.0213.33%0.00ซื้อ88.688M16.793M-0.01บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
5GJ AUSGROUP^
0.04-11.90%-0.01ขาย51.655M128.026M52.500.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AP4 RIVERSTONE
1.2219.61%0.20ซื้อ6.396M755.906M17.470.06สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1D5 CAPITAL WORLD
0.010.00%0.00ขาย2.060M12.825M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5HT IMPERIUM CROWN
0.01-14.29%-0.00แนะนำให้ขาย5.219M11.046M-0.00บริการเชิงพาณิชย์
1D1 UNUSUAL
0.22-11.76%-0.03ขาย3.852M262.441M19.170.01บริการเชิงพาณิชย์
5G9 TRITECH
0.02-13.64%-0.00แนะนำให้ขาย7.859M20.787M-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5TN IEV
0.04-4.55%-0.00ขาย561.300K21.458M-0.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5GI INTERRA
0.06-8.96%-0.01ขาย9.373M39.731M-0.00แร่พลังงาน
5LY MARCOPOLO MARINE
0.02-8.70%-0.00ขาย32.619M80.968M-0.00ระบบขนส่ง
40V SINGAPORE-EDEV
0.04-10.26%-0.00แนะนำให้ขาย4.396M45.393M-0.00การเงิน
41T GCCP
0.010.00%0.00ขาย20.994M9.356M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
Q0X LEY CHOON
0.01-6.25%-0.00ขาย7.351M18.957M-0.01914.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
N4E NAM CHEONG
0.01-12.50%-0.00แนะนำให้ขาย310.000K57.154M1.400.01การผลิตของผู้ผลิต
E27 THE PLACE HLDG
0.01-12.50%-0.00แนะนำให้ขาย1.600M94.090M160.000.00บริการเชิงพาณิชย์
1F1 Y VENTURES
0.10-5.77%-0.01แนะนำให้ขาย2.153M23.885M-0.02การค้าปลีก
569 VICPLAS
0.1010.53%0.01ซื้อ140.000K48.186M11.310.01การผลิตของผู้ผลิต
OAJ FORTRESSMINERALS
0.21-8.51%-0.02ขาย505.000K117.500M17.67แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
D03 DEL MONTE PAC
0.154.96%0.01แนะนำให้ซื้อ119.600K274.068M-0.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
E28 FRENCKEN
0.87-4.40%-0.04ขาย2.323M386.543M9.160.103500.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CRPU SASSEUR
0.79-10.29%-0.09ขาย13.538M1.047B5.250.17การเงิน
AAJ SUNMOONFOOD^
0.04-6.67%-0.00แนะนำให้ขาย1.700M35.022M-0.00บริการการกระจายสินค้า
5GD SUNPOWER
0.55-7.63%-0.04ขาย1.675M465.691M7.760.09การผลิตของผู้ผลิต
B69 BROADWAY IND^
0.09-5.38%-0.01ขาย13.347M43.538M-0.023900.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
S85 STRACO
0.55-10.57%-0.07แนะนำให้ขาย734.100K531.369M12.530.05บริการผู้บริโภค
41F GSS ENERGY
0.09-5.26%-0.01ขาย8.549M47.202M19.790.00การผลิตของผู้ผลิต
5WH REX INTL
0.17-7.18%-0.01ขาย59.654M235.427M5.550.03แร่พลังงาน
O08 OSSIA INTL^
0.1412.10%0.01แนะนำให้ซื้อ60031.326M5.790.02บริการการกระจายสินค้า
B58 BANYAN TREE
0.40-9.20%-0.04ขาย301.100K365.311M-0.01บริการผู้บริโภค
BTX ANCHUN INTL^
0.26-10.34%-0.03ขาย50.200K14.516M5.440.05อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5UN SINCAP
0.01-10.00%-0.00ซื้อ9.783M17.010M33.330.00บริการการกระจายสินค้า
1B0 MM2 ASIA
0.24-5.88%-0.02ขาย747.800K296.514M17.110.01บริการผู้บริโภค
575 ASTI^
0.04-7.32%-0.00ขาย3.062M26.844M6.610.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5AI P5 CAPITAL
0.030.00%0.00ขาย6.617M16.726M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
DU4 MERMAID
0.10-7.48%-0.01ขาย8.344M151.226M-0.03บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5CP SILVERLAKE AXIS
0.37-3.90%-0.01ขาย3.570M1.018B13.180.032125.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
NO4 DYNA-MAC
0.12-7.58%-0.01ขาย8.164M135.064M264.000.00135.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
S56 SAMUDERASHIPPING
0.151.32%0.00ซื้อ11.700K81.782M9.440.02ระบบขนส่ง
5HV KOH ECO
0.05-3.57%-0.00ซื้อ6.247M98.869M16.970.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
F13 FU YU
0.26-5.36%-0.02ซื้อ11.666M210.839M17.720.022517.00การผลิตของผู้ผลิต
J03 JADASON^
0.03-8.82%-0.00แนะนำให้ขาย1.583M24.561M-0.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
K75 KOH BROS
0.22-4.35%-0.01ขาย102.000K94.866M16.430.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1J4 JEP
0.22-2.22%-0.00ขาย1.324M93.138M16.190.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BS6 YZJ SHIPBLDG SGD
0.99-5.29%-0.05ขาย45.996M4.078B5.560.19การผลิตของผู้ผลิต
RQ1 OVERSEAS EDU
0.34-5.63%-0.02ขาย662.400K147.454M19.510.02400.00บริการผู้บริโภค
AOF AMPLEFIELD LTD
0.02-8.33%-0.00ขาย240.000K21.615M14.120.00การผลิตของผู้ผลิต
QS9 G INVACOM^
0.10-4.59%-0.01ขาย3.172M29.611M8.010.01984.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
U77 SARINE TECH
0.35-4.11%-0.02ขาย1.987M127.967M-0.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
P8Z BUMITAMA AGRI
0.69-7.43%-0.06ขาย1.268M1.286B21.510.034173.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BTM PENGUIN
0.64-6.57%-0.05ขาย880.400K150.816M7.110.10ระบบขนส่ง
5WE MOYA ASIA
0.07-2.60%-0.00ขาย4.609M323.676M25.670.00สาธารณูปโภค
M1Z TEE INTL
0.05-7.69%-0.00แนะนำให้ขาย5.341M33.638M-0.08867.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
S71 SUNRIGHT
0.49-5.77%-0.03ขาย199.300K63.859M-0.022448.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BN2 VALUETRONICS
0.76-3.82%-0.03ขาย2.822M341.476M9.300.08เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5WA OUE LIPPO HC
0.063.28%0.00ซื้อ3.908M271.031M152.500.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BVQ PROCURRI
0.31-6.06%-0.02แนะนำให้ขาย683.500K93.947M16.180.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
BHK SIIC ENVIRONMENT
0.25-5.66%-0.01แนะนำให้ขาย218.200K689.747M5.600.05บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
UD2 JAPFA
0.56-6.67%-0.04ขาย1.953M1.118B12.990.05อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
M05 MTQ
0.26-5.56%-0.02ซื้อ478.400K58.406M18.750.01861.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BKY AVI-TECH
0.38-4.94%-0.02ขาย269.100K69.274M12.620.03174.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
F03 FOOD EMPIRE
0.65-4.41%-0.03ขาย1.343M364.886M11.240.06สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
544 CSE GLOBAL
0.51-6.36%-0.04ขาย4.690M279.373M13.350.041100.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
G92 CHINA AVIATION
1.16-6.45%-0.08ขาย1.454M1.067B8.020.15105.00แร่พลังงาน
H22 HONG LEONG ASIA
0.60-4.00%-0.02ขาย594.100K467.386M13.190.058116.00การผลิตของผู้ผลิต
5BS SEN YUE
0.03-7.14%-0.00แนะนำให้ขาย4.093M24.200M0.00การผลิตของผู้ผลิต
URR SIM LEISURE
0.20-6.98%-0.01ขาย50.300K28.858M3.940.05บริการผู้บริโภค
E16 ELEC & ELTEK USD
1.60-5.88%-0.10ขาย57.200K431.381M9.770.178400.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ