หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
5AI P5 CAPITAL
0.03177.78%0.02ซื้อ100.300K13.938M-0.00274.00ในทางอุตสาหกรรม
MF6 MUN SIONG ENGG^
0.02-56.00%-0.03แนะนำให้ขาย20.000K12.732M-0.001282.00ในทางอุตสาหกรรม
1F4 VASHION
0.00-50.00%-0.00ขาย2002.399M-0.0136.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ADJ PINE CAP
0.00-50.00%-0.00ขาย7.000M6.643M-0.00126.00ไฟแนนซ์
I11 RENAISSANCE UNITED^
0.000.00%0.00แนะนำให้ขาย2006.181M-0.0088.00เทคโนโลยี
A27 MDR
0.000.00%0.00ขาย5.021M64.923M5.560.002180.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1B6 OCEAN SKY INTL
0.05-7.41%-0.00ขาย25.200K21.529M3.370.019683.00ในทางอุตสาหกรรม
510 HIAP SENG^
0.08-4.55%-0.00ซื้อ10.200K25.515M-0.133000.00พลังงาน
AJ2 OUHUA ENERGY^
0.060.00%0.00ขาย13.000K22.614M3.080.02พลังงาน
FQ7 JASPER INV^
0.00-20.00%-0.00ขาย200.200K17.417M-0.001655.00พลังงาน
T4E COMPACT METAL^
0.0216.67%0.00ขาย60.300K118.940M7.450.001192.00วัสดุพื้นฐาน
T19 TRANSCORP
0.01-11.11%-0.00ขาย138.500K2.155M-0.03154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
504 KLW
0.0125.00%0.00ขาย500.200K26.903M-0.00807.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VFP JCG INVESTMENT
0.0050.00%0.00121.901M31.862M-0.00วัสดุพื้นฐาน
505 ASIAMEDIC
0.0358.82%0.01ซื้อ18.000K10.543M-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
E9L JOYAS INTL
0.0050.00%0.00ขาย3.700M5.741M-0.00927.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5HH SINJIA LAND
0.0150.00%0.01ขาย10.100K2.656M-0.02272.00ในทางอุตสาหกรรม
AZZ CHINA GAOXIAN^
0.01-29.41%-0.01แนะนำให้ขาย5.000K1.365M-0.040.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AZT NUTRYFARM^
0.0923.29%0.02ขาย28.400K8.678M-0.0329.00เทคโนโลยี
5DL KOON
0.0317.39%0.00แนะนำให้ขาย19.700K7.104M44.260.00416.00ในทางอุตสาหกรรม
42S ASTAKA
0.080.00%0.00ขาย10.100K157.032M101.970.00700.00ไฟแนนซ์
I5H FORISE INTL^
0.00-25.00%-0.00แนะนำให้ขาย1.000M6.390M7.460.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5QT CHARISMA ENERGY
0.0050.00%0.00ซื้อ6.210M39.499M-0.00147.00ในทางอุตสาหกรรม
579 OCEANUS^
0.00-25.00%-0.00แนะนำให้ขาย50.000K72.891M0.400.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5RJ ACCRELIST
0.00-25.00%-0.00ขาย3.105M16.749M7.290.00211.00เทคโนโลยี
H20 HOE LEONG^
0.0033.33%0.00ขาย1.600M22.478M-0.05461.00ในทางอุตสาหกรรม
585 ASIAN MICRO
0.000.00%0.00แนะนำให้ขาย500.000K2.065M-0.000.00ในทางอุตสาหกรรม
BEZ BENG KUANG^
0.06-24.32%-0.02ขาย10.000K7.561M-0.07ในทางอุตสาหกรรม
1C0 ETC SINGAPORE
0.033.85%0.00ขาย514.600K25.979M18.370.00296.00ในทางอุตสาหกรรม
5TR LIBRA
0.12-6.98%-0.01ขาย46.500K25.595M14.290.01200.00ในทางอุตสาหกรรม
E27 THE PLACE HLDG
0.020.00%0.00ขาย414.200K111.732M118.750.002546.00เทคโนโลยี
574 TSH
0.01-21.05%-0.00ขาย90.000K3.607M-0.00125.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BKZ SUNTAR ECO-CITY^
0.12-20.00%-0.03แนะนำให้ขาย2.000K7.531M-0.07528.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
594 CWX GLOBAL
0.010.00%0.00ซื้อ100.100K19.500M61.500.0075.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5G4 RICH CAPITAL
0.00-20.00%-0.00แนะนำให้ขาย2.560M29.371M-0.00วัสดุพื้นฐาน
5EF ADVENTUS
0.0125.00%0.00แนะนำให้ขาย869.000K9.753M-0.000.00ในทางอุตสาหกรรม
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00ซื้อ30.200K23.865M-0.002824.00วัสดุพื้นฐาน
BHO TOP GLOBAL
0.2525.00%0.05แนะนำให้ซื้อ9.700K80.345M-0.0157.00ไฟแนนซ์
IW5 SEROJA INV^
0.02-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย12.800K9.369M4.760.01935.00ในทางอุตสาหกรรม
RE2 COURTS ASIA
0.2031.58%0.05ซื้อ2.231M103.422M-0.012349.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BTJ A-SONIC AERO^
0.2327.78%0.05ซื้อ5.000K13.450M12.340.02720.00ในทางอุตสาหกรรม
42U AXCELASIA
0.0930.77%0.02ซื้อ1.000K13.627M24.800.0087.00ในทางอุตสาหกรรม
5AE POLLUX PROP
0.0329.17%0.01ขาย17.800K85.544M1.300.02274.00ไฟแนนซ์
43Q ADVANCER GLOBAL
0.21-2.33%-0.01แนะนำให้ขาย20.300K52.996M16.380.01717.00ในทางอุตสาหกรรม
1C5 PACIFIC STAR DEV
0.10-17.89%-0.02ขาย20050.466M7.190.01312.00ไฟแนนซ์
BOU INFORMATICS^
0.0616.67%0.01ขาย46.100K4.044M-0.051325.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AWG AEI
0.808.11%0.06ซื้อ4.100K45.386M-0.31208.00วัสดุพื้นฐาน
PA3 TA
0.19-17.33%-0.04แนะนำให้ขาย200.100K96.361M-0.03713.00ไฟแนนซ์
I9T BMM^
0.0125.00%0.00ขาย10.000K5.244M-0.02317.00วัสดุพื้นฐาน
LUY RAFFLES INFRASTRUCTURE
0.20-16.67%-0.04ขาย15.000K13.592M-0.23510.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BFU TYE SOON
0.1623.62%0.03ขาย2.000K13.701M-0.00252.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
K22 RAFFLES UNITED^
0.066.90%0.00แนะนำให้ขาย9.900K14.512M4.120.02342.00ในทางอุตสาหกรรม
1A4 AGV
0.02-16.00%-0.00ขาย24.000K3.905M-0.05130.00วัสดุพื้นฐาน
5EW PAN ASIAN
0.020.00%0.00ขาย120.000K4.070M-0.01สาธารณูปโภค
40W ZICO HLDGS
0.14-12.50%-0.02ขาย105.000K42.220M25.470.01100.00ในทางอุตสาหกรรม
AOF AMPLEFIELD LTD
0.0220.00%0.00ซื้อ656.600K21.615M30.000.0091.00เทคโนโลยี
43E ANCHOR RESOURCES
0.02-11.11%-0.00ขาย2.911M26.170M-0.00วัสดุพื้นฐาน
40V SINGAPORE-EDEV
0.0417.65%0.01ขาย128.100K44.058M-0.00188.00เทคโนโลยี
QF6 SWEE HONG^
0.010.00%0.00ซื้อ2.000M16.993M21.430.00403.00ในทางอุตสาหกรรม
1D3 LIFEBRANDZ
0.0116.67%0.00ขาย3004.795M-0.0133.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
40U MS HLDGS
0.0620.00%0.01ขาย1009.947M-0.01ในทางอุตสาหกรรม
1E3 SANLI ENV
0.2120.00%0.03ขาย1.000K56.418M12.790.02ในทางอุตสาหกรรม
41B HUATIONG GLOBAL
0.173.12%0.01ซื้อ7.000K24.978M2.890.06888.00ในทางอุตสาหกรรม
570 TRANSIT CONCRETE
0.2315.00%0.03ขาย43.000K16.006M-0.0881.00วัสดุพื้นฐาน
1J0 SLB DEV
0.150.00%0.00แนะนำให้ขาย50.300K141.515M-0.00ไฟแนนซ์
BTX ANCHUN INTL
0.2013.26%0.02ขาย23.700K10.283M-0.08424.00ในทางอุตสาหกรรม
5CR ASIATIC
0.01-12.50%-0.00แนะนำให้ขาย1009.271M10.770.00100.00ในทางอุตสาหกรรม
5PF JASON MARINE
0.10-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย4.000K11.025M-0.01193.00เทคโนโลยี
539 CPH
0.010.00%0.00ขาย100.200K8.605M-0.00197.00เทคโนโลยี
N4E NAM CHEONG
0.0116.67%0.00ขาย17.726M49.126M0.620.012920.00ในทางอุตสาหกรรม
5I0 QT VASCULAR
0.01-12.50%-0.00ขาย1.222M14.648M0.430.0279.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
O2I AVIC
0.10-12.50%-0.01ขาย1.400K29.985M7.430.01400.00ในทางอุตสาหกรรม
1B1 HC SURGICAL
0.6314.55%0.08ซื้อ29.600K93.981M22.520.0318.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
5G2 KIMHENG OFFSHORE
0.081.25%0.00ขาย32.000K57.415M-0.03383.00พลังงาน
5F4 FIGTREE
0.1114.58%0.01ขาย20.100K38.278M-0.01ไฟแนนซ์
540 TUNG LOK REST
0.1716.00%0.02ราบเรียบ1.000K47.746M-0.00669.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
567 COLEX
0.2814.00%0.04ซื้อ21.300K37.769M9.700.03651.00ในทางอุตสาหกรรม
T4B SINO GRANDNESS
0.120.85%0.00แนะนำให้ขาย9.025M115.570M1.670.07238.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
42N IPS SECUREX
0.06-4.84%-0.00ขาย1.337M28.606M-0.0036.00เทคโนโลยี
D11 DESIGN STUDIO
0.1712.67%0.02ขาย43.900K43.985M-0.05403.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5LE SITRA
0.010.00%0.00ซื้อ1.191M6.761M-0.00104.00วัสดุพื้นฐาน
545 VALLIANZ
0.010.00%0.00ขาย16.736M134.245M5.960.00150.00ในทางอุตสาหกรรม
5PO HIAP TONG
0.07-5.48%-0.00ขาย35.000K21.257M33.010.00253.00ไฟแนนซ์
5GI INTERRA RESOURCE^
0.030.00%0.00ซื้อ2.125M19.923M5.960.01315.00พลังงาน
BKA SIN HENG MACH
0.3512.90%0.04ขาย12.200K40.211M-0.03167.00ในทางอุตสาหกรรม
SJY MEGROUP
0.2113.51%0.03ซื้อ2.000K24.885Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5GJ AUSGROUP^
0.046.06%0.00ซื้อ23.994M114.002M4.630.012000.00พลังงาน
Q0X LEY CHOON
0.020.00%0.00ขาย55.000K22.511M-0.00281.00ในทางอุตสาหกรรม
RQ1 OVERSEAS EDU
0.3011.11%0.03ขาย91.600K124.609M17.870.02400.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5HT IMPERIUM CROWN
0.03-6.90%-0.00ขาย696.200K21.303M-0.0269.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BQC A-SMART
0.494.26%0.02ขาย152.300K58.690M-0.00451.00ในทางอุตสาหกรรม
5G1 EUROSPORTS GBL
0.17-10.05%-0.02ขาย70.000K45.050M-0.0256.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
C13 CH OFFSHORE
0.08-10.00%-0.01แนะนำให้ขาย3.100K57.096M-0.0555.00พลังงาน
STP SILKROAD NICKEL
0.400.00%0.00ซื้อ98.000K50.841M-0.09ในทางอุตสาหกรรม
L46 LUZHOU BIO-CHEM^
0.01-10.00%-0.00แนะนำให้ขาย15.000K5.346M-0.022897.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BLW GLOBAL PALM RES
0.18-10.00%-0.02ขาย4.200K35.331M-0.00511.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
42T TRENDLINES
0.106.32%0.01ซื้อ1.000K61.483M116.470.0036.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5WG SINGAPOREKITCHEN
0.11-9.84%-0.01แนะนำให้ขาย110.000K17.050M-0.00121.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
580 SANTAK
0.0912.05%0.01ขาย14.600K10.005M-0.02303.00ในทางอุตสาหกรรม
BQF XMH
0.1811.80%0.02ขาย5.000K19.671M-0.0543.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ