หุ้นที่ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ — ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

หุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์นั้นสามารถพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สะท้อนจากราคาสูงสุดของหุ้นในเวลา 1 ปี ซึ่งมักจะก่อตัวมาจากแนวต้านที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์การลงทุนจำนวนมากที่อิงตามมูลค่าหุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์ หนึ่งในกลยุทธ์นั้นคือเมื่อคุณซื้อและถือหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วง 52 สัปดาห์ หรือขายหุ้นซึ่งไม่ได้ทำตามนั้น

           
1G1 RE&S HLDG
0.222.33%0.01แนะนำให้ซื้อ45.800K76.110M8.020.031600.00บริการผู้บริโภค
500 TAI SIN ELECTRIC
0.412.53%0.01แนะนำให้ซื้อ88.600K181.803M10.510.04939.00การผลิตของผู้ผลิต
528 SECOND CHANCE
0.320.00%0.00ซื้อ898.700K236.851M41.030.01การค้าปลีก
543 NOEL GIFTS INTL
0.289.80%0.03แนะนำให้ซื้อ43.300K27.669M17.710.01121.00การค้าปลีก
564 SPINDEX IND
1.332.31%0.03แนะนำให้ซื้อ40.500K153.435M7.050.18อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5HH SINJIA LAND
0.098.86%0.01ซื้อ51.225M13.812M-0.01การผลิตของผู้ผลิต
5QR MSM INTL
0.054.00%0.00ซื้อ16.000K5.270M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5UL ATLANTIC NAV
0.0621.28%0.01ซื้อ119.500K23.558M-0.04การผลิตของผู้ผลิต
BKA SIN HENG MACH
0.415.19%0.02แนะนำให้ซื้อ327.000K43.325M17.040.02บริการการกระจายสินค้า
BPF YHI INTL
0.512.00%0.01แนะนำให้ซื้อ117.800K145.200M5.890.08บริการการกระจายสินค้า
C33 CHUAN HUP
0.261.96%0.01แนะนำให้ซื้อ664.200K232.068M13.140.02บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CHJ UNI-ASIA GRP
1.402.94%0.04ซื้อ377.300K103.752M25.140.0570.00การเงิน
IX2 PEC
0.582.63%0.01แนะนำให้ซื้อ116.200K145.147M6.940.08บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
K1Q TTJ
0.202.04%0.00ซื้อ12.800K68.152M-0.03บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NPW MSC
0.949.88%0.09แนะนำให้ซื้อ703.700K386.076M19.880.041213.00การผลิตของผู้ผลิต
S20 STRAITS TRADING
3.522.33%0.08แนะนำให้ซื้อ488.600K1.383B8.300.41123.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VFP BEVERLY JCG
0.000.00%0.00แนะนำให้ขาย5.482M35.855M-0.00137.00บริการการกระจายสินค้า
โหลดเพิ่ม