ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

หุ้นสิงคโปร์ ที่เสี่ยงที่สุดในตลาด

เบต้าเป็นแนวคิดที่วัดความผันผวนของหุ้นเทียบกับตลาดโดยรวม หุ้นช่วงเบต้าสูงสามารถสร้างสินทรัพย์ที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มีความอดทนสูงต่อความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นหมายความว่าพวกมันยังมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงอีกด้วย สิงค์โปร์ มีความหลากหลายมากพอที่จะเสนอหุ้นจำนวนที่เหมาะสมได้ แน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นนั้นอาจได้ผล แต่จำไว้ว่าผลประโยชน์และการสูญเสียเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ดังนั้นจงดำเนินการอย่างระมัดระวังและดำเนินการอย่างมีเหตุผล

ทิกเกอร์
เบต้า 1 ปี
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
594CAPALLIANZ
3.890.002SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
9K1817.105MSGD0.690.00SGDแร่พลังงาน
O9EPARKSON RETAIL^
3.700.064SGD8.47%0.005SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
19.037M1.218M43.123MSGD0.740.08SGDการค้าปลีก
1D3LIFEBRANDZ
3.400.002SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
4M8K4.121MSGD−0.00SGDบริการผู้บริโภค
1A0KATRINA
3.080.033SGD3.13%0.001SGD
มีแรงขาย
62K2.046K7.672MSGD2.760.01SGDบริการผู้บริโภค
RXSPACIFICRADIANCE
2.740.029SGD3.57%0.001SGD
มีแรงขาย
13.5K39212.801MSGD0.030.90SGD120ระบบขนส่ง
YYBARION ENT
2.610.007SGD16.67%0.001SGD
มีแรงซื้อ
90066.538MSGD−0.00SGDบริการผู้บริโภค
N32NIPPECRAFT
2.040.088SGD2.33%0.002SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
4.312M379.447K30.923MSGD45.260.00SGD60การค้าปลีก
A04ASL MARINE^
2.020.036SGD5.88%0.002SGD
มีแรงขาย
1.4K5022.703MSGD−0.05SGDการผลิตของผู้ผลิต
E28FRENCKEN
1.841.00SGD0.00%0.00SGD
มีแรงขาย
4.047M4.047M427.025MSGD7.990.13SGD3.691Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5GDSUNPOWER
1.750.260SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
65.4K17.004K206.878MSGD15.290.07SGDการผลิตของผู้ผลิต
Y45SMI VANTAGE^
1.730.030SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
60K1.8K16.224MSGDบริการการกระจายสินค้า
5FXNEW WAVE
1.680.008SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
25.3K20213.82MSGD11.430.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
558UMS
1.681.25SGD0.00%0.00SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
3.295M4.119M833.966MSGD9.510.13SGD592เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
JLBGRAND VENTURE
1.640.500SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
47.6K23.8K169.645MSGD10.160.05SGD1.153Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5G9TRITECH
1.630.027SGD12.50%0.003SGD
มีแรงซื้อ
11.714M316.265K31.901MSGD−0.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
43EVCPLUS
1.590.008SGD14.29%0.001SGD
มีแรงซื้อ
5.082M40.655K36.401MSGD−0.00SGD31แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5EBCFM
1.590.109SGD7.92%0.008SGD
มีแรงซื้อ
3.417M372.497K21.967MSGD10.740.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
V3MMETECH INTL
1.480.115SGD15.00%0.015SGD
มีแรงขาย
50K5.75K17.429MSGD−0.01SGDบริการการกระจายสินค้า
V2YV2Y CORP
1.480.022SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
747.1K16.436K7.785MSGD−0.01SGDบริการทางด้านเทคโนโลยี
579OCEANUS
1.460.015SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
13.826M207.389K383.509MSGD75.000.00SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
40BHEALTHBANK
1.460.157SGD5.37%0.008SGD
มีแรงซื้อ
1001614.805MSGD−0.01SGDบริการเชิงพาณิชย์
AIYIFAST
1.435.85SGD2.09%0.12SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
903.5K5.285M1.714BSGD137.080.04SGD1.097Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
41HBLACKGOLDNATURAL
1.360.008SGD14.29%0.001SGD
มีแรงขาย
4.1K338.395MSGD−0.00SGDแร่พลังงาน
U11UOB
1.3630.91SGD−1.34%−0.42SGD
มีแรงซื้อ
5.515M170.475M51.681BSGD13.132.44SGD24.346Kการเงิน
PH0HATTEN LAND
1.340.022SGD4.76%0.001SGD
มีแรงซื้อ
360.1K7.922K40.857MSGD−0.01SGDการค้าปลีก
581SUNRISE SHARES
1.320.038SGD5.56%0.002SGD
มีแรงซื้อ
440K16.72K7.955MSGD25.710.00SGDการเงิน
5EGZHONGXIN FRUIT
1.310.031SGD−3.13%−0.001SGD
มีแรงขาย
112K3.472K32.719MSGD3.370.01SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
E6RSAMKO TIMBER
1.290.019SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
222K4.218K45.755MSGD38.000.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1E3SANLI ENV
1.270.105SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
159.3K16.727K27.975MSGD11.930.01SGD377บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
S59SIA ENGINEERING
1.272.23SGD−1.33%−0.03SGD
มีแรงขาย
149.7K333.831K2.503BSGD33.930.07SGDระบบขนส่ง
S58SATS
1.272.67SGD−2.91%−0.08SGD
มีแรงขายรุนแรง
4.689M12.519M2.997BSGD−0.02SGDระบบขนส่ง
541ABUNDANCE INTL
1.260.028SGD7.69%0.002SGD
มีแรงซื้อ
506.6K14.185K35.887MSGD65.000.00SGDบริการเชิงพาณิชย์
554KING WAN
1.260.035SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
703K24.605K24.442MSGD−0.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
YF8YZJ FIN HLDG
1.260.345SGD−2.82%−0.010SGD
มีแรงขาย
5.025M1.734M1.358BSGD54การเงิน
AWXAEM SGD
1.253.84SGD−0.26%−0.01SGD
มีแรงซื้อ
1.083M4.16M1.188BSGD8.150.50SGD1.496Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
42WZIXIN
1.240.017SGD−5.56%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
137.6K2.339K23.525MSGD30.000.00SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5VIBOLDTEK
1.230.034SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
100K3.4K12.025MSGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
I07ISDN
1.210.405SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
333.5K135.068K177.649MSGD7.270.06SGD1.052Kบริการเชิงพาณิชย์
40VALSET
1.200.037SGD19.35%0.006SGD
มีแรงซื้อ
1.6K59129.23MSGD−0.01SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
8AZAZTECH GBL
1.180.815SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
341.3K278.16K629.142MSGD7.160.11SGDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5LYMARCOPOLO MARINE
1.170.044SGD2.33%0.001SGD
มีแรงซื้อ
36.373M1.6M155.764MSGD6.940.01SGDระบบขนส่ง
D05DBS
1.1734.47SGD−1.37%−0.48SGD
มีแรงขาย
3.469M119.566M88.525BSGD13.622.57SGD33Kการเงิน
CHJUNI-ASIA GRP
1.170.830SGD−0.60%−0.005SGD
มีแรงซื้อ
13.3K11.039K65.238MSGD1.760.47SGD70ระบบขนส่ง
O39OCBC BANK
1.1512.21SGD−1.13%−0.14SGD
ปานกลาง
5.503M67.192M54.871BSGD11.041.12SGD30.809Kการเงิน
NXRIWOW TECH
1.140.235SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
1K23558.851MSGD11.810.02SGDบริการทางด้านเทคโนโลยี
AP4RIVERSTONE
1.120.635SGD−1.55%−0.010SGD
มีแรงซื้อ
1.073M681.165K941.177MSGD5.070.13SGDการผลิตของผู้ผลิต
5HHSINJIA LAND
1.120.036SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
1.017M36.612K7.455MSGD−0.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
VC2OLAM GROUP
1.121.43SGD1.42%0.02SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
1.178M1.684M5.408BSGD8.430.17SGD82.3Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5EFADVENTUS
1.100.008SGD14.29%0.001SGD
มีแรงซื้อ
5.98M47.838K19.613MSGD−0.00SGD24บริการผู้บริโภค
AUEGOLDEN ENERGY
1.090.780SGD0.65%0.005SGD
มีแรงซื้อ
665.2K518.856K2.058BSGD3.890.20SGDแร่พลังงาน
5VJHALCYON AGRI
1.090.395SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
2.373M937.256K630.03MSGD109.720.00SGD15.203Kอื่นๆ
C76CREATIVE
1.081.43SGD−3.38%−0.05SGD
มีแรงขาย
14K20.02K100.668MSGD−0.21SGDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
KUOINTL CEMENT
1.080.023SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
651.6K14.987K131.899MSGD5.480.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
D01DFIRG USD
1.062.53USD−1.56%−0.04USD
มีแรงซื้อ
383.1K969.243K4.635BSGD121.230.03SGD230Kการค้าปลีก
C6LSIA
1.045.53SGD−0.36%−0.02SGD
มีแรงซื้อ
2.928M16.194M16.41BSGD20.570.27SGD14.117Kระบบขนส่ง
1F2UNION GAS
1.040.460SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
2K920146.173MSGD11.920.04SGDสาธารณูปโภค
9CICAPITALANDINVEST
1.043.67SGD−1.34%−0.05SGD
มีแรงซื้อ
8.03M29.469M18.794BSGD17.820.21SGD10Kการเงิน
F34WILMAR INTL
1.034.12SGD0.49%0.02SGD
มีแรงซื้อ
3.483M14.352M25.832BSGD8.240.50SGD100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DU4MERMAID MARITIME
1.030.080SGD6.67%0.005SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
3.359M268.704K113.066MSGD−0.01SGDแร่พลังงาน
Z59YOMA STRATEGIC
1.030.095SGD−2.06%−0.002SGD
มีแรงซื้อ
433.2K41.154K212.56MSGD−0.01SGDการเงิน
T24TUAN SING
1.030.310SGD−3.13%−0.010SGD
มีแรงขาย
193.5K59.985K377.62MSGD−0.01SGDการเงิน
S56SAMUDERASHIPPING
1.030.940SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
509.7K479.118K505.756MSGD1.410.67SGD151ระบบขนส่ง
M14INNOTEK
1.000.470SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
10047108.714MSGD41.230.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
BN4KEPPEL CORP
0.987.64SGD0.79%0.06SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
3.912M29.887M13.536BSGD11.300.68SGD16.393Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HMNCAPLAND ASCOTT T
0.970.935SGD−1.06%−0.010SGD
มีแรงขายรุนแรง
5.916M5.532M3.222BSGD18.000.05SGDการเงิน
AGSTHEHOURGLASS
0.972.08SGD−0.95%−0.02SGD
มีแรงขาย
32.9K68.432K1.399BSGD8.070.26SGDบริการการกระจายสินค้า
BSLRAFFLES MEDICAL
0.961.39SGD0.72%0.01SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
970.7K1.349M2.609BSGD24.690.06SGDบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
M15MATEX INTL
0.960.024SGD−4.00%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
1.981M47.546K7.481MSGD−0.02SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
G92CHINA AVIATION
0.950.775SGD0.65%0.005SGD
มีแรงซื้อ
497.7K385.718K666.642MSGD13.630.06SGDบริการการกระจายสินค้า
V03VENTURE
0.9517.40SGD0.35%0.06SGD
มีแรงซื้อ
948.7K16.507M5.063BSGD14.591.19SGD12Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
C07JARDINE C&C
0.9429.00SGD−2.78%−0.83SGD
มีแรงขาย
879.3K25.5M11.462BSGD9.403.17SGD240Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
UD2JAPFA
0.920.515SGD0.98%0.005SGD
ปานกลาง
455.4K234.531K1.054BSGD14.870.03SGD40Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
S20STRAITS TRADING
0.922.41SGD0.84%0.02SGD
มีแรงซื้อ
78.8K189.908K1.086BSGD1.541.55SGD127แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
C09CITYDEV
0.928.30SGD−0.12%−0.01SGD
มีแรงซื้อ
1.464M12.153M7.527BSGD6.301.37SGD408การเงิน
5HVKOH ECO
0.910.035SGD6.06%0.002SGD
มีแรงซื้อ
629.7K22.04K98.624MSGD47.140.00SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
504HS OPTIMUS
0.910.003SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
1M3K16.142MSGD−0.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
OYYPROPNEX
0.911.64SGD1.23%0.02SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
168.2K275.848K606.8MSGD10.180.16SGDการเงิน
C8RJIUTIAN CHEMICAL
0.910.078SGD1.30%0.001SGD
มีแรงซื้อ
8.443M658.577K155.099MSGD1.360.06SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
H30HONG FOK
0.900.975SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
65K63.375K807.212MSGD15.120.06SGD87การเงิน
G13GENTING SING
0.900.880SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
12.913M11.363M10.617BSGD59.460.01SGDบริการผู้บริโภค
CLNAPAC REALTY
0.890.570SGD0.88%0.005SGD
ปานกลาง
91.1K51.927K202.463MSGD5.730.10SGDการเงิน
QZGACCRELIST LTD
0.890.042SGD−6.67%−0.003SGD
มีแรงขาย
140K5.88K12.757MSGD−0.01SGD1.855Kบริการการกระจายสินค้า
5G2KIM HENG
0.880.089SGD7.23%0.006SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
2.058M183.171K62.829MSGDระบบขนส่ง
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
0.8848.88USD−1.61%−0.80USD
ปานกลาง
559.8K27.363M19.178BSGD5.9311.66SGD400Kการค้าปลีก
H02HAW PAR
0.889.62SGD−0.41%−0.04SGD
ปานกลาง
76.5K735.93K2.13BSGD15.920.61SGDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5AEPOLLUX PROP
0.850.042SGD7.69%0.003SGD
มีแรงซื้อ
5.265M221.13K115.898MSGD17.730.00SGDการเงิน
YYNPLATOCAPITAL
0.851.16SGD−7.94%−0.10SGD
มีแรงซื้อ
50058014.127MSGD−0.05SGDบริการทางด้านเทคโนโลยี
D03DEL MONTE PAC
0.840.315SGD−1.56%−0.005SGD
มีแรงซื้อ
56K17.64K612.347MSGD11.760.03SGD5.9Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
583PROGEN
0.830.051SGD2.00%0.001SGD
มีแรงซื้อ
100K5.1K19.916MSGD−0.01SGDบริการการกระจายสินค้า
5EVHOSEN
0.830.052SGD−5.45%−0.003SGD
มีแรงขาย
50.2K2.61K16.895MSGD10.000.01SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
QS9G INVACOM
0.820.054SGD−5.26%−0.003SGD
มีแรงขายรุนแรง
140K7.56K14.67MSGD−0.01SGD660เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
E5HGOLDEN AGRI-RES
0.820.285SGD−1.72%−0.005SGD
มีแรงซื้อ
27.018M7.7M3.617BSGD3.800.08SGD69.008Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
XZLARA HTRUST USD
0.820.375USD−3.85%−0.015USD
มีแรงขาย
20.8K7.8K288.953MSGD−0.02SGDการเงิน
5WHREX INTL
0.810.235SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
3.36M789.647K306.045MSGD4.700.05SGDแร่พลังงาน
S68SGX
0.809.13SGD−0.33%−0.03SGD
มีแรงซื้อ
1.425M13.011M9.759BSGD22.340.42SGD1.126Kการเงิน
U14UOL
0.786.69SGD−0.89%−0.06SGD
มีแรงซื้อ
771.3K5.16M5.651BSGD9.710.70SGD1.5Kการเงิน
F03FOOD EMPIRE
0.740.650SGD−1.52%−0.010SGD
มีแรงซื้อ
55.4K36.01K350.677MSGD7.440.09SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MF6MUN SIONG ENGG
0.730.048SGD−2.04%−0.001SGD
ปานกลาง
100527.869MSGD−0.00SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
QESCHINASUNSINE
0.730.405SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
438.1K177.431K393.051MSGD2.790.15SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
S63ST ENGINEERING
0.723.44SGD−0.58%−0.02SGD
มีแรงขาย
5.505M18.936M10.72BSGD19.560.18SGDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์