ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

หุ้นสิงคโปร์ที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นสิงคโปร์ ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
VFPBEVERLY JCG
100.000.001 SGD0.00%0.000 SGD
ปานกลาง
300.1K300 SGD19.681M SGD−0.00 SGD120บริการการกระจายสินค้า
U96SEMBCORP IND
84.915.19 SGD3.18%0.16 SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
8.349M43.332M SGD8.951B SGD11.150.48 SGD4.981Kสาธารณูปโภค
5SODUTY FREE INTL
80.520.161 SGD7.33%0.011 SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
1.06M170.692K SGD179.73M SGD57.500.00 SGD28การค้าปลีก
O08OSSIA INTL^
77.760.170 SGD0.00%0.000 SGD
มีแรงซื้อ
369.5K62.815K SGD42.947M SGD4.260.04 SGDการค้าปลีก
C6LSIA
75.986.60 SGD2.96%0.19 SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
13.897M91.722M SGD19.022B SGD9.090.73 SGDระบบขนส่ง
5ULATLANTIC NAV
74.530.305 SGD1.67%0.005 SGD
มีแรงซื้อ
206.8K63.074K SGD157.054M SGD0.04 SGDการผลิตของผู้ผลิต