ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

บริษัทสิงคโปร์ with the most cash on hand

It's no secret that a large cash pile can be a tried and tested insurance policy in the face of good-old volatility. And these companies are taking that knowledge very seriously, as they're currently sitting on oodles of cash reserves. On the other hand though, perhaps these businesses are hoarding their capital when they should be using it to maximize shareholder value instead. Whatever your take, here's a list of the most cash rich บริษัทสิงคโปร์.

ทิกเกอร์
เงินสดในมือ (ไตรมาสล่าสุด)
ราคา
ผันผวน %1วัน
ผันผวน1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
ปริมาณ1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา1วัน
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
BHKSIIC ENVIRONMENT
690.184MSGD0.210SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
493.7K103.677K540.89MSGD3.470.06SGD6.031Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
UD2JAPFA
423.421MSGD0.590SGD−1.67%−0.010SGD
มีแรงขาย
895.6K528.404K1.228BSGD20.270.03SGD40Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RE4GEO ENERGY RES
282.922MSGD0.435SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
3.354M1.459M618.08MSGD2.390.18SGD197แร่พลังงาน
OV8SHENG SIONG
234.27MSGD1.60SGD0.00%0.00SGD
มีแรงซื้อ
2.761M4.417M2.406BSGD17.920.09SGDการค้าปลีก
AIYIFAST
188.857MSGD4.27SGD0.47%0.02SGD
มีแรงซื้อ
147.3K628.971K1.245BSGD69.330.06SGD1.097Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
BTEBUND CENTER
183.342MSGD0.480SGD−4.00%−0.020SGD
มีแรงขายรุนแรง
300144379.384MSGD30.490.02SGDการเงิน
OYYPROPNEX
161.972MSGD1.68SGD−1.18%−0.02SGD
มีแรงซื้อ
72.3K121.464K629MSGD10.640.16SGDการเงิน
NO4DYNA-MAC
106.34MSGD0.220SGD−2.22%−0.005SGD
มีแรงขาย
3.639M800.558K231.672MSGD42.450.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5GDSUNPOWER
76.484MSGD0.380SGD1.33%0.005SGD
ปานกลาง
114.8K43.624K298.382MSGD5.270.21SGDการผลิตของผู้ผลิต
558UMS
73.472MSGD1.23SGD2.50%0.03SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
5.586M6.87M800.608MSGD14.000.09SGD592เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
O9EPARKSON RETAIL^
62.265MSGD0.054SGD−1.82%−0.001SGD
มีแรงซื้อ
7.478M403.807K37.059MSGD0.450.12SGDการค้าปลีก
NR7RAFFLES EDU
46.886MSGD0.061SGD−4.69%−0.003SGD
มีแรงขายรุนแรง
338.9K20.673K88.234MSGDบริการเชิงพาณิชย์
T13RH PETROGAS
45.59MSGD0.210SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
5.062M1.063M174.976MSGD4.900.04SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
QC7Q&M DENTAL
43.515MSGD0.485SGD2.11%0.010SGD
มีแรงซื้อ
505.6K245.216K446.235MSGD16.270.03SGDบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
D03DEL MONTE PAC
31.955MSGD0.350SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
38.7K13.545K680.386MSGD5.900.06SGD5.9Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
A04ASL MARINE^
29.216MSGD0.059SGD1.72%0.001SGD
มีแรงขาย
3001836.576MSGD−0.05SGDการผลิตของผู้ผลิต
Y35ANAN INTL
23.066MSGD0.026SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
2.329M60.544K110.063MSGD9.630.00SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
I11RENAISSANCE UNITED
18.791MSGD0.001SGD−50.00%−0.001SGD
มีแรงขาย
8.015M8.015K12.362MSGD−0.00SGDสาธารณูปโภค
5DDMICRO-MECHANICS
15.033MSGD3.02SGD0.00%0.00SGD
มีแรงซื้อ
5001.51K419.876MSGD22.420.13SGD515การผลิตของผู้ผลิต
DU4MERMAID MARITIME
13.39MSGD0.087SGD1.16%0.001SGD
มีแรงซื้อ
2.67M232.325K121.546MSGD−0.02SGDแร่พลังงาน
5UALUMINOR
13.231MSGD0.135SGD−0.74%−0.001SGD
มีแรงซื้อ
1001421.513MSGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BAIDIGILIFE TECH
10.4MSGD1.62SGD−8.99%−0.16SGD
มีแรงขายรุนแรง
20032424.065MSGD−0.39SGD2.181Kบริการการกระจายสินค้า
5GJAUSGROUP
7.593MSGD0.018SGD−5.26%−0.001SGD
มีแรงขาย
921K16.578K58.201MSGD190.000.00SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BRSUSP GROUP^
6.126MSGD0.084SGD−16.00%−0.016SGD
มีแรงขาย
10089.029MSGD1.290.08SGDบริการการกระจายสินค้า
KUXOIO
5.835MSGD0.190SGD−15.56%−0.035SGD
มีแรงขายรุนแรง
737.6K140.144K42.125MSGD−0.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BJVYAMADA GREEN RES
5.366MSGD0.141SGD0.71%0.001SGD
มีแรงขาย
25.2K3.553K24.752MSGD−0.03SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
H20HOE LEONG
3.044MSGD0.002SGD−33.33%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
961.8K1.924K41.25MSGD30.000.00SGD143บริการการกระจายสินค้า
A78SHEN YAO
2.44MSGD0.002SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
604.2K1.208K67.412MSGD−0.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1Y19R
2.417MSGD0.065SGD−1.52%−0.001SGD
มีแรงขาย
100K6.5K46.491MSGD−0.02SGDการผลิตของผู้ผลิต
PH0HATTEN LAND
1.768MSGD0.033SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
2.729M90.054K61.285MSGD−0.03SGDการค้าปลีก
5OXMARY CHIA
1.301MSGD0.020SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขายรุนแรง
60K1.2K4.643MSGD−0.01SGDบริการผู้บริโภค
VFPBEVERLY JCG
834KSGD0.001SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
500K50019.681MSGD−0.00SGD129บริการการกระจายสินค้า
5RFMERCURIUS
724KSGD0.054SGD1.89%0.001SGD
มีแรงขาย
911K49.194K70.294MSGD−0.00SGDการเงิน
AAJSUNMOONFOOD
565KSGD0.031SGD−6.06%−0.002SGD
มีแรงขาย
2.417M74.927K25.683MSGD−0.00SGDบริการการกระจายสินค้า
41HBLACKGOLDNATURAL
246.281KSGD0.011SGD−8.33%−0.001SGD
มีแรงขาย
3.226M35.488K12.593MSGD−0.00SGDแร่พลังงาน
FQ7JASPER INV
137KSGD0.003SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
1.221M3.664K13.062MSGD−0.00SGDระบบขนส่ง
5TNMEDI LIFESTYLE
73.063KSGD0.013SGD8.33%0.001SGD
ปานกลาง
710.3K9.234K7.164MSGD−0.01SGDบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
VT1VERTEX SPAC
0SGD4.74SGD0.42%0.02SGD
มีแรงซื้อ
104.2K493.908K188.8MSGDการเงิน