ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

หุ้นสามัญหุ้นสิงคโปร์

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นสิงคโปร์ ที่คุณสามารถลงทุนได้

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
1B0MM2 ASIA
0.045SGD−2.17%−0.001SGD
มีแรงขาย
1.35M60.737K128.368MSGD−0.01SGDบริการผู้บริโภค
1D0KIMLY
0.345SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
134.1K46.265K428.41MSGD12.590.03SGDบริการผู้บริโภค
1D3LIFEBRANDZ
0.002SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
16.924M33.848K4.121MSGD−0.00SGDบริการผู้บริโภค
1E3SANLI ENV
0.106SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
122.1K12.943K28.242MSGD12.050.01SGD377บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1F1Y VENTURES
0.025SGD8.70%0.002SGD
มีแรงซื้อ
2.319M57.97K5.678MSGD−0.01SGD25การค้าปลีก
1F2UNION GAS
0.480SGD1.05%0.005SGD
ปานกลาง
135K64.8K150.94MSGD12.310.04SGDสาธารณูปโภค
1F3ASPEN
0.039SGD2.63%0.001SGD
มีแรงขาย
36.2K1.412K41.164MSGD−0.03SGDการเงิน
1H3CLEARBRIDGE
0.034SGD−2.86%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
149.4K5.08K21.637MSGD−0.03SGD172บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
1J4JEP
0.320SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
41K13.12K132.3MSGD11.510.03SGDการผลิตของผู้ผลิต
1J5HYPHENS PHARMA
0.310SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
65K20.15K95.721MSGD11.030.03SGDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1Y19R
0.055SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
758.3K41.707K55.348MSGD−0.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
40BHEALTHBANK
0.158SGD16.18%0.022SGD
มีแรงซื้อ
2003212.825MSGD−0.01SGDบริการเชิงพาณิชย์
40ESPACKMAN
0.003SGD−25.00%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
70K2107.354MSGD1.480.00SGDบริการผู้บริโภค
40NVERSALINK
0.102SGD6.25%0.006SGD
มีแรงซื้อ
83.9K8.558K12.96MSGD25.260.00SGDการผลิตของผู้ผลิต
40VALSET
0.036SGD−2.70%−0.001SGD
ปานกลาง
334.5K12.042K129.23MSGD−0.01SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
41BHUATIONG GLOBAL
0.084SGD−3.45%−0.003SGD
มีแรงขายรุนแรง
62.8K5.275K15.42MSGD1.880.05SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
41FGSS ENERGY
0.048SGD−2.04%−0.001SGD
มีแรงขาย
205K9.84K30.879MSGD5.900.01SGD2.07Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
41HBLACKGOLDNATURAL
0.008SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
7.901M63.21K8.395MSGD−0.00SGDแร่พลังงาน
41OLHN
0.305SGD3.39%0.010SGD
มีแรงซื้อ
93.6K28.548K120.639MSGD2.630.11SGDการเงิน
42CIX BIOPHARMA
0.125SGD−1.57%−0.002SGD
มีแรงขาย
5K62597.142MSGD−0.01SGD43เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
42DNAUTICAWT
0.009SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
3.448M31.035K7.148MSGD−0.00SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
42FTOTM TECH
0.102SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
354.9K36.2K97.278MSGD−0.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
42NIPS SECUREX
0.030SGD−6.25%−0.002SGD
มีแรงขาย
120.3K3.609K15.515MSGD64.000.00SGD51บริการทางด้านเทคโนโลยี
42RJUMBO
0.270SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
11.6K3.132K173.427MSGD−0.00SGDบริการผู้บริโภค
42TTRENDLINES
0.092SGD−1.08%−0.001SGD
มีแรงซื้อ
190.4K17.517K81.436MSGD−0.02SGD53การเงิน
42WZIXIN
0.018SGD5.88%0.001SGD
มีแรงขาย
142.9K2.572K23.525MSGD28.330.00SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
43EVCPLUS
0.009SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
1.221M10.99K40.951MSGD−0.00SGD31แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
43FACROMETA
0.047SGD−2.08%−0.001SGD
มีแรงขาย
210K9.87K6.651MSGD4.140.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
500TAI SIN ELECTRIC
0.385SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
40.3K15.516K177.201MSGD8.050.05SGD596การผลิตของผู้ผลิต
505ASIAMEDIC
0.011SGD−8.33%−0.001SGD
มีแรงขาย
150K1.65K13.434MSGD−0.00SGDบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
532DISA
0.003SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
2.38M7.14K30.32MSGD−0.00SGD12เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
541ABUNDANCE INTL
0.026SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขายรุนแรง
371.4K9.656K33.324MSGD65.000.00SGDบริการเชิงพาณิชย์
544CSE GLOBAL
0.335SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
993.3K332.756K205.985MSGD18.310.02SGD1.4Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
546MEDTECS INTL
0.136SGD−1.45%−0.002SGD
มีแรงขาย
726.4K98.79K75.405MSGD−0.01SGDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
554KING WAN
0.037SGD2.78%0.001SGD
มีแรงซื้อ
2.012M74.44K25.141MSGD−0.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
558UMS
1.25SGD−1.57%−0.02SGD
มีแรงซื้อ
3.347M4.183M847.31MSGD9.670.13SGD592เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
567COLEX
0.225SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
80K18K29.818MSGD−0.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
573CHALLENGER
0.535SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
200107214.941MSGD14.940.04SGD271การค้าปลีก
579OCEANUS
0.017SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
2.322M39.476K434.644MSGD85.000.00SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
581SUNRISE SHARES
0.040SGD−2.44%−0.001SGD
มีแรงซื้อ
840.1K33.604K8.583MSGD29.290.00SGDการเงิน
583PROGEN
0.049SGD−3.92%−0.002SGD
ปานกลาง
330.3K16.185K19.916MSGD−0.01SGDบริการการกระจายสินค้า
584OEL
0.010SGD25.00%0.002SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
21.227M212.265K7.47MSGD−0.00SGDบริการผู้บริโภค
585ASIAN MICRO
0.005SGD−16.67%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
250K1.25K9.639MSGD−0.00SGDสาธารณูปโภค
586GLOBAL DRAGON
0.090SGD1.12%0.001SGD
มีแรงขาย
5004560.696MSGD7.120.01SGDการเงิน
594CAPALLIANZ
0.001SGD−50.00%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
9.4K917.105MSGD0.690.00SGDแร่พลังงาน
595GKE
0.088SGD−2.22%−0.002SGD
มีแรงขาย
235.8K20.75K69.761MSGD14.750.01SGDระบบขนส่ง
5AEPOLLUX PROP
0.044SGD−2.22%−0.001SGD
มีแรงซื้อ
6.05M266.2K124.176MSGD20.450.00SGDการเงิน
5AIH2G GREEN
0.022SGD4.76%0.001SGD
มีแรงซื้อ
1.621M35.669K23.083MSGD−0.00SGDการผลิตของผู้ผลิต
5BIPOLARIS
0.002SGD−33.33%−0.001SGD
มีแรงขาย
101.1K20251.16MSGD0.00SGD85การค้าปลีก
5CPSILVERLAKE AXIS
0.385SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
822.3K316.586K956.213MSGD17.580.02SGD2.244Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
5DDMICRO-MECHANICS
2.65SGD−0.75%−0.02SGD
มีแรงขาย
18K47.7K371.215MSGD19.450.14SGD524การผลิตของผู้ผลิต
5DMYING LI INTL
0.051SGD18.60%0.008SGD
มีแรงซื้อ
333.2K16.993K109.953MSGD−0.02SGDการเงิน
5DPHEETON
0.280SGD1.82%0.005SGD
มีแรงขาย
27.1K7.588K134.127MSGD7.580.04SGDบริการผู้บริโภค
5EBCFM
0.105SGD−1.87%−0.002SGD
มีแรงขาย
64.6K6.783K21.564MSGD11.380.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
5EFADVENTUS
0.008SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
4.947M39.574K19.613MSGD−0.00SGD24บริการผู้บริโภค
5EGZHONGXIN FRUIT
0.032SGD3.23%0.001SGD
ปานกลาง
1.229M39.312K32.719MSGD3.260.01SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5F7WILTON RESOURCES
0.022SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
3.2M70.4K57.728MSGD22.000.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5FWACESIAN PARTNERS
0.047SGD4.44%0.002SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
17.987M845.408K22.432MSGD5.560.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
5FXNEW WAVE
0.008SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
299.3K2.394K13.82MSGD11.430.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5G2KIM HENG
0.083SGD−3.49%−0.003SGD
มีแรงขาย
80.1K6.648K60.711MSGDระบบขนส่ง
5G3TALKMED
0.395SGD2.60%0.010SGD
มีแรงซื้อ
5.8K2.291K509.183MSGD19.350.02SGDบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
5G9TRITECH
0.027SGD3.85%0.001SGD
มีแรงซื้อ
3.026M81.702K30.72MSGD−0.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5GDSUNPOWER
0.275SGD1.85%0.005SGD
มีแรงซื้อ
220.3K60.583K214.835MSGD15.880.07SGDการผลิตของผู้ผลิต
5GIINTERRA RESOURCE^
0.033SGD−5.71%−0.002SGD
มีแรงขาย
531.2K17.53K22.942MSGD2.170.02SGDแร่พลังงาน
5GZHGH
0.014SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
70K98024.932MSGD−0.00SGDระบบขนส่ง
5HHSINJIA LAND
0.044SGD7.32%0.003SGD
มีแรงซื้อ
12.378M544.61K8.49MSGD−0.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
5HTIMPERIUM CROWN
0.014SGD−17.65%−0.003SGD
มีแรงขาย
7.468M104.548K13.413MSGD−0.05SGDบริการผู้บริโภค
5I4ICP LTD
0.009SGD−10.00%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
3K2731.117MSGD−0.00SGD121การผลิตของผู้ผลิต
5IFNATURAL COOL
0.025SGD8.70%0.002SGD
มีแรงขาย
10035.76MSGD−0.01SGD462บริการการกระจายสินค้า
5IGGALLANT VENTURE
0.129SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
11K1.419K704.747MSGD−0.01SGD1.167Kสาธารณูปโภค
5JKHIAP HOE
0.770SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
5.9K4.543K362.329MSGD31.300.02SGDบริการผู้บริโภค
5JSINDOFOOD AGRI
0.315SGD3.28%0.010SGD
มีแรงซื้อ
9.3K2.93K425.751MSGD5.270.06SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5LYMARCOPOLO MARINE
0.045SGD−4.26%−0.002SGD
มีแรงซื้อ
40.261M1.812M166.811MSGD7.580.01SGDระบบขนส่ง
5NFMENCAST^
0.045SGD2.27%0.001SGD
มีแรงซื้อ
3.524M158.571K19.886MSGD3.210.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
5NGHEALTHWAY MED
0.037SGD−2.63%−0.001SGD
มีแรงขาย
315.1K11.659K172.301MSGD13.570.00SGD120บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
5OTSINGMEDICAL
0.395SGD−1.25%−0.005SGD
มีแรงซื้อ
58.5K23.108K194.553MSGD13.250.03SGD296บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
5OXMARY CHIA
0.030SGD7.14%0.002SGD
มีแรงซื้อ
2K606.501MSGD−0.00SGDบริการผู้บริโภค
5POHIAP TONG
0.079SGD9.72%0.007SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
1.286M101.61K22.181MSGD2.990.02SGDการเงิน
5QYNET PACIFIC FIN
0.023SGD−4.17%−0.001SGD
มีแรงขาย
300K6.9K12.615MSGDการเงิน
5RAAP STRATEGIC
0.001SGD−50.00%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
280K28035.651MSGD−0.00SGDบริการผู้บริโภค
5RFMERCURIUS
0.041SGD2.50%0.001SGD
มีแรงซื้อ
303.3K12.435K55.719MSGD−0.00SGDการเงิน
5TPCNMC GOLDMINE
0.192SGD−2.54%−0.005SGD
ปานกลาง
220.5K42.336K80.316MSGD33.390.01SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5UFASPIAL LIFESTYLE
0.158SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
90K14.22K217.816MSGD10.600.01SGDการเงิน
5UOSYSMA
0.125SGD4.17%0.005SGD
มีแรงขายรุนแรง
10K1.25K30.282MSGD4.600.03SGD400สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5UXOXLEY
0.151SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
117K17.667K639.944MSGD215.710.00SGDการเงิน
5VIBOLDTEK
0.037SGD−5.13%−0.002SGD
ปานกลาง
4.898M181.237K13.793MSGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5VJHALCYON AGRI
0.400SGD−1.23%−0.005SGD
มีแรงซื้อ
2.528M1.011M645.98MSGD112.500.00SGD15.203Kอื่นๆ
5VSHAFARY
0.190SGD−7.32%−0.015SGD
มีแรงขาย
8.7K1.653K88.263MSGD5.230.04SGD324การผลิตของผู้ผลิต
5WAOUE LIPPO HC
0.031SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
6K186137.737MSGD44.290.00SGD94อื่นๆ
5WFISOTEAM
0.090SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
60.9K5.481K31.245MSGD−0.03SGD306บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5WHREX INTL
0.225SGD−4.26%−0.010SGD
มีแรงขายรุนแรง
5.512M1.24M306.045MSGD4.700.05SGDแร่พลังงาน
5WJMONEYMAX FIN
0.200SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
72.5K14.5K88.45MSGD3.450.06SGDการค้าปลีก
5WVASIAPHOS
0.017SGD−5.56%−0.001SGD
มีแรงขาย
4.942M84.009K18.567MSGD−0.06SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
8AZAZTECH GBL
0.790SGD−1.86%−0.015SGD
มีแรงขายรุนแรง
1.165M920.666K621.422MSGD7.070.11SGDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8K7UGHEALTHCARE
0.190SGD−2.06%−0.004SGD
มีแรงขาย
13.2K2.508K121.022MSGD3.270.06SGD1.076Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
8YYBIOLIDICS
0.024SGD−4.00%−0.001SGD
มีแรงขาย
11.114M266.726K13.273MSGD−0.02SGD34เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
9CICAPITALANDINVEST
3.54SGD−3.80%−0.14SGD
มีแรงขาย
13.133M46.49M18.846BSGD17.620.21SGD10Kการเงิน
A04ASL MARINE^
0.040SGD14.29%0.005SGD
มีแรงซื้อ
3K12022.072MSGD−0.05SGDการผลิตของผู้ผลิต
A26SINARMAS LAND
0.185SGD−0.54%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
10K1.85K736.835MSGD4.220.04SGDการเงิน
A30ASPIAL CORP
0.087SGD8.75%0.007SGD
มีแรงซื้อ
5K435173.296MSGD−0.00SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ