ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นสิงคโปร์ ทั้งหมด

หุ้นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท เทรดเดอร์ลงทุนในหุ้นเพื่อได้รับประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย หรือเงินปันผล ลองดู หุ้นสิงคโปร์ ทั้งหมดด้านล่าง, ซึ่งสามารถจัดเรียงได้ตามตัวอักษร
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1A0KATRINA
0.026 SGD+30.00%19.4K0.106.094M SGD8.130.00 SGD0.00%บริการผู้บริโภค
1A1WONG FONG IND
0.113 SGD−9.60%100K2.1529.375M SGD8.070.01 SGD+15.70%4.80%บริการการกระจายสินค้า
1AZAUDIENCE
0.340 SGD+3.03%40K1.7057.562M SGD9.210.04 SGD5.29%บริการเชิงพาณิชย์
1B0MM2 ASIA
0.021 SGD0.00%889.4K0.2687.904M SGD0.00%บริการผู้บริโภค
1B1HC SURGICAL
0.295 SGD0.00%18.5K0.5045.373M SGD10.570.03 SGD−45.72%6.78%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
1B6OCEAN SKY INTL
0.027 SGD+3.85%30K0.9213.78M SGD−0.00 SGD+74.24%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1D0KIMLY
0.310 SGD−1.59%746.3K5.04384.948M SGD10.580.03 SGD−11.21%5.42%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
1D1UNUSUAL
0.186 SGD+0.54%27.8K0.32190.398M SGD12.920.01 SGD0.00%บริการเชิงพาณิชย์
1D3LIFEBRANDZ
0.002 SGD+100.00%47K0.062.44M SGD−0.00 SGD−129.63%0.00%บริการผู้บริโภค
1D4AOXIN Q & M
0.051 SGD−17.74%20K0.4426.076M SGD−0.02 SGD−390.48%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
1D5CAPITAL WORLD
0.003 SGD+50.00%7000.0028.537M SGD2.730.00 SGD−38.89%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1E3SANLI ENV
0.100 SGD0.00%5.1K0.1626.643M SGD5.950.02 SGD+300.00%7.68%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1F0SHOPPER360
0.080 SGD0.00%52K0.648.704M SGD3.510.02 SGD+61.70%6.25%บริการเชิงพาณิชย์
1F1Y VENTURES
0.019 SGD0.00%120K0.224.69M SGD27.140.00 SGD0.00%การค้าปลีก
1F2UNION GAS
0.380 SGD0.00%3.1K0.25120.752M SGD14.070.03 SGD−49.06%2.37%สาธารณูปโภค
1F3ASPEN
0.041 SGD−2.38%15.855M1.3147.664M SGD−0.03 SGD−229.00%0.00%การเงิน
1G1RE&S HLDG
0.260 SGD+4.00%2000.0088.5M SGD20.310.01 SGD−16.34%7.20%บริการผู้บริโภค
1H2OLIVE TREE
0.080 SGD+5.26%10K0.669.268M SGD−0.02 SGD+24.10%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1H3CLEARBRIDGE
0.013 SGD+8.33%504.1K1.367.429M SGD−0.01 SGD+60.67%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
1J0SLB DEV
0.106 SGD+0.95%50K2.1395.865M SGD−0.01 SGD−137.33%0.95%การเงิน
1J4JEP
0.325 SGD0.00%117.5K2.09134.367M SGD45.770.01 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1J5HYPHENS PHARMA
0.280 SGD0.00%33K1.1086.575M SGD9.890.03 SGD+38.05%3.96%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
1L2HIAP SENG IND
0.006 SGD−14.29%127.6K
1R6AVI-TECH HLDG
0.265 SGD+3.92%21.2K0.4345.327M SGD11.130.02 SGD−6.67%6.60%บริการเชิงพาณิชย์
1V3MOOREAST
0.119 SGD+8.18%110K6.2528.49M SGD11.900.01 SGD+40.85%0.00%บริการการกระจายสินค้า
1Y19R
0.045 SGD+4.65%126K1.7246.436M SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
40NVERSALINK
0.049 SGD−5.77%81.6K2.406.75M SGD1.790.03 SGD36.00%การผลิตของผู้ผลิต
40TISEC
0.445 SGD0.00%4000.01261.21M SGD19.100.02 SGD4.04%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
40VALSET
0.026 SGD−3.70%922.3K0.3290.811M SGD−0.01 SGD+75.56%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
40WZICO HLDGS
0.049 SGD−2.00%100.5K1.8918.614M SGD−0.00 SGD+76.06%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
41BHUATIONG GLOBAL
0.147 SGD+1.38%100K0.7325.877M SGD2.150.07 SGD−10.72%5.48%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
41FGSS ENERGY
0.029 SGD0.00%618.7K0.4418.906M SGD−0.03 SGD−364.66%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
41OLHN
0.335 SGD0.00%261K0.72134.952M SGD6.840.05 SGD−29.39%6.06%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
41TGCCP
0.008 SGD+14.29%22K0.0810.856M SGD11.430.00 SGD0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
42CIX BIOPHARMA
0.039 SGD−9.30%3000.0132.269M SGD−0.01 SGD−331.03%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
42DNAUTICAWT
0.004 SGD0.00%501.4K3.043.177M SGD10.000.00 SGD0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
42ECHOO CHIANG
0.385 SGD+2.67%3.5K0.2476.872M SGD7.840.05 SGD+57.37%6.22%บริการการกระจายสินค้า
42FTOTM TECH
0.025 SGD−7.41%2.315M0.2536.207M SGD−0.01 SGD+62.61%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
42LTAKA JEWELLERY
0.066 SGD0.00%5000.0236.921M SGD4.550.01 SGD+202.08%0.00%บริการการกระจายสินค้า
42NIPS SECUREX
0.017 SGD0.00%50K0.558.242M SGD−0.00 SGD−175.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
42RJUMBO
0.260 SGD0.00%124K2.99167.003M SGD11.400.02 SGD3.85%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
42SASTAKA
0.088 SGD0.00%1000.01164.51M SGD0.00%บริการผู้บริโภค
42TTRENDLINES
0.085 SGD−1.16%588K1.9782.569M SGD31.480.00 SGD0.00%การเงิน
42WZIXIN
0.023 SGD−4.17%60K0.2033.212M SGD−0.00 SGD−600.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
43AGS HLDG
0.025 SGD−7.41%20.1K0.474.725M SGD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
43BSECURA
0.063 SGD+21.15%439.3K7.1121.2M SGD18.530.00 SGD−19.05%4.72%บริการเชิงพาณิชย์
43EVCPLUS
0.002 SGD0.00%285K0.0910.001M SGD−0.00 SGD+88.89%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
43FACROMETA
0.026 SGD0.00%155K0.688.195M SGD−0.03 SGD−5500.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
43QADVANCER GLOBAL
0.096 SGD−12.73%8K1.0924.114M SGD−0.03 SGD−490.63%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
49BAMOS GROUP^
0.051 SGD+4.08%9000.0510.625M SGD−0.05 SGD+56.37%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
500TAI SIN ELECTRIC
0.395 SGD0.00%28.1K1.05181.803M SGD15.610.03 SGD+52.41%5.95%การผลิตของผู้ผลิต
504HS OPTIMUS
0.003 SGD0.00%300K0.1916.142M SGD−0.00 SGD−125.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
505ASIAMEDIC
0.011 SGD0.00%56.7K0.5013.854M SGD7.330.00 SGD0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
508FUJI OFFSET
0.210 SGD0.00%13K0.8010.482M SGD2.220.09 SGD+327.15%2.38%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
528SECOND CHANCE
0.235 SGD0.00%30.1K0.67221.863M SGD11.080.02 SGD+63.08%2.29%การค้าปลีก
532DISA
0.002 SGD0.00%10K0.0220.213M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
533ABR
0.465 SGD−1.06%5K0.1292.458M SGD36.610.01 SGD−57.95%2.17%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
540TUNG LOK REST
0.104 SGD+1.96%150.1K2.5027.989M SGD8.250.01 SGD7.55%บริการผู้บริโภค
541ABUNDANCE INTL
0.019 SGD0.00%62.6K0.5524.352M SGD23.750.00 SGD−52.94%3.68%บริการเชิงพาณิชย์
543NOEL GIFTS INTL
0.260 SGD−1.89%100K3.1626.644M SGD−0.00 SGD−123.48%2.31%การค้าปลีก
544CSE GLOBAL
0.420 SGD−1.18%1.129M1.09253.655M SGD22.950.02 SGD−58.97%6.63%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
546MEDTECS INTL
0.139 SGD−1.42%11.478M1.9274.312M SGD−0.08 SGD−127.80%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
554KING WAN
0.025 SGD0.00%250K0.8117.459M SGD5.430.00 SGD+228.57%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
558UMS
1.46 SGD−0.68%5.469M1.021.018B SGD16.170.09 SGD−31.28%3.75%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
564SPINDEX IND
0.810 SGD−2.41%2.4K1.1495.753M SGD8.410.10 SGD−45.90%0.60%การผลิตของผู้ผลิต
566SHS
0.123 SGD+5.13%260K1.5476.351M SGD12.550.01 SGD2.99%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
569VICPLAS INTL
0.132 SGD0.00%10K1.7667.462M SGD16.100.01 SGD−59.41%3.41%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
570ABUNDANTE
0.210 SGD+31.25%1K0.0021.901M SGD20.590.01 SGD0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
579OCEANUS
0.007 SGD0.00%5.362M3.90179.655M SGD−0.00 SGD−175.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
584OEL
0.005 SGD0.00%384K0.954.669M SGD−0.00 SGD−52.17%0.00%บริการผู้บริโภค
585ASIAN MICRO
0.003 SGD−25.00%1K0.006.859M SGD−0.00 SGD−150.00%0.00%สาธารณูปโภค
594CAPALLIANZ
0.002 SGD0.00%10.002M3.0117.105M SGD−0.00 SGD−109.52%0.00%แร่พลังงาน
595GKE
0.066 SGD0.00%50K0.0551.158M SGD10.650.01 SGD−45.61%3.03%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
596PAVILLON
0.043 SGD+207.14%3.6K0.0961.704M SGD7.960.01 SGD0.00%การค้าปลีก
5ABTREK 2000 INTL^
0.061 SGD+22.00%100K3.7115.655M SGD−0.03 SGD−3837.50%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5AEPOLLUX PROP
0.033 SGD0.00%500.7K0.8688.303M SGD13.750.00 SGD+380.00%0.00%การเงิน
5AIH2G GREEN
0.013 SGD0.00%1.068M2.0716.754M SGD−0.00 SGD+20.83%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5ALANNICA
0.001 SGD0.00%1000.0016.975M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5AUAP OIL
0.113 SGD−5.04%121K0.8119.579M SGD113.000.00 SGD−93.46%4.20%แร่พลังงาน
5BIPOLARIS
0.001 SGD0.00%1000.0017.053M SGD−0.00 SGD0.00%การค้าปลีก
5CFOKP
0.240 SGD+2.13%56.6K0.9773.671M SGD2.210.11 SGD+1163.95%2.92%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5CPSILVERLAKE AXIS
0.245 SGD+2.08%193.4K0.59601.624M SGD13.170.02 SGD−11.00%2.50%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
5CRASIATIC
0.003 SGD+50.00%95.4K0.108.012M SGD−0.00 SGD+84.75%0.00%สาธารณูปโภค
5DDMICRO-MECHANICS
1.65 SGD0.00%48.4K1.01228.012M SGD29.620.06 SGD−52.84%5.49%การผลิตของผู้ผลิต
5DMYING LI INTL
0.018 SGD0.00%116.2K0.3146.027M SGD−0.02 SGD−56.16%0.00%การเงิน
5DPHEETON
0.265 SGD−1.85%43K0.73131.688M SGD−0.01 SGD−188.24%1.39%บริการผู้บริโภค
5DXMETA HEALTH
0.009 SGD−10.00%100K0.3210.308M SGD−0.01 SGD−2425.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5EBCFM
0.086 SGD+1.18%210.1K1.0716.526M SGD8.110.01 SGD+186.49%9.08%การผลิตของผู้ผลิต
5EFADVENTUS
0.004 SGD+33.33%11.1K0.037.355M SGD−0.00 SGD−133.33%0.00%บริการผู้บริโภค
5EGZHONGXIN FRUIT
0.020 SGD0.00%289.3K1.1324.276M SGD15.380.00 SGD−81.16%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5EVHOSEN
0.044 SGD−2.22%100K1.3414.296M SGD12.570.00 SGD−58.82%4.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5EWSEVENS ATELIER
0.016 SGD−38.46%12K1.295.569M SGD−0.02 SGD−1960.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5F7WILTON RESOURCES
0.019 SGD+5.56%671.4K2.0749.856M SGD−0.00 SGD−123.81%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5FWACESIAN PARTNERS
0.048 SGD+2.13%421.8K1.5222.364M SGD3.140.02 SGD+856.25%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5G1EUROSPORTS GBL
0.170 SGD+1.19%5K0.0943.395M SGD−0.03 SGD−191.67%0.00%การค้าปลีก
5G2KIM HENG
0.082 SGD0.00%25K0.0958.593M SGD14.390.01 SGD3.42%ระบบขนส่ง
5G3TALKMED
0.375 SGD+2.74%3000.02483.815M SGD15.500.02 SGD+28.04%6.58%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
5G4RICH CAPITAL
0.001 SGD0.00%1000.007.343M SGD−0.00 SGD+66.67%0.00%การเงิน
5G9TRITECH
0.011 SGD−15.38%20.1K0.0615.36M SGD−0.00 SGD−21.62%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5GDSUNPOWER
0.210 SGD0.00%236.1K2.72171.073M SGD6.950.03 SGD+77.65%0.60%การผลิตของผู้ผลิต