ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทสิงคโปร์ ที่มีมูลค่าตลาดต่ำ

ค้นหา บริษัทสิงคโปร์ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ที่น้อยที่สุด: หุ้นเหล่านี้อาจมีความผันผวนค่อนข้างสูง แต่บางครั้งก็ทำกำไรได้มากกว่า รายชื่อบริษัทที่มีมูลค่าตลาดน้อยที่สุดจะอยู่ด้านบน: ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BJDVIBROPOWER
736.959K SGD0.011 SGD+10.00%100K0.23−0.08 SGD+29.47%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
AYVACMA
1.187M SGD0.028 SGD−48.15%2000.04−0.00 SGD+98.92%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
Z4DMEDILIFESTYLE
1.605M SGD0.013 SGD−7.14%1.557M1.23−0.03 SGD−6.67%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
E9LJOYAS INTL
2.214M SGD0.001 SGD0.00%1.059M2.740.00 SGD−100.00%0.00%การเงิน
J03JADASON^
2.89M SGD0.004 SGD−33.33%200K0.39−0.01 SGD+19.48%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
LYYSINOCLOUD GRP
2.948M SGD0.012 SGD−14.29%2000.00−0.01 SGD+91.63%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5HHSINJIA LAND
3.106M SGD0.014 SGD−6.67%604.5K2.25−0.01 SGD+35.71%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
42DNAUTICAWT
3.177M SGD0.004 SGD0.00%501.4K3.0410.000.00 SGD0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AWKFUXING CHINA
3.441M SGD0.200 SGD−21.57%2.5K3.734.740.04 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1F1Y VENTURES
3.703M SGD0.015 SGD−11.76%850K2.24−0.00 SGD+70.67%0.00%การค้าปลีก
BRSUSP GROUP^
3.792M SGD0.042 SGD−2.33%10K0.470.00%บริการการกระจายสินค้า
5REASIA VETS
3.8M SGD0.035 SGD+34.62%1.1K0.01−0.01 SGD−168.42%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5EWSEVENS ATELIER
3.856M SGD0.018 SGD+12.50%1K0.11−0.02 SGD−1960.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
YYBBACUI TECH
4.358M SGD0.004 SGD+33.33%100.8K0.085.000.00 SGD0.00%บริการผู้บริโภค
KUHTSH
4.436M SGD0.100 SGD−21.26%4.9K2.115.520.02 SGD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1A0KATRINA
4.453M SGD0.019 SGD+5.56%7.3K0.095.940.00 SGD0.00%บริการผู้บริโภค
GU5CHINAKUNDATECH
4.508M SGD0.011 SGD0.00%5000.00−0.00 SGD+41.51%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
V2YV2Y CORP
4.601M SGD0.013 SGD0.00%650K2.91−0.00 SGD+16.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
M03MIYOSHI
4.642M SGD0.007 SGD0.00%3000.00−0.00 SGD+87.79%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
584AJJ MEDTECH
4.669M SGD0.005 SGD0.00%384K0.95−0.00 SGD−52.17%0.00%บริการผู้บริโภค
43AGS HLDG
4.725M SGD0.025 SGD−7.41%20.1K0.470.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
M11MFG INTEGRATION^
4.822M SGD0.020 SGD0.00%1K0.01−0.01 SGD−0.94%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1D3LIFEBRANDZ
4.881M SGD0.002 SGD0.00%156.1K0.22−0.00 SGD−129.63%0.00%บริการผู้บริโภค
BKZSUNTAR ECO-CITY
5.146M SGD0.082 SGD0.00%8000.1322.780.00 SGD0.00%บริการการกระจายสินค้า
V3MMETECH INTL
5.153M SGD0.040 SGD+17.65%281.3K0.39−0.04 SGD−202.48%0.00%บริการการกระจายสินค้า
8A1FORISE INT
5.197M SGD0.106 SGD−13.11%40.5K3.10−0.04 SGD−140.51%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
5OCKOYO INTL
5.315M SGD0.028 SGD+3.70%68K1.15−0.03 SGD−868.42%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SESSHANAYA
5.641M SGD0.050 SGD0.00%5K0.78−0.01 SGD+88.40%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BEHCHINA INTL
5.849M SGD0.075 SGD0.00%4.5K0.830.520.14 SGD−15.82%13.33%การเงิน
I11RENAISSANCE UNITED^
6.181M SGD0.001 SGD0.00%2M0.86−0.00 SGD+40.00%0.00%สาธารณูปโภค
40NVERSALINK
6.75M SGD0.052 SGD+4.00%1.7K0.021.900.03 SGD36.00%การผลิตของผู้ผลิต
585ASIAN MICRO
6.859M SGD0.004 SGD+33.33%501.7K2.07−0.00 SGD−150.00%0.00%สาธารณูปโภค
BLUGRP^
7.208M SGD0.048 SGD+20.00%7000.04−0.03 SGD−993.33%0.00%บริการการกระจายสินค้า
5TJFAR EAST
7.245M SGD0.064 SGD−1.54%1000.01−0.01 SGD+84.95%3.08%การผลิตของผู้ผลิต
5IFNATURAL COOL
7.263M SGD0.029 SGD0.00%102.6K2.93−0.00 SGD−168.00%0.00%บริการการกระจายสินค้า
5G4RICH CAPITAL
7.343M SGD0.001 SGD0.00%100K0.43−0.00 SGD+66.67%0.00%การเงิน
5EFADVENTUS
7.355M SGD0.003 SGD−25.00%1.016M20.64−0.00 SGD−133.33%0.00%บริการผู้บริโภค
5VPGDS GLOBAL
7.504M SGD0.067 SGD+1.52%450K1.71−0.02 SGD−22.22%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5UALUMINOR
7.535M SGD0.045 SGD0.00%3000.01−0.00 SGD−152.63%0.00%การเงิน
5F4FIGTREE
7.547M SGD0.021 SGD0.00%10K0.46−0.02 SGD−112.04%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5CRASIATIC
8.012M SGD0.002 SGD−33.33%326K0.35−0.00 SGD+84.75%0.00%สาธารณูปโภค
AZAIPC CORP^
8.017M SGD0.100 SGD+6.38%105.3K47.65−0.12 SGD+6.52%0.00%บริการผู้บริโภค
1H3CLEARBRIDGE
8.048M SGD0.012 SGD−7.69%3.716M10.15−0.01 SGD+60.67%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
42NIPS SECUREX
8.242M SGD0.017 SGD0.00%50K0.55−0.00 SGD−175.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5WVASIAPHOS
8.252M SGD0.008 SGD0.00%200K0.13−0.00 SGD+97.98%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
M15MATEX INTL
8.681M SGD0.024 SGD0.00%1.182M0.180.910.03 SGD0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1F0SHOPPER360
8.704M SGD0.080 SGD0.00%52K0.643.510.02 SGD+61.70%6.25%บริการเชิงพาณิชย์
FQ7JASPER INV^
8.708M SGD0.002 SGD+100.00%3.261M71.18−0.00 SGD0.00%0.00%ระบบขนส่ง
BLRDARCO WATER TECH
8.726M SGD0.093 SGD−2.11%5000.027.500.01 SGD+15.89%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
43FACROMETA
8.826M SGD0.028 SGD+7.69%1000.00−0.03 SGD−5500.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1H2OLIVE TREE
9.268M SGD0.080 SGD+5.26%10K0.66−0.02 SGD+24.10%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5DXMETA HEALTH
9.278M SGD0.009 SGD0.00%1000.00−0.01 SGD−2425.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
8YYBIOLIDICS
9.682M SGD0.012 SGD−7.69%50K0.07−0.01 SGD+46.67%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LVR17LIVE GROUP
9.702M SGD1.47 SGD+2.08%39.7K1.141.181.25 SGD0.00%บริการผู้บริโภค
43EVCPLUS
10.001M SGD0.002 SGD0.00%5.314M1.71−0.00 SGD+88.89%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AWVCAPTII
10.067M SGD0.315 SGD−1.56%5000.30−0.26 SGD−140.11%3.97%การสื่อสาร
532DISA
10.107M SGD0.001 SGD0.00%4K0.01−0.00 SGD0.00%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BKVSHENSHAN^
10.378M SGD0.130 SGD+30.00%2000.052.660.05 SGD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
49BAMOS GROUP^
10.625M SGD0.051 SGD+4.08%9000.05−0.05 SGD+56.37%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
504HS OPTIMUS
10.761M SGD0.002 SGD−33.33%1M0.62−0.00 SGD−125.00%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
OMKVIVIDTHREE
10.774M SGD0.028 SGD−3.45%100K0.18−0.01 SGD+45.83%0.00%บริการผู้บริโภค
BBPHOR KEW
10.934M SGD0.230 SGD+9.52%2000.1014.740.02 SGD+143.75%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
508FUJI OFFSET
10.981M SGD0.205 SGD−6.82%3.9K0.482.170.09 SGD+327.15%2.27%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5OQTEHO INTL
11.3M SGD0.048 SGD−2.04%9000.105.050.01 SGD−4.04%2.08%บริการการกระจายสินค้า
1B6OCEAN SKY INTL
11.626M SGD0.027 SGD0.00%2000.01−0.00 SGD+74.24%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
9QXBEVERLYJCG
12.225M SGD0.021 SGD0.00%3.071M0.94−0.01 SGD+15.38%0.00%บริการการกระจายสินค้า
PRHLIVINGSTONE
12.299M SGD0.025 SGD0.00%20K1.16−0.00 SGD−113.33%4.80%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BCDCHINA YUANBANG
12.631M SGD0.182 SGD+13.75%4.8K1.50−0.58 SGD−947.31%0.00%การเงิน
BLZADVANCED
12.861M SGD0.127 SGD−0.78%22K0.13−0.04 SGD−52.81%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5G9TRITECH
12.997M SGD0.011 SGD0.00%200K0.62−0.00 SGD−21.62%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
QZGACCRELIST LTD
13.736M SGD0.044 SGD0.00%332.8K0.785.710.01 SGD0.00%บริการการกระจายสินค้า
505ASIAMEDIC
13.854M SGD0.011 SGD−8.33%400K2.307.330.00 SGD0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BTXANCHUN INTL
14.216M SGD0.285 SGD−3.39%14.2K2.162.860.10 SGD7.84%การผลิตของผู้ผลิต
5EVHOSEN
14.296M SGD0.044 SGD0.00%30K0.3612.570.00 SGD−58.82%4.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
QS9G INVACOM
14.398M SGD0.057 SGD+7.55%6.355M1.06−0.06 SGD−1192.86%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BDUFEDERAL INT
14.629M SGD0.114 SGD+9.62%2.5K0.35−0.03 SGD+10.81%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
S3NOKH GLOBAL
14.673M SGD0.013 SGD−7.14%483K1.304.190.00 SGD−16.22%0.00%การเงิน
ENVLS 2 HOLDINGS
15.17M SGD0.082 SGD−1.20%184K0.389.210.01 SGD0.00%บริการเชิงพาณิชย์
C04CASA
15.317M SGD0.073 SGD−12.05%22.4K0.477.600.01 SGD−15.04%4.11%บริการการกระจายสินค้า
KUXOIO
15.364M SGD0.082 SGD0.00%156.2K1.43−0.01 SGD+91.70%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NHDJUBILEE
15.403M SGD0.050 SGD+2.04%250.2K1.933.290.02 SGD0.00%บริการการกระจายสินค้า
F10FJ BENJAMIN
15.435M SGD0.013 SGD0.00%1.709M1.80−0.00 SGD+96.43%0.00%การค้าปลีก
583PROGEN
15.62M SGD0.040 SGD+2.56%100K1.217.140.01 SGD0.00%บริการการกระจายสินค้า
BJZKODA
15.781M SGD0.190 SGD0.00%5000.03−0.09 SGD−174.37%5.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
N32NIPPECRAFT
15.813M SGD0.048 SGD+6.67%1.954M1.4312.630.00 SGD0.00%การค้าปลีก
SEJNOONTALK MEDIA
15.84M SGD0.080 SGD0.00%1.1K0.00−0.01 SGD0.00%บริการผู้บริโภค
TVVOXPAY FINANCIAL
15.999M SGD0.049 SGD−15.52%388.4K4.64−0.01 SGD+78.70%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BEZBENG KUANG^
16.136M SGD0.078 SGD−3.70%8.099M2.024.530.02 SGD0.00%บริการเชิงพาณิชย์
BRDSAPPHIRE
16.304M SGD0.040 SGD−2.44%2K0.122.960.01 SGD−18.18%114.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5EBCFM
16.727M SGD0.083 SGD−2.35%25K0.107.830.01 SGD+186.49%8.97%การผลิตของผู้ผลิต
5AIH2G GREEN
16.754M SGD0.013 SGD0.00%1.068M2.07−0.00 SGD+20.83%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
554KING WAN
16.76M SGD0.024 SGD−4.00%70K0.275.220.00 SGD+228.57%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
Y45SMI VANTAGE^
16.875M SGD0.030 SGD+7.14%20.154M2.01−0.01 SGD+60.43%0.00%บริการการกระจายสินค้า
5NFMENCAST
16.875M SGD0.034 SGD−8.11%9.703M12.0410.630.00 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5ALANNICA
16.975M SGD0.001 SGD0.00%1000.00−0.00 SGD0.00%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
41FGSS ENERGY
17.015M SGD0.029 SGD+7.41%60.5K0.05−0.03 SGD−364.66%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5BIPOLARIS
17.053M SGD0.001 SGD0.00%1000.00−0.00 SGD0.00%การค้าปลีก
AOFAMPLEFIELD LTD
17.064M SGD0.019 SGD0.00%5.2K0.24−0.00 SGD−575.00%0.00%การเงิน
594CAPALLIANZ
17.105M SGD0.002 SGD0.00%750.8K0.17−0.00 SGD−109.52%0.00%แร่พลังงาน
AAJSUNMOONFOOD
17.161M SGD0.020 SGD+5.26%205K0.180.00%บริการการกระจายสินค้า