ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

บริษัทสิงคโปร์ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเพียงเล็กน้อย

"ฉันขอโทษสำหรับจดหมายที่ยาวเช่นนี้" เคยถูกเขียนโดยนักคณิตศาสตร์และปราชญ์ชาวฝรั่งเศส Blaise Pascal ไว้ว่า "ฉันไม่มีเวลาเขียนเรื่องสั้นเลย" มันก็เหมือนกันกับ Market Cap ท้ายที่สุดแล้ว แทบทุกคนสามารถลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่และคาดหวังผลกำไรระยะยาวที่สมเหตุสมผล มั่นคง แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิต แต่ถ้าหากคุณติดตามการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นและมีศักยภาพยิ่งขึ้นในการให้ผลตอบแทนที่มากขึ้น ความคิดยอดนิยมนิยมที่จะถือหุ้นขนาดเล็กก็อาจเป็นพื้นที่ล่าที่ดีกว่า แต่ในจุดนั้นก็ยังมีอุปสรรคอยู่: การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กนั้นมีความเสี่ยงที่มากขึ้นและที่สำคัญที่สุด คือการศึกษาข้อมูลที่มากขึ้นก่อนทำการลงทุน ซึ่งหวังนี่จะเป็นเหตุผลที่คุณมาที่หน้านี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ขอให้เทรดเดอร์ทุกคนโชคดี และขอให้ หุ้นสิงคโปร์ เหล่านี้เป็นส่วนเสริมที่ดีในพอร์ตของคุณ

ทิกเกอร์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
1D3LIFEBRANDZ
4.121MSGD0.002SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
4M8K−0.00SGDบริการผู้บริโภค
NLC5E RESOURCES
4.268MSGD0.235SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
183.4K43.099Kระบบขนส่ง
I11RENAISSANCE UNITED
6.181MSGD0.001SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
619K619−0.00SGDสาธารณูปโภค
43FACROMETA
6.374MSGD0.046SGD−4.17%−0.002SGD
มีแรงขาย
1.295M59.584K4.140.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
YYBARION ENT
6.538MSGD0.007SGD16.67%0.001SGD
มีแรงซื้อ
9006−0.00SGDบริการผู้บริโภค
5HHSINJIA LAND
7.455MSGD0.036SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
1.017M36.612K−0.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
584OEL
7.47MSGD0.008SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
117K936−0.00SGDบริการผู้บริโภค
M15MATEX INTL
7.481MSGD0.024SGD−4.00%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
1.981M47.546K−0.02SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1A0KATRINA
7.672MSGD0.033SGD3.13%0.001SGD
มีแรงขาย
62K2.046K2.760.01SGDบริการผู้บริโภค
V2YV2Y CORP
7.785MSGD0.022SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
747.1K16.436K−0.01SGDบริการทางด้านเทคโนโลยี
581SUNRISE SHARES
7.955MSGD0.038SGD5.56%0.002SGD
มีแรงซื้อ
440K16.72K25.710.00SGDการเงิน
41HBLACKGOLDNATURAL
8.395MSGD0.008SGD14.29%0.001SGD
มีแรงขาย
4.1K33−0.00SGDแร่พลังงาน
FQ7JASPER INV
8.708MSGD0.002SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
160K320−0.00SGDระบบขนส่ง
AZAIPC CORP
9.382MSGD0.110SGD10.00%0.010SGD
มีแรงขาย
80088−0.08SGDบริการผู้บริโภค
585ASIAN MICRO
9.639MSGD0.006SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
1001−0.00SGDสาธารณูปโภค
5VIBOLDTEK
12.025MSGD0.034SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
100K3.4Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AWVCAPTII
12.304MSGD0.385SGD−7.23%−0.030SGD
มีแรงขาย
10.1K3.889K1.470.28SGD173การสื่อสาร
505ASIAMEDIC
12.315MSGD0.011SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
30K330−0.00SGDบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
QZGACCRELIST LTD
12.757MSGD0.042SGD−6.67%−0.003SGD
มีแรงขาย
140K5.88K−0.01SGD1.855Kบริการการกระจายสินค้า
RXSPACIFICRADIANCE
12.801MSGD0.029SGD3.57%0.001SGD
มีแรงขาย
13.5K3920.030.90SGD120ระบบขนส่ง
NHDJUBILEE
12.888MSGD0.041SGD2.50%0.001SGD
มีแรงซื้อ
500.1K20.504K−0.01SGD1.75Kบริการการกระจายสินค้า
1F0SHOPPER360
13.165MSGD0.121SGD0.83%0.001SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
10K1.21K11.010.01SGDบริการเชิงพาณิชย์
8YYBIOLIDICS
13.273MSGD0.025SGD−3.85%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
4.308M107.698K−0.02SGD34เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5DXMETA HEALTH
13.564MSGD0.025SGD−3.85%−0.001SGD
มีแรงขาย
537K13.425K1.980.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
BQCA-SMART
13.565MSGD0.091SGD−24.79%−0.030SGD
มีแรงขายรุนแรง
10.5K956−0.01SGDบริการเชิงพาณิชย์
5FXNEW WAVE
13.82MSGD0.008SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
25.3K20211.430.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
YYNPLATOCAPITAL
14.127MSGD1.16SGD−7.94%−0.10SGD
มีแรงซื้อ
500580−0.05SGDบริการทางด้านเทคโนโลยี
BTXANCHUN INTL
14.457MSGD0.300SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
20K6K4.700.06SGD273การผลิตของผู้ผลิต
QS9G INVACOM
14.67MSGD0.054SGD−5.26%−0.003SGD
มีแรงขายรุนแรง
140K7.56K−0.01SGD660เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
40BHEALTHBANK
14.805MSGD0.157SGD5.37%0.008SGD
มีแรงซื้อ
10016−0.01SGDบริการเชิงพาณิชย์
J03JADASON
15.17MSGD0.021SGD−4.55%−0.001SGD
มีแรงซื้อ
42.9K901−0.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
5EKSINOCLOUD
15.878MSGD0.001SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
2000−0.00SGDบริการทางด้านเทคโนโลยี
5DOSAKAE
15.9MSGD0.114SGD25.27%0.023SGD
มีแรงซื้อ
113.5K12.939K11.970.01SGDบริการผู้บริโภค
504HS OPTIMUS
16.142MSGD0.003SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
1M3K−0.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
Y45SMI VANTAGE^
16.224MSGD0.030SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
60K1.8Kบริการการกระจายสินค้า
5EVHOSEN
16.895MSGD0.052SGD−5.45%−0.003SGD
มีแรงขาย
50.2K2.61K10.000.01SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5ALANNICA
16.975MSGD0.001SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
5.4K5−0.00SGD43เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
594CAPALLIANZ
17.105MSGD0.002SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
9K180.690.00SGDแร่พลังงาน
V3MMETECH INTL
17.429MSGD0.115SGD15.00%0.015SGD
มีแรงขาย
50K5.75K−0.01SGDบริการการกระจายสินค้า
5WVASIAPHOS
17.536MSGD0.017SGD6.25%0.001SGD
มีแรงขาย
8.58M145.853K−0.06SGDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5EFADVENTUS
19.613MSGD0.008SGD14.29%0.001SGD
มีแรงซื้อ
5.98M47.838K−0.00SGD24บริการผู้บริโภค
VFPBEVERLY JCG
19.681MSGD0.001SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
10K10−0.00SGD129บริการการกระจายสินค้า
5AIH2G GREEN
19.786MSGD0.018SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
60011−0.00SGDการผลิตของผู้ผลิต
5NFMENCAST^
19.886MSGD0.044SGD2.33%0.001SGD
มีแรงซื้อ
3.992M175.635K3.140.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
583PROGEN
19.916MSGD0.051SGD2.00%0.001SGD
มีแรงซื้อ
100K5.1K−0.01SGDบริการการกระจายสินค้า
BAIDIGILIFE TECH
20.145MSGD1.49SGD24.17%0.29SGD
มีแรงซื้อ
9.6K14.304K−0.17SGD2.181Kบริการการกระจายสินค้า
5GIINTERRA RESOURCE^
20.976MSGD0.032SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
395.3K12.65K1.990.02SGDแร่พลังงาน
1H3CLEARBRIDGE
21.637MSGD0.035SGD2.94%0.001SGD
มีแรงขาย
131.1K4.589K−0.03SGD172บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
5FWACESIAN PARTNERS
21.934MSGD0.044SGD2.33%0.001SGD
มีแรงซื้อ
11.088M487.89K5.310.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
5EBCFM
21.967MSGD0.109SGD7.92%0.008SGD
มีแรงซื้อ
3.417M372.497K10.740.01SGDการผลิตของผู้ผลิต
1H4MEMORIES
22.096MSGD0.044SGD−8.33%−0.004SGD
มีแรงขายรุนแรง
40018−0.01SGDบริการผู้บริโภค
GIHLHN LOGISTICS
22.134MSGD0.135SGD2.27%0.003SGD
มีแรงขาย
50K6.75K0.300.44SGDระบบขนส่ง
A04ASL MARINE^
22.703MSGD0.036SGD5.88%0.002SGD
มีแรงขาย
1.4K50−0.05SGDการผลิตของผู้ผลิต
42WZIXIN
23.525MSGD0.017SGD−5.56%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
137.6K2.339K30.000.00SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AVXHL GLOBAL ENT
24.084MSGD0.250SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขายรุนแรง
26K6.5K147.060.00SGD131บริการผู้บริโภค
BAZLION ASIAPAC
24.331MSGD0.300SGD−10.45%−0.035SGD
มีแรงขายรุนแรง
2K600−0.03SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
554KING WAN
24.442MSGD0.035SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
703K24.605K−0.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
O08OSSIA INTL^
25.263MSGD0.100SGD−15.25%−0.018SGD
มีแรงขายรุนแรง
9K9003.100.04SGDการค้าปลีก
R14ENECO ENERGY^
27.752MSGD0.012SGD20.00%0.002SGD
มีแรงขาย
51.292M615.504K3.030.00SGD900ระบบขนส่ง
MF6MUN SIONG ENGG
27.869MSGD0.048SGD−2.04%−0.001SGD
ปานกลาง
1005−0.00SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1E3SANLI ENV
27.975MSGD0.105SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
159.3K16.727K11.930.01SGD377บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HQUOILTEK
30.03MSGD0.190SGD−9.52%−0.020SGD
มีแรงขายรุนแรง
4K7609.250.02SGDแร่พลังงาน
N32NIPPECRAFT
30.923MSGD0.088SGD2.33%0.002SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
4.312M379.447K45.260.00SGD60การค้าปลีก
5I4ICP LTD
31.117MSGD0.010SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
15.3K153−0.00SGD121การผลิตของผู้ผลิต
540TUNG LOK REST
31.556MSGD0.115SGD0.88%0.001SGD
มีแรงขาย
20K2.3K12.000.01SGDบริการผู้บริโภค
BJZKODA
31.563MSGD0.380SGD−5.00%−0.020SGD
มีแรงขาย
30.1K11.438K4.300.09SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
S3NOKH GLOBAL
31.602MSGD0.028SGD3.70%0.001SGD
มีแรงซื้อ
1.876M52.517K−0.02SGDการเงิน
C13CH OFFSHORE
31.72MSGD0.045SGD−18.18%−0.010SGD
มีแรงขายรุนแรง
6K270−0.01SGD147ระบบขนส่ง
5G9TRITECH
31.901MSGD0.027SGD12.50%0.003SGD
มีแรงซื้อ
11.714M316.265K−0.01SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5EGZHONGXIN FRUIT
32.719MSGD0.031SGD−3.13%−0.001SGD
มีแรงขาย
112K3.472K3.370.01SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
K03KHONG GUAN
33.556MSGD1.30SGD2.36%0.03SGD
มีแรงขาย
2K2.6K88.190.01SGDบริการการกระจายสินค้า
A78SHEN YAO
33.706MSGD0.001SGD−50.00%−0.001SGD
มีแรงขาย
24.099M24.099K0.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
XCFKTMG
33.936MSGD0.200SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
200408.000.03SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5WFISOTEAM
34.717MSGD0.100SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
10K1K−0.03SGD306บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BEILHT
35.674MSGD0.670SGD0.75%0.005SGD
มีแรงขาย
5003356.880.10SGD219อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
C06CSC
35.678MSGD0.010SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
100K1K−0.00SGD1.4Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BFUTYE SOON
35.779MSGD0.410SGD1.23%0.005SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
21.4K8.774K6.680.06SGDบริการการกระจายสินค้า
541ABUNDANCE INTL
35.887MSGD0.028SGD7.69%0.002SGD
มีแรงซื้อ
506.6K14.185K65.000.00SGDบริการเชิงพาณิชย์
FRQSING PAINCARE
35.925MSGD0.200SGD−4.76%−0.010SGD
มีแรงขาย
86.8K17.36K9.420.02SGDบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
MIJALLIANCE HC
36.181MSGD0.175SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
2.2K38511.670.02SGD242บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
43EVCPLUS
36.401MSGD0.008SGD14.29%0.001SGD
มีแรงซื้อ
5.082M40.655K−0.00SGD31แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KJ5BBR
38.364MSGD0.119SGD−0.83%−0.001SGD
มีแรงขาย
4.1K4884.920.02SGDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OTSOTS HOLDINGS
38.52MSGD0.180SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
30.1K5.418K34.620.01SGD177สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
A31ADDVALUE TECH
38.904MSGD0.012SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
305K3.66K−0.00SGDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PRHLIVINGSTONE
39.275MSGD0.090SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขายรุนแรง
100917.650.01SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BRDSAPPHIRE
39.944MSGD0.098SGD4.26%0.004SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
146.9K14.396K5.400.02SGD991บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENVLS 2 HOLDINGS
40.7MSGD0.235SGD6.82%0.015SGD
มีแรงซื้อ
2.296M539.49K1.996Kบริการเชิงพาณิชย์
T41TELECHOICE INTL
40.828MSGD0.090SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
4K360−0.01SGD322บริการการกระจายสินค้า
PH0HATTEN LAND
40.857MSGD0.022SGD4.76%0.001SGD
มีแรงซื้อ
360.1K7.922K−0.01SGDการค้าปลีก
CNEMINDCHAMPS
41.072MSGD0.170SGD−0.58%−0.001SGD
มีแรงขายรุนแรง
24.8K4.216K11.180.02SGDบริการผู้บริโภค
1AZAUDIENCE
42.05MSGD0.220SGD−12.00%−0.030SGD
มีแรงขายรุนแรง
1.9K4188.900.03SGDบริการเชิงพาณิชย์
O9EPARKSON RETAIL^
43.123MSGD0.064SGD8.47%0.005SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
19.037M1.218M0.740.08SGDการค้าปลีก
E6RSAMKO TIMBER
45.755MSGD0.019SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
222K4.218K38.000.00SGDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BTGHG METAL
46.729MSGD0.370SGD−3.90%−0.015SGD
มีแรงขาย
10K3.7K3.820.10SGDการเงิน
1R6AVI-TECH HLDG
47.038MSGD0.275SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
100.8K27.72K14.950.02SGDบริการเชิงพาณิชย์
EHGECON HEALTHCARE
47.545MSGD0.185SGD0.00%0.000SGD
มีแรงขาย
4K740108.820.00SGDบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
5G1EUROSPORTS GBL
49.336MSGD0.191SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
3.2K611−0.01SGD76การค้าปลีก
BIPVIBRANT GROUP
51.937MSGD0.075SGD1.35%0.001SGD
มีแรงขาย
25.6K1.92K5.520.01SGDระบบขนส่ง
5MZKINGSMENCREATIVE
52.507MSGD0.260SGD0.00%0.000SGD
ปานกลาง
3.1K80644.830.01SGDบริการเชิงพาณิชย์
A55ASIA ENTERPRISES
52.875MSGD0.155SGD6.90%0.010SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
1.9K29510.140.01SGDบริการการกระจายสินค้า