การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

45
หุ้น
32.626B
เงินทุนของตลาด
32.434M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.04%
เปลี่ยนแปลง
−2.95%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.12%
ประสิทธิภาพ ปี
−13.07%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1J4JEP
0.335 SGD0.00%60.5K0.93138.501M SGD47.180.01 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1Y19R
0.053 SGD+10.42%388.7K2.0248.515M SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
40NVERSALINK
0.051 SGD0.00%11K0.156.885M SGD1.860.03 SGD35.29%การผลิตของผู้ผลิต
49BAMOS GROUP^
0.042 SGD0.00%26.3K0.158.75M SGD−0.05 SGD+56.37%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
500TAI SIN ELECTRIC
0.400 SGD0.00%98.7K11.41184.105M SGD11.050.04 SGD−3.72%5.88%การผลิตของผู้ผลิต
564SPINDEX IND
0.825 SGD−3.51%20.5K2.0298.637M SGD8.800.09 SGD−49.13%0.58%การผลิตของผู้ผลิต
5AIH2G GREEN
0.015 SGD+25.00%100K0.5515.465M SGD−0.00 SGD+20.83%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5DDMICRO-MECHANICS
1.81 SGD+0.56%8K0.66250.257M SGD30.630.06 SGD−56.96%5.00%การผลิตของผู้ผลิต
5DXMETA HEALTH
0.010 SGD0.00%9.5K0.0010.308M SGD−0.01 SGD−2425.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5EBCFM
0.087 SGD−2.25%25K0.2117.937M SGD1.660.05 SGD+2390.48%8.36%การผลิตของผู้ผลิต
5FWACESIAN PARTNERS
0.042 SGD0.00%1.9K0.0120.419M SGD2.750.02 SGD+856.25%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5GDSUNPOWER
0.240 SGD−4.00%28.7K0.29198.922M SGD7.950.03 SGD+77.65%0.52%การผลิตของผู้ผลิต
5HHSINJIA LAND
0.020 SGD−4.76%160K0.504.349M SGD−0.01 SGD+43.70%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5I4ICP LTD
0.007 SGD0.00%1000.0023.331M SGD23.330.00 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5NFMENCAST
0.035 SGD−5.41%1.642M2.4416.875M SGD10.940.00 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5TJFAR EAST
0.084 SGD−6.67%3000.049.363M SGD−0.01 SGD+84.95%2.38%การผลิตของผู้ผลิต
5ULATLANTIC NAV
0.255 SGD+2.00%6.6K0.28130.878M SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5VSHAFARY
0.280 SGD+3.70%2.9K0.10116.249M SGD3.470.08 SGD+188.21%8.33%การผลิตของผู้ผลิต
A04ASL MARINE^
0.061 SGD−1.61%207.5K0.3340.575M SGD2.630.02 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
A52ANNAIK
0.070 SGD0.00%69K0.5720.196M SGD4.640.02 SGD+174.55%5.71%การผลิตของผู้ผลิต
AP4RIVERSTONE
0.615 SGD−0.81%679.9K0.83918.944M SGD15.690.04 SGD−88.50%12.76%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AWGASCENT BRIDGE^
0.300 SGD−14.29%6000.1326.122M SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
AWKFUXING CHINA
0.370 SGD−1.33%2.6K0.496.366M SGD8.770.04 SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
AWMSHANGHAI TURBO^
0.024 SGD−40.00%5.7K2.71732.48K SGD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
AYVACMA
0.030 SGD−6.25%1K0.381.272M SGD−0.00 SGD+98.92%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
B49WORLD PRECISION
0.255 SGD+10.87%1.2K0.0792M SGD21.610.01 SGD−34.81%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
B69BROADWAY IND
0.090 SGD−1.10%95K0.5541.704M SGD−0.01 SGD−117.61%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BBPHOR KEW
0.210 SGD−14.29%6000.2010.934M SGD13.460.02 SGD+143.75%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BJDVIBROPOWER
0.032 SGD+68.42%45.6K2.331.4M SGD−0.08 SGD+29.47%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BKXYONGMAO
0.675 SGD−14.56%4K0.6759.906M SGD5.940.11 SGD−34.35%1.48%การผลิตของผู้ผลิต
BQFXMH^
0.450 SGD+50.00%352K10.6249.34M SGD12.470.04 SGD+319.77%0.56%การผลิตของผู้ผลิต
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
1.49 SGD−1.32%9.844M0.725.924B SGD9.480.16 SGD+21.88%3.31%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
BTXANCHUN INTL
0.300 SGD−1.64%1.7K0.0314.457M SGD3.010.10 SGD7.71%การผลิตของผู้ผลิต
F13FU YU
0.132 SGD+2.33%870.2K0.7797.652M SGD−0.00 SGD−102.05%7.75%การผลิตของผู้ผลิต
G0INAM LEE METAL
0.280 SGD0.00%1.6K0.0267.776M SGD−0.00 SGD−106.32%7.14%การผลิตของผู้ผลิต
G20GP INDUSTRIES
0.640 SGD0.00%3.4K0.14309.66M SGD27.830.02 SGD−66.18%3.91%การผลิตของผู้ผลิต
H20HOE LEONG
0.002 SGD0.00%256.7K0.5330.142M SGD0.00 SGD−100.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
H22HONG LEONG ASIA
0.610 SGD−0.81%54.5K1.49456.267M SGD10.660.06 SGD−37.21%3.28%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
J03JADASON^
0.006 SGD−14.29%200K1.714.334M SGD−0.01 SGD+19.48%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
40.68 USD+2.19%293.4K0.7815.48B SGD23.752.32 SGD+84.31%5.53%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
L09LUNG KEE BERMUDA
0.210 SGD0.00%3000.01158.204M SGD−0.02 SGD−125.45%7.53%การผลิตของผู้ผลิต
M03MIYOSHI
0.009 SGD0.00%1.439M0.975.968M SGD−0.00 SGD+87.79%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
M14INNOTEK
0.400 SGD−2.44%181.1K3.1094.835M SGD12.580.03 SGD−57.94%4.88%การผลิตของผู้ผลิต
S51SEATRIUM
0.102 SGD+0.99%144.29M0.646.892B SGD−0.01 SGD+89.99%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
T15H TCIL HK$
1.50 HKD0.00%14K1.25521.504M SGD7.290.04 SGD+270.14%6.95%การผลิตของผู้ผลิต