ตลาดหุ้นนอร์เวย์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — นอร์เวย์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
76.755B2.39%787.049Kบริการเชิงพาณิชย์1
72.401B3.74-0.55%132.628Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
27.831B1.21-0.70%134.278Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
12.079B1.51-1.41%15.265Kระบบขนส่ง1
12.652B-0.93%8.243Mระบบขนส่ง4
13.869B2.91-1.44%210.251Kสาธารณูปโภค2
153.356B4.54-1.66%3.198Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
2.689B-2.11%2.685Mการผลิตของผู้ผลิต1
1.289B1.13%48.846Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.256B-1.58%3.895Kบริการผู้บริโภค1
115.187B8.85-5.09%676.462Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
16.088B1.70-0.27%62.489Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
11.717B-1.34%1.976Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
10.305B-1.00%1.763Mบริการเชิงพาณิชย์1
191.514M4.90%7.925Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
215.001M0.71%116.304Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
21.250B1.94-1.53%58.383Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
47.979B0.00-2.94%547.160Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
10.206B6.31-0.39%156.888Kการค้าปลีก1
16.849B3.603.60%46.155Kสาธารณูปโภค7
3.307B-1.58%498.108Kการผลิตของผู้ผลิต4
2.776B-0.17%51.964Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
2.620B1.36-1.50%66.702Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
4.656B1.060.21%60.816Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
365.672M-0.42%500บริการการกระจายสินค้า1
46.305B4.87-2.28%63.306Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
4.016B-2.75%182.284Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
67.738M-1.26%29.002Kการเงิน1
85.509B3.06-2.21%104.547Kการเงิน15
1.694B-3.87%231บริการการกระจายสินค้า2
209.275B4.37-0.41%433.351Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
70.413B4.250.03%1.941Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
1.952B3.58-0.00%862แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
2.749B17.01-2.38%96.958Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
983.070M-13.64%293บริการผู้บริโภค1
40.472B-3.53%4.057Mการผลิตของผู้ผลิต8
58.277B4.04-1.19%20.250Kบริการทางด้านเทคโนโลยี7
1373.247B2.81-1.75%2.807Mแร่พลังงาน5
2.214B0.24%4.910Kการค้าปลีก1
86.029B1.090.79%184.355Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
2.844B16.36-1.47%578.155Kการเงิน2
317.652B5.23-2.12%1.166Mการเงิน9
131.829B9.87-1.70%1.653Mการสื่อสาร1
219.824B5.58-2.94%602.099Kระบบขนส่ง32
578.853M0.00%2.096Kบริการการกระจายสินค้า1
11.728B0.58-1.87%38.975Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
1.845B1.972.36%4.860Kการผลิตของผู้ผลิต1
19.003B3.22-1.38%71.633Kบริการเชิงพาณิชย์12
58.014B0.840.70%235.238Kการผลิตของผู้ผลิต1
51.656B5.02-2.09%837.076Kการเงิน2
16.208B7.43-4.44%301.038Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
110.226B1.37-1.60%2.600Mแร่พลังงาน10
86.327B1.28-1.74%1.199Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
1.621B-3.49%115.671Kบริการผู้บริโภค1
1.218B-0.66%127.606Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
24.864B2.54-0.18%4.102Kระบบขนส่ง3
87.646B2.18-1.89%1.156Mบริการทางด้านเทคโนโลยี22
519.897M1.470.84%1.105Kบริการเชิงพาณิชย์1
14.047B-0.82%248.238Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
278.883M-1.83%18.738Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
96.848B3.98-0.98%256.841Kการเงิน1
3.025B3.24-0.32%380บริการผู้บริโภค1
5.802B1.06%239.491Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
41.168B3.94-0.05%80.081Kการเงิน7
265.319M-1.43%3.011Kการเงิน1
13.575B5.46-0.47%20.055Kการเงิน16
76.170B5.42-1.43%123.138Kการเงิน10
37.778B-2.04%588.679Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4.203B6.83-1.14%19.207Kการค้าปลีก3
1.688B13.51-3.62%52.508Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
1.736B-9.00%73.590Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
22.195B8.54-1.03%494.293Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
20.288B0.00-0.10%206.734Kการผลิตของผู้ผลิต4
6.273B3.32-3.47%61.409Kบริการการกระจายสินค้า4
490.934M0.009.30%41.222Kการสื่อสาร2
โหลดเพิ่ม