ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — นอร์เวย์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด136.997B NOK−0.27%1.32Mบริการเชิงพาณิชย์1
ยานอวกาศและการป้องกัน96.437M NOK+1.04%450.027Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร31.323B NOK2.60%+1.48%241.379Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ8.762B NOK2.43%+1.98%39.401Kระบบขนส่ง1
สายการบิน12.167B NOK+1.77%6.399Mระบบขนส่ง3
การผลิตพลังงานทางเลือก31.88B NOK2.50%+1.02%673.052Kสาธารณูปโภค5
อะลูมินั่ม137.037B NOK11.10%+0.48%3.402Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM1.888B NOK−0.40%1.73Mการผลิตของผู้ผลิต1
ไบโอเทคโนโลยี927.302M NOK+0.10%42.376Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
เกมและบ่อนคาสิโน3.963B NOK+1.33%93.995Kบริการผู้บริโภค1
เคมีทางการเกษตร92.16B NOK15.20%+0.75%403.527Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์18.308B NOK1.77%+1.83%66.697Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
เคมีพิเศษเฉพาะ7.199B NOK+1.13%7.571Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์17.249B NOK0.00%143.872Kบริการเชิงพาณิชย์1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์68.811M NOK−2.16%26.77Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง351.531M NOK+0.37%499.657Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ17.176B NOK2.02%+3.07%191.124Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ขุดเจาะตามสัญญา83.476B NOK0.03%+1.01%380.724Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
บริการประมวลผลข้อมูล16.399B NOK4.63%+3.28%687.236Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ร้านค้าส่วนลด11.485B NOK5.26%+0.63%145.162Kการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า13.987B NOK2.76%+0.02%73.708Kสาธารณูปโภค6
เครื่องใช้ไฟฟ้า2.456B NOK+1.79%4.035Mการผลิตของผู้ผลิต4
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์2.86B NOK1.68%+10.85%129.831Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์2.615B NOK1.54%+0.62%109.284Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์6.799B NOK1.46%+5.21%1.288Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า105.775M NOK−2.20%2.375Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง43.642B NOK5.65%−0.31%86.246Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
บริการด้านสิ่งแวดล้อม5.073B NOK0.47%+0.06%44.027Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง49.264M NOK+7.87%47.082Kการเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน61.398B NOK2.36%+2.18%516.557Kการเงิน7
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร612.553M NOK0.00%3.005Kบริการการกระจายสินค้า1
ค้าปลีกอาหารการค้าปลีก1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม253.567B NOK4.07%−0.27%521.446Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม81.678B NOK3.66%−0.04%737.337Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า1.473B NOK+0.48%4.802Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
สร้างบ้าน2.693B NOK10.42%−0.52%41.152Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ688.35M NOK+7.83%2.383Mบริการผู้บริโภค1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม26.291B NOK+1.88%2.293Mการผลิตของผู้ผลิต8
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ57.133B NOK5.30%+0.08%105.414Kบริการทางด้านเทคโนโลยี8
บริการน้ำมันครบวงจร1.287T NOK7.94%+0.79%2.195Mแร่พลังงาน7
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต1.452B NOK+0.73%35.636Kการค้าปลีก1
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต123.197B NOK0.75%+0.38%69.204Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์2.911B NOK8.45%−1.70%251.599Kการเงิน2
ธนาคารรายใหญ่353.342B NOK5.89%−1.54%2.056Mการเงิน9
โทรคมนาคมรายใหญ่172.413B NOK7.63%+0.45%1.25Mการสื่อสาร1
การขนส่งทางทะเล272.373B NOK11.77%+1.34%444.259Kระบบขนส่ง29
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์658.101M NOK+3.80%10.291Kบริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์8.354B NOK0.98%+1.68%88.71Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
บริการทางการแพทย์/พยาบาล642.362M NOK+18.83%2.721Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
การผลิตโลหะ1.998B NOK−8.64%14.61Kการผลิตของผู้ผลิต1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด12.574B NOK1.96%+0.48%138.778Kบริการเชิงพาณิชย์10
การผลิตเบ็ดเตล็ด35.194B NOK1.51%+0.93%710.693Kการผลิตของผู้ผลิต1
ชุดประกันภัยรวม59.758B NOK4.25%+0.63%924.136Kการเงิน2
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ6.845B NOK13.91%+1.11%190.365Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
การผลิตน้ำมันและก๊าซ32.282B NOK1.00%+0.64%1.933Mแร่พลังงาน12
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน8.723B NOK+1.18%782.874Kแร่พลังงาน1
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน51.588B NOK0.61%+0.95%457.128Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ2.853B NOK+2.49%227.099Kบริการผู้บริโภค1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ2.006B NOK−9.47%55.754Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
การขนส่งอื่นๆ33.753B NOK2.40%+0.16%8.952Kระบบขนส่ง3
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป83.844B NOK0.03%+0.83%808.615Kบริการทางด้านเทคโนโลยี20
บริการด้านบุคลากร873.776M NOK1.25%−1.72%52.224Kบริการเชิงพาณิชย์1
ยารายใหญ่15.489B NOK−1.12%1.8Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
โลหะมีค่า263.251M NOK−9.09%55.838Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย92.348B NOK4.47%+0.82%261.505Kการเงิน1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์2.696B NOK2.73%−0.90%965บริการผู้บริโภค1
เยื่อกระดาษและกระดาษ3.936B NOK1.60%+1.21%208.246Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์42.671B NOK3.72%+0.36%125.956Kการเงิน8
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์371.824M NOK0.00%2.858Kการเงิน1
ธนาคารในภูมิภาค14.917B NOK5.59%+0.20%21.129Kการเงิน17
ธนาคารออมทรัพย์85.322B NOK5.91%+0.67%94.764Kการเงิน10
เซมิคอนดักเตอร์24.892B NOK+4.45%944.885Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ5.927B NOK4.04%+1.86%64.482Kการค้าปลีก3
เหล็ก2.877B NOK11.47%+0.39%71.852Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
อุปกรณ์โทรคมนาคม1.224B NOK−0.41%9.436Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม106.573B NOK3.86%+1.83%270.73Kการผลิตของผู้ผลิต8
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง5.735B NOK0.23%+1.50%567.93Kบริการการกระจายสินค้า5