บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

41
หุ้น
194.338B
เงินทุนของตลาด
99.912K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.41%
เปลี่ยนแปลง
−3.01%
ประสิทธิภาพ เดือน
+23.84%
ประสิทธิภาพ ปี
+23.80%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AFGAF GRUPPEN ASA
114.2 NOK+0.71%9.955K0.4512.204B NOK20.575.55 NOK−40.71%9.26%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
AGLXAGILYX ASA
21.05 NOK+0.00%2.862K0.062.014B NOK−2.94 NOK−85.75%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
AKASTAKASTOR ASA
10.70 NOK−0.56%72.786K0.642.923B NOK−0.79 NOK−123.40%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ARCHARCHER LTD
0.824 NOK−0.24%4.11M1.111.342B NOK−0.28 NOK+41.74%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ARGEOARGEO AS
3.90 NOK+4.84%4.759M1.16716.62M NOK−1.04 NOK+24.05%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ASTKASETEK A/S
6.38 NOK+3.91%42.828K0.33595.935M NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AWDRAWILCO DRILLING PLC
DR
17.202 NOK−1.70%21.964K0.3917 NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BBERGBEERENBERG AS
17.390 NOK+1.70%41.241K0.34420.147M NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
BORRBORR DRILLING LIMITED
65.30 NOK−1.95%251.37K0.4717.527B NOK−1.22 NOK+93.64%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
BWEBW ENERGY LIMITED
24.30 NOK−0.21%206.728K0.426.282B NOK23.891.02 NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
CAMBICAMBI ASA
15.40 NOK−0.65%37.311K0.752.479B NOK12.721.21 NOK0.97%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
CLCOCOOL COMPANY LTD
131.9 NOK−0.38%174.133K0.557.108B NOK9.90%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
CLOUDCLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA
9.81 NOK+1.03%130.408K0.632.829B NOK6.501.51 NOK+538.43%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
DDRILDOLPHIN DRILLING AS
8.20 NOK−1.56%83.597K0.091.832B NOK−2.98 NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
DVDDEEP VALUE DRILLER AS
22.90 NOK+1.10%23.2K0.091.964B NOK−3.60 NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
EMGSELECTROMAGNETIC GEOSERVICES
1.940 NOK+6.59%457.433K2.16238.365M NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HAVIHAVILA SHIPPING
5.83 NOK+1.39%123.345K0.90136.714M NOK4.151.41 NOK−71.96%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IWSINTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA
43.6 NOK−0.91%1.076K0.011.722B NOK−0.76 NOK+35.21%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
MULTIMULTICONSULT ASA
122.0 NOK0.00%656.808K56.023.374B NOK11.9310.23 NOK−3.41%7.38%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
NODLNORTHERN DRILLING LIMITED
3.46 NOK−24.78%2.08M0.371.616B NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NOLNORTHERN OCEAN LTD
11.40 NOK0.00%146.145K1.152.083B NOK−4.59 NOK−1643.03%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
NORAMNORAM DRILLING AS
40.50 NOK+0.75%48.668K0.421.734B NOK5.507.37 NOK24.94%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
NORBTNORBIT ASA
53.8 NOK+0.37%2.652K0.063.217B NOK17.533.07 NOK+127.42%1.31%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
NORCONORCONSULT ASA
19.220 NOK+0.63%181.696K0.39บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NRCNRC GROUP ASA
10.42 NOK−1.51%37.489K0.14771.575M NOK−4.80 NOK−1691.05%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
NSOLNORSK SOLAR AS
1.450 NOK−5.23%8.06K0.39114.399M NOK−0.72 NOK−54.50%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
ODLODFJELL DRILLING LIMITED
34.25 NOK+0.29%152.512K0.608.086B NOK3.459.94 NOK+356.42%3.83%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
OTLODFJELL TECHNOLOGY LTD
49.15 NOK+1.34%47.694K0.851.914B NOK6.207.93 NOK+67.24%5.22%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
OTOVOOTOVO ASA
3.475 NOK+3.12%376.867K2.06940.987M NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
PRSPROSAFE SE (SN)
60.3 NOK+0.50%112.156K0.861.041B NOK−66.44 NOK−106.28%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
PRYMEPRYME N.V
DR
9.81 NOK+1.98%101.622K1.55465.477M NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
QFUELQUANTAFUEL AS
4.622 NOK−0.39%155.252K2.58769.444M NOK−2.05 NOK−14.32%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RISHGC RIEBER SHIPPING ASA
8.74 NOK0.00%9330.05752.403M NOK7.061.24 NOK−72.59%2.86%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SDNSSHELF DRILLING NORTH SEA LTD
27.6 NOK−3.50%15.364K3.162.86B NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SDRLSEADRILL LIMITED
465.0 NOK+0.98%46.497K0.2136.779B NOK5.6382.56 NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SHLFSHELF DRILLING LTD
27.90 NOK−2.45%588.835K1.396.103B NOK103.640.27 NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SUBCSUBSEA 7 S.A.
147.75 NOK−0.30%134.983K0.2843.592B NOK70.052.11 NOK+135.26%0.67%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
VEIVEIDEKKE
105.4 NOK+2.13%22.548K0.4813.927B NOK7.51%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
VGMVOW GREEN METALS AS
2.30 NOK+2.68%247.541K2.45370.109M NOK−0.12 NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
VOWVOW ASA
12.88 NOK−0.92%5.204K0.051.493B NOK101.100.13 NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
WPUWPU - WASTE PLASTIC UPCYCLING A/S
35.0 NOK−2.51%8130.38บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม