การผลิตเบ็ดเตล็ด (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
72.550B
เงินทุนของตลาด
357.783K
ปริมาณการซื้อขาย
−3.62%
เปลี่ยนแปลง
−21.64%
ประสิทธิภาพ เดือน
+12.64%
ประสิทธิภาพ ปี
−24.99%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
TOM TOMRA SYSTEMS ASA
473.30-3.62%-17.80มีแรงขายรุนแรง357.783K169338690.3272.550B69.757.044307.00
โหลดเพิ่ม