เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

17
หุ้น
26.094B
เงินทุนของตลาด
579.089K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.37%
เปลี่ยนแปลง
+2.78%
ประสิทธิภาพ เดือน
+7.22%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ABSARCTIC BIOSCIENCE AS
10.00 NOK−0.50%4253.696M NOK−1.60 NOK−15.20%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AZTARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA
32.30 NOK11.19%232.524K1.478B NOK115.320.28 NOK−72.20%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
BGBIOBERGENBIO ASA
0.1134 NOK−3.08%20.23M306.602M NOK−0.42 NOK−5.24%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BMKBENCHMARK HLDGS PLC
5.50 NOK0.00%2.8K3.77B NOK−0.36 NOK28.19%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
CIRCACIRCA GROUP AS
4.10 NOK−2.38%58.056K511.475M NOK−0.49 NOK−15.46%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
CRNACIRCIO HOLDING ASA
0.3795 NOK2.43%140.555K74.875M NOK−0.54 NOK37.17%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
EXTXEXACT THERAPEUTICS AS
15.0 NOK3.45%1434.96M NOK−1.34 NOK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GENTGENTIAN DIAGNOSTICS ASA
43.0 NOK−1.60%1.258K673.957M NOK−0.89 NOK47.00%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
LIFELIFECARE AS
2.34 NOK−2.50%348.116K282.878M NOK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LYTIXLYTIX BIOPHARMA AS
7.60 NOK0.00%14.81K304.519M NOK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MEDIMEDISTIM ASA
217 NOK−0.46%7723.971B NOK34.286.33 NOK26.01%2.06%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
NTGNORDIC TECHNOLOGY GROUP AS
4.46 NOK−8.61%1K−1.92 NOK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NYKDNYKODE THERAPEUTICS ASA
27.90 NOK−3.66%932.897K8.558B NOK−1.63 NOK−309.12%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
PCIBPCI BIOTECH HOLDING ASA
1.576 NOK1.03%210.212K58.229M NOK−0.78 NOK65.42%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PHOPHOTOCURE ASA
59.1 NOK−2.80%558.22K1.648B NOK−1.43 NOK49.05%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
ULTIULTIMOVACS ASA
83.7 NOK6.62%138.446K2.7B NOK−5.43 NOK−17.89%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
VISTNVISTIN PHARMA ASA
23.6 NOK−2.07%11.702K1.069B NOK72.970.32 NOK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ