บริษัทนอร์เวย์ companies operating in one industry: Contract Drilling

The list below has บริษัทนอร์เวย์ that operate under the same industry, Contract Drilling. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AKASTAKASTOR ASA
11.20 NOK−2.27%332.21K4.773.042B NOK−0.79 NOK−123.40%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ARCHARCHER LTD
0.914 NOK−2.35%1.991M0.651.485B NOK−0.28 NOK+41.74%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
AWDRAWILCO DRILLING PLC
DR
14.698 NOK+10.51%5520.4115 NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BORRBORR DRILLING LIMITED
65.80 NOK−1.79%493.638K1.0117.317B NOK83.630.79 NOK0.78%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
DDRILDOLPHIN DRILLING AS
7.19 NOK+1.99%778.173K1.421.581B NOK−2.98 NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
DVDDEEP VALUE DRILLER AS
22.70 NOK−0.66%43.45K0.651.968B NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
NODLNORTHERN DRILLING LIMITED
0.412 NOK−1.90%753.89K1.87144.769M NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NOLNORTHERN OCEAN LTD
8.17 NOK−1.68%45.036K0.341.492B NOK−4.59 NOK−1643.03%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
NORAMNORAM DRILLING AS
38.30 NOK−3.28%138.411K1.931.652B NOK8.374.58 NOK27.02%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ODLODFJELL DRILLING LIMITED
43.15 NOK+0.23%195.765K0.6210.217B NOK4.379.87 NOK+308.64%3.03%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
OTLODFJELL TECHNOLOGY LTD
63.8 NOK+0.47%66.656K0.502.518B NOK7.478.54 NOK+33.18%3.97%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SDNSSHELF DRILLING NORTH SEA LTD
29.4 NOK+4.63%100.002.94B NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SDRLSEADRILL LIMITED
446.5 NOK0.00%36.743K0.5433.063B NOK5.4182.56 NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SHLFSHELF DRILLING LTD
28.00 NOK0.00%505.466K0.885.975B NOK104.010.27 NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง