บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

31
หุ้น
272.250B
เงินทุนของตลาด
986.785K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.57%
เปลี่ยนแปลง
+21.23%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.67%
ประสิทธิภาพ ปี
+18.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
5PG5TH PLANET GAMES A/S
2.000 NOK+2.56%115.25K0.70522.753M NOK44.350.05 NOK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ARRARRIBATEC SOLUTION
4.2000 NOK+0.24%24.495K0.55289.35M NOK−0.78 NOK+44.55%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ATEAATEA ASA
121.6 NOK−2.41%199.31K6.3813.924B NOK15.967.62 NOK+0.41%4.72%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AUTOAUTOSTORE HOLDINGS LTD
17.945 NOK+7.39%3.734M3.0657.291B NOK−0.16 NOK−179.43%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
AYFIEAYFIE GROUP AS
6.400 NOK−0.78%16.176K1.4797.481M NOK−2.71 NOK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BOUVBOUVET ASA
58.0 NOK−0.51%47.605K2.195.911B NOK18.353.16 NOK+8.04%5.15%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CARACARASENT ASA
10.40 NOK−1.52%31.956K0.53840.793M NOK−0.61 NOK−437.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CODECODELAB CAPITAL AS
0.478 NOK0.00%211.777K0.8995.056M NOK523.01%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CONTXCONTEXTVISION AB
7.54 NOK+3.01%90.444K1.77566.33M NOK16.200.47 NOK+125.64%2.12%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CRAYNCRAYON GROUP HOLDING ASA
84.60 NOK+2.98%672.165K1.497.358B NOK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CYVIZCYVIZ AS
30.6 NOK+3.38%17.579K1.18381.414M NOK−0.48 NOK+74.54%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
HUDLHUDDLESTOCK FINTECH AS
1.175 NOK−0.84%145.98K0.45201.325M NOK−0.34 NOK−100.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
INDCTINDUCT AS
7.00 NOK0.00%1K0.04131.941M NOK−0.43 NOK−360.17%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LINKLINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA
15.76 NOK−0.51%826.711K0.914.704B NOK−0.69 NOK−415.19%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
MNTRMINTRA HOLDING AS
3.48 NOK−0.57%144.534K0.08783.546M NOK50.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
NORDHNORDHEALTH AS
25.6 NOK+8.94%7.429K0.031.885B NOK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
OMDAOMDA AS
39.0 NOK−2.01%1.363K0.07832.025M NOK17.662.21 NOK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
OTECOTELLO CORPORATION ASA
7.60 NOK−0.26%310.00416.046M NOK2.473.08 NOK275.59%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PEXIPPEXIP HOLDING ASA
24.90 NOK+0.81%136.762K0.342.579B NOK−0.83 NOK+62.94%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
RIVERRIVER TECH PLC
31.0 NOK0.00%920.05637.121M NOK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SCHASCHIBSTED ASA
266.1 NOK+0.11%243.749K0.8659.406B NOK4.1164.81 NOK0.75%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SCHBSCHIBSTED ASA
250.0 NOK−0.40%253.115K0.7959.406B NOK3.8664.81 NOK0.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SIKRISIKRI GROUP ASA
5.90 NOK0.00%35.241K0.48758.123M NOK14.490.41 NOK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SMCRTSMARTCRAFT ASA
21.3 NOK0.00%64.302K3.693.653B NOK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SPOTSPOTLIO AS
0.295 NOK−0.34%97.896K0.8458.354M NOK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TECHTECHSTEP ASA
8.180 NOK−3.72%3.115K0.20268.17M NOK−1.97 NOK+37.77%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
TGSTGS ASA
138.0 NOK+2.37%691.694K1.3417.558B NOK22.826.05 NOK4.32%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TIETOTIETOEVRY OYJ
236.4 NOK−1.01%3801.2828.511B NOK12.9218.30 NOK+0.42%7.05%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
UNIVUNIVID ASA
0.4000 NOK+11.11%845.735K1.1636.963M NOK−5.32 NOK−146.88%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VOLUEVOLUE ASA
18.34 NOK+2.92%77.076K0.172.564B NOK44.160.42 NOK+28.22%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
XPLRAXPLORA TECHNOLOGIES AS
13.95 NOK−0.36%2.246K0.05583.193M NOK−1.24 NOK−31.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี