บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

13
หุ้น
129.033B
เงินทุนของตลาด
1.316M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.57%
เปลี่ยนแปลง
+10.32%
ประสิทธิภาพ เดือน
+20.35%
ประสิทธิภาพ ปี
+30.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ABLABL GROUP ASA
15.05 NOK0.67%15.541K1.838B NOK4.35%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ACRAXACTOR ASA
5.47 NOK−1.08%58.691K1.671B NOK4.201.30 NOK0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ADEADEVINTA ASA
85.95 NOK2.81%575.046K102.259B NOK−15.00 NOK−2225.21%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
B2HB2HOLDING ASA
6.97 NOK0.87%249.118K2.675B NOK6.001.16 NOK17.76%2.89%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
CAPSLCAPSOL TECHNOLOGIES AS
14.30 NOK2.88%97.014K744.114M NOK0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ECITECIT AS
8.34 NOK0.00%115.392K3.776B NOK32.350.26 NOK57.00%0.48%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
ITERAITERA ASA
12.50 NOK1.63%16.835K990.76M NOK15.810.79 NOK49.49%4.88%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
KAHOTKAHOOT! ASA
34.12 NOK−0.09%416.216K16.83B NOK0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
LUMILUMI GRUPPEN AS
14.00 NOK3.70%614770.667M NOK−4.65 NOK−424.64%6.97%บริการเชิงพาณิชย์
SOFTXSOFTOX SOLUTIONS AS
6.00 NOK0.33%5.809K61.85M NOK−4.80 NOK−54.92%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
TRMEDTHOR MEDICAL ASA
1.358 NOK−4.23%397.026K331.158M NOK0.00%บริการเชิงพาณิชย์
WSTEPWEBSTEP ASA
24.8 NOK−1.59%11.654K695.807M NOK16.231.53 NOK−11.60%6.75%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
ZALZALARIS ASA
45.0 NOK−1.10%16993.92M NOK−2.73 NOK−330.20%1.10%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง