การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

23
หุ้น
175.483B
เงินทุนของตลาด
167.011K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.67%
เปลี่ยนแปลง
+3.19%
ประสิทธิภาพ เดือน
−0.18%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.86%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ACCAKER CARBON CAPTURE ASA
10.72 NOK+4.59%986.877K1.986.193B NOK−0.30 NOK+21.12%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
AKVAAKVA GROUP ASA
62.8 NOK+0.32%1040.042.274B NOK−0.92 NOK+61.93%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขายรุนแรง
BCSBERGEN CARBON SOLUTIONS AS
10.06 NOK−2.71%31.532K1.01433.971M NOK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
CADLRCADELER AS
33.72 NOK−1.23%35.052K0.156.746B NOK10.453.23 NOK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ENDURENDUR ASA
39.8 NOK−2.69%53.8K9.621.333B NOK−0.45 NOK−135.31%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ENSUENSURGE MICROPOWER ASA
0.1122 NOK+4.86%21.934M1.50249.812M NOK−0.58 NOK+41.54%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ENVIPENVIPCO HOLDING NV
34.8 NOK+10.13%1.45K0.021.622B NOK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
EQVAEQVA ASA
3.15 NOK−3.08%3.882K0.07233.78M NOK−0.31 NOK+85.46%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
GODGOODTECH ASA
9.76 NOK−2.20%1.751K0.13283.001M NOK−0.02 NOK+91.77%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
HAUTOHOEGH AUTOLINERS ASA
87.80 NOK−1.79%179.058K0.0617.055B NOK3.1527.87 NOK+63.54%15.15%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
HPURHEXAGON PURUS ASA
9.48 NOK+0.21%234.737K0.282.619B NOK−1.82 NOK−11.14%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ININININ GROUP AS
2.99 NOK−3.24%104.747K2.03416.349M NOK−0.32 NOK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
KOAKONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
1.933 NOK−1.13%1.377M0.671.853B NOK−0.34 NOK−309.69%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
KOGKONGSBERG GRUPPEN ASA
454.4 NOK−3.97%272.304K2.0683.062B NOK22.6520.06 NOK+43.74%2.54%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
KYOTOKYOTO GROUP AS
14.65 NOK−5.18%10.712K0.42256.639M NOK−8.56 NOK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
MVWM VEST WATER AS
6.98 NOK−0.29%1.395K0.08204.4M NOK−0.99 NOK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
NELNEL ASA
8.098 NOK+1.68%2.773M0.5213.307B NOK−0.92 NOK−96.23%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
NKRNEKKAR ASA
8.11 NOK+1.25%7.106K0.03860.438M NOK20.300.40 NOK−64.31%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PHLYPHILLY SHIPYARD ASA
56.0 NOK−6.35%19.342K0.56724.053M NOK−49.49 NOK−4645.54%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SCANASCANA ASA
2.075 NOK−1.66%389.203K0.29929.616M NOK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
TECOTECO 2030 ASA
4.98 NOK−3.86%8.625K0.38842.171M NOK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
TOMTOMRA SYSTEMS ASA
112.30 NOK+2.09%238.077K0.4732.533B NOK34.183.29 NOK−6.73%1.64%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
ZAPZAPTEC ASA
17.04 NOK+2.65%355.027K0.531.453B NOK88.940.19 NOK−46.98%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ