บริษัทนอร์เวย์ companies operating in one industry: Marine Shipping

The list below has บริษัทนอร์เวย์ that operate under the same industry, Marine Shipping. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
20202020 BULKERS LTD
150.0 NOK−4.58%977.6K13.113.595B NOK6.32%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
ADSADS MARITIME HOLDING PLC
2.15 NOK+2.38%1000.00149.12M NOK6.280.34 NOK0.00%ระบบขนส่ง
AGASAVANCE GAS HOLDING LIMITED
115.6 NOK−1.53%438.229K1.318.996B NOK5.1222.57 NOK+101.50%18.42%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
AMSCAMSC ASA
26.80 NOK−0.56%62.555K0.661.937B NOK15.651.71 NOK−42.48%16.30%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
AQUILAQUILA HOLDINGS ASA
0.914 NOK0.00%322.711K1.79219.141M NOK−0.33 NOK−694.56%0.00%ระบบขนส่ง
BELCOBELSHIPS ASA
20.85 NOK−2.57%386.005K0.595.405B NOK6.493.21 NOK−41.83%13.79%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
BWLPGBW LPG LTD
122.6 NOK−8.78%2.09M4.6517.666B NOK3.8332.04 NOK+139.89%24.77%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
EIOFEIDESVIK OFFSHORE ASA
13.08 NOK−0.15%76.337K0.63956.082M NOK0.00%ระบบขนส่ง
EWINDEDDA WIND ASA
22.00 NOK−1.35%81.707K6.802.505B NOK170.810.13 NOK−61.67%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
FLNGFLEX LNG LTD (BM)
266.4 NOK+2.30%47.785K1.4514.071B NOK11.7522.67 NOK−34.34%11.90%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
FROFRONTLINE PLC
239.50 NOK−0.54%2.017M1.9753.637B NOK12.62%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GCCGRAM CAR CARRIERS ASA
219.5 NOK−0.23%46.962K0.786.443B NOK6.6433.08 NOK+306.80%7.37%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
GEOSGOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES AS
1.544 NOK−2.28%2.15M4.96792.67M NOK0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GOGLGOLDEN OCEAN GROUP LTD
135.60 NOK−1.35%1.12M1.4126.887B NOK20.636.57 NOK−79.72%3.93%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
HAFNIHAFNIA LIMITED
78.10 NOK+0.45%1.884M1.6439.121B NOK4.2918.21 NOK+85.14%14.83%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
HSHPHIMALAYA SHIPPING LTD
83.0 NOK−3.71%116.028K0.993.784B NOK200.240.41 NOK0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
JINJINHUI SHIPPING & TRANSPORTATION
5.98 NOK−3.55%59.916K1.70677.405M NOK−5.36 NOK−416.88%11.88%ระบบขนส่ง
KCCKLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA
96.6 NOK−1.83%83.082K0.225.945B NOK5.9616.22 NOK+42.87%12.91%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
MPCCMPC CONTAINER SHIPS ASA
13.645 NOK−0.47%4.34M0.956.078B NOK1.777.69 NOK−18.41%43.67%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
ODFODFJELL SE
133.0 NOK+0.38%386.086K10.689.281B NOK4.8927.22 NOK+53.99%9.62%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
ODFBODFJELL SE
121.0 NOK+0.41%29.732K2.269.281B NOK4.4427.22 NOK+53.99%10.58%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
OETOKEANIS ECO TANKERS CORP
314.0 NOK−1.72%199.319K2.6910.12B NOK5.4757.37 NOK+992.52%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SIOFFSIEM OFFSHORE INC
28.65 NOK−1.21%213.747K0.596.927B NOK9.572.99 NOK+68.54%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SNISTOLT-NIELSEN LIMITED
398.0 NOK+3.11%110.879K2.7220.665B NOK0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SOFFSOLSTAD OFFSHORE ASA
36.28 NOK+1.34%390.074K2.602.948B NOK2.6813.53 NOK0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
STSTSTAINLESS TANKERS ASA
55.00 NOK+0.24%4.465K0.10740.745M NOK0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
STSUSTANDARD SUPPLY AS
2.16 NOK+0.47%426.231K0.41403.612M NOK1.151.87 NOK66.05%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
WAWIWALLENIUS WILHELMSEN ASA
101.8 NOK+1.50%381.573K0.8842.367B NOK4.8121.17 NOK+35.72%9.18%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
WESTWESTERN BULK CHARTERING AS
24.00 NOK−3.42%7.829K0.58835.45M NOK−4.93 NOK−123.09%56.70%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง