แร่พลังงาน (ภาค)

20
หุ้น
1360.633B
เงินทุนของตลาด
5.316M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.76%
เปลี่ยนแปลง
−5.95%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.47%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.23%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AKRBPAKER BP ASA
310.1 NOK+1.81%1.951M2.73192.514B NOK14.5221.35 NOK−45.74%7.42%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
ALNGAWILCO LNG ASA
8.22 NOK+0.24%172.006K1.131.087B NOK3.682.23 NOK+464.28%15.24%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BNORBLUENORD ASA
493.5 NOK−0.20%51.034K0.9712.957B NOK10.4847.09 NOK0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
BWOBW OFFSHORE LTD
22.68 NOK+5.69%331.292K0.903.88B NOK4.245.35 NOK+99.19%6.88%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
DNODNO ASA
10.53 NOK+2.93%3.717M1.589.974B NOK19.660.54 NOK−86.20%9.78%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
DOFGDOF GROUP ASA
52.26 NOK+1.95%5.101M4.349.055B NOK0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
EQNREQUINOR ASA
348.10 NOK+1.71%6.188M2.631.024T NOK6.1057.09 NOK−20.25%3.02%แร่พลังงาน
ปานกลาง
HUNTHUNTER GROUP ASA
1.7900 NOK+4.99%78.561K0.1229.88M NOK0.1810.10 NOK+79.18%2357.77%แร่พลังงาน
IOXINTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION
0.642 NOK−8.02%1.946M2.55140.538M NOK−0.25 NOK−687.65%0.00%แร่พลังงาน
OKEAOKEA ASA
36.72 NOK+2.28%415.839K1.393.73B NOK5.866.27 NOK+3.32%11.14%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PENPANORO ENERGY ASA
28.48 NOK+5.48%1.126M0.833.157B NOK9.273.07 NOK+18.77%3.23%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
PGSPGS ASA
9.094 NOK+2.18%6.687M1.068.502B NOK−0.91 NOK+50.23%0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PNORPETRONOR E&P ASA
7.740 NOK+0.26%165.94K1.111.099B NOK1.694.59 NOK0.00%แร่พลังงาน
ปานกลาง
PSEPETROLIA SE
4.42 NOK+7.02%3.066K0.33244.223M NOK53.900.08 NOK−76.86%0.00%แร่พลังงาน
QECQUESTERRE ENERGY CORP
1.530 NOK+1.06%1.437M2.18638.622M NOK38.840.04 NOK−47.29%0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
REACHREACH SUBSEA ASA
4.23 NOK−1.17%272.513K1.031.16B NOK6.360.66 NOK+89.61%4.21%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
SBXSEABIRD EXPLORATION PLC
4.880 NOK+1.67%32.396K0.14398.121M NOK4.601.06 NOK0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
SEAPTSEACREST PETROLEO BERMUDA LIMITED
10.300 NOK+4.04%2.15K0.083.373B NOK0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
VARVAR ENERGI ASA
34.63 NOK+2.06%4.406M1.7384.703B NOK8.664.00 NOK−34.69%13.82%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
ZENAZENITH ENERGY LTD
0.4100 NOK+9.33%436.806K0.9482.366M NOK−0.45 NOK−725.19%0.00%แร่พลังงาน