สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

11
หุ้น
335.245B
เงินทุนของตลาด
574.045K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.21%
เปลี่ยนแปลง
+0.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
+23.96%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.52%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AUSSAUSTEVOLL SEAFOOD ASA
71.10 NOK−1.46%364.291K2.1014.35B NOK119.380.60 NOK−95.47%7.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BAKKAP/F BAKKAFROST
528.5 NOK+1.15%22.821K0.5231.25B NOK50.6910.43 NOK−69.44%2.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BFISHBIOFISH HOLDING AS
1.20 NOK−0.83%294.943K0.70105.994M NOK0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HBCHOFSETH BIOCARE AS
2.67 NOK−2.91%11.883K0.511.055B NOK−0.23 NOK+35.85%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KINGKINGFISH COMPANY NV (THE)
8.36 NOK−1.65%7020.09926.7M NOK0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
LSGLEROY SEAFOOD GROUP
41.36 NOK+0.98%524.302K0.9324.629B NOK−0.59 NOK−110.25%6.04%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
MASMASOVAL AS
24.9 NOK−0.40%12.61K0.783.05B NOK−0.43 NOK−108.52%2.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
MOWIMOWI ASA
183.65 NOK−0.65%1.083M1.3394.967B NOK21.258.64 NOK−41.21%3.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ORKORKLA ASA
80.90 NOK0.00%746.829K0.5580.623B NOK15.075.37 NOK+3.37%3.71%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PROXIPROXIMAR SEAFOOD AS
3.10 NOK−1.59%159.011K1.15184.552M NOK0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
SALMSALMAR ASA
580.4 NOK−0.51%123.939K0.9584.104B NOK56.5410.27 NOK−68.90%3.45%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ