สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

10
หุ้น
277.678B
เงินทุนของตลาด
349.649K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.38%
เปลี่ยนแปลง
+2.88%
ประสิทธิภาพ เดือน
−24.03%
ประสิทธิภาพ ปี
−26.47%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AUSS AUSTEVOLL SEAFOOD ASA
80.400.63%0.50ซื้อ175.172K14083829.1516.126B6.0713.167143.00
BAKKA P/F BAKKAFROST
540.000.56%3.00ซื้อ137.490K74244600.0031.707B1653.00
BFISH BIOFISH HOLDING AS
9.002.51%0.22ซื้อ2302070.00120.600M-1.50
HBC HOFSETH BIOCARE AS
2.790.00%0.00ขาย50.234K140152.861.102B-0.37
LSG LEROY SEAFOOD GROUP
48.101.52%0.72ซื้อ1.112M53506101.0828.214B8.175.804591.00
MAS MASOVAL AS
28.000.00%0.00มีแรงขายรุนแรง63.571K1779988.003.430B5.525.08221.00
MOWI MOWI ASA
153.650.00%0.00ขาย2.399M368616159.6179.454B10.4514.7013984.00
ORK ORKLA ASA
69.960.84%0.58ซื้อ4.641M324710870.2069.143B13.365.1921423.00
PROXI PROXIMAR SEAFOOD AS
4.001.27%0.05ขาย33.716K134695.42156.962M
SALM SALMAR ASA
345.203.73%12.40ซื้อ1.061M366412895.8148.225B10.0833.051961.00
โหลดเพิ่ม