ตลาดหุ้นนอร์เวย์

เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์ออสโล หรือรู้จักกันในชื่อที่ว่า Oslo Børs เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวในนอร์เวย์ และเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวในกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่ไม่ได้เป็นของ Nasdaq Nordic โดยได้ก่อตั้งในปี 1819 Oslo Børs มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ออสโล ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรอยู่มากสุดของนอร์เวย์ และยังถือเป็นเมืองหลวงทางการเงินของแถบนอร์ดิก ตลาดหลักทรัพย์นี้ถูกกำกับและควบคุมดูแลโดย Finanstilsynet ซึ่งเป็น Financial Supervisory Authority ของนอร์เวย์ คำสั่งซื้อขายต่างๆ ถูกประมวลผลผ่านระบบซื้อขายที่เรียกว่า Millennium Exchange ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัทลูกของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน Oslo Børs มีบริษัทจดทะเบียน 193 บริษัทด้วยมูลค่าทางการตลาด 2,614 พันล้าน NOK ตลาดหลักทรัพย์ยังมีให้บริการตราสารหนี้ และอนุพันธ์

ในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ มีบริษัทที่เป็นที่รู้จักและมีการซื้อขายต่อเนื่อง อย่างเช่น Equinor, DNB, Telenor, Aker BP และ Norsk Hydro Oslo Børs มีการจัดการดัชนีมากกว่า 40 ดัชนี โดยดัชนีที่โดดเด่นที่สุด คือ OSEBX เป็นดัชนีแบบ free float adjusted index ซึ่งติดตามบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อขายสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ โดยดัชนีนี้ถูกพิจารณาอย่างแพร่หลายว่าเป็นดัชนีอ้างอิงของตลาดหลักทรัพย์นอร์เวย์ หุ้นที่ถูกพิจารณาเข้ามาในดัชนีนี้ถูกคัดกรองตามเงื่อนไชและมีการคัดกรองทุกๆ ครึ่งปี และอีกดัชนีที่สำคัญ คือ OBX ซึ่งติดตามผลประกอบการของดัชนีที่มีการซื้อขายมากสุด 25 อันดับแรก ในทุกๆ 6 เดือน ดัชนีอื่นๆ คือ ดัชนี all-share (OSEAX), ดัชนี small cap (OSESX), ดัชนี mid cap (OSEMX) และอีกหลายดัชนีที่สะท้อนถึงผลประกอบการของธุรกิจและอุตสาหกรรมระดับชาติต่างๆ