ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
87.631B
เงินทุนของตลาด
275.291K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.52%
เปลี่ยนแปลง
+11.97%
ประสิทธิภาพ เดือน
−49.53%
ประสิทธิภาพ ปี
−41.22%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
SCHA SCHIBSTED ASA
188.70-0.63%-1.20ซื้อ256.597K48419853.9043.816B-183.275511.00
SCHB SCHIBSTED ASA
184.70-0.27%-0.50ซื้อ174.745K32275401.5043.816B-183.275511.00
โหลดเพิ่ม