การสื่อสาร (ภาค)

1
หุ้น
161.847B
เงินทุนของตลาด
10.166M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.56%
เปลี่ยนแปลง
+0.65%
ประสิทธิภาพ เดือน
+19.85%
ประสิทธิภาพ ปี
+26.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
TELTELENOR ASA
116.30 NOK+0.56%10.166M8.56161.847B NOK21.355.45 NOK−20.34%8.13%การสื่อสาร
ปานกลาง