หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.0325.00%0.01แนะนำให้ซื้อ17.742M81.807M-0.018.00ในทางอุตสาหกรรม
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.1221.05%0.02แนะนำให้ซื้อ2.073M38.004M13.330.01ในทางอุตสาหกรรม
9806 NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.1820.00%0.03ขาย6.700K22.183M-0.241600.00ในทางอุตสาหกรรม
5163 SEREMBAN ENGINEERING BERHAD
0.7419.35%0.12ซื้อ912.100K58.964M-0.06150.00ในทางอุตสาหกรรม
8885 AVILLION BERHAD
0.1519.23%0.03ซื้อ3.543M146.383M-0.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0060PA VORTEX CONSOLIDATED BERHAD - ICPS 2019/2024
0.0718.18%0.01แนะนำให้ซื้อ271.000K64.386M-0.0166.00เทคโนโลยี
0023 IFCA MSC BHD
0.3618.03%0.06แนะนำให้ซื้อ48.259M218.533M19.850.02274.00เทคโนโลยี
8338 DATAPREP HOLDINGS BHD
0.2017.65%0.03แนะนำให้ซื้อ23.319M87.479M-0.03330.00เทคโนโลยี
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.0416.67%0.01ซื้อ3.500K23.870M-0.01275.00ในทางอุตสาหกรรม
0036 KEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.0416.67%0.01ซื้อ201.400K18.225M-0.0153.00บริการโทรคมนาคม
7146 AE MULTI HOLDINGS BHD
0.1115.79%0.01แนะนำให้ซื้อ69.000K36.228M-0.00543.00เทคโนโลยี
0081 MEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD
0.1214.29%0.01ซื้อ2.436M26.892M56.070.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0211 TASHIN HOLDINGS BERHAD
0.3112.73%0.04ซื้อ5.724M108.187Mวัสดุพื้นฐาน
0086 YGL CONVERGENCE BHD
0.1412.50%0.01ซื้อ965.700K31.359M-0.0031.00เทคโนโลยี
0029 DIGISTAR CORPORATION BHD
0.0412.50%0.01ขาย922.000K29.293M-0.03124.00บริการโทรคมนาคม
5188 CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD
0.0412.50%0.01แนะนำให้ซื้อ6.332M30.060M-0.02106.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0041PA MSCM HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2019/2024
0.0511.11%0.01เป็นกลาง72.000K52.566M-0.0522.00เทคโนโลยี
7182 EKA NOODLES BERHAD
0.0511.11%0.01ซื้อ40.000K15.600M-0.01558.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
2682 AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL
0.2511.11%0.03แนะนำให้ซื้อ10034.396M-0.04260.00วัสดุพื้นฐาน
0060 VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.1710.00%0.01ซื้อ826.200K64.386M-0.0166.00เทคโนโลยี
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.0610.00%0.01ซื้อ200.000K30.701M-0.0143.00เทคโนโลยี
5291 HPMT HOLDINGS BERHAD
0.399.86%0.04ซื้อ2.192M
9997 PENSONIC HOLDINGS BHD
0.409.59%0.04ซื้อ19.700K51.867M92.810.00633.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7028 ZECON BHD
0.349.52%0.03แนะนำให้ซื้อ4.362M49.721M-0.15366.00ในทางอุตสาหกรรม
7225 P.A. RESOURCES BHD
0.069.09%0.01แนะนำให้ซื้อ3.925M112.225M24.690.00วัสดุพื้นฐาน
9075 THETA EDGE BERHAD
0.558.91%0.04แนะนำให้ซื้อ2.492M58.984M-0.04209.00เทคโนโลยี
5079 GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.188.82%0.01ซื้อ6.242M23.310M-0.08346.00ในทางอุตสาหกรรม
6998 BINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.128.70%0.01ซื้อ7.200K35.949M3.150.04398.00ในทางอุตสาหกรรม
9431 SENI JAYA CORPORATION BHD
0.528.33%0.04ซื้อ20.000K21.077M-0.0443.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.078.33%0.01แนะนำให้ซื้อ7.590M67.332M12.920.01124.00เทคโนโลยี
3778 MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.148.00%0.01ซื้อ138.000K48.521M1.620.08361.00วัสดุพื้นฐาน
8141 MAJUPERAK HOLDINGS BHD
0.287.84%0.02ซื้อ472.900K70.689M18.200.022.00ไฟแนนซ์
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.077.69%0.01ซื้อ18.033M32.486M-0.02276.00ในทางอุตสาหกรรม
0132 TECHNODEX BHD
0.077.69%0.01ซื้อ1.439M41.329M-0.0247.00เทคโนโลยี
7219 MINETECH RESOURCES BHD
0.077.69%0.01แนะนำให้ซื้อ4.463M64.490M-0.02391.00ในทางอุตสาหกรรม
4081 PAN MALAYSIA CORPORATION BHD
0.147.69%0.01ซื้อ87.000K99.176M-0.01652.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0045 G NEPTUNE BERHAD
0.077.69%0.01แนะนำให้ซื้อ139.300K20.212M-0.00185.00เทคโนโลยี
2739 SINO HUA-AN INTERNATIONAL BHD
0.147.41%0.01ซื้อ16.902M162.735M16.590.0180.00วัสดุพื้นฐาน
0111 K-ONE TECHNOLOGY BHD
0.227.32%0.01ซื้อ17.693M160.367M20.050.01238.00เทคโนโลยี
5022 PAOS HOLDINGS BHD
0.377.25%0.03แนะนำให้ซื้อ1.100K67.031M90.240.00132.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.077.14%0.01แนะนำให้ซื้อ1.546M82.037M12.780.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5068 LUSTER INDUSTRIES BHD
0.077.14%0.01ซื้อ170.500K148.203M13.790.012788.00เทคโนโลยี
7158 SCOMI GROUP BHD
0.077.14%0.01ขาย1.226M82.043M-0.242000.00พลังงาน
0193 KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.566.73%0.04ซื้อ3.782M195.978M24.980.02ในทางอุตสาหกรรม
9091 EMICO HOLDINGS BHD
0.166.67%0.01ซื้อ440.000K16.883M13.760.01537.00ในทางอุตสาหกรรม
5151 HEXTAR GLOBAL BERHAD
0.726.67%0.04ขาย8.000K590.869M-0.08509.00วัสดุพื้นฐาน
7073 SEACERA GROUP BERHAD
0.246.52%0.01ซื้อ9.029M117.678M-0.11432.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0026 NOVA MSC BHD
0.096.25%0.01ซื้อ3.903M63.881M-0.00103.00เทคโนโลยี
0205 DPI HOLDINGS BERHAD
0.176.25%0.01แนะนำให้ซื้อ2.054M82.744M7.850.02วัสดุพื้นฐาน
5160 HOMERITZ CORPORATION BERHAD
0.696.15%0.04แนะนำให้ซื้อ1.643M207.009M8.650.08451.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1171 MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD
0.895.95%0.05ซื้อ16.497M5.975B13.040.071594.00ไฟแนนซ์
0089 TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
0.365.80%0.02ซื้อ3.148M92.124M14.240.0375.00ในทางอุตสาหกรรม
5175 IVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
0.195.56%0.01ซื้อ118.400K93.115M-0.00422.00ไฟแนนซ์
3913 MUI PROPERTIES BHD
0.195.56%0.01ซื้อ12.827M145.171M8.240.0249.00ไฟแนนซ์
0128 FRONTKEN CORPORATION BHD
1.905.56%0.10ซื้อ8.864M1.991B30.260.06ในทางอุตสาหกรรม
0106 REXIT BHD
0.685.47%0.04ซื้อ11.100K118.800M15.400.0493.00เทคโนโลยี
9237 SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
1.395.30%0.07ซื้อ1.068M119.377M-0.02255.00วัสดุพื้นฐาน
7209 CHEETAH HOLDINGS BHD
0.305.26%0.01ขาย5.000K34.458M92.590.001003.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0156 MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.105.26%0.01ซื้อ461.900K71.047M-0.0150.00เทคโนโลยี
0213 MTAG GROUP BERHAD
0.515.15%0.03ซื้อ94.292M347.625M9.490.05ในทางอุตสาหกรรม
5139 AEON CREDIT SERVICE (M) BHD
16.405.13%0.80ซื้อ478.700K4.159B14.601.133359.00ไฟแนนซ์
0210 KIM HIN JOO (MALAYSIA) BERHAD
0.315.08%0.01ซื้อ1.528M117.800Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5172 K-STAR SPORTS LIMITED
0.105.00%0.01ซื้อ1.832M44.717M-0.111063.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0034PA MMAG HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.215.00%0.01ซื้อ191.800K271.220M-0.0463.00เทคโนโลยี
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD
0.215.00%0.01ซื้อ44.400K37.538M8.830.03ในทางอุตสาหกรรม
5292 UWC BERHAD
1.904.97%0.09ซื้อ6.361M696.920M16.440.12554.00วัสดุพื้นฐาน
9423 CWG HOLDINGS BERHAD
0.424.94%0.02แนะนำให้ขาย9.000K53.673M10.350.04571.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9873 PRESTAR RESOURCES BHD
0.434.82%0.02ซื้อ212.200K85.131M-0.02811.00วัสดุพื้นฐาน
0119 APPASIA BERHAD
0.114.76%0.01แนะนำให้ซื้อ606.200K37.977M-0.00เทคโนโลยี
5140 TASCO BERHAD
1.104.76%0.05ซื้อ67.200K220.000M23.720.052500.00ในทางอุตสาหกรรม
4731 SCIENTEX BERHAD
9.504.74%0.43ซื้อ553.700K4.895B14.340.661200.00วัสดุพื้นฐาน
7054 ASTRAL ASIA BHD
0.124.55%0.01ขาย2.000K75.898M-0.00100.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7207 SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD
0.934.49%0.04ซื้อ878.500K218.461M14.510.06324.00ในทางอุตสาหกรรม
7095 P.I.E. INDUSTRIAL BHD
1.414.44%0.06ซื้อ998.500K541.499M14.350.101118.00ในทางอุตสาหกรรม
5184 CYPARK RESOURCES BERHAD
1.424.41%0.06ซื้อ1.858M663.767M8.730.16138.00ในทางอุตสาหกรรม
5878 KPJ HEALTHCARE BHD
0.954.40%0.04ซื้อ3.418M4.107B24.120.0413395.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
7103 SPRITZER BHD
2.404.35%0.10แนะนำให้ซื้อ100503.925M19.130.13820.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5158 TA GLOBAL BHD
0.244.35%0.01ซื้อ79.900K1.340B25.130.01702.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5170 SARAWAK CABLE BERHAD
0.244.26%0.01ขาย24.600K77.677M-0.12300.00ในทางอุตสาหกรรม
2852 CAHYA MATA SARAWAK BHD
2.474.22%0.10ขาย1.643M2.649B12.380.202750.00วัสดุพื้นฐาน
7943 SAND NISKO CAPITAL BERHAD
0.254.17%0.01แนะนำให้ซื้อ62.600K16.500M-0.02744.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0039 GFM SERVICES BERHAD
0.384.17%0.01ซื้อ3.260M176.819M17.980.0363.00ในทางอุตสาหกรรม
5195 CENSOF HOLDINGS BERHAD
0.124.17%0.01ขาย1.140M62.720M337.840.00147.00เทคโนโลยี
0203 SECUREMETRIC BERHAD
0.504.17%0.02ซื้อ45.000K121.800Mในทางอุตสาหกรรม
0206 GAGASAN NADI CERGAS BERHAD
0.264.08%0.01แนะนำให้ซื้อ1.655M192.015M6.040.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5113 RIMBUNAN SAWIT BHD
0.134.00%0.01ขาย161.000K205.837M-0.07786.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5105 CAN-ONE BHD
3.384.00%0.13ซื้อ182.700K649.477M5.380.78694.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
2194 MMC CORPORATION BHD
1.083.85%0.04ซื้อ4.489M3.289B11.770.0913215.00ในทางอุตสาหกรรม
5205 EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.413.85%0.01ซื้อ2.186M316.305M5.740.0715000.00ในทางอุตสาหกรรม
5101 EVERGREEN FIBREBOARD BHD
0.273.85%0.01ซื้อ2.299M228.367M-0.032525.00วัสดุพื้นฐาน
3611 PARAGON GLOBE BERHAD
0.953.83%0.04ขาย4.900K177.320M139.300.01442.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3883 MUDA HOLDINGS BHD
1.633.82%0.06ซื้อ279.600K497.233M6.540.252364.00วัสดุพื้นฐาน
7022 GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD
2.203.77%0.08ซื้อ10.761M1.473B25.880.091700.00เทคโนโลยี
7017 KOMARKCORP BHD
0.283.70%0.01ขาย5.520M51.547M-0.04741.00ในทางอุตสาหกรรม
5028 HEITECH PADU BHD
1.123.70%0.04ซื้อ2.008M113.372M-0.271155.00เทคโนโลยี
4456 DAGANG NEXCHANGE BERHAD
0.283.70%0.01ซื้อ11.517M492.250M15.850.02624.00เทคโนโลยี
5245 CARING PHARMACY GROUP BERHAD
2.303.60%0.08แนะนำให้ซื้อ119.800K500.725M24.160.10337.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
9954 RGT BERHAD
0.143.57%0.01ซื้อ239.000K83.655M14.120.01267.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5021 AYS VENTURES BHD
0.293.51%0.01ขาย35.800K112.223M10.750.03341.00ในทางอุตสาหกรรม
5001 MIECO CHIPBOARD BHD
0.293.51%0.01ซื้อ975.400K154.875M-0.09960.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ