หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD
0.0150.00%0.01ซื้อ300.000K6.068M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6254WB KUALALUMPUR STOCKS
0.0150.00%0.01ซื้อ838.300K
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.0233.33%0.01ซื้อ507.200K84.968M-0.0242.00บริการโทรคมนาคม
4359 TURIYA BHD
0.1420.83%0.03แนะนำให้ซื้อ48.300K27.447M-0.01324.00วัสดุพื้นฐาน
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.0718.18%0.01แนะนำให้ซื้อ8.487M49.160M10.480.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.2317.95%0.04ซื้อ42.028M75.283M-0.0016.00เทคโนโลยี
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.0416.67%0.01ซื้อ9.383M33.054M-0.0154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8303 KUANTAN FLOUR MILLS BHD
0.1812.50%0.02ซื้อ134.000K10.917M-0.03188.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.0511.11%0.01แนะนำให้ซื้อ309.700K30.173M-0.0126.00เทคโนโลยี
5036 EDARAN BHD
0.569.90%0.05แนะนำให้ซื้อ11.949M29.242M-0.0298.00เทคโนโลยี
0082 GREEN PACKET BHD
0.519.78%0.04แนะนำให้ซื้อ59.396M414.559M-0.081000.00เทคโนโลยี
5256 REACH ENERGY BHD
0.239.76%0.02ซื้อ35.535M224.764M-0.03พลังงาน
0103 MNC WIRELESS BHD
0.078.33%0.01ซื้อ10.169M28.703M-0.0160.00เทคโนโลยี
7251 BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.078.33%0.01ซื้อ12.829M50.147M-0.10พลังงาน
7197 GE-SHEN CORPORATION BHD
0.658.33%0.05ซื้อ21.500K46.156M-0.02662.00ในทางอุตสาหกรรม
0056 GRAND-FLO BERHAD
0.278.16%0.02แนะนำให้ซื้อ6.904M115.252M11.550.02152.00เทคโนโลยี
7077 GSB GROUP BHD
0.208.11%0.01แนะนำให้ซื้อ14.818M102.201M-0.00173.00ไฟแนนซ์
9474 BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.148.00%0.01ซื้อ3.355M29.536M-0.721319.00ในทางอุตสาหกรรม
0099 SCICOM (MSC) BHD
0.967.87%0.07ซื้อ24.718M316.353M16.180.062035.00ในทางอุตสาหกรรม
2186 KUCHAI DEVELOPMENT BHD
1.797.83%0.13แนะนำให้ซื้อ249.200K205.421M-0.040.00ไฟแนนซ์
0010 IRIS CORPORATION BHD
0.156.90%0.01ซื้อ49.160M430.111M9.990.01684.00เทคโนโลยี
0034 MMAG HOLDINGS BERHAD
0.246.52%0.01ซื้อ180.500K159.831M-0.0463.00เทคโนโลยี
0126 MICROLINK SOLUTIONS BHD
0.576.48%0.03ซื้อ103.100K90.379M97.650.01เทคโนโลยี
0205 DPI HOLDINGS BERHAD
0.176.45%0.01ซื้อ1.053M75.443Mวัสดุพื้นฐาน
9083 KUMPULAN JETSON BHD
0.176.25%0.01ซื้อ139.000K33.851M-0.04670.00วัสดุพื้นฐาน
7086 ABLEGROUP BERHAD
0.096.25%0.01ซื้อ180.600K21.112M-0.00322.00วัสดุพื้นฐาน
7199 KEIN HING INTERNATIONAL BHD
0.526.12%0.03ซื้อ1.700K53.361M15.100.03694.00ในทางอุตสาหกรรม
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.095.88%0.01ซื้อ2.669M100.061M-0.38พลังงาน
0167 MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.095.88%0.01ซื้อ10.000K15.196M-0.03201.00ในทางอุตสาหกรรม
8397 TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS
0.565.71%0.03ซื้อ3.565M239.227M-0.003000.00ในทางอุตสาหกรรม
5614 INTEGRATED LOGISTICS BHD
0.375.71%0.02ขาย30.000K66.115M-0.521392.00ในทางอุตสาหกรรม
0065 EXCEL FORCE MSC BHD
0.665.65%0.04ซื้อ30.930M305.176M49.250.0239.00เทคโนโลยี
0131 DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS
0.105.56%0.01ซื้อ5.397M67.116M53.570.0047.00บริการโทรคมนาคม
5959 AMVERTON BERHAD
1.155.50%0.06แนะนำให้ซื้อ2.000K397.920M5.460.20308.00ไฟแนนซ์
7183 IRE-TEX CORPORATION BHD
0.105.26%0.01ซื้อ479.500K17.562M52.780.00478.00วัสดุพื้นฐาน
7160 PENTAMASTER CORPORATION BHD
3.505.11%0.17ซื้อ3.451M1.581B22.770.15514.00ในทางอุตสาหกรรม
0116 FOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.315.08%0.02ซื้อ36.092M602.619M-0.0019.00ในทางอุตสาหกรรม
7208 EURO HOLDINGS BHD
0.105.00%0.01ขาย130.100K26.730M-0.02496.00ในทางอุตสาหกรรม
0117 SMRT HOLDINGS BERHAD
0.114.76%0.01ซื้อ50.100K42.740M-0.0245.00เทคโนโลยี
7173 TOYO INK GROUP BHD
0.794.67%0.04ซื้อ410.300K80.250M16.710.04244.00วัสดุพื้นฐาน
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.124.55%0.01แนะนำให้ซื้อ17.634M44.308M-0.09491.00ในทางอุตสาหกรรม
0200 REVENUE GROUP BERHAD
1.694.32%0.07ซื้อ4.304M375.838M39.870.04ในทางอุตสาหกรรม
7221 BSL CORPORATION BERHAD
0.364.29%0.02แนะนำให้ซื้อ101.000K33.823M-0.00947.00วัสดุพื้นฐาน
6602 BCB BHD
0.254.17%0.01ซื้อ5.000K95.911M3.120.08362.00ไฟแนนซ์
7066PA YONG TAI BERHAD - ICPS 2016/2026
0.254.17%0.01ซื้อ33.800K162.933M-0.02390.00ไฟแนนซ์
3514 MARCO HOLDINGS BHD
0.124.17%0.01แนะนำให้ซื้อ596.000K126.517M9.130.0174.00ในทางอุตสาหกรรม
5265 DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.124.17%0.01ซื้อ61.000K29.304M-0.0083.00ในทางอุตสาหกรรม
3018 OLYMPIA INDUSTRIES BHD
0.124.17%0.01ซื้อ285.400K122.812M18.870.01326.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5077 MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
0.634.13%0.02แนะนำให้ซื้อ1.669M605.000M2.260.27ในทางอุตสาหกรรม
0032 REDTONE INTERNATIONAL BHD
0.394.05%0.01ซื้อ4.312M277.161M18.420.02357.00บริการโทรคมนาคม
7131 ACME HOLDINGS BERHAD
0.264.00%0.01ซื้อ6.000K57.493M6.060.04959.00วัสดุพื้นฐาน
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.134.00%0.01ซื้อ3.848M41.663M12.150.01ในทางอุตสาหกรรม
5886 MINTYE BERHAD
0.933.93%0.04แนะนำให้ซื้อ48.500K54.112M53.550.02440.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6262 INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
0.703.70%0.02ขาย9.900K323.229M34.780.022344.00วัสดุพื้นฐาน
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD
0.283.70%0.01ซื้อ716.500K129.580M86.820.00500.00ไฟแนนซ์
5192 K. SENG SENG CORPORATION BHD
0.573.64%0.02แนะนำให้ซื้อ470.400K52.800M-0.00วัสดุพื้นฐาน
1481 ADVANCE SYNERGY BHD
0.143.57%0.01ซื้อ2.464M130.087M-0.011647.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7252 TEO SENG CAPITAL BHD
1.183.51%0.04ซื้อ3.669M341.763M7.450.15สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5232 LEON FUAT BERHAD
0.453.45%0.01ซื้อ15.000K134.850M6.740.06296.00วัสดุพื้นฐาน
7145 PRINSIPTEK CORPORATION BHD
0.153.45%0.01ซื้อ2.755M54.600M46.620.00187.00ในทางอุตสาหกรรม
7207 SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD
0.933.33%0.03ซื้อ42.000K211.149M44.980.02324.00ในทางอุตสาหกรรม
7187 CHIN HIN GROUP PROPERTY BERHAD
0.313.33%0.01ขาย208.000K88.923M27.700.01320.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6939 FIAMMA HOLDINGS BHD
0.493.13%0.02ซื้อ107.200K241.618M7.280.07227.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5131 ZHULIAN CORPORATION BHD
1.653.12%0.05ซื้อ447.200K736.000M13.600.12615.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5010 TONG HERR RESOURCES BHD
2.693.07%0.08เป็นกลาง51.900K403.123M8.250.32169.00ในทางอุตสาหกรรม
9075 THETA EDGE BERHAD
0.513.03%0.01ซื้อ3.607M53.085M-0.02209.00เทคโนโลยี
7126 LONDON BISCUITS BHD
0.173.03%0.00ขาย11.135M47.979M2.030.08470.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8338 DATAPREP HOLDINGS BHD
0.192.70%0.01ขาย5.898M79.068M-0.03330.00เทคโนโลยี
5135 SARAWAK PLANTATION BHD
1.532.68%0.04ขาย22.100K416.477M23.710.063518.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1996 KRETAM HOLDINGS BHD
0.392.67%0.01ขาย12.000K872.860M-0.021505.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5020 GLOMAC BHD
0.392.67%0.01ซื้อ194.500K292.646M21.510.02321.00ไฟแนนซ์
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.202.63%0.01ซื้อ90.000K97.276M-0.03ในทางอุตสาหกรรม
5271 PECCA GROUP BERHAD
1.192.59%0.03ซื้อ464.400K213.065M13.100.09สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5436 PSAHAAN SADUR TIMAH MSIA
4.892.52%0.12แนะนำให้ซื้อ20.300K473.684M11.550.41435.00วัสดุพื้นฐาน
7047 FAJARBARU BUILDER GRP BHD
0.412.50%0.01ขาย799.200K149.109M1052.630.0035.00ในทางอุตสาหกรรม
9008 OMESTI BHD
0.412.50%0.01ซื้อ132.000K191.282M-0.04570.00เทคโนโลยี
5835 DOLOMITE CORPORATION BHD
0.212.44%0.01ซื้อ2.113M58.415M-0.44141.00วัสดุพื้นฐาน
7181PA ARB BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.212.44%0.01ขาย2.859M66.068M3.670.12281.00วัสดุพื้นฐาน
8141 MAJUPERAK HOLDINGS BHD
0.222.33%0.01แนะนำให้ขาย40.000K55.266M28.290.012.00ไฟแนนซ์
3905 MULPHA INTERNATIONAL BHD
2.202.33%0.05ขาย110.200K686.853M2.520.851211.00ไฟแนนซ์
9687 IDEAL UNITED BINTANG INTERNATIONAL BERHAD
1.342.29%0.03ซื้อ46.800K607.259M5.400.45103.00ไฟแนนซ์
3948 DUTALAND BHD
0.452.27%0.01ซื้อ3.764M372.292M91.860.001889.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
9059 TSH RESOURCES BHD
0.912.25%0.02ซื้อ17.000K1.230B34.010.032094.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7245 WZ SATU BERHAD
0.232.22%0.01ขาย667.900K104.662M-0.2699.00วัสดุพื้นฐาน
7803 RUBBEREX CORPORATION (M) BHD
0.462.22%0.01ซื้อ101.000K113.488M11.760.041007.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4863 TELEKOM MALAYSIA BHD
4.602.22%0.10ซื้อ3.840M16.911B56.060.0824000.00บริการโทรคมนาคม
1503 GUOCOLAND (MALAYSIA) BHD
0.702.17%0.01แนะนำให้ขาย65.300K483.317M-0.05294.00ไฟแนนซ์
4758 ANCOM BHD
0.482.13%0.01ซื้อ43.200K121.175M8.450.061940.00วัสดุพื้นฐาน
2879 CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA
1.962.08%0.04ขาย140.600K321.976M14.660.13356.00วัสดุพื้นฐาน
5162 VSTECS BERHAD
1.041.96%0.02แนะนำให้ซื้อ97.000K183.600M7.500.14346.00เทคโนโลยี
7439 TECK GUAN PERDANA BHD
1.071.90%0.02ขาย65.200K42.102M5.020.21432.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0138 MY E.G. SERVICES BHD
1.611.90%0.03แนะนำให้ซื้อ16.311M5.505B72.610.0273.00เทคโนโลยี
0108 N2N CONNECT BHD
0.811.87%0.01ซื้อ1.512M447.813M40.140.0290.00เทคโนโลยี
7017 KOMARKCORP BHD
0.281.85%0.00ซื้อ3.285M41.624M-0.06741.00ในทางอุตสาหกรรม
5253 ECONPILE HOLDINGS BHD
0.831.84%0.01ซื้อ6.964M1.090B49.970.02515.00ในทางอุตสาหกรรม
5041 PBA HOLDINGS BHD
1.121.82%0.02ขาย53.800K364.098M-0.301383.00สาธารณูปโภค
8869 PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
4.501.81%0.08ซื้อ1.143M17.831B30.330.157795.00วัสดุพื้นฐาน
2771 BOUSTEAD HOLDINGS BHD
1.131.80%0.02ขาย624.100K2.250B-0.2517000.00ในทางอุตสาหกรรม
5173 SHIN YANG SHIPPING CORP BHD
0.291.75%0.01ขาย32.000K334.221M-0.012192.00ในทางอุตสาหกรรม
5012 TA ANN HOLDINGS BHD
2.321.75%0.04ซื้อ105.200K1.006B11.650.206300.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ