หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

           
DAYA DAYA MATERIALS BHD
0.01100.00%0.01แนะนำให้ซื้อ200.200K10.215M-0.06อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ICON ICON OFFSHORE BERHAD
0.6761.45%0.26ขาย38.573M140.977M-1.27115.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
COMCORP COMINTEL CORPORATION BHD
0.0950.00%0.03ซื้อ1.046M8.400M-0.03บริการการกระจายสินค้า
TRIVE TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.0150.00%0.01แนะนำให้ซื้อ14.879M24.465M-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CME CME GROUP BHD
0.0416.67%0.01ซื้อ1.000K17.527M-0.04การผลิตของผู้ผลิต
TALAMT TALAM TRANSFORM BERHAD
0.0416.67%0.01ขาย225.000K128.779M5.770.01137.00การเงิน
KTC KIM TECK CHEONG CONSOLIDATED BERHAD
0.1816.13%0.03ซื้อ11.077M79.093M9.060.02ระบบขนส่ง
EUROSP EUROSPAN HOLDINGS BHD
0.4515.38%0.06เป็นกลาง12.900K17.325M-0.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SCOMI SCOMI GROUP BHD
0.0414.29%0.01ขาย9.887M38.287M-0.29บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DIGISTA DIGISTAR CORPORATION BHD
0.0412.50%0.01ซื้อ15.600K26.039M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
SANICHI SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.0412.50%0.01ขาย1.756M44.352M-0.04การผลิตของผู้ผลิต
BORNOIL BORNEO OIL BHD
0.0412.50%0.01ซื้อ3.660M207.549M-0.00บริการผู้บริโภค
IQZAN IQZAN HOLDING BERHAD
0.1011.76%0.01ซื้อ19.000K15.714M1.140.07อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TAWIN TA WIN HOLDINGS BHD
0.1011.11%0.01ซื้อ1.090M32.165M10.470.01การผลิตของผู้ผลิต
NOVAMSC NOVA MSC BHD
0.0511.11%0.01ขาย1.678M33.820M64.290.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
TAS TAS OFFSHORE BERHAD
0.4110.67%0.04ซื้อ14.491M65.849M51.370.0171.00การผลิตของผู้ผลิต
APB APB RESOURCES BHD
0.5710.58%0.06ซื้อ11.400K57.639M-0.01การผลิตของผู้ผลิต
AMTEL AMTEL HOLDINGS BHD
0.6810.57%0.07แนะนำให้ซื้อ10033.331M6.660.09บริการการกระจายสินค้า
VIS VISDYNAMICS HOLDINGS BHD
0.709.38%0.06แนะนำให้ซื้อ24.644M108.346M21.330.03เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
KAB KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
1.807.78%0.13ซื้อ2.595M616.402M65.490.03บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HWGB HO WAH GENTING BHD
0.147.69%0.01ซื้อ9.066M59.766M-0.10การผลิตของผู้ผลิต
IQGROUP IQ GROUP HOLDINGS BHD
0.757.14%0.05ซื้อ36.100K61.620M-0.08900.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
GETS GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.157.14%0.01ขาย1.404M17.640M-0.06ระบบขนส่ง
ZELAN ZELAN BHD
0.086.67%0.01ซื้อ644.200K63.369M10.560.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MERCURY MERCURY INDUSTRIES BHD
0.806.67%0.05ซื้อ25.800K30.137M8.560.09อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MCLEAN MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.246.67%0.01แนะนำให้ซื้อ24.505M44.163M-0.03584.00บริการเชิงพาณิชย์
MENANG MENANG CORPORATION (M) BHD
0.336.45%0.02ซื้อ41.600K149.048M172.220.00การเงิน
KTB KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.095.88%0.01ซื้อ78.800K34.238M-0.08บริการผู้บริโภค
SAPNRG-PA SAPURA ENERGY BERHAD - RCPS-I A 2019/2024
0.285.77%0.01ขาย7.100K
DPIH DPI HOLDINGS BERHAD
0.185.71%0.01แนะนำให้ซื้อ3.605M85.178M11.900.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GREATEC GREATECH TECHNOLOGY BERHAD
2.785.70%0.15ซื้อ2.728M1.646B349.00บริการการกระจายสินค้า
HUMEIND HUME INDUSTRIES BHD
1.395.30%0.07ซื้อ1.176M651.819M-0.21แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PMHLDG PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.105.26%0.01แนะนำให้ซื้อ666.200K88.242M-0.00บริการผู้บริโภค
AHB AHB HOLDINGS BHD
0.105.26%0.01แนะนำให้ขาย110.100K16.726M-0.01อื่นๆ
KIALIM KIA LIM BHD
0.215.00%0.01ซื้อ10.000K12.387M-0.07แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
WMG WMG HOLDINGS BERHAD
0.105.00%0.01ขาย184.000K42.617M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SCH SCH GROUP BERHAD
0.105.00%0.01ซื้อ50.000K55.551M11.900.01203.00การผลิตของผู้ผลิต
VERTICE VERTICE BERHAD
0.844.97%0.04ขาย229.300K151.952M-0.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PENERGY PETRA ENERGY BHD
1.314.80%0.06ขาย645.200K401.178M6.500.191478.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SALUTE SALUTICA BERHAD
0.894.73%0.04ซื้อ1.955M327.171M-0.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DATAPRP DATAPREP HOLDINGS BHD
0.234.65%0.01ซื้อ9.966M99.660M-0.02369.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
MPAY MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.124.55%0.01แนะนำให้ซื้อ2.125M74.073M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
PWF PWF CORPORATION BERHAD
0.714.38%0.03ซื้อ46.500K118.068M8.860.08อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PICORP PROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
0.124.35%0.01ซื้อ28.000K75.486M42.590.00591.00บริการเชิงพาณิชย์
MGRC MSIAN GENOMICS RES CENTRE BHD
0.244.26%0.01ขาย632.200K24.325M-0.03เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TEKSENG TEK SENG HOLDINGS BHD
0.244.26%0.01ขาย985.100K83.795M-0.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MEGASUN MEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD
0.124.17%0.01ขาย10.000K30.059M32.430.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OCR OCR GROUP BERHAD
0.264.00%0.01ซื้อ756.400K82.875M32.890.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SYSCORP SHIN YANG SHIPPING CORP BHD
0.273.85%0.01ซื้อ1.103M304.499M-0.092445.00การผลิตของผู้ผลิต
AASIA ASTRAL ASIA BHD
0.143.70%0.01ขาย4.365M89.098M-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
YGL YGL CONVERGENCE BHD
0.143.70%0.01แนะนำให้ซื้อ1.500K31.359M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
BAHVEST BAHVEST RESOURCES BERHAD
0.573.64%0.02ซื้อ13.411M673.783M43.310.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
WASEONG WAH SEONG CORPORATION BHD
1.443.60%0.05ซื้อ3.716M1.071B23.920.06บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
L&G LAND & GENERAL BHD
0.143.57%0.01ซื้อ786.600K416.240M9.520.01300.00การเงิน
KESM KESM INDUSTRIES BHD
11.703.54%0.40ซื้อ90.900K486.064M59.540.19967.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PRESTAR PRESTAR RESOURCES BHD
0.443.53%0.01ซื้อ48.000K83.174M98.840.00การผลิตของผู้ผลิต
BHIC BOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES CORP
1.223.39%0.04ขาย5.900K293.180M-0.52การผลิตของผู้ผลิต
SUCCESS SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD
0.943.30%0.03ขาย1.112M214.043M10.340.09852.00การผลิตของผู้ผลิต
SINOTOP SINOTOP HOLDINGS BERHAD
0.173.12%0.01ขาย150.200K63.184M-0.19อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
WCEHB-PA WCE HOLDINGS BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES A
0.333.12%0.01ซื้อ300.400K
SCIB SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
2.313.12%0.07ซื้อ308.900K192.377M-0.02365.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MMSV MMS VENTURES BHD
0.833.09%0.03ซื้อ808.900K160.618M29.030.03เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BCB BCB BHD
0.342.99%0.01ซื้อ14.500K133.876M2.990.11การเงิน
PELIKAN PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.542.88%0.01แนะนำให้ซื้อ14.639M313.667M26.530.021735.00ระบบขนส่ง
KPPROP KERJAYA PROSPEK PROPERTY BERHAD
0.182.86%0.01ขาย2.065M175.124M62.500.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HARNLEN HARN LEN CORPORATION BHD
0.562.75%0.01ขาย5.900K94.405M-0.18สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
WCEHB WCE HOLDINGS BERHAD
0.382.74%0.01ซื้อ7.155M440.409M35.100.01การเงิน
TASEK TASEK CORPORATION BHD
5.702.70%0.15ซื้อ2.000K672.342M-0.25579.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ECOHLDS ECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.192.70%0.01ขาย109.400K58.009M23.720.0157.00การสื่อสาร
SYMLIFE SYMPHONY LIFE BERHAD
0.402.60%0.01ขาย25.000K209.829M2.050.19การเงิน
SCGM SCGM BHD
1.622.53%0.04ซื้อ493.200K304.247M-0.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
WPRTS WESTPORTS HOLDINGS BERHAD
4.102.50%0.10ขาย879.400K13.640B22.320.184603.00ระบบขนส่ง
MI MI TECHNOVATION BERHAD
2.062.49%0.05แนะนำให้ซื้อ2.520M1.499B30.780.07การผลิตของผู้ผลิต
ANNJOO-PA ANN JOO RESOURCES BERHAD-REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2016/2024
0.422.44%0.01ขาย140.800K
RCECAP RCE CAPITAL BHD
1.702.41%0.04ซื้อ163.900K582.055M5.720.29การเงิน
QES QES GROUP BERHAD
0.212.38%0.01ขาย2.103M159.245M31.340.01บริการการกระจายสินค้า
K1 K-ONE TECHNOLOGY BHD
0.212.38%0.01ซื้อ505.000K153.077M21.210.01240.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MGB MGB BERHAD
0.652.36%0.01ซื้อ6.000K318.550M27.490.03การผลิตของผู้ผลิต
SDS SDS GROUP BERHAD
0.232.27%0.01ซื้อ20.300K89.281M1294.00การเงิน
CABNET CABNET HOLDINGS BERHAD
0.232.27%0.01ซื้อ30.000K39.325M10.090.03บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MEDIA MEDIA PRIMA BHD
0.232.22%0.01ขาย298.200K249.570M43.270.013897.00บริการผู้บริโภค
MALTON MALTON BHD
0.472.20%0.01ขาย524.000K240.304M10.110.04การเงิน
COCOLND COCOALAND HOLDINGS BHD
1.922.13%0.04ขาย10.000K430.144M12.960.151123.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3A THREE-A RESOURCES BHD
0.732.10%0.01ขาย193.800K351.780M12.290.06สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TAGB TA GLOBAL BHD
0.242.08%0.01ขาย446.900K1.277B-0.00การเงิน
AMFIRST AMFIRST REITS
0.512.02%0.01แนะนำให้ซื้อ575.000K339.769M16.070.03การเงิน
MAXIS MAXIS BERHAD
5.592.01%0.11ซื้อ639.600K42.856B30.010.18การสื่อสาร
DUFU DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD
4.151.97%0.08ซื้อ1.035M1.097B23.500.17การผลิตของผู้ผลิต
ECM ECM LIBRA GROUP BERHAD
0.261.96%0.01ซื้อ7.100K122.381M-0.01การเงิน
SOLID SOLID AUTOMOTIVE BHD
0.271.92%0.01ขาย297.800K102.251M68.420.00309.00บริการการกระจายสินค้า
FRONTKN FRONTKEN CORPORATION BHD
2.651.92%0.05ซื้อ4.117M2.725B39.100.07บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GENP GENTING PLANTATIONS BERHAD
10.701.90%0.20ซื้อ614.700K9.421B92.840.1123703.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UCHITEC UCHI TECHNOLOGIES BHD
2.681.90%0.05ขาย339.500K1.181B15.510.17เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SAPNRG SAPURA ENERGY BERHAD
0.271.89%0.01ขาย44.349M4.228B-0.36บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LHI LEONG HUP INTERNATIONAL BERHAD
0.811.88%0.01ขาย386.100K2.920Bอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EIG ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.551.85%0.01ซื้อ40.000K128.085M16.880.03บริการผู้บริโภค
CHHB COUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD
1.101.85%0.02ขาย13.000K295.442M-0.19การเงิน
SLVEST SOLARVEST HOLDINGS BERHAD
0.831.84%0.01ซื้อ4.255Mการเงิน
BRAHIMS BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.281.82%0.01ซื้อ929.000K64.979M-0.40ระบบขนส่ง
BJASSET BERJAYA ASSETS BERHAD
0.281.79%0.01ขาย1.064M716.282M-0.03บริการผู้บริโภค
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ