ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

หุ้นมาเลเซียรวมดาว (อย่างน้อยตอนนี้)

ปราชญ์ชาวกรีก Heraclitus กล่าวว่า สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคืออารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่กับราคาหุ้น หุ้นมาเลเซียเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินการได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้นและทำกำไรได้มากมาย

ทิกเกอร์
Perf 1 ปี
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
PGBPROPEL GLOBAL BERHAD
1250.00%0.135MYR12.50%0.015MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.5K20381.586MMYR−0.87MYRการเงิน
COMCORPCOMINTEL CORPORATION BHD
666.67%0.690MYR76.92%0.300MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
3.723M2.569M12.6MMYR−0.01MYR36เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HEXTECHHEXTAR TECHNOLOGIES SOLUTIONS BERHAD
436.55%13.360MYR−0.30%−0.040MYR
มีแรงซื้อ
20K267.2K1.694BMYR102.520.13MYR95บริการการกระจายสินค้า
HEXINDHEXTAR INDUSTRIES BERHAD
325.81%0.660MYR3.94%0.025MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
10.062M6.641M688.405MMYR66.840.01MYRการผลิตของผู้ผลิต
AORBALPHA OCEAN RESOURCES BERHAD
278.95%2.880MYR2.13%0.060MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
100K288K285MMYR106.020.03MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PERTAMAPERTAMA DIGITAL BERHAD
255.56%1.760MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
1.288M2.266M767.049MMYR−0.03MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SFPTECHSFP TECH HOLDINGS BERHAD
250.00%2.100MYR7.69%0.150MYR
มีแรงซื้อ
20.142M42.297M1.56BMYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CHINHINCHIN HIN GROUP BERHAD
233.68%3.170MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
804.6K2.551M5.61BMYR54.280.06MYRบริการการกระจายสินค้า
HARNLENHARN LEN CORPORATION BHD
210.45%2.080MYR−0.95%−0.020MYR
มีแรงซื้อ
1.438M2.99M429.257MMYR552.630.00MYR481สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BONIABONIA CORPORATION BHD
176.47%2.350MYR−4.47%−0.110MYR
มีแรงซื้อ
482.3K1.133M476.996MMYR7.720.32MYR751การค้าปลีก
SDSSDS GROUP BERHAD
172.73%0.750MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
854.9K641.175K301.079MMYR12.910.06MYR1.2Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TEXCHEMTEXCHEM RESOURCES BHD
168.97%2.340MYR−0.85%−0.020MYR
มีแรงขาย
66.9K156.546K289.913MMYR7.310.32MYR2.799Kบริการการกระจายสินค้า
CYLCYL CORPORATION BHD
168.24%1.140MYR−3.39%−0.040MYR
มีแรงซื้อ
959.7K1.094M105MMYR45.040.03MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
161.90%0.990MYR−1.00%−0.010MYR
ปานกลาง
1.553M1.537M1.92BMYR12.320.08MYR6.133Kบริการผู้บริโภค
IMASPROIMASPRO CORPORATION BHD
151.68%5.990MYR−0.83%−0.050MYR
มีแรงซื้อ
8.2K49.118K483.2MMYR−0.02MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SYSCORPSHIN YANG SHIPPING CORP BHD
146.15%0.800MYR−3.03%−0.025MYR
มีแรงซื้อ
2.791M2.233M975.763MMYR5.270.16MYRระบบขนส่ง
PWORTHPRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
145.45%0.135MYR8.00%0.010MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.488M200.813K181.765MMYR−0.01MYR470แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
LGMSLGMS BERHAD
133.33%1.400MYR6.06%0.080MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
8.728M12.219M606.48MMYR90บริการทางด้านเทคโนโลยี
APBAPB RESOURCES BHD
127.42%1.410MYR2.17%0.030MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.789M2.523M144.098MMYR17.810.08MYRการผลิตของผู้ผลิต
TELADANTELADAN SETIA GROUP BERHAD
125.21%1.340MYR−0.74%−0.010MYR
มีแรงซื้อ
80.1K107.334K1.073BMYR28.970.06MYRการเงิน
SIGNSIGNATURE INTERNATIONAL BHD
117.32%2.760MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
214.7K592.572K770.041MMYR29.770.09MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PICORPPROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
115.79%0.205MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
19.474M3.992M137.628MMYR−0.00MYR661บริการเชิงพาณิชย์
FIAMMAFIAMMA HOLDINGS BHD
106.90%1.200MYR−1.64%−0.020MYR
ปานกลาง
725.7K870.84K630.601MMYR16.640.07MYRการค้าปลีก
PTRANSPERAK TRANSIT BERHAD
106.50%1.270MYR2.42%0.030MYR
มีแรงซื้อ
2.848M3.617M866.893MMYR14.420.09MYR364ระบบขนส่ง
M&GMARINE & GENERAL BERHAD
100.00%0.100MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
412K41.2K76.007MMYR−0.01MYR117บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HMHARVEST MIRACLE CAPITAL BERHAD
100.00%0.130MYR4.00%0.005MYR
มีแรงซื้อ
1.418M184.392K144.702MMYR18.660.01MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
MBRIGHTMETA BRIGHT GROUP BERHAD
98.98%0.150MYR3.45%0.005MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
6.28M942K272.628MMYR55.770.00MYRบริการผู้บริโภค
AJIYAAJIYA BHD
93.18%1.700MYR−0.58%−0.010MYR
มีแรงซื้อ
335.8K570.86K501.774MMYR21.430.08MYRบริการการกระจายสินค้า
MICROLNMICROLINK SOLUTIONS BHD
92.98%1.100MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
3.963M4.359M1.154BMYR17.830.06MYRบริการการกระจายสินค้า
PJBUMIPJBUMI BHD
90.41%0.695MYR−3.47%−0.025MYR
มีแรงซื้อ
661.7K459.882K56.58MMYR313.040.00MYRการเงิน
TANCOTANCO HOLDINGS BHD
87.80%0.385MYR1.32%0.005MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
3.954M1.522M668.337MMYR−0.01MYRการเงิน
DELEUMDELEUM BHD
87.37%0.890MYR−2.20%−0.020MYR
มีแรงซื้อ
607.8K540.942K341.32MMYR9.390.10MYR588บริการการกระจายสินค้า
CSCENICCLASSIC SCENIC BHD
86.76%1.270MYR−0.78%−0.010MYR
มีแรงขาย
1.203M1.528M312.558MMYR17.950.08MYR343สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ECOMATEECOMATE HOLDINGS BERHAD
85.26%0.880MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
458.6K403.568K322MMYR30.450.03MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SMISOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
81.82%0.400MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
833.7K333.48K76.628MMYR−0.02MYRแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EATECHE.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
81.25%0.145MYR−3.33%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
5.375M779.346K79.575MMYR−0.21MYR466ระบบขนส่ง
HEXTARHEXTAR GLOBAL BERHAD
75.74%2.390MYR0.42%0.010MYR
มีแรงซื้อ
323.9K774.121K3.007BMYR52.310.05MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DAYANGDAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
74.84%1.390MYR0.72%0.010MYR
มีแรงซื้อ
1.803M2.506M1.598BMYR−0.16MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KSSCK. SENG SENG CORPORATION BHD
74.00%1.160MYR5.45%0.060MYR
มีแรงซื้อ
2.903M3.368M134.784MMYR20.450.05MYR246แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MHBMALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
72.60%0.630MYR−3.82%−0.025MYR
มีแรงซื้อ
3.623M2.283M976MMYR−0.04MYR2.649Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PWROOTPOWER ROOT BERHAD
69.63%2.290MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
137.2K314.188K1.038BMYR19.720.12MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PGFPGF CAPITAL BERHAD
64.03%1.140MYR0.00%0.000MYR
ปานกลาง
653K744.42K181.76MMYR17.950.06MYR210แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PMBTECHPMB TECHNOLOGY BHD
62.88%4.020MYR−0.25%−0.010MYR
มีแรงขาย
190.1K764.202K5.052BMYR26.120.20MYR1.034Kการผลิตของผู้ผลิต
CNERGENCNERGENZ BERHAD
62.81%0.985MYR4.79%0.045MYR
มีแรงซื้อ
15.732M15.496M427.794MMYRเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HHGROUPHENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
61.76%0.440MYR1.15%0.005MYR
มีแรงซื้อ
424.1K186.604K339.38MMYR13.720.04MYRแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KYMKYM HOLDINGS BHD
60.00%0.560MYR−2.61%−0.015MYR
มีแรงซื้อ
658.7K368.872K87.279MMYR7.300.08MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MIECOMIECO CHIPBOARD BHD
57.14%0.660MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
50.9K33.594K655MMYR30.410.02MYR924แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KAREXKAREX BERHAD
55.42%0.645MYR−1.53%−0.010MYR
มีแรงซื้อ
1.106M713.048K705.819MMYR−0.00MYRการผลิตของผู้ผลิต
YNHPROPYNH PROPERTY BHD
55.26%4.130MYR−0.48%−0.020MYR
ปานกลาง
7.4K30.562K2.206BMYR−0.03MYRการเงิน
MESTRONMESTRON HOLDINGS BERHAD
52.46%0.465MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
5.345M2.485M428.007MMYR55.360.01MYR173การผลิตของผู้ผลิต
DBHDDAMANSARA HOLDINGS BERHAD
52.00%0.760MYR−0.65%−0.005MYR
ปานกลาง
153.7K116.812K249.986MMYR−0.12MYRบริการเชิงพาณิชย์
KEINHINKEIN HING INTERNATIONAL BHD
50.30%1.270MYR3.25%0.040MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
317.1K402.717K136.125MMYR6.140.20MYR600การผลิตของผู้ผลิต
PRIVAPRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
50.00%0.120MYR9.09%0.010MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
12.141M1.457M64.472MMYR−0.00MYR142บริการทางด้านเทคโนโลยี
MASTERMASTER-PACK GROUP BERHAD
49.40%2.480MYR2.90%0.070MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
419.2K1.04M126.173MMYR7.220.33MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HIBISCSHIBISCUS PETROLEUM BHD
48.30%1.090MYR−3.54%−0.040MYR
มีแรงซื้อ
9.648M10.517M2.254BMYR3.220.35MYR792แร่พลังงาน
ICONICON OFFSHORE BERHAD
47.62%0.155MYR−3.13%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
16.982M2.632M419.25MMYR16.840.01MYR707บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
UMCUMEDIC GROUP BERHAD
46.00%0.730MYR2.10%0.015MYR
มีแรงซื้อ
3.893M2.842M267.346MMYRเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SYSTECHSYSTECH BHD
45.71%0.255MYR6.25%0.015MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
10.928M2.787M79.545MMYR−0.06MYR153บริการทางด้านเทคโนโลยี
PANTECHPANTECH GROUP HOLDINGS BHD
45.28%0.770MYR−0.65%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
964.7K742.819K612.35MMYR6.310.12MYR800แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MQTECHMQ TECHNOLOGY BHD
40.00%0.070MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
118.149M8.27M68.81MMYR38.890.00MYRการผลิตของผู้ผลิต
KABKEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
40.00%0.420MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
10.023M4.21M741.241MMYR323.080.00MYR216บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SMISCORSMIS CORPORATION BHD
39.66%0.810MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
140.1K113.481K31.622MMYR1.730.47MYRการผลิตของผู้ผลิต
GAMUDAGAMUDA BHD
39.22%3.940MYR0.77%0.030MYR
มีแรงซื้อ
2.917M11.493M10.157BMYR12.370.32MYR3.895Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ATECHAURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD
39.01%1.960MYR3.70%0.070MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
573.5K1.124M659.051MMYR29.620.06MYRเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SHHSHH RESOURCES HOLDINGS BHD
38.46%0.720MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
33K23.76K71.496MMYR7.720.09MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EDENEDEN INC. BHD
37.50%0.165MYR−2.94%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
28.759M4.745M71.209MMYR1.460.12MYR156สาธารณูปโภค
IDEALIDEAL CAPITAL BERHAD
37.50%1.650MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
4K6.6K825.001MMYR0.14MYRการเงิน
FLBHDFOCUS LUMBER BERHAD
37.00%0.685MYR−0.72%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
66.6K45.621K153.14MMYR3.370.21MYR637การผลิตของผู้ผลิต
MFLOURMALAYAN FLOUR MILLS BHD
36.36%0.825MYR−1.79%−0.015MYR
มีแรงซื้อ
2.835M2.339M805.87MMYR16.060.07MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KAWANKAWAN FOOD BHD
36.31%2.140MYR−1.83%−0.040MYR
มีแรงขาย
11.8K25.252K743.293MMYR19.690.11MYR533สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OFIORIENTAL FOOD INDUSTRIES HLDG
34.83%1.200MYR0.00%0.000MYR
ปานกลาง
10K12K288MMYR11.850.10MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BAUTOBERMAZ AUTO BERHAD
34.46%1.990MYR1.53%0.030MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
669.3K1.332M2.253BMYR11.670.17MYR894การค้าปลีก
EDUSPECEDUSPEC HOLDINGS BERHAD
33.33%0.020MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
1.903M38.068K60.926MMYR−0.00MYRบริการผู้บริโภค
CITAGLBCITAGLOBAL BERHAD
32.50%0.265MYR1.92%0.005MYR
มีแรงซื้อ
6.181M1.638M497.475MMYR27.370.01MYR410บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
JIANKUNJIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
32.50%0.265MYR−5.36%−0.015MYR
มีแรงซื้อ
6.022M1.596M84.601MMYR−0.02MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VELESTOVELESTO ENERGY BERHAD
32.00%0.165MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
17.604M2.905M1.314BMYR−0.01MYR624บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SYFSYF RESOURCES BHD
31.03%0.380MYR4.11%0.015MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
8.649M3.287M201.95MMYR−0.05MYRการเงิน
SSB8SOUTHERN SCORE BUILDERS BERHAD
30.00%0.195MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
97K18.915K454.518MMYR8.860.02MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
TRIVETRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
30.00%0.065MYR8.33%0.005MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
2.793M181.565K69.499MMYR5.610.01MYRเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
30.00%3.380MYR−0.59%−0.020MYR
มีแรงซื้อ
45.8K154.804K1.6BMYR18.580.18MYR1.583Kบริการการกระจายสินค้า
UZMAUZMA BHD
28.74%0.560MYR−0.88%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
3.042M1.703M188.336MMYR14.270.04MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ACMEACME HOLDINGS BERHAD
28.57%0.225MYR−2.17%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
466.3K104.918K77.133MMYR−0.01MYRการเงิน
TROPTROPICANA CORPORATION BERHAD
28.57%1.350MYR5.47%0.070MYR
มีแรงซื้อ
286.9K387.315K2.641BMYR−0.07MYR917การเงิน
NHFATTNEW HOONG FATT HOLDINGS BHD
28.32%2.900MYR3.57%0.100MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
100290231.482MMYR6.760.41MYR923การผลิตของผู้ผลิต
EMETALLEONMETALL GROUP BHD
28.00%0.640MYR2.40%0.015MYR
มีแรงขาย
271.5K173.76K178.386MMYR4.100.15MYRแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SMRTSMRT HOLDINGS BERHAD
27.27%0.140MYR−3.45%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
429.2K60.088K60.107MMYR6.810.02MYRบริการเชิงพาณิชย์
MINDAMINDA GLOBAL BERHAD
27.27%0.070MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
624.3K43.701K109.138MMYR19.440.00MYRบริการผู้บริโภค
DSONICDATASONIC GROUP BERHAD
27.16%0.515MYR0.98%0.005MYR
มีแรงซื้อ
5.798M2.986M1.466BMYR28.490.02MYRเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CHINWELCHIN WELL HOLDINGS BHD
26.98%1.600MYR1.27%0.020MYR
มีแรงซื้อ
129.9K207.84K449.747MMYR4.330.37MYRการผลิตของผู้ผลิต
GASMSIAGAS MALAYSIA BERHAD
26.79%3.360MYR1.20%0.040MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
580.7K1.951M4.224BMYR11.720.28MYR564สาธารณูปโภค
MASTEELMALAYSIA STEEL WORKS (KL)BHD
25.81%0.390MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
5.638M2.199M261.457MMYR11.020.04MYR789แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CHGPCHIN HIN GROUP PROPERTY BERHAD
25.58%1.080MYR−2.70%−0.030MYR
ปานกลาง
2.032M2.194M530.407MMYR100.000.01MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ARTRONIQARTRONIQ BERHAD
25.49%0.640MYR−1.54%−0.010MYR
มีแรงซื้อ
9.676M6.192M204.998MMYR−0.00MYRบริการการกระจายสินค้า
SAMAIDENSAMAIDEN GROUP BERHAD
25.38%0.820MYR0.61%0.005MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
572.9K469.778K300.304MMYR24.400.03MYRเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PMHLDGPAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
25.00%0.075MYR−6.25%−0.005MYR
มีแรงขาย
985.8K73.935K78.954MMYR−0.00MYRบริการผู้บริโภค
YSPSAHY.S.P.SOUTHEAST ASIA HOLDING
24.74%2.420MYR−0.41%−0.010MYR
มีแรงซื้อ
44.9K108.658K339.865MMYR10.590.23MYRเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CCKCCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD
24.55%0.685MYR−2.84%−0.020MYR
มีแรงซื้อ
1.709M1.171M454.317MMYR7.830.09MYR2Kการค้าปลีก
GOBGLOBAL ORIENTAL BERHAD
23.91%0.285MYR1.79%0.005MYR
มีแรงขาย
944.8K269.268K129.583MMYR9.240.03MYR139การเงิน
SINARANSINARAN ADVANCE GROUP BERHAD
23.08%0.080MYR6.67%0.005MYR
มีแรงซื้อ
204.1K16.328K64.047MMYR−0.01MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KSLKSL HOLDINGS BHD
22.83%0.780MYR1.30%0.010MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
40.8K31.824K793.428MMYR4.510.17MYR684การเงิน