หุ้นราคาแพง — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
AMLEXAMLEX HOLDINGS BERHAD
0.390MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
00104.564MMYRเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
4.570MYR−0.65%−0.030MYR
มีแรงซื้อ
797.4K3.644M1.663BMYR21.640.21MYRบริการผู้บริโภค
CLOUDCLOUDARON GROUP BERHAD
0.100MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
0083.119MMYR58.820.00MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
DSONICDATASONIC GROUP BERHAD
0.590MYR4.42%0.025MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
34.355M20.27M1.624BMYR−0.00MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
ENESTENEST GROUP BERHAD
0.140MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
0065.1MMYR10.530.01MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FAVCOFAVELLE FAVCO BHD
3.260MYR0.31%0.010MYR
มีแรงซื้อ
406.5K1.325M757.506MMYR15.180.21MYR454การผลิตของผู้ผลิต
GASMSIAGAS MALAYSIA BERHAD
3.050MYR2.01%0.060MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.668M5.089M3.839BMYR15.380.19MYR564สาธารณูปโภค
HARNLENHARN LEN CORPORATION BHD
1.280MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
3.215M4.115M259.566MMYR−0.11MYR481สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HENGYUANHENGYUAN REFINING COMPANY BERHAD
7.390MYR−0.14%−0.010MYR
มีแรงซื้อ
4.131M30.53M2.22BMYR26.850.28MYR425แร่พลังงาน
HIBISCSHIBISCUS PETROLEUM BHD
1.490MYR1.36%0.020MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
28.231M42.065M2.958BMYR17.230.09MYRแร่พลังงาน
IMASPROIMASPRO CORPORATION BHD
4.060MYR3.84%0.150MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
46.3K187.978K312.8MMYR31.510.12MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JIANKUNJIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
0.265MYR20.45%0.045MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
27.706M7.342M47.015MMYR21.570.01MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PEBPIMPINAN EHSAN BERHAD
1.530MYR1.32%0.020MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
13.8K21.114K104.379MMYR−0.03MYRการเงิน
PETRONMPETRON MALAYSIA REFINING & MARKETING BERHAD
6.950MYR3.58%0.240MYR
มีแรงซื้อ
2.219M15.425M1.812BMYR7.600.88MYR241แร่พลังงาน
PGFPGF CAPITAL BERHAD
0.895MYR0.56%0.005MYR
มีแรงซื้อ
22.5K20.138K142.378MMYR43.840.02MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PTRANSPERAK TRANSIT BERHAD
0.695MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
2.725M1.894M485.254MMYR8.290.08MYR364ระบบขนส่ง
PWROOTPOWER ROOT BERHAD
1.670MYR3.09%0.050MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.356M2.265M690.424MMYR45.130.04MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SAPNRGSAPURA ENERGY BERHAD
0.075MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
487.576M36.568M1.198BMYR−0.56MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SGBHDSUPERGENICS BERHAD
0.295MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
0026.505MMYR0.00MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SLICSL INNOVATION CAPITAL BERHAD
0.405MYR0.00%0.000MYR
ปานกลาง
0051.435MMYR28.930.01MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
TAMBUNTAMBUN INDAH LAND BERHAD
0.980MYR−0.51%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
1.472M1.442M430.558MMYR6.970.14MYRการเงิน
YNHPROPYNH PROPERTY BHD
3.350MYR0.60%0.020MYR
มีแรงซื้อ
53.9K180.565K1.77BMYR−0.01MYRการเงิน