ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

หุ้นมาเลเซียที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นมาเลเซีย ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
WELLSWELLSPIRE HOLDINGS BERHAD
92.970.590 MYR0.85%0.005 MYR
มีแรงซื้อ
2.488M1.468M MYR413.033M MYRบริการการกระจายสินค้า
JETSONKUMPULAN JETSON BHD
88.730.315 MYR8.62%0.025 MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
9.428M2.97M MYR76.371M MYR−0.03 MYRการผลิตของผู้ผลิต
NPCNPC RESOURCES BHD
84.481.810 MYR0.00%0.000 MYR
มีแรงซื้อ
200362 MYR210.353M MYR−0.01 MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCIBSARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
84.360.275 MYR3.77%0.010 MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
25.502M7.013M MYR145.689M MYR−0.08 MYRแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ADVCONADVANCECON HOLDINGS BERHAD
81.650.305 MYR3.39%0.010 MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
637.5K194.438K MYR161.098M MYR−0.04 MYR1.353Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AZRBAHMAD ZAKI RESOURCES BHD
78.250.185 MYR27.59%0.040 MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
9.962M1.843M MYR83.475M MYR−0.21 MYR1.046Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CGBCENTRAL GLOBAL BERHAD
76.991.450 MYR0.00%0.000 MYR
มีแรงซื้อ
1.454M2.108M MYR210.83M MYR24.450.06 MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
RCECAPRCE CAPITAL BHD
76.512.170 MYR−0.46%−0.010 MYR
มีแรงซื้อ
355.4K771.218K MYR1.443B MYR11.770.19 MYR179การเงิน
AHBAHB HOLDINGS BHD
75.850.170 MYR−2.86%−0.005 MYR
มีแรงซื้อ
844.1K143.497K MYR98.501M MYR−0.03 MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PMHLDGPAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
75.760.070 MYR0.00%0.000 MYR
มีแรงซื้อ
1.777M124.404K MYR65.021M MYR−0.00 MYRบริการผู้บริโภค
PETRONMPETRON MALAYSIA REFINING & MARKETING BERHAD
75.464.910 MYR−1.80%−0.090 MYR
มีแรงซื้อ
236.7K1.162M MYR1.288B MYR4.411.11 MYR265แร่พลังงาน
MAGMAG HOLDINGS BERHAD
74.150.210 MYR0.00%0.000 MYR
มีแรงซื้อ
4.465M937.734K MYR341.346M MYR15.440.01 MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EWINTECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD
73.600.640 MYR0.79%0.005 MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.542M986.56K MYR1.452B MYR−0.10 MYR151การเงิน
OIBORIENTAL INTEREST BHD
73.341.090 MYR0.00%0.000 MYR
มีแรงซื้อ
58K63.22K MYR506.387M MYR7.150.15 MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SMRTSMRT HOLDINGS BERHAD
73.110.840 MYR6.33%0.050 MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
19.136M16.074M MYR342.835M MYR32.060.03 MYRบริการเชิงพาณิชย์
PWORTHPRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
72.030.145 MYR0.00%0.000 MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.189M172.449K MYR209.31M MYR6.900.02 MYR351แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EFORCEEXCEL FORCE MSC BHD
71.690.425 MYR1.19%0.005 MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.448M615.57K MYR237.736M MYR26.560.02 MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BHD
71.600.070 MYR0.00%0.000 MYR
มีแรงซื้อ
2.672M187.061K MYR58.054M MYR175.000.00 MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HEXTECHHEXTAR TECHNOLOGIES SOLUTIONS BERHAD
71.2925.600 MYR0.95%0.240 MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
16.9K432.64K MYR3.195B MYR558.950.05 MYR95บริการการกระจายสินค้า
SCOMIESSCOMI ENERGY SERVICES BHD
71.040.035 MYR75.00%0.015 MYR
มีแรงซื้อ
5.793M202.759K MYR9.366M MYR2.260.02 MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KPPROPKERJAYA PROSPEK PROPERTY BERHAD
70.720.650 MYR1.56%0.010 MYR
มีแรงซื้อ
52K33.8K MYR260.093M MYR6.710.23 MYR132การเงิน