หุ้นมาเลเซีย ราคาสูงเกินมูลค่ามากที่สุด

หุ้นมาเลเซีย ที่อยู่ในเขตซื้อมากเกินไปถูกรวบรวมไว้ในรายการด้านล่างและถูกจัดเรียงตาม Relative Strength Index: ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นความเร็วและขนาดในการเปลี่ยนแปลงของราคา และอาจได้ประโยชน์จากราคาที่ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้
สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
MMMISMMIS BERHAD
100.000.500 MYR0.00%0153 M MYR80.650.01 MYR−43.12%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SERBADKSERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
100.000.020 MYR0.00%074.192 M MYR−0.38 MYR−46.91%0.00%บริการผู้บริโภค
CCLOUDCLOUDARON GROUP BERHAD
100.000.050 MYR0.00%00.0041.559 M MYR−0.00 MYR−252.94%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PIEP.I.E. INDUSTRIAL BHD
97.155.750 MYR+3.23%5.298 M2.592.208 B MYR29.950.19 MYR+4.18%1.22%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
SSGBHDSUPERGENICS BERHAD
96.020.500 MYR0.00%057.845 M MYR1000.000.00 MYR+150.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MSCMALAYSIA SMELTING CORPORATION
80.292.950 MYR+2.43%3.518 M1.601.239 B MYR14.570.20 MYR−13.54%4.75%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
QLQL RESOURCES BHD
79.706.360 MYR+0.79%3.909 M1.4315.478 B MYR37.520.17 MYR+20.30%1.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BBJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
78.620.690 MYR−1.43%9.317 M1.051.338 B MYR130.190.01 MYR−93.29%5.02%บริการผู้บริโภค
มีแรงขายรุนแรง
MISCMISC BHD
77.878.010 MYR+2.30%6.865 M1.7535.755 B MYR16.840.48 MYR+16.48%4.49%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
BBMGREENBM GREENTECH BERHAD
77.381.040 MYR+8.90%3.877 M26.69536.64 M MYR18.940.05 MYR+174.50%1.68%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
MFCBMEGA FIRST CORPORATION BHD
76.654.680 MYR0.00%1.47 M2.274.434 B MYR11.510.41 MYR−3.17%1.68%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
PMETALPRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
76.485.440 MYR+3.03%12.791 M0.8944.824 B MYR1.29%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AWCAWC BERHAD
76.450.925 MYR0.00%3.612 M0.36303.81 M MYR−0.01 MYR−112.58%2.16%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
SSSB8SOUTHERN SCORE BUILDERS BERHAD
76.380.390 MYR−2.50%6.356 M0.49886.31 M MYR23.210.02 MYR2.56%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BBCBBCB BHD
74.530.390 MYR+8.33%709.6 K1.31155.852 M MYR11.080.04 MYR−53.32%0.00%การเงิน
UTDPLTUNITED PLANTATIONS BHD
73.5125.400 MYR+1.60%356.3 K0.7510.536 B MYR14.891.71 MYR+17.63%7.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
F&NFRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
73.3231.480 MYR+0.25%71.5 K0.4811.541 B MYR22.721.39 MYR+3.30%1.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CHINHINCHIN HIN GROUP BERHAD
73.264.890 MYR+6.77%334.4 K1.788.654 B MYR57.670.08 MYR+27.33%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
SSYNERGYSYNERGY HOUSE BERHAD
72.791.110 MYR−2.63%1.293 M0.52555 M MYR20.440.05 MYR1.44%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TTTVHBTT VISION HOLDINGS BERHAD
72.781.180 MYR+1.72%2.427 M1.35552.24 M MYR51.530.02 MYR−13.91%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
LLSHLIM SEONG HAI CAPITAL BERHAD
72.380.880 MYR0.00%0621.597 M MYR6.610.13 MYR+513.82%บริการการกระจายสินค้า
MCLEANMCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
72.320.265 MYR+20.45%22.416 M13.0052.261 M MYR−0.02 MYR−27.22%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
YOCBYOONG ONN CORPORATION BERHAD
72.012.340 MYR+3.08%685.4 K1.09371.247 M MYR10.460.22 MYR−9.21%3.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CCRESNDOCRESCENDO CORPORATION BHD
71.993.700 MYR−5.13%1.199 M1.121.034 B MYR1.35%การเงิน
OORNAORNAPAPER BHD
71.951.110 MYR0.00%25.1 K0.3582.309 M MYR12.530.09 MYR+169.30%0.90%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
POHKONGPOH KONG HOLDINGS BHD
71.641.100 MYR+0.92%10.328 M2.16451.387 M MYR5.400.20 MYR−15.33%3.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
IIBRACOIBRACO BHD
71.601.070 MYR+0.94%1.69 M4.45584.269 M MYR12.690.08 MYR+51.35%3.27%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PETRONMPETRON MALAYSIA REFINING & MARKETING BERHAD
71.204.900 MYR+2.08%403.2 K2.771.323 B MYR5.10%แร่พลังงาน
ปานกลาง
CCPETECHCPE TECHNOLOGY BERHAD
70.561.270 MYR0.00%3.483 M0.81852.57 M MYR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
MMMAGMMAG HOLDINGS BERHAD
70.310.195 MYR−2.50%2.76 M0.28330.656 M MYR−0.19 MYR−155.93%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CUSCAPICUSCAPI BHD
70.230.205 MYR0.00%13.504 M4.11193.701 M MYR0.00%บริการเชิงพาณิชย์