บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

60
หุ้น
14.280B
เงินทุนของตลาด
22.640M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.48%
เปลี่ยนแปลง
+18.85%
ประสิทธิภาพ เดือน
+31.99%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.71%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
            
AIM ADVANCE INFORMATION MARKETING
0.230.00%0.00ซื้อ056.863M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
APPASIA APPASIA BERHAD
0.21-4.44%-0.01ซื้อ1.201M76.894M-0.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
CENSOF CENSOF HOLDINGS BERHAD
0.124.35%0.01ซื้อ6.842M57.702M-0.00316.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CLOUD CLOUDARON GROUP BERHAD
0.100.00%0.00ขาย083.119M13.700.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CUSCAPI CUSCAPI BHD
0.110.00%0.00ขาย3.395M94.520M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
DATAPRP DATAPREP HOLDINGS BHD
0.156.90%0.01ซื้อ3.611M67.213M-0.03369.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DGSB DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS
0.09-5.56%-0.01ซื้อ1.301M67.116M18.750.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DIGISTA DIGISTAR CORPORATION BHD
0.0610.00%0.01ซื้อ2.234M39.058M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DNEX DAGANG NEXCHANGE BERHAD
0.202.56%0.01ซื้อ22.922M342.828M11.470.02576.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
DSONIC DATASONIC GROUP BERHAD
1.364.62%0.06ซื้อ27.716M1.755B29.410.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ECOHLDS ECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.147.41%0.01ซื้อ778.200K42.331M17.310.0157.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
EDARAN EDARAN BHD
0.34-2.90%-0.01ขาย106.000K19.977M-0.11บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
EFFICEN EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.120.00%0.00ซื้อ1.000K88.641M-0.01บริการประมวลผลข้อมูล
EFORCE EXCEL FORCE MSC BHD
0.514.12%0.02ซื้อ13.303M281.483M45.330.0176.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
FSBM FSBM HOLDINGS BHD
0.090.00%0.00ซื้อ012.620M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GFM GFM SERVICES BERHAD
0.170.00%0.00ขาย1.372M80.288M27.870.01430.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
GHLSYS GHL SYSTEMS BHD
1.860.54%0.01ซื้อ385.400K1.386B58.360.03ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
GNB G NEPTUNE BERHAD
0.040.00%0.00ขาย011.550M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
GRANFLO GRAND-FLO BERHAD
0.240.00%0.00ขาย1.000M116.380M39.340.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
HTPADU HEITECH PADU BHD
1.106.80%0.07ซื้อ2.162M104.262M0.07บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IDMENSN IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.030.00%0.00ซื้อ2.554M8.159M-0.05บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
IFCAMSC IFCA MSC BHD
0.395.41%0.02ซื้อ54.211M224.553M33.640.01651.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INSAS INSAS BHD
0.653.20%0.02ซื้อ894.600K414.388M26.710.02279.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ISTONE I-STONE GROUP BERHAD
0.170.00%0.00ขาย2.698M201.544M28.450.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
JAG JAG BERHAD
0.080.00%0.00แนะนำให้ซื้อ60.681M145.409M-0.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
KGROUP KEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.077.69%0.01ซื้อ63.250M44.235M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
KRONO KRONOLOGI ASIA BERHAD
0.557.84%0.04ขาย24.416M266.411M49.510.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LAMBO LAMBO GROUP BERHAD
0.0325.00%0.01ซื้อ46.117M47.089M4.170.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
LYC LYC HEALTHCARE BERHAD
0.46-14.95%-0.08แนะนำให้ซื้อ32.529M191.183M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MICROLN MICROLINK SOLUTIONS BHD
0.782.65%0.02ซื้อ19.000K138.999M14.350.05ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
MLAB MLABS SYSTEMS BHD
0.0416.67%0.01ซื้อ89.526M27.543M-0.0116.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
MMAG MMAG HOLDINGS BERHAD
0.30-4.69%-0.01ซื้อ162.200K229.860M-0.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MPAY MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.096.25%0.01ซื้อ2.184M53.872M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MSNIAGA MESINIAGA BHD
0.900.00%0.00ซื้อ054.362M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MTOUCHE MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.06-14.29%-0.01ขาย54.759M38.749M-0.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.040.00%0.00ซื้อ47.758M56.060M-0.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MYEG MY E.G. SERVICES BHD
1.332.31%0.03ซื้อ41.842M4.506B18.620.07บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
N2N N2N CONNECT BHD
0.884.76%0.04ซื้อ4.314M468.891M42.000.03300.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
NETX NETX HOLDINGS BHD
0.0150.00%0.01ซื้อ5.396M45.989M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
NEXGRAM NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.0320.00%0.01ซื้อ208.925M51.719M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
NOVAMSC NOVA MSC BHD
0.060.00%0.00ขาย2.780M44.404M-0.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
OMESTI OMESTI BHD
0.587.34%0.04ซื้อ7.431M289.307M9.930.05ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ORION ORION IXL BERHAD
0.060.00%0.00ซื้อ5.587M43.745M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
PRESBHD PRESTARIANG BERHAD
0.30-1.64%-0.01ขาย5.012M147.102M-0.06177.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
PRIVA PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.060.00%0.00ซื้อ928.000K33.492M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
REDIDEA RED IDEAS HOLDINGS BERHAD
0.240.00%0.00ขาย018.901M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
REVENUE REVENUE GROUP BERHAD
1.121.82%0.02ขาย6.103M428.361M53.140.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
REXIT REXIT BHD
0.54-0.93%-0.01ขาย190.800K95.040M11.000.05บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
RGTECH RADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.326.78%0.02ซื้อ11.809M154.934M27.830.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
SMRT SMRT HOLDINGS BERHAD
0.06-7.69%-0.01ขาย1.322M26.348M-0.09บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
SYSTECH SYSTECH BHD
0.153.45%0.01ซื้อ852.100K50.148M-0.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
TDEX TECHNODEX BHD
0.06-15.38%-0.01เป็นกลาง42.400M49.861Mบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
TECHBND TECHBOND GROUP BERHAD
0.752.74%0.02ซื้อ721.900K167.900M18.960.04ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
THETA THETA EDGE BERHAD
0.38-1.30%-0.01ซื้อ79.800K41.289M226.470.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
VC VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.070.00%0.00แนะนำให้ขาย4.829M61.058M-0.02ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
VIVOCOM VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.030.00%0.00ซื้อ7.942M141.614M125.000.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.040.00%0.00ซื้อ27.759M18.487M-0.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
VSTECS VSTECS BERHAD
1.203.45%0.04ซื้อ427.300K207.745M7.030.16364.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
WILLOW WILLOWGLEN MSC BHD
0.471.06%0.01ซื้อ133.800K228.369M18.430.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
YGL YGL CONVERGENCE BHD
0.143.85%0.01แนะนำให้ซื้อ927.000K33.217M-0.01บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ