หุ้นมาเลเซีย ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทมาเลเซีย สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AAXAIRASIA X BERHAD
22.189B MYR2.070 MYR−1.90%1.721M0.31956.736M MYR−25.22 MYR−225.09%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
PCHEMPETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
6.322B MYR7.030 MYR−0.71%1.159M0.5556.64B MYR27.240.26 MYR−73.86%3.39%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
TENAGATENAGA NASIONAL BHD
3.463B MYR9.860 MYR−0.20%893.9K0.4557.237B MYR19.010.52 MYR−15.47%4.45%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SIMEPLTSIME DARBY PLANTATION BERHAD
2.488B MYR4.530 MYR−0.44%565.7K0.4231.19B MYR14.100.32 MYR−7.19%3.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
PPBPPB GROUP BHD
2.197B MYR14.020 MYR+0.29%197.6K0.2620.002B MYR14.580.96 MYR−40.08%2.84%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
MISCMISC BHD
1.823B MYR7.200 MYR0.00%547.5K0.2532.139B MYR15.010.48 MYR+30.60%5.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
PETGASPETRONAS GAS BHD
1.645B MYR16.860 MYR+0.12%638.7K0.7833.322B MYR18.630.90 MYR+6.23%4.28%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
IHHIHH HEALTHCARE BERHAD
1.496B MYR5.800 MYR−0.51%1.51M0.4951.433B MYR24.000.24 MYR+5.32%1.80%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SIMESIME DARBY BHD
1.458B MYR2.390 MYR−0.42%4.643M0.3916.357B MYR8.850.27 MYR+71.10%5.42%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
PMETALPRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
1.407B MYR4.850 MYR−0.82%2.705M0.4639.962B MYR34.180.14 MYR−19.19%1.44%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
FGVFGV HOLDINGS BERHAD
1.329B MYR1.350 MYR0.00%22.8K0.154.678B MYR13.350.10 MYR−76.19%10.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
MAXISMAXIS BERHAD
1.182B MYR3.910 MYR+0.26%276.6K0.2231.093B MYR26.010.15 MYR−4.39%4.53%การสื่อสาร
ปานกลาง
TMTELEKOM MALAYSIA BHD
1.143B MYR5.250 MYR+0.19%675.4K0.2120.181B MYR12.610.42 MYR+48.96%3.23%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
IOICORPIOI CORPORATION BHD
1.114B MYR3.950 MYR−1.00%428.2K0.4024.933B MYR19.600.20 MYR−22.47%2.76%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
GAMUDAGAMUDA BHD
860.113M MYR4.530 MYR−0.66%1.17M0.2812.281B MYR6.560.69 MYR+118.64%1.32%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
KLKKUALA LUMPUR KEPONG BHD
834.259M MYR21.320 MYR−0.84%331K0.5923.175B MYR27.560.77 MYR−61.50%4.65%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
PETDAGPETRONAS DAGANGAN BHD
776.595M MYR22.200 MYR+0.36%154.6K0.3422.015B MYR24.320.91 MYR+17.86%3.56%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
CDBCELCOMDIGI BERHAD
763.497M MYR4.220 MYR+2.18%1.227M0.3048.686B MYR42.240.10 MYR−24.26%3.11%การสื่อสาร
ปานกลาง
WPRTSWESTPORTS HOLDINGS BERHAD
699.578M MYR3.520 MYR+0.57%270.3K0.2511.969B MYR14.850.24 MYR+17.61%4.46%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
SUNWAYSUNWAY BERHAD
676.845M MYR1.980 MYR+0.51%1.457M0.229.674B MYR17.570.11 MYR+4.35%2.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
NESTLENESTLE (M) BHD
620.334M MYR122.600 MYR+0.74%33.5K0.2628.515B MYR44.602.75 MYR+7.51%2.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
UTDPLTUNITED PLANTATIONS BHD
601.684M MYR16.220 MYR−2.99%632.3K0.366.977B MYR10.081.61 MYR+12.24%8.32%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
BPLANTBOUSTEAD PLANTATIONS BHD
595.311M MYR1.530 MYR0.00%1.336M0.273.427B MYR33.550.05 MYR−82.78%5.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
F&NFRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
536.899M MYR28.480 MYR+1.57%46.8K0.5710.075B MYR19.341.47 MYR+41.16%2.18%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
DIALOGDIALOG GROUP BHD
510.522M MYR2.080 MYR+0.48%1.119M0.3211.793B MYR22.710.09 MYR+2.35%1.63%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
BIMBBANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
491.672M MYR2.280 MYR+0.44%763.5K1.175.077B MYR9.740.23 MYR6.16%การเงิน
ปานกลาง
BKAWANBATU KAWAN BHD
490.917M MYR20.200 MYR−0.00%1K0.187.972B MYR16.191.25 MYR−58.11%5.45%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SOPSARAWAK OIL PALMS BHD
479.652M MYR2.580 MYR0.00%44K0.342.306B MYR10.300.25 MYR−68.23%3.86%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
MRDIYMR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
472.949M MYR1.580 MYR+1.94%3.885M0.4814.918B MYR27.770.06 MYR+14.03%1.58%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
GENPGENTING PLANTATIONS BERHAD
471.421M MYR5.460 MYR−0.73%178.7K0.564.962B MYR19.900.27 MYR−57.34%4.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
MBSBMALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD
460.188M MYR0.715 MYR−3.38%12.107M2.976.126B MYR13.100.05 MYR11.41%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
TSHTSH RESOURCES BHD
456.407M MYR0.985 MYR−0.51%561.1K0.501.373B MYR11.840.08 MYR−75.86%10.55%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
TIMECOMTIME DOTCOM BHD
449.91M MYR5.100 MYR−0.39%2.772M1.169.4B MYR27.070.19 MYR−21.24%6.10%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
SCIENTXSCIENTEX BERHAD
438.141M MYR3.510 MYR−1.68%229.6K1.015.584B MYR12.420.28 MYR+7.01%2.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
UMWUMW HOLDINGS BHD
415.046M MYR4.900 MYR0.00%70.5K0.085.725B MYR7.980.61 MYR+30.60%2.90%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
HIBISCSHIBISCUS PETROLEUM BHD
400.518M MYR2.520 MYR−0.79%412.1K0.192.02B MYR4.830.52 MYR−40.64%2.99%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
MYEGMY E.G. SERVICES BHD
398.662M MYR0.805 MYR+1.26%14.181M0.505.901B MYR14.610.06 MYR+4.75%1.78%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MFCBMEGA FIRST CORPORATION BHD
396.804M MYR3.480 MYR−0.57%197.9K0.373.373B MYR8.800.40 MYR−22.63%2.21%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
GASMSIAGAS MALAYSIA BERHAD
389.543M MYR3.060 MYR−1.29%703.7K1.644.032B MYR10.500.29 MYR+2.93%7.19%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
UNISEMUNISEM (M) BHD
385.361M MYR3.360 MYR−0.59%21.5K0.055.452B MYR45.590.07 MYR−68.36%2.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
QLQL RESOURCES BHD
346.821M MYR5.620 MYR+3.88%1.885M0.6213.166B MYR35.440.16 MYR+26.37%1.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
INARIINARI AMERTRON BERHAD
323.535M MYR2.890 MYR+0.35%627.4K0.0810.822B MYR35.720.08 MYR−22.95%2.84%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
TAANNTA ANN HOLDINGS BHD
320.476M MYR3.580 MYR+0.28%394.2K1.511.546B MYR8.450.42 MYR−53.36%9.97%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
TAKAFULSYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD
318.517M MYR3.720 MYR+0.27%190.5K0.213.115B MYR8.860.42 MYR−12.10%3.63%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SIMEPROPSIME DARBY PROPERTY BERHAD
315.839M MYR0.645 MYR−1.53%22.97M0.904.387B MYR11.560.06 MYR+33.17%3.10%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SPSETIASP SETIA BHD
308.093M MYR0.735 MYR−3.29%6.012M0.683.116B MYR27.740.03 MYR−48.24%1.96%การเงิน
ปานกลาง
BAUTOBERMAZ AUTO BERHAD
305.843M MYR2.310 MYR−0.86%2.518M0.452.734B MYR7.620.30 MYR+80.48%7.05%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
PETRONMPETRON MALAYSIA REFINING & MARKETING BERHAD
300.589M MYR4.540 MYR0.00%18.4K0.211.234B MYR5.860.78 MYR−45.28%5.47%แร่พลังงาน
ปานกลาง
HLINDHONG LEONG INDUSTRIES BHD
290.606M MYR9.340 MYR0.00%9.7K0.242.933B MYR9.910.94 MYR+1.41%6.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CMSBCAHYA MATA SARAWAK BHD
287.134M MYR1.040 MYR−6.31%12.866M9.491.203B MYR10.070.10 MYR−61.78%2.68%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
MBMRMBM RESOURCES BHD
280.351M MYR4.440 MYR−0.45%152.2K0.201.739B MYR5.900.75 MYR−11.87%4.04%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
DXNDXN HOLDINGS BHD.
275.396M MYR0.650 MYR−1.52%727.4K0.953.315B MYR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
MALAKOFMALAKOFF CORPORATION BERHAD
255.025M MYR0.610 MYR0.00%819K0.433.005B MYR−0.10 MYR−297.42%6.42%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
BURSABURSA MALAYSIA BHD
226.57M MYR6.770 MYR−0.44%82.8K0.515.479B MYR22.660.30 MYR−0.30%3.91%การเงิน
ปานกลาง
PADINIPADINI HOLDINGS BHD
222.691M MYR3.790 MYR+0.26%19.3K0.092.513B MYR11.200.34 MYR+44.53%2.62%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
UOADEVUOA DEVELOPMENT BERHAD
219.937M MYR1.720 MYR−0.58%133.6K0.934.308B MYR19.410.09 MYR−21.66%17.34%การเงิน
ปานกลาง
FAREASTFAR EAST HOLDINGS BHD
217.268M MYR3.600 MYR0.00%00.002.138B MYR26.650.14 MYR−67.03%5.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HSPLANTHAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS
210.315M MYR1.780 MYR0.00%85.8K0.491.431B MYR15.890.11 MYR−68.65%4.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
MATRIXMATRIX CONCEPTS HOLDINGS BHD
207.22M MYR1.620 MYR+0.62%1.3M0.922.027B MYR8.460.19 MYR−0.73%5.40%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VITROXVITROX CORPORATION BHD
200.816M MYR6.990 MYR+0.87%124.1K0.276.532B MYR45.660.15 MYR−23.56%0.78%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
DRBHCOMDRB-HICOM BHD
187.712M MYR1.410 MYR−0.70%273.8K0.442.803B MYR24.270.06 MYR−72.28%1.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SYGROUPSHIN YANG GROUP BERHAD
180.923M MYR0.625 MYR−7.41%933.8K1.22788.791M MYR3.860.16 MYR+31.90%1.85%ระบบขนส่ง
KSLKSL HOLDINGS BHD
179.515M MYR1.070 MYR−5.31%2.869M1.171.129B MYR3.200.33 MYR+93.52%0.00%การเงิน
VSV.S INDUSTRY BHD
178.793M MYR0.895 MYR+1.13%1.665M0.633.462B MYR18.800.05 MYR+8.92%1.90%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
LAGENDALAGENDA PROPERTIES BERHAD
178.257M MYR1.180 MYR−0.84%89.8K0.30996.419M MYR7.400.16 MYR−14.99%5.46%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ICONICON OFFSHORE BERHAD
168.917M MYR0.530 MYR+4.95%4.133M3.08276.067M MYR1.790.30 MYR+604.29%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KPJKPJ HEALTHCARE BHD
166.981M MYR1.350 MYR0.00%12.513M1.255.674B MYR23.360.06 MYR+106.43%2.35%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
KMLOONGKIM LOONG RESOURCES BHD
162.257M MYR1.960 MYR+0.51%16K0.121.892B MYR12.790.15 MYR−8.42%5.13%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
MCEMENTMALAYAN CEMENT BERHAD
159.035M MYR4.110 MYR−0.72%823.1K0.275.372B MYR29.190.14 MYR+131.20%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
IJMIJM CORPORATION BHD
158.275M MYR1.820 MYR−2.15%1.375M0.576.706B MYR28.350.06 MYR−69.60%3.23%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
MAHSINGMAH SING GROUP BHD
157.686M MYR0.810 MYR−2.99%1.813M0.641.991B MYR9.980.08 MYR+59.22%3.66%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ECOWLDECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
157.209M MYR1.010 MYR0.00%236K0.223.003B MYR15.830.06 MYR−5.20%5.88%การเงิน
มีแรงซื้อ
KOSSANKOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD
157.095M MYR1.610 MYR−5.29%5.168M0.444.44B MYR374.420.00 MYR−97.10%1.44%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
JTIASAJAYA TIASA HOLDINGS BHD
151.791M MYR0.960 MYR+0.52%746.8K0.37929.271M MYR4.980.19 MYR+28.47%3.33%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
HARBOURHARBOUR-LINK GROUP BHD
147.832M MYR1.110 MYR−0.89%114.9K0.29474.306M MYR3.450.32 MYR−24.39%4.62%ระบบขนส่ง
GCBGUAN CHONG BHD
147.41M MYR1.860 MYR−5.58%1.033M0.672.314B MYR20.310.09 MYR−44.32%3.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
MFLOURMALAYAN FLOUR MILLS BHD
145.045M MYR0.660 MYR−1.49%1.642M0.40690.402M MYR11.040.06 MYR+14.34%4.44%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
SKYWLDSKYWORLD DEVELOPMENT BERHAD
143.996M MYR0.565 MYR0.00%385.2K0.17580M MYR5.17%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SKPRESSKP RESOURCES BHD
140.518M MYR0.785 MYR0.00%1.083M0.601.242B MYR9.520.08 MYR−26.14%5.66%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
RCECAPRCE CAPITAL BHD
138.784M MYR2.670 MYR+0.38%93K0.191.861B MYR13.530.20 MYR+6.65%4.49%การเงิน
มีแรงขาย
SUNCONSUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
135.181M MYR1.840 MYR−1.60%208.5K0.412.398B MYR16.770.11 MYR−8.28%2.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
GREATECGREATECH TECHNOLOGY BERHAD
131.888M MYR4.700 MYR0.00%112.7K0.175.895B MYR39.460.12 MYR+21.53%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
WCTWCT HOLDINGS BERHAD
128.675M MYR0.460 MYR−2.13%2.308M0.80673.469M MYR37.400.01 MYR−88.57%1.04%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
BIPORTBINTULU PORT HOLDINGS BHD
127.724M MYR5.150 MYR−0.96%3.1K0.362.392B MYR20.700.25 MYR−70.57%2.31%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
UCHITECUCHI TECHNOLOGIES BHD
124.859M MYR3.660 MYR+1.10%563.1K1.081.644B MYR12.630.29 MYR+13.78%5.83%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
FRONTKNFRONTKEN CORPORATION BHD
123.292M MYR3.190 MYR+1.27%570K0.155.043B MYR44.740.07 MYR−8.94%2.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
DAYANGDAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
121.203M MYR1.620 MYR+0.62%1.428M0.201.876B MYR13.330.12 MYR1.85%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
PANTECHPANTECH GROUP HOLDINGS BHD
115.633M MYR0.865 MYR−3.89%2.739M2.01762.618M MYR6.360.14 MYR+10.75%6.59%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
KERJAYAKERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
114.798M MYR1.430 MYR+0.70%369.3K0.241.831B MYR14.400.10 MYR+20.22%4.83%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
LBSLBS BINA GROUP BHD
113.346M MYR0.555 MYR−0.89%395.6K0.30882.327M MYR7.510.07 MYR−15.35%4.34%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MKHMKH BERHAD
112.413M MYR1.420 MYR0.00%77K0.24819.931M MYR12.340.12 MYR−37.21%2.82%การเงิน
มีแรงซื้อ
AEONAEON CO. (M) BHD
111.232M MYR1.100 MYR0.00%412.3K0.421.53B MYR14.420.08 MYR−31.88%3.67%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
PMBTECHPMB TECHNOLOGY BHD
110.355M MYR2.690 MYR−0.37%130.8K0.414.538B MYR162.050.02 MYR−89.24%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขายรุนแรง
KRETAMKRETAM HOLDINGS BHD
108.058M MYR0.650 MYR−1.52%2.5K0.031.536B MYR30.370.02 MYR−75.46%3.03%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FPIFORMOSA PROSONIC INDUSTRIES
105.983M MYR2.830 MYR+0.71%31.1K0.05722.357M MYR7.780.36 MYR−26.28%7.47%การผลิตของผู้ผลิต
DKSHDKSH HOLDINGS(M)BHD
104.214M MYR4.600 MYR−1.50%2.5K0.02722.074M MYR6.830.67 MYR−2.35%3.49%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
BJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
103.404M MYR0.630 MYR−0.79%450.8K0.101.248B MYR12.600.05 MYR−38.42%5.38%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
AMEAME ELITE CONSORTIUM BERHAD
101.555M MYR1.650 MYR−1.20%13.8K0.041.076B MYR10.910.15 MYR+16.12%1.79%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
100.975M MYR2.400 MYR+0.42%82K1.541.746B MYR4.130.58 MYR+458.94%1.99%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
CIHLDGC.I. HOLDINGS BHD
100.447M MYR2.990 MYR−0.33%10K0.67486M MYR4.880.61 MYR+31.54%5.00%การผลิตของผู้ผลิต