หุ้นราคาถูก — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

ตรงกันข้ามกับภาวะ overbought ภาวะ oversold หมายถึงราคาหุ้นมีการลดลงอย่างมาก หุ้นสามารถกลายเป็นหุ้นราคาถูกจากผลของการเทขายครั้งใหญ่ อีกหนึ่งสถานการณ์คือเมื่อผู้ซื้อรายใหญ่ปิดออเดอร์ก่อนที่จะซื้อใหม่อีกครั้งในราคาที่ดีกว่า เทรดเดอร์และนักลงทุนจำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลของการลดลงของราคาเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย

           
0060PA VORTEX CONSOLIDATED BERHAD - ICPS 2019/2024
0.060.00%0.00ขาย062.435M-0.0166.00เทคโนโลยี
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.090.00%0.00ขาย46.075M34.746M-0.0016.00เทคโนโลยี
0098 BAHVEST RESOURCES BERHAD
0.510.99%0.01ขาย2.361M618.586M57.710.0174.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0145 TFP SOLUTIONS BHD
0.090.00%0.00ขาย58.400K18.721M-0.0246.00เทคโนโลยี
0147 INNITY CORPORATION BHD
0.42-3.41%-0.01ขาย32.000K61.206M28.830.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0168 BOILERMECH HOLDINGS BHD
0.56-1.75%-0.01แนะนำให้ขาย382.500K294.120M10.470.0598.00ในทางอุตสาหกรรม
0185 HSS ENGINEERS BERHAD
0.740.00%0.00ขาย806.000K369.417M-0.23ในทางอุตสาหกรรม
0199 TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.34-2.82%-0.01ขาย18.200K58.930M17.060.02ในทางอุตสาหกรรม
03008 SL INNOVATION CAPITAL BERHAD
0.410.00%0.00ขาย054.610M0.02เทคโนโลยี
03019 MATRIX PARKING SOLUTION HOLDINGS BERHAD
0.160.00%0.00ขาย032.000Mในทางอุตสาหกรรม
03024 CE TECHNOLOGY BERHAD
0.280.00%0.00ขาย098.642Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1007 AMCORP PROPERTIES BERHAD
0.47-4.08%-0.02ขาย211.400K290.012M11.230.041058.00ไฟแนนซ์
1007PA AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES A
0.240.00%0.00แนะนำให้ขาย0290.012M11.230.041058.00ไฟแนนซ์
1295 PUBLIC BANK BHD
20.14-0.10%-0.02ขาย3.308M78.264B14.151.4318721.00ไฟแนนซ์
2542 RIVERVIEW RUBBER ESTATES BHD
2.830.00%0.00ขาย0183.527M650.570.00268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3026 DUTCH LADY MILK INDUSTRIES BHD
58.541.21%0.70แนะนำให้ขาย9.600K3.702B32.021.81600.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3107 FIMA CORPORATION BHD
1.780.00%0.00ขาย1.000K427.224M7.740.231717.00ในทางอุตสาหกรรม
3417 EASTERN & ORIENTAL BHD
0.68-4.26%-0.03แนะนำให้ขาย893.700K1.010B18.290.04785.00ไฟแนนซ์
3611 PARAGON GLOBE BERHAD
1.000.00%0.00แนะนำให้ขาย0186.653M146.630.01442.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3719 PANASONIC MANUFACTURING MSIA
37.780.05%0.02ขาย117.600K2.294B21.301.772284.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3794 LAFARGE MALAYSIA BERHAD
3.04-5.59%-0.18ขาย127.300K2.736B-0.312061.00วัสดุพื้นฐาน
4065 PPB GROUP BHD
18.260.22%0.04ขาย970.000K25.920B26.190.704600.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
4243 WTK HOLDINGS BHD
0.46-1.08%-0.01แนะนำให้ขาย200.100K222.025M-0.194328.00วัสดุพื้นฐาน
4316 SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.260.00%0.00ขาย033.626M-0.04305.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
4448 TASEK CORPORATION BHD
5.30-0.19%-0.01ขาย1.000K643.268M-0.25579.00วัสดุพื้นฐาน
5011 MESINIAGA BHD
1.050.00%0.00ขาย6.000K63.422M-0.311000.00เทคโนโลยี
5016 WARISAN TC HOLDINGS BHD
2.010.00%0.00แนะนำให้ขาย0130.853M-0.00782.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5069 BLD PLANTATION BHD
5.850.00%0.00ขาย0546.975M-0.73สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5081 ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.56-3.45%-0.02ขาย0137.573M14.960.04700.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5082 CYMAO HOLDINGS BHD
0.30-0.00%-0.00ขาย022.001M-0.001472.00วัสดุพื้นฐาน
5084 IBRACO BHD
0.58-0.85%-0.00ขาย300292.879M9.050.07119.00ไฟแนนซ์
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.202.56%0.01ขาย1.021M115.026M-0.61818.00ในทางอุตสาหกรรม
5112 TH PLANTATIONS BHD
0.331.54%0.01ขาย175.400K287.252M-0.71สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5127 AMANAHRAYA REITS
0.79-0.63%-0.01ขาย115.900K452.844M39.090.020.00ไฟแนนซ์
5129 MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.420.00%0.00ขาย049.858M23.230.02ในทางอุตสาหกรรม
5182 MCT BERHAD
0.21-2.27%-0.01ขาย186.100K320.539M4.650.05524.00วัสดุพื้นฐาน
5219 PESTECH INTERNATIONAL BERHAD
1.18-2.48%-0.03ขาย1.682M924.795M11.530.10462.00ในทางอุตสาหกรรม
5223 MENTIGA CORPORATION BHD
0.560.00%0.00ขาย039.200M-0.03316.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5237 MPHB CAPITAL BERHAD
1.060.00%0.00ขาย12.200K757.900M21.500.05725.00ไฟแนนซ์
5238 AIRASIA X BERHAD
0.17-2.94%-0.01ขาย4.000M705.185M-0.112427.00ในทางอุตสาหกรรม
5268 IKHMAS JAYA GROUP BERHAD
0.120.00%0.00ขาย54.794M73.544M-0.21730.00ในทางอุตสาหกรรม
5568 APB RESOURCES BHD
0.500.00%0.00แนะนำให้ขาย055.422M-0.14301.00ในทางอุตสาหกรรม
5606PB IGB BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2018/2025
3.000.00%0.00ขาย01.837B10.330.36827.00ไฟแนนซ์
5789PA LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES
0.73-0.00%-0.00ขาย0783.496M11.470.04400.00ไฟแนนซ์
5843 KUMPULAN PERANGSANG SELANGOR
0.70-0.71%-0.00แนะนำให้ขาย217.100K378.856M-0.471214.00วัสดุพื้นฐาน
6084 STAR MEDIA GROUP BERHAD
0.54-1.82%-0.01ขาย45.300K405.832M-0.001324.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6149 METROD HOLDINGS BERHAD
1.500.00%0.00ขาย0180.000M25.950.06545.00ในทางอุตสาหกรรม
6904 SUBUR TIASA HOLDINGS BHD
0.440.00%0.00ขาย082.768M-0.172181.00วัสดุพื้นฐาน
7025 WOODLANDOR HOLDINGS BHD
0.61-0.00%-0.00ขาย024.601M62.440.01305.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7055 PLB ENGINEERING BHD
1.030.00%0.00แนะนำให้ขาย0115.767M105.750.01150.00ในทางอุตสาหกรรม
7115 SKB SHUTTERS CORPORATION BHD
0.47-6.00%-0.03แนะนำให้ขาย20.000K20.000M6.290.08214.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7121 XIAN LENG HOLDINGS BHD
0.380.00%0.00แนะนำให้ขาย029.834M-0.01100.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7132 SMIS CORPORATION BHD
0.34-5.56%-0.02ขาย25.600K15.179M-0.01311.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7163 PJBUMI BHD
0.210.00%0.00ขาย017.220M16.520.01501.00ในทางอุตสาหกรรม
7165PA DWL RESOURCES BERHAD - ICPS 2016/2021
0.160.00%0.00แนะนำให้ขาย0128.065M-0.03477.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7170 LFE CORPORATION BHD
0.110.00%0.00ขาย022.484M-0.02127.00ในทางอุตสาหกรรม
7178 Y.S.P.SOUTHEAST ASIA HOLDING
2.290.00%0.00ขาย2.000K319.643M13.050.18519.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
7181PA ARB BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.12-8.00%-0.01ขาย1.846M73.822M1.680.19281.00วัสดุพื้นฐาน
7206PB TH HEAVY ENGINEERING BERHAD-ISLAMIC IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 15/20
0.040.00%0.00ขาย072.883M0.680.10683.00พลังงาน
7211 TAFI INDUSTRIES BHD
0.240.00%0.00ขาย018.590M-0.04462.00ในทางอุตสาหกรรม
8052 CENTRAL GLOBAL BERHAD
0.530.00%0.00ขาย047.250M-0.05219.00ไฟแนนซ์
8583 MAH SING GROUP BHD
0.78-1.27%-0.01ขาย589.200K1.918B12.840.06899.00ไฟแนนซ์
8702 TEXCHEM RESOURCES BHD
0.38-3.80%-0.02ขาย68.500K47.909M-0.054530.00ในทางอุตสาหกรรม
8834 IREKA CORPORATION BHD
0.46-8.00%-0.04ขาย64.400K93.354M-0.211076.00ในทางอุตสาหกรรม
9539 MULTI-USAGE HOLDINGS BHD
0.40-0.00%-0.00ขาย022.568M-0.0150.00ไฟแนนซ์
9806 NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.160.00%0.00ขาย019.718M-0.241600.00ในทางอุตสาหกรรม
9946 REX INDUSTRY BHD
0.280.00%0.00ขาย070.289M-0.05965.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ