สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร

บริษัท

บริษัทมาเลเซีย engaged in one sector: Consumer Durables

These บริษัทมาเลเซีย operate in the same sector, Consumer Durables. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
AFUJIYAABM FUJIYA BERHAD
0.380 MYR0.00%15.3K2.4068.4M MYR−0.07 MYR−493.60%0.00%
AHBAHB HOLDINGS BHD
0.135 MYR0.00%694K0.2191.322M MYR−0.04 MYR−64.68%0.00%
AMEAME ELITE CONSORTIUM BERHAD
1.640 MYR−1.20%1.453M1.411.051B MYR10.840.15 MYR+16.12%3.05%
มีแรงซื้อรุนแรง
BCMALLBCM ALLIANCE BERHAD
0.020 MYR0.00%1.029M4.1340.682M MYR−0.01 MYR+47.62%0.00%
BERTAMBERTAM ALLIANCE BHD
0.140 MYR+16.67%13.6K0.3945.155M MYR1.650.08 MYR0.00%
CGBCENTRAL GLOBAL BERHAD
3.270 MYR+0.62%972.3K1.21598.285M MYR142.170.02 MYR−55.34%0.00%
CHGPCHIN HIN GROUP PROPERTY BERHAD
0.800 MYR+1.27%175K0.19528.318M MYR15.940.05 MYR+352.25%0.00%
CMECME GROUP BHD
0.025 MYR0.00%00.0026.202M MYR−0.00 MYR+70.37%0.00%
CSCENICCLASSIC SCENIC BHD
0.470 MYR+2.17%283K1.12178.307M MYR31.970.01 MYR−69.12%7.80%
DRBHCOMDRB-HICOM BHD
1.460 MYR+1.39%2.7M3.312.823B MYR25.130.06 MYR−72.28%1.37%
มีแรงซื้อ
ECOMATEECOMATE HOLDINGS BERHAD
0.820 MYR−0.61%355.9K0.12293.581M MYR97.620.01 MYR−66.13%0.61%
EGEG INDUSTRIES BHD
1.440 MYR+3.60%3.448M3.20648.311M MYR15.500.09 MYR+113.56%0.00%
ESAFEEVERSAFE RUBBER BERHAD
0.210 MYR−4.55%287.6K13.6050.525M MYR−0.00 MYR+93.39%0.00%
EUROEURO HOLDINGS BHD
0.075 MYR0.00%297.7K0.5796.29M MYR−0.01 MYR+58.56%0.00%
EUROSPEUROSPAN HOLDINGS BHD
1.100 MYR0.00%00.0048.864M MYR−0.08 MYR−8.21%0.00%
FACBINDFACB INDUSTRIES INCORPORATED
1.210 MYR0.00%00.00101.498M MYR13.780.09 MYR−10.22%3.55%
FIHBFEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD
0.425 MYR−1.16%40.5K0.4560.983M MYR6.530.07 MYR−26.02%1.41%
GDBGDB HOLDINGS BERHAD
0.195 MYR−2.50%405.9K0.94182.812M MYR33.620.01 MYR−77.08%0.00%
GUHGUH HOLDINGS BHD
0.405 MYR+1.25%305.7K0.94113.904M MYR−0.02 MYR−150.48%0.00%
HAILYHAILY GROUP BERHAD
0.435 MYR0.00%30K0.6777.57M MYR10.710.04 MYR−1.46%2.57%
HARNLENHARN LEN CORPORATION BHD
0.455 MYR−3.19%242.8K0.60262.14M MYR28.980.02 MYR0.00%
HLINDHONG LEONG INDUSTRIES BHD
10.280 MYR0.00%95.3K2.603.232B MYR9.941.03 MYR+11.41%5.54%
มีแรงซื้อรุนแรง
HOMERIZHOMERITZ CORPORATION BERHAD
0.545 MYR+0.93%462.5K2.45252.468M MYR8.790.06 MYR−29.78%3.67%
ปานกลาง
IHBINFRAHARTA HOLDINGS BERHAD
0.115 MYR0.00%130K1.1244.181M MYR−0.05 MYR+56.36%0.00%
INTAINTA BINA GROUP BERHAD
0.295 MYR0.00%331.3K0.52158.857M MYR8.890.03 MYR+70.26%4.24%
JAYCORPJAYCORP BHD
0.735 MYR+2.80%568.5K10.59197.519M MYR13.690.05 MYR−49.86%8.16%
มีแรงขายรุนแรง
JOEJOE HOLDING BERHAD
0.205 MYR0.00%00.0062.712M MYR−0.01 MYR+96.52%0.00%
KGROUPKEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.005 MYR−50.00%729.1K1.5818.391M MYR−0.01 MYR+64.83%0.00%
KHINDKHIND HOLDINGS BHD
2.680 MYR+1.13%12.6K2.54112.665M MYR2.99%
KITACONKUMPULAN KITACON BERHAD
0.600 MYR0.00%00.00300M MYR8.890.07 MYR0.00%
LIIHENLII HEN INDUSTRIES BHD
0.990 MYR+4.21%2.312M8.94534.6M MYR5.25%
MAYUMAYU GLOBAL GROUP BERHAD
0.285 MYR−1.72%21K0.97126.459M MYR13.190.02 MYR+163.41%0.00%
MGBMGB BERHAD
0.835 MYR−1.76%1.558M0.64494.03M MYR10.120.08 MYR+231.33%0.60%
มีแรงซื้อรุนแรง
MILUXMILUX CORPORATION BHD
0.530 MYR−0.93%11.7K1.21124.58M MYR−0.02 MYR−188.52%0.00%
MLABMLABS SYSTEMS BHD
0.010 MYR0.00%748K0.9214.494M MYR−0.01 MYR+41.84%0.00%
MOBILIAMOBILIA HOLDINGS BERHAD
0.170 MYR+6.25%394.7K3.81119M MYR20.990.01 MYR−62.67%0.00%
NADIBHDGAGASAN NADI CERGAS BERHAD
0.290 MYR0.00%13.1K0.37218.37M MYR−0.00 MYR+78.18%0.00%
NESTCONNESTCON BERHAD
0.340 MYR−1.45%160.4K0.82240.789M MYR−0.02 MYR−245.03%0.00%
NICENICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.130 MYR0.00%5.2K0.01176.463M MYR−0.01 MYR−122.81%0.00%
NIHSINNI HSIN GROUP BERHAD
0.100 MYR−4.76%270K0.8054.528M MYR−0.02 MYR−24.60%0.00%
PANAMYPANASONIC MANUFACTURING MSIA
17.900 MYR−0.22%7.9K0.501.087B MYR13.641.31 MYR−6.26%6.82%
ปานกลาง
PENSONIPENSONIC HOLDINGS BHD
0.685 MYR0.00%816.2K2.33105.557M MYR−0.01 MYR−120.43%1.82%
POHKONGPOH KONG HOLDINGS BHD
0.860 MYR+0.58%123K0.56352.903M MYR4.350.20 MYR−20.83%2.67%
RGBRGB INTERNATIONAL BHD
0.305 MYR−4.69%36.703M1.89470.756M MYR6.480.05 MYR2.30%
มีแรงซื้อรุนแรง
RKIRHONG KHEN INTERNATIONAL BERHAD
1.310 MYR−1.50%70K3.41255.476M MYR16.900.08 MYR−69.87%3.05%
ปานกลาง
SCNWOLFSCANWOLF CORPORATION BHD
0.450 MYR0.00%00.0090.112M MYR−0.05 MYR+41.41%0.00%
SERNKOUSERN KOU RESOURCES BHD
0.810 MYR−1.22%96.5K0.17873.259M MYR137.290.01 MYR0.00%
SHHSHH RESOURCES HOLDINGS BHD
1.160 MYR0.00%00.00115.994M MYR46.590.02 MYR−73.31%0.00%
SPRINGSPRING ART HOLDINGS BERHAD
0.205 MYR+2.50%3.31M24.6185.216M MYR15.530.01 MYR+153.85%0.00%
SUNWAYSUNWAY BERHAD
2.850 MYR+1.79%20.065M1.8115.652B MYR23.510.12 MYR+6.50%1.93%
มีแรงซื้อรุนแรง
SWSCAPSWS CAPITAL BERHAD
0.235 MYR−2.08%241.2K1.3171.035M MYR−0.01 MYR−119.68%0.00%
SYCALSYCAL VENTURES BHD
0.205 MYR−2.38%579.1K2.5185.347M MYR89.130.00 MYR−54.00%0.00%
SYNERGYSYNERGY HOUSE BERHAD
0.835 MYR−1.18%507.9K0.66417.5M MYR1.20%
มีแรงซื้อรุนแรง
TAFITAFI INDUSTRIES BHD
0.580 MYR+5.45%652.2K5.52218.594M MYR276.190.00 MYR−92.08%0.00%
TCHONGTAN CHONG MOTOR HOLDINGS BHD
0.990 MYR−0.50%43.5K0.76645.639M MYR−0.18 MYR−421.38%2.53%
มีแรงขายรุนแรง
TCSTCS GROUP HOLDINGS BERHAD
0.135 MYR0.00%8.6K0.0257.915M MYR−0.04 MYR−94.14%0.00%
TOMEITOMEI CONSOLIDATED BHD
1.270 MYR0.00%59.5K0.54176.022M MYR3.580.35 MYR−32.25%3.15%
WEGMANSWEGMANS HOLDINGS BERHAD
0.190 MYR+2.70%516K7.06104.507M MYR18.100.01 MYR−69.21%2.63%
YOCBYOONG ONN CORPORATION BERHAD
1.830 MYR+0.55%5.2K0.12290.334M MYR8.020.23 MYR−11.13%4.10%
YXPMYX PRECIOUS METALS BHD
0.265 MYR0.00%543.7K1.5498.62M MYR9.570.03 MYR3.02%