อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

114
หุ้น
244.955B
เงินทุนของตลาด
1.318M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.62%
เปลี่ยนแปลง
−0.29%
ประสิทธิภาพ เดือน
−2.47%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AASIAASTRAL ASIA BHD
0.110 MYR0.00%3.5K1.7072.598M MYR−0.01 MYR+7.87%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ABLEGLOBABLE GLOBAL BERHAD
1.400 MYR0.00%563.9K0.88430.588M MYR10.270.14 MYR+18.83%3.21%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
ANALABSANALABS RESOURCES BHD
1.580 MYR+0.64%2K0.02172.116M MYR6.680.24 MYR+13.80%1.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ANCOMNYANCOM NYLEX BERHAD
1.150 MYR+0.88%352.5K0.451.134B MYR15.170.08 MYR−11.35%0.87%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
ASIAFLEASIA FILE CORPORATION BHD
1.970 MYR−3.90%189.1K2.15384.63M MYR9.770.20 MYR+13.19%1.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
ATAIMSATA IMS BERHAD
0.300 MYR−3.23%1.539M1.13360.859M MYR−0.22 MYR−534.10%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BIGB.I.G. INDUSTRIES BHD
0.675 MYR−1.46%276K0.4042.85M MYR17.760.04 MYR−45.79%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BKAWANBATU KAWAN BHD
20.300 MYR+0.40%1.9K0.348.011B MYR16.271.25 MYR−58.11%5.42%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BLDPLNTBLD PLANTATION BHD
11.000 MYR0.00%00.001.029B MYR57.680.19 MYR−75.87%0.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BOXPAKBOX-PAK (MALAYSIA) BHD
0.870 MYR0.00%0104.441M MYR−0.09 MYR+90.84%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BPLANTBOUSTEAD PLANTATIONS BHD
1.550 MYR0.00%1.804M0.253.472B MYR33.990.05 MYR−82.78%5.26%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
BPPLASBP PLASTICS HOLDING BHD
1.210 MYR0.00%20.5K0.40340.59M MYR11.040.11 MYR−16.59%4.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
BRIGHTBRIGHT PACKAGING INDUSTRY BHD
0.210 MYR0.00%46.5K0.4743.119M MYR8.610.02 MYR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CABCAB CAKARAN CORPORATION BHD
0.655 MYR−6.43%8.419M1.60459.382M MYR4.280.15 MYR+85.11%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CAMRESCAM RESOURCES BHD
0.410 MYR+2.50%3.396M5.7778.48M MYR5.420.08 MYR+21.35%2.44%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CANONECAN-ONE BHD
2.470 MYR−4.63%320.6K6.44474.618M MYR−0.08 MYR+73.09%1.62%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CEPATCEPATWAWASAN GROUP BHD
0.700 MYR+0.72%82.4K0.39216.277M MYR21.470.03 MYR−82.61%2.86%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CHINTEKCHIN TECK PLANTATIONS BHD
7.640 MYR0.00%62.6K15.61698.015M MYR13.080.58 MYR−50.37%2.62%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
CYLCYL CORPORATION BHD
0.525 MYR0.00%00.0052.5M MYR−0.01 MYR−133.21%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DPIHDPI HOLDINGS BERHAD
0.195 MYR0.00%807.1K6.09142.369M MYR36.110.01 MYR−31.65%0.77%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DSRDSR TAIKO BERHAD
1.280 MYR0.00%0341.006M MYR336.840.00 MYR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DSSDS SIGMA HOLDINGS BERHAD
0.375 MYR0.00%522.8K1.18180M MYR21.430.02 MYR2.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DUTALNDDUTALAND BHD
0.290 MYR0.00%5K0.02241.336M MYR14.220.02 MYR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ENESTENEST GROUP BERHAD
0.140 MYR0.00%065.1M MYR8.380.02 MYR+11.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FAREASTFAR EAST HOLDINGS BHD
3.600 MYR0.00%00.002.138B MYR26.650.14 MYR−67.03%5.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FGVFGV HOLDINGS BERHAD
1.350 MYR0.00%102.9K0.734.61B MYR13.350.10 MYR−76.19%11.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
FIBONFIBON BERHAD
0.465 MYR0.00%00.0045.438M MYR9.170.05 MYR+14.19%1.83%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FIMACORFIMA CORPORATION BHD
1.840 MYR−0.54%8.9K0.90437.209M MYR16.110.11 MYR−54.84%6.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GBAYGREATER BAY HOLDINGS BERHAD
0.640 MYR0.00%00.0051.176M MYR−0.03 MYR−37.95%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GENPGENTING PLANTATIONS BERHAD
5.450 MYR−0.37%529.7K1.764.89B MYR19.860.27 MYR−57.34%4.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
GESHENGE-SHEN CORPORATION BHD
1.140 MYR+1.79%56.7K1.10138.796M MYR22.180.05 MYR−53.74%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GOCEANGREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.105 MYR0.00%201.8K1.0222.172M MYR−0.05 MYR+48.37%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GOPENGGOPENG BHD
0.345 MYR0.00%2.2K0.18139.204M MYR431.250.00 MYR2.90%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HAPSENGHAP SENG CONSOLIDATED BHD
4.740 MYR+0.21%607.4K0.5211.801B MYR13.710.35 MYR−25.35%6.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HEXTARHEXTAR GLOBAL BERHAD
0.740 MYR+0.68%140.8K0.072.915B MYR77.080.01 MYR−36.84%1.35%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
HEXZAHEXZA CORPORATION BHD
0.985 MYR−0.51%550.7K1.89197.374M MYR29.760.03 MYR+27.80%4.06%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HPPHBHPP HOLDINGS BERHAD
0.360 MYR+2.86%387.1K1.18139.835M MYR19.150.02 MYR−31.64%4.17%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
HSPLANTHAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS
1.790 MYR0.00%120.6K0.721.431B MYR15.980.11 MYR−68.65%4.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
IMASPROIMASPRO CORPORATION BHD
4.990 MYR−4.04%1.287M1.00399.2M MYR172.070.03 MYR0.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INNOINNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
1.300 MYR+0.78%77.5K0.64622.515M MYR13.390.10 MYR−57.22%7.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IOICORPIOI CORPORATION BHD
3.980 MYR−1.00%1.432M1.0324.87B MYR19.750.20 MYR−22.47%2.76%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
JADIJADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.065 MYR+8.33%466.4K1.6690.953M MYR−0.02 MYR−120.73%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JIANKUNJIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
0.180 MYR−2.70%15.1K0.0267.86M MYR−0.07 MYR−820.51%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JISHANJISHAN BERHAD
0.490 MYR0.00%0115.224M MYR15.810.03 MYR−23.46%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KARYONKARYON INDUSTRIES BHD
0.175 MYR+2.94%107.1K0.2783.25M MYR16.360.01 MYR−37.79%1.71%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KFIMAKUMPULAN FIMA BHD
1.840 MYR0.00%31.2K1.23509.357M MYR9.020.20 MYR−45.33%4.89%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KLKKUALA LUMPUR KEPONG BHD
21.300 MYR−2.65%573.9K0.8222.959B MYR27.530.77 MYR−61.50%4.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
KLUANGKLUANG RUBBER CO (M) BHD
3.660 MYR0.00%5001.11229.2M MYR8.430.43 MYR0.74%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KMLOONGKIM LOONG RESOURCES BHD
1.990 MYR+0.51%307.6K2.201.931B MYR12.980.15 MYR−8.42%5.03%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
KRETAMKRETAM HOLDINGS BHD
0.660 MYR+3.13%193.3K2.191.536B MYR18.910.03 MYR−50.91%3.03%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KSENGKECK SENG (M) BHD
4.500 MYR+1.12%10K0.141.617B MYR8.490.53 MYR−7.59%3.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KYMKYM HOLDINGS BHD
0.450 MYR+2.27%78.9K0.5468.671M MYR5.320.08 MYR+14.02%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LAYHONGLAY HONG BHD
0.280 MYR−1.75%3.399M0.34207.289M MYR7.430.04 MYR+3.57%1.07%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LCTITANLOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
1.160 MYR−2.52%345.5K0.502.642B MYR−0.40 MYR−332.90%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
LHILEONG HUP INTERNATIONAL BERHAD
0.645 MYR−1.53%9.819M1.052.354B MYR7.570.09 MYR+87.25%2.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
LOTUSLOTUS KFM BERHAD
0.240 MYR−5.88%292.9K1.36245.478M MYR104.350.00 MYR−14.81%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LTKMLTKM BHD
1.360 MYR+3.82%5.3K0.13194.635M MYR9.130.15 MYR+776.47%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MAGMAG HOLDINGS BERHAD
0.195 MYR+2.63%655.4K0.65311.906M MYR8.710.02 MYR+82.11%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MALPACMALPAC HOLDINGS BHD
0.950 MYR0.00%00.0071.25M MYR12.260.08 MYR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MASTERMASTER-PACK GROUP BERHAD
2.900 MYR−0.34%61.5K0.44158.398M MYR6.400.45 MYR+35.77%4.14%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MATANGMATANG BERHAD
0.090 MYR0.00%130.5K0.44215.028M MYR69.230.00 MYR−55.17%2.44%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MBLMUAR BAN LEE GROUP BERHAD
0.460 MYR+1.10%67.8K0.46106.999M MYR1.940.24 MYR+75.29%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MBNMYMBN BERHAD
0.190 MYR−2.56%57.7K0.0873.34M MYR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MENTIGAMENTIGA CORPORATION BHD
0.710 MYR0.00%00.0049.7M MYR−0.26 MYR+2.73%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MFLOURMALAYAN FLOUR MILLS BHD
0.660 MYR−0.75%2.959M0.72675.096M MYR11.040.06 MYR+14.34%4.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
MHCMHC PLANTATIONS BHD
0.945 MYR0.00%00.00185.734M MYR12.050.08 MYR−68.60%3.17%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MSMMSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.460 MYR+2.82%3.41M0.911.026B MYR−0.19 MYR+9.14%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
MUDAMUDA HOLDINGS BHD
1.410 MYR−0.70%29K0.49430.122M MYR−0.17 MYR−339.84%2.84%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NPCNPC RESOURCES BHD
1.810 MYR0.00%00.00211.522M MYR12.710.14 MYR+24.80%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NSOPNEGRI SEMBILAN OIL PALMS BHD
3.300 MYR0.00%00.00231.666M MYR14.390.23 MYR−50.70%2.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NYLEXNYLEX (M) BHD
0.335 MYR−1.47%184.9K0.2360.061M MYR−0.01 MYR+96.77%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OCNCASHOCEANCASH PACIFIC BHD
0.300 MYR0.00%56K0.1678.24M MYR20.830.01 MYR−39.75%3.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ORNAORNAPAPER BHD
0.920 MYR0.00%37K0.4368.22M MYR92.930.01 MYR−90.29%1.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PCHEMPETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
7.200 MYR−0.28%2.441M0.7057.6B MYR27.900.26 MYR−73.86%3.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
PECCAPECCA GROUP BERHAD
1.350 MYR+0.75%4.48M0.911.009B MYR25.330.05 MYR−28.07%2.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PINEPACPINEHILL PACIFIC BERHAD
0.390 MYR0.00%00.0058.424M MYR−0.06 MYR+0.33%7.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PLABSPETERLABS HOLDINGS BHD
0.185 MYR0.00%260K0.7250.915M MYR14.920.01 MYR−25.75%3.24%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPBPPB GROUP BHD
13.900 MYR−1.42%925.1K0.8719.774B MYR14.450.96 MYR−40.08%2.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
PPHBPUBLIC PACKAGES HOLDINGS BHD
0.760 MYR0.00%592.9K0.40202.369M MYR5.230.15 MYR+6.30%0.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PRGPRG HOLDINGS BERHAD
0.170 MYR−2.86%1.787M2.2373.213M MYR4.290.04 MYR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PWFPWF CORPORATION BERHAD
0.790 MYR−1.25%928.2K0.73233.788M MYR9.190.09 MYR+175.64%7.05%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RALCORALCO CORPORATION BHD
0.780 MYR0.00%00.0039.622M MYR−0.06 MYR−6060.00%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RGTBHDRGT BERHAD
0.240 MYR+2.13%233.5K0.31253.798M MYR0.00 MYR−100.00%2.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RHONEMARHONE MA HOLDINGS BERHAD
0.680 MYR−1.45%32K0.13150.434M MYR17.390.04 MYR−10.93%2.94%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
RSAWITRIMBUNAN SAWIT BHD
0.150 MYR0.00%1.018M0.81306.258M MYR−0.01 MYR−3750.00%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RVIEWRIVERVIEW RUBBER ESTATES BHD
3.200 MYR0.00%41.1K11.26207.521M MYR39.750.08 MYR−76.72%2.19%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SBAGANSUNGEI BAGAN RUBBER CO (M) BHD
3.260 MYR0.00%10K2.07216.244M MYR8.320.39 MYR2.15%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCGMSCGM BHD
0.535 MYR0.00%93.7K0.88103.02M MYR0.331.60 MYR+1020.14%12.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCIENTXSCIENTEX BERHAD
3.600 MYR−1.64%329.6K0.905.584B MYR12.740.28 MYR+7.01%2.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SCIPACKSCIENTEX PACKAGING (AYER KEROH) BERHAD
2.210 MYR0.00%00.00774.873M MYR21.560.10 MYR−21.70%2.26%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SERSOLSERSOL BERHAD
0.125 MYR0.00%370.5K0.9591.431M MYR−0.05 MYR−506.58%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SHCHANSIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.355 MYR0.00%1.887M0.60103.971M MYR16.590.02 MYR−52.02%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SIMEPLTSIME DARBY PLANTATION BERHAD
4.520 MYR+0.22%1.346M0.7131.259B MYR14.070.32 MYR−7.19%2.06%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
SMCAPSINMAH CAPITAL BERHAD
0.100 MYR0.00%70K0.1039.243M MYR−0.03 MYR−2.88%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SOPSARAWAK OIL PALMS BHD
2.620 MYR+0.77%114.5K0.932.333B MYR9.910.26 MYR−64.02%3.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SUPERLNSUPERLON HOLDINGS BHD
0.695 MYR+1.46%41.6K1.19110.312M MYR29.700.02 MYR−22.00%2.23%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SWKPLNTSARAWAK PLANTATION BHD
2.170 MYR0.00%58K0.77605.5M MYR9.950.22 MYR−50.99%6.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
TDMTDM BHD
0.185 MYR−2.63%2.825M2.75318.733M MYR−0.03 MYR−7.56%2.81%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TECGUANTECK GUAN PERDANA BHD
1.700 MYR0.00%00.0068.165M MYR3.070.55 MYR−26.08%2.94%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TECHBNDTECHBOND GROUP BERHAD
0.400 MYR0.00%438.8K0.39214.031M MYR23.950.02 MYR−35.52%1.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ