บริษัทมาเลเซีย ที่มีพนักงานมากที่สุด

ด้านล่างคือ บริษัทมาเลเซีย ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนพนักงาน บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตหรือมีสถานะที่มั่นคงในตลาด ดังนั้นวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาการลงทุนที่เชื่อมั่นได้
สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
BKAWANBATU KAWAN BHD
64.749 K20.000 MYR+0.20%2.9 K0.147.853 B MYR21.420.93 MYR−65.91%3.02%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KLKKUALA LUMPUR KEPONG BHD
48.487 K22.820 MYR+0.26%162.8 K0.2125.095 B MYR39.810.57 MYR−69.26%2.62%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
IOICORPIOI CORPORATION BHD
28.01 K4.040 MYR+0.75%185.6 K0.0725.12 B MYR28.690.14 MYR−52.27%2.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
GENPGENTING PLANTATIONS BERHAD
25.978 K6.080 MYR+0.33%45.3 K0.135.482 B MYR21.510.28 MYR−46.21%1.96%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SIMESIME DARBY BHD
21.943 K2.840 MYR0.00%2.755 M0.1719.152 B MYR5.180.55 MYR+234.10%4.63%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
AXIATAAXIATA GROUP BERHAD
14.341 K2.670 MYR+2.69%1.451 M0.2224.057 B MYR−0.30 MYR+25.72%3.82%การสื่อสาร
ปานกลาง
VSV.S INDUSTRY BHD
11.755 K0.885 MYR+0.57%2.065 M0.323.387 B MYR21.690.04 MYR−10.72%1.94%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
TOPGLOVTOP GLOVE CORPORATION BHD
10.7 K0.845 MYR0.00%5.923 M0.426.527 B MYR−0.09 MYR−89.83%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
MISCMISC BHD
10.435 K7.820 MYR−0.64%362.4 K0.0835.71 B MYR16.440.48 MYR+16.48%4.50%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
SKPRESSKP RESOURCES BHD
7.983 K0.940 MYR+4.44%5.057 M1.321.398 B MYR15.930.06 MYR−47.51%5.03%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
MPIMALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
7.617 K30.080 MYR+0.33%58.9 K0.456.02 B MYR153.470.20 MYR−83.27%1.15%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
HARTAHARTALEGA HOLDINGS BHD
7.562 K2.700 MYR+0.75%600.4 K0.198.988 B MYR−0.09 MYR−169.79%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
THPLANTTH PLANTATIONS BHD
6.777 K0.670 MYR+0.75%579.9 K0.20583.342 M MYR20.240.03 MYR−54.34%4.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขายรุนแรง
UNISEMUNISEM (M) BHD
6.625 K3.610 MYR+2.27%269.8 K0.345.646 B MYR72.640.05 MYR−79.20%2.29%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
UTDPLTUNITED PLANTATIONS BHD
6.624 K25.980 MYR+0.85%194.8 K0.5110.66 B MYR15.231.71 MYR+17.63%7.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
PCHEMPETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
6.465 K6.860 MYR+0.44%598.2 K0.2154.48 B MYR32.360.21 MYR−73.17%1.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
PPBPPB GROUP BHD
6.258 K15.860 MYR+0.89%742.1 K0.8922.506 B MYR16.180.98 MYR−36.53%2.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
WPRTSWESTPORTS HOLDINGS BERHAD
5.685 K3.920 MYR+1.03%75.5 K0.1313.128 B MYR17.150.23 MYR+11.40%4.39%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
NESTLENESTLE (M) BHD
5.336 K126.300 MYR−0.08%51.4 K0.3229.242 B MYR44.882.81 MYR+6.37%2.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
QLQL RESOURCES BHD
5.295 K6.400 MYR+0.31%1.64 M0.5715.502 B MYR37.760.17 MYR+20.30%1.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BIMBBANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
4.908 K2.510 MYR+0.40%331.6 K0.225.576 B MYR10.220.25 MYR6.83%การเงิน
ปานกลาง
MMHBMALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
4.717 K0.470 MYR+1.08%84.4 K0.19752 M MYR−0.30 MYR−813.68%3.19%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
MALAKOFMALAKOFF CORPORATION BERHAD
4.319 K0.680 MYR−0.73%829.8 K0.423.225 B MYR−0.18 MYR−417.54%5.98%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
GAMUDAGAMUDA BHD
4.219 K5.210 MYR+0.19%2.658 M0.4214.123 B MYR16.360.32 MYR−54.67%2.35%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
RRKIRHONG KHEN INTERNATIONAL BERHAD
4.185 K1.340 MYR0.00%43.5 K3.03261.327 M MYR17.290.08 MYR−69.87%2.99%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
TSHTSH RESOURCES BHD
4.011 K1.120 MYR−1.75%838.2 K0.271.573 B MYR16.280.07 MYR−79.25%9.21%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
SCIENTXSCIENTEX BERHAD
3.99 K4.120 MYR+0.73%135.4 K0.166.267 B MYR12.690.32 MYR+17.95%2.48%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
F&NFRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
3.817 K31.520 MYR+0.06%23.6 K0.2211.556 B MYR22.751.39 MYR+3.30%1.90%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TEXCHEMTEXCHEM RESOURCES BHD
3.746 K0.890 MYR+0.56%111.3 K1.38109.331 M MYR−0.09 MYR−150.24%14.61%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
MAXISMAXIS BERHAD
3.682 K3.540 MYR+1.72%379.2 K0.1927.569 B MYR27.920.13 MYR−15.97%4.55%การสื่อสาร
ปานกลาง
JCYJCY INTERNATIONAL BERHAD
3.677 K0.270 MYR+3.85%4.178 M0.75548.808 M MYR−0.03 MYR+53.17%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CDBCELCOMDIGI BERHAD
3.655 K4.100 MYR+0.74%512.5 K0.1848.216 B MYR30.990.13 MYR+35.83%3.21%การสื่อสาร
ปานกลาง
NNTPMNTPM HOLDINGS BHD
3.64 K0.390 MYR+1.30%130.4 K0.46437.986 M MYR69.640.01 MYR2.05%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CCABCAB CAKARAN CORPORATION BHD
3.568 K0.780 MYR+6.12%4.68 M6.81490.943 M MYR5.320.15 MYR+26.16%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DKSHDKSH HOLDINGS(M)BHD
3.387 K4.850 MYR−0.21%16.8 K0.21756.759 M MYR6.920.70 MYR+3.79%3.33%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
IJMIJM CORPORATION BHD
3.289 K2.410 MYR+0.84%1.483 M0.218.509 B MYR26.600.09 MYR+133.51%2.54%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
PADINIPADINI HOLDINGS BHD
3.2 K3.540 MYR+0.28%101.2 K0.142.309 B MYR12.910.27 MYR−22.25%2.85%การค้าปลีก
ปานกลาง
KKFIMAKUMPULAN FIMA BHD
3.178 K2.010 MYR−0.50%16 K0.26553.649 M MYR8.800.23 MYR−33.30%4.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SYGROUPSHIN YANG GROUP BERHAD
3.063 K0.595 MYR0.00%164 K0.54701.147 M MYR4.750.13 MYR−29.09%5.00%ระบบขนส่ง
EEGEG INDUSTRIES BHD
3.009 K1.470 MYR+4.26%1.387 M0.38625.8 M MYR15.050.10 MYR+119.55%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TNLOGISTIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS
3 K0.760 MYR0.00%40.2 K0.16380.206 M MYR5.300.14 MYR+1549.43%0.00%ระบบขนส่ง
DDXNDXN HOLDINGS BHD.
2.822 K0.630 MYR+1.61%16.214 M6.333.09 B MYR10.940.06 MYR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
PPOHUATPOH HUAT RESOURCES HOLDINGS
2.802 K1.450 MYR0.00%62 K0.45376.261 M MYR12.730.11 MYR−60.04%6.34%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขายรุนแรง
DIALOGDIALOG GROUP BHD
2.744 K2.420 MYR+0.41%1.643 M0.1413.711 B MYR25.390.10 MYR+6.60%1.52%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
UMCCAUNITED MALACCA BHD
2.716 K5.050 MYR−0.59%18.3 K1.541.066 B MYR24.620.21 MYR−39.78%2.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
PIEP.I.E. INDUSTRIAL BHD
2.608 K6.050 MYR+2.54%2.242 M0.722.17 B MYR31.510.19 MYR+4.18%1.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
HLINDHONG LEONG INDUSTRIES BHD
2.46 K10.560 MYR−0.19%21.2 K0.333.37 B MYR10.211.03 MYR+11.41%5.32%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TASCOTASCO BERHAD
2.3 K0.830 MYR+0.61%222.1 K0.71660 M MYR10.110.08 MYR−30.13%4.24%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
PPCCSPCCS GROUP BHD
2.089 K0.395 MYR+2.60%15 K0.6585.863 M MYR82.290.00 MYR−93.71%2.60%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KKESMKESM INDUSTRIES BHD
2.035 K6.150 MYR0.00%9.3 K0.61263.679 M MYR1430.230.00 MYR0.98%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
MCEMENTMALAYAN CEMENT BERHAD
2.004 K4.900 MYR+0.41%129.4 K0.176.469 B MYR24.750.20 MYR+412.95%1.22%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
NNOTIONNOTION VTEC BHD
1.949 K0.535 MYR+7.00%6.631 M0.80260.628 M MYR−0.07 MYR−404.17%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
AAZRBAHMAD ZAKI RESOURCES BHD
1.927 K0.235 MYR0.00%976.1 K0.12150.898 M MYR2.460.10 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FMFM GLOBAL LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
1.871 K0.600 MYR0.00%13.1 K0.04332.275 M MYR9.930.06 MYR−29.69%6.72%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
SPSETIASP SETIA BHD
1.852 K1.450 MYR+5.07%7.122 M0.246.426 B MYR30.660.05 MYR+32.87%0.96%การเงิน
มีแรงซื้อ
PETGASPETRONAS GAS BHD
1.821 K18.020 MYR−0.33%26.5 K0.0335.894 B MYR19.600.92 MYR+10.58%3.97%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
HARBOURHARBOUR-LINK GROUP BHD
1.798 K1.220 MYR+0.83%125.8 K0.54482.278 M MYR4.900.25 MYR−48.69%4.96%ระบบขนส่ง
SSABSOUTHERN ACIDS (M) BHD
1.737 K3.250 MYR0.00%00.00445.036 M MYR−0.01 MYR−101.69%1.54%อื่นๆ
FFIMACORFIMA CORPORATION BHD
1.71 K1.750 MYR+0.57%19.2 K0.89413.448 M MYR23.300.08 MYR−68.18%7.18%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SIMEPROPSIME DARBY PROPERTY BERHAD
1.52 K0.910 MYR+1.11%6.212 M0.236.121 B MYR15.170.06 MYR+29.03%2.22%การเงิน
มีแรงซื้อ
SDSSDS GROUP BERHAD
1.507 K0.820 MYR+1.23%374.6 K0.41321.56 M MYR11.530.07 MYR+12.50%2.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LCTITANLOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
1.491 K1.090 MYR−0.91%147.7 K0.132.437 B MYR−0.34 MYR−9.21%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
SSCIPACKSCIENTEX PACKAGING (AYER KEROH) BERHAD
1.386 K1.990 MYR−0.50%4 K0.59701.242 M MYR26.820.07 MYR−46.39%2.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
AATECHAURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD
1.286 K2.670 MYR+0.75%78.3 K0.161.021 B MYR24.720.11 MYR+31.23%1.85%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
HHUPSENGHUP SENG INDUSTRIES BHD
1.241 K0.840 MYR0.00%16.8 K0.07664 M MYR14.890.06 MYR+73.01%3.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
JJAYCORPJAYCORP BHD
1.193 K0.730 MYR+1.39%1.1 K0.01193.488 M MYR11.280.06 MYR−32.25%8.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงขายรุนแรง
KKKBKKB ENGINEERING BHD
1.17 K1.780 MYR+1.71%23.6 K0.22513.934 M MYR19.310.09 MYR+127.65%3.37%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
ANCOMNYANCOM NYLEX BERHAD
1.111 K1.050 MYR0.00%472.3 K0.171.058 B MYR13.830.08 MYR−17.41%0.93%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
ECOWLDECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
1.083 K1.460 MYR+0.69%2.74 M0.314.181 B MYR21.310.07 MYR+33.79%4.23%การเงิน
มีแรงซื้อ
POHKONGPOH KONG HOLDINGS BHD
1.072 K1.010 MYR0.00%754.7 K0.12439.076 M MYR4.960.20 MYR−15.33%3.08%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PANTECHPANTECH GROUP HOLDINGS BHD
1.05 K1.050 MYR+5.00%998.7 K0.29847.978 M MYR8.790.12 MYR−13.72%5.94%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
MMAGNIMAGNI-TECH INDUSTRIES BHD
1.005 K2.160 MYR0.00%40.6 K0.15923.25 M MYR7.820.28 MYR+24.19%4.46%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SSMRTSMRT HOLDINGS BERHAD
1 K0.850 MYR+0.59%395.1 K0.53364.633 M MYR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
FFBFARM FRESH BERHAD
9921.500 MYR+0.67%912.6 K0.432.752 B MYR63.030.02 MYR−29.59%0.68%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BAUTOBERMAZ AUTO BERHAD
9852.350 MYR−0.42%283.6 K0.112.746 B MYR7.590.31 MYR+27.93%7.66%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
AAHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
9763.100 MYR+1.97%246.1 K1.422.178 B MYR5.570.56 MYR+292.45%1.60%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
CCHEETAHCHEETAH HOLDINGS BHD
9110.115 MYR−4.17%20.6 K0.1553.754 M MYR−0.04 MYR−237.82%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
UZMAUZMA BHD
8801.250 MYR+1.63%642.5 K0.35476.294 M MYR10.430.12 MYR+74.27%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
LBALUMLB ALUMINIUM BHD
8790.505 MYR−1.94%709.1 K0.30223.948 M MYR8.540.06 MYR−48.61%4.85%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CJCENCJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
8570.335 MYR+1.52%145.6 K1.04193.678 M MYR16.580.02 MYR−58.09%4.55%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GLOTECGLOBALTEC FORMATION BERHAD
8460.505 MYR+1.00%35.2 K0.61135.906 M MYR17.410.03 MYR−51.59%2.18%การผลิตของผู้ผลิต
PPLSPLS PLANTATIONS BERHAD
8430.700 MYR0.00%88.1 K1.97307.735 M MYR−0.09 MYR−338.86%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HIBISCSHIBISCUS PETROLEUM BHD
8242.740 MYR+1.11%1.638 M0.272.19 B MYR4.890.56 MYR−38.06%2.39%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BBONIABONIA CORPORATION BHD
7871.760 MYR0.00%8 K0.08354.741 M MYR8.800.20 MYR−38.11%4.52%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
AAPOLLOAPOLLO FOOD HOLDINGS BHD
7716.410 MYR−2.14%27.2 K0.64528 M MYR9.390.68 MYR+90.54%6.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HEXTARHEXTAR GLOBAL BERHAD
7580.905 MYR+0.56%383.8 K0.313.506 B MYR62.410.01 MYR+14.17%1.12%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
KKOTRAKOTRA INDUSTRIES BHD
7384.700 MYR+0.43%9.4 K0.87691.144 M MYR12.460.38 MYR−17.81%6.01%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
TAWINTA WIN HOLDINGS BHD
7000.035 MYR+16.67%163.2 K0.06103.058 M MYR−0.01 MYR−127.91%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KKTCKIM TECK CHEONG CONSOLIDATED BERHAD
6990.235 MYR+2.17%1.439 M0.74156.827 M MYR7.530.03 MYR+0.65%0.00%ระบบขนส่ง
EEIGESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
6820.325 MYR0.00%00.0077.088 M MYR−0.00 MYR+98.58%1.54%บริการผู้บริโภค
XINHWAXIN HWA HOLDINGS BERHAD
6720.215 MYR0.00%30 K0.2654.966 M MYR−0.08 MYR−366.47%0.00%ระบบขนส่ง
SSERNKOUSERN KOU RESOURCES BHD
6710.920 MYR0.00%696.2 K2.38991.85 M MYR155.930.01 MYR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HHARNLENHARN LEN CORPORATION BHD
6670.360 MYR+1.41%57 K0.19204.527 M MYR22.930.02 MYR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EEITAEITA RESOURCES BERHAD
6560.840 MYR+0.60%310.8 K0.16250.503 M MYR14.020.06 MYR+22.24%2.41%การผลิตของผู้ผลิต
HIAPTEKHIAP TECK VENTURE BHD
6560.425 MYR−3.41%5.885 M0.88731.737 M MYR10.630.04 MYR+131.21%1.19%บริการการกระจายสินค้า
SAMSAM ENGINEERING & EQUIPMENT
6504.690 MYR+1.30%180.9 K0.383.094 B MYR25.410.18 MYR+11.20%0.54%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
BURSABURSA MALAYSIA BHD
6397.480 MYR+0.40%115.3 K0.196.045 B MYR23.990.31 MYR+11.36%3.88%การเงิน
ปานกลาง
IQGROUPIQ GROUP HOLDINGS BHD
6200.770 MYR+1.32%23.6 K1.6366.902 M MYR16.210.05 MYR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CCPETECHCPE TECHNOLOGY BERHAD
6041.350 MYR+2.27%1.39 M0.29798.865 M MYR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
EECONBHDECONPILE HOLDINGS BHD
5870.495 MYR+1.02%4.853 M0.45673.312 M MYR−0.02 MYR+37.40%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ