หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
FINTEC FINTEC GLOBAL BERHAD
0.01-25.00%-0.01แนะนำให้ขาย2.714M108.431M0.080.50การเงิน
LAMBO LAMBO GROUP BERHAD
0.07-7.14%-0.01ขาย402.200K83.788M-0.36บริการทางด้านเทคโนโลยี
PASUKGB PASUKHAS GROUP BERHAD
0.060.00%0.00ขาย10.753M63.679M-0.21การผลิตของผู้ผลิต
PHB PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010.00%0.00ขาย1.857M107.682M-0.00การเงิน
VC VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.077.14%0.01ซื้อ388.000K46.571M-0.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
VIZIONE VIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.12-3.85%-0.01ขาย1.374M132.998M-0.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.010.00%0.00ซื้อ1.375M68.504M-0.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม