หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
COMCORP COMINTEL CORPORATION BHD
0.23161.11%0.14ซื้อ27.594M12.600M-0.03บริการการกระจายสินค้า
DAYA DAYA MATERIALS BHD
0.010.00%0.00ซื้อ168.500K20.430M-0.06อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EAH EA HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00แนะนำให้ซื้อ35.930M76.085M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
APFT APFT BERHAD
0.01100.00%0.01ซื้อ205.000K6.712M0.070.079.00บริการผู้บริโภค
PHB PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010.00%0.00ขาย719.300K50.015M-0.01การเงิน
IQZAN IQZAN HOLDING BERHAD
0.06-42.11%-0.04แนะนำให้ขาย307.700K17.562M1.280.07อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ICON ICON OFFSHORE BERHAD
0.8121.64%0.14ขาย20.772M227.601M-1.27115.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ANZO ANZO HOLDINGS BERHAD
0.030.00%0.00ขาย4.214M22.020M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
IMPIANA IMPIANA HOTELS BERHAD
0.030.00%0.00ซื้อ59.723M156.184M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TRIVE TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.01-33.33%-0.01ขาย7.923M36.697M-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MPCORP MALAYSIA PACIFIC CORP BHD
0.1440.00%0.04ซื้อ3.812M28.766M-0.23การเงิน
NETX NETX HOLDINGS BHD
0.020.00%0.00ขาย8.192M74.808M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
NEXGRAM NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.0150.00%0.01ซื้อ143.400K20.688M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
VIVOCOM VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00ขาย758.400K113.291M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
EDUSPEC EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.02-20.00%-0.01ขาย890.000K37.819M-0.00บริการผู้บริโภค
FINTEC-PA FINTEC GLOBAL BERHAD - ICPS A 2017/2027
0.02-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย432.000K15.374Mการเงิน
OCR-PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.02-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย40.000K
CGB CENTRAL GLOBAL BERHAD
0.42-20.00%-0.10ขาย70.500K40.950M-0.04การผลิตของผู้ผลิต
PWORTH PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.0320.00%0.01ขาย1.330M102.373M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
JADI JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.06-7.69%-0.01ขาย5.068M67.339M40.620.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MLAB MLABS SYSTEMS BHD
0.03-14.29%-0.01แนะนำให้ขาย1.230M23.470M-0.0116.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
DBE D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.0416.67%0.01แนะนำให้ซื้อ80.000K80.347M-0.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BARAKAH BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.030.00%0.00ซื้อ1.941M25.074M-0.41บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PARLO PARLO BERHAD
0.11-4.35%-0.01ขาย2.595M41.864M-0.01161.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
IDMENSN IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.0416.67%0.01แนะนำให้ซื้อ10.000K8.159M-0.06บริการทางด้านเทคโนโลยี
SCOMI SCOMI GROUP BHD
0.040.00%0.00ขาย424.100K43.756M-0.29บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MYKRIS MYKRIS INTERNATIONAL BERHAD
0.5016.28%0.07ซื้อ10.000Kการสื่อสาร
MGRC MSIAN GENOMICS RES CENTRE BHD
0.23-8.16%-0.02ขาย135.700K25.360M-0.03เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AEM AE MULTI HOLDINGS BHD
0.124.17%0.01ซื้อ20.700K39.521M-0.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ANNJOO-PA ANN JOO RESOURCES BERHAD-REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2016/2024
0.4815.48%0.07ซื้อ5.000K
G3 G3 GLOBAL BERHAD
2.3512.98%0.27เป็นกลาง30.000K973.494M-0.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SANICHI SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.04-11.11%-0.01ขาย270.500K49.896M-0.04การผลิตของผู้ผลิต
HUBLINE HUBLINE BHD
0.040.00%0.00ขาย431.000K171.826M-0.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BORNOIL BORNEO OIL BHD
0.040.00%0.00ซื้อ1.004M233.493M-0.00บริการผู้บริโภค
DIGISTA DIGISTAR CORPORATION BHD
0.04-11.11%-0.01ขาย55.600K29.294M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.04-11.11%-0.01ขาย3.000K56.060M-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.0412.50%0.01ซื้อ48.200K16.433M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
XOX XOX BHD
0.040.00%0.00ขาย590.100K43.696M-0.01การสื่อสาร
MUHIBAH MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
1.89-6.90%-0.14ขาย2.688M981.393M7.580.27บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CARLSBG CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BHD
32.004.92%1.50ซื้อ524.600K9.325B32.210.952027.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PTB PLASTRADE TECHNOLOGY BHD
0.18-2.63%-0.01ซื้อ8.054M35.416M-0.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KEYASIC KEY ASIC BHD
0.04-10.00%-0.01แนะนำให้ขาย489.900K47.528M-0.0129.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AT AT SYSTEMATIZATION BHD
0.050.00%0.00เป็นกลาง1.220M24.949M-0.02การผลิตของผู้ผลิต
PRIVA PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.04-10.00%-0.01แนะนำให้ขาย39.000K27.910M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
OCNCASH OCEANCASH PACIFIC BHD
0.529.47%0.05ซื้อ1.287M116.517M20.300.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IQGROUP IQ GROUP HOLDINGS BHD
0.68-9.33%-0.07ขาย3.000K66.021M-0.08900.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NOTION NOTION VTEC BHD
1.237.89%0.09ซื้อ8.926M382.837M50.000.02เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CYL CYL CORPORATION BHD
0.343.03%0.01ขาย11.000K33.000M23.910.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
XDL XIDELANG HOLDINGS LTD
0.173.12%0.01ซื้อ40.502M433.171M25.400.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HUAAN SINO HUA-AN INTERNATIONAL BHD
0.110.00%0.00ขาย6.461M123.454M-0.02การผลิตของผู้ผลิต
TRIMODE TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.359.38%0.03ซื้อ32.200K53.120M20.780.02ระบบขนส่ง
MTOUCHE MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.170.00%0.00ซื้อ25.530M86.456M-0.04บริการทางด้านเทคโนโลยี
JERASIA JERASIA CAPITAL BHD
0.32-8.57%-0.03ขาย5.900K28.716M13.780.031282.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EDEN EDEN INC. BHD
0.234.55%0.01แนะนำให้ซื้อ8.379M88.739M43.140.01219.00สาธารณูปโภค
FIAMMA FIAMMA HOLDINGS BHD
0.530.95%0.01ซื้อ2.300K258.634M9.440.06การค้าปลีก
VIS VISDYNAMICS HOLDINGS BHD
0.768.57%0.06ซื้อ11.386M118.504M23.330.03เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AISB AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL
0.2810.00%0.03ซื้อ10034.396M-0.04การผลิตของผู้ผลิต
SCOMIES SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.060.00%0.00ขาย220.000K140.498M-0.04บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ASIAPLY ASIA POLY HOLDINGS BHD
0.060.00%0.00ขาย1.301M27.463M-0.02151.00การผลิตของผู้ผลิต
THETA THETA EDGE BERHAD
0.45-7.22%-0.04ขาย140.000K52.013M-0.05บริการการกระจายสินค้า
INARI INARI AMERTRON BERHAD
1.907.95%0.14แนะนำให้ซื้อ31.351M5.675B31.710.065663.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CHHB COUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD
1.209.09%0.10ซื้อ16.000K300.913M-0.19การเงิน
BAT BRITISH AMERICAN TOBACCO (M)
11.14-6.70%-0.80ขาย3.275M3.409B9.361.28481.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MERIDIAN MERIDIAN BERHAD
0.070.00%0.00ซื้อ537.800K37.673M-0.04การเงิน
ESCERAM ES CERAMICS TECHNOLOGY BHD
0.264.00%0.01ซื้อ660.100K49.261M21.930.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NICE NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.06-7.69%-0.01ขาย50.000K45.658M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
XINGHE XINGHE HOLDINGS BERHAD
0.24-7.69%-0.02ขาย939.200K155.161M-0.04การสื่อสาร
AJIYA AJIYA BHD
0.43-4.44%-0.02ขาย84.100K133.784M24.060.02การผลิตของผู้ผลิต
THHEAVY TH HEAVY ENGINEERING BERHAD
0.130.00%0.00ซื้อ8.406M145.776M27.080.0184.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GREENYB GREENYIELD BHD
0.143.85%0.01ซื้อ2.000K43.386M5.100.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HWATAI HWA TAI INDUSTRIES BHD
0.328.62%0.03ซื้อ50021.702M-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SNC SAND NISKO CAPITAL BERHAD
0.341.49%0.00ซื้อ11.500K22.110M-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TAKAFUL SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD
4.83-6.76%-0.35แนะนำให้ขาย2.220M4.283B11.290.46952.00การเงิน
KHJB KIM HIN JOO (MALAYSIA) BERHAD
0.278.00%0.02ขาย44.000K95.000M10.200.02การค้าปลีก
KSTAR K-STAR SPORTS LIMITED
0.07-7.14%-0.01ขาย100.000K30.494M-0.11สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DGB DGB ASIA BERHAD
0.143.85%0.01ขาย46.978M101.865M-0.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
ABLEGRP ABLEGROUP BERHAD
0.07-7.14%-0.01แนะนำให้ขาย80018.473M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DYNACIA DYNACIATE GROUP BERHAD
0.070.00%0.00ขาย514.000K37.552M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KIALIM KIA LIM BHD
0.212.38%0.01ซื้อ30.000K13.007M-0.07แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GUNUNG GUNUNG CAPITAL BERHAD
0.575.56%0.03ซื้อ6.173M128.428M-0.03139.00การเงิน
BENALEC BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.143.57%0.01ซื้อ1.778M118.872M-0.03อื่นๆ
AVI AVILLION BERHAD
0.14-3.57%-0.01แนะนำให้ขาย320.000K132.217M-0.04บริการผู้บริโภค
MELATI MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.487.87%0.04ซื้อ8.000K52.826M21.090.02บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MAGNA MAGNA PRIMA BHD
0.867.50%0.06ซื้อ93.200K266.102M-0.26บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALLIANZ ALLIANZ MALAYSIA BHD
14.86-6.42%-1.02ขาย54.000K2.809B13.872.14การเงิน
IBRACO IBRACO BHD
0.627.83%0.05ซื้อ1.000K285.433M9.460.06297.00การเงิน
SUPERMX SUPERMAX CORPORATION BHD
1.615.92%0.09ซื้อ45.138M2.016B17.690.09เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
YONGTAI YONG TAI BHD
0.15-0.00%-0.00ขาย10.594M142.283M-0.14362.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GETS GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.14-3.33%-0.01ขาย1.224M18.900M-0.06ระบบขนส่ง
SEACERA SEACERA GROUP BERHAD
0.29-1.67%-0.01ขาย611.800K144.425M-0.35การผลิตของผู้ผลิต
GPACKET GREEN PACKET BHD
0.650.00%0.00ขาย2.453M601.799M-0.06เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
JOHAN JOHAN HOLDINGS BHD
0.077.14%0.01ซื้อ1.000K43.606M-0.05349.00บริการการกระจายสินค้า
TFP TFP SOLUTIONS BHD
0.070.00%0.00ซื้อ362.200K15.505M-0.02บริการเชิงพาณิชย์
EWINT ECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD
0.90-1.64%-0.02ขาย3.052M2.196B11.750.08การเงิน
NIHSIN NI HSIN RESOURCES BHD
0.153.33%0.00ซื้อ219.000K51.580M-0.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EURO EURO HOLDINGS BHD
0.15-0.00%-0.00ขาย402.200K40.095M-0.04467.00การผลิตของผู้ผลิต
CAREPLS CAREPLUS GROUP BERHAD
0.236.82%0.01ซื้อ6.389M116.899M-0.021713.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VC VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.070.00%0.00แนะนำให้ขาย8.646M32.187M-0.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
ARBB-PA ARB BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.07-6.25%-0.01ขาย1.029M
JKGLAND JKG LAND BERHAD
0.086.67%0.01ซื้อ255.000K170.620M14.710.01การเงิน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ