หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
KGROUPKEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.010MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
56K56036.782MMYR−0.03MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
VSOLARVSOLAR GROUP BERHAD
0.010MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
1.282M12.824K48.349MMYR−0.01MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
PHBPEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010MYR100.00%0.005MYR
มีแรงซื้อ
137.4K1.374K53.891MMYR−0.00MYRบริการการกระจายสินค้า
MTRONICMETRONIC GLOBAL BHD
0.105MYR950.00%0.095MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
4.573M480.165K21.686MMYR−0.02MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
MNCM N C WIRELESS BERHAD
0.025MYR25.00%0.005MYR
มีแรงขาย
72.221M1.806M45.738MMYR−0.01MYRการสื่อสาร
ANZOANZO HOLDINGS BERHAD
0.015MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
646K9.69K16.742MMYR−0.02MYRแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NEXGRAMNEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.015MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
731.2K10.968K66.224MMYR−0.00MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
TECHNAXTECHNA-X BERHAD
0.055MYR10.00%0.005MYR
มีแรงขาย
149.555M8.226M110.736MMYR−0.08MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GOCEANGREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.020MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
3.115M62.302K42.232MMYR−0.01MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EATECHE.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.035MYR−12.50%−0.005MYR
มีแรงขายรุนแรง
5.092M178.231K21.22MMYR−0.29MYR466ระบบขนส่ง
ATAT SYSTEMATIZATION BHD
0.015MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
8.561M128.418K90.009MMYR−0.00MYRการผลิตของผู้ผลิต
PASUKGBPASUKHAS GROUP BERHAD
0.020MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
6.66M133.204K38.106MMYR−0.03MYRการผลิตของผู้ผลิต
TALAMTTALAM TRANSFORM BERHAD
0.025MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
11K275107.316MMYR−0.00MYR89การเงิน
TOPBLDSTOP BUILDERS CAPITAL BERHAD
0.025MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
181.5K4.538K17.649MMYR−0.08MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EDUSPECEDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.025MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
4.974M124.345K76.157MMYR−0.01MYRบริการผู้บริโภค
MQTECHMQ TECHNOLOGY BHD
0.045MYR−10.00%−0.005MYR
มีแรงขาย
2.051M92.286K44.682MMYR−0.00MYRการผลิตของผู้ผลิต
PDZPDZ HOLDINGS BHD
0.045MYR−10.00%−0.005MYR
มีแรงขาย
973.3K43.799K29.068MMYR−0.03MYRระบบขนส่ง
BORNOILBORNEO OIL BHD
0.030MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
3.723M111.702K224.77MMYR4.550.01MYRบริการผู้บริโภค
AVIAVILLION BERHAD
0.090MYR5.88%0.005MYR
มีแรงขาย
27.801M2.502M96.329MMYR−0.01MYRบริการผู้บริโภค
SERBADKSERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
0.145MYR−9.38%−0.015MYR
มีแรงขาย
186.166M26.994M593.54MMYR−0.06MYR1.892Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FITTERSFITTERS DIVERSIFIED BHD
0.090MYR−10.00%−0.010MYR
มีแรงขายรุนแรง
27.466M2.472M60.798MMYR−0.02MYRการผลิตของผู้ผลิต
JIANKUNJIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
0.270MYR1.89%0.005MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
6.728M1.816M56.632MMYR25.980.01MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
0.060MYR−14.29%−0.010MYR
มีแรงซื้อ
26.518M1.591M111.835MMYR−0.06MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
XOXNETXOX NETWORKS BERHAD
0.030MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
238.1K7.143K34.071MMYR−0.01MYRบริการผู้บริโภค
SCOMIESSCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.030MYR−14.29%−0.005MYR
มีแรงขาย
100K3K16.391MMYR−0.38MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AEMAE MULTI HOLDINGS BHD
0.030MYR−14.29%−0.005MYR
มีแรงขาย
827K24.81K75.727MMYR−0.03MYRเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CHHBCOUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD
0.835MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
49.992M41.743M246.19MMYR59.640.01MYRการเงิน
SAPNRGSAPURA ENERGY BERHAD
0.065MYR−13.33%−0.010MYR
มีแรงซื้อ
166.531M10.825M1.198BMYR−0.56MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GENETECGENETEC TECHNOLOGY BERHAD
2.250MYR4.65%0.100MYR
ปานกลาง
11.249M25.311M1.466BMYR40.640.05MYRการผลิตของผู้ผลิต
HUBLINEHUBLINE BHD
0.040MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
1.15M45.992K171.571MMYR26.670.00MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BARAKAHBARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.035MYR−12.50%−0.005MYR
มีแรงขาย
3.128M109.487K40.118MMYR0.210.19MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TWLTWL HOLDINGS BERHAD
0.075MYR−6.25%−0.005MYR
มีแรงขาย
6.492M486.893K284.012MMYR−0.01MYRการเงิน
ALAMALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.040MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
4.824M192.952K61.273MMYR−0.10MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AIMADVANCE INFORMATION MARKETING
0.110MYR−12.00%−0.015MYR
มีแรงขายรุนแรง
1.116M122.76K30.246MMYR−0.02MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
SIABSIAB HOLDINGS BERHAD
0.200MYR2.56%0.005MYR
มีแรงขาย
19.738M3.948M95.479MMYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AHBAHB HOLDINGS BHD
0.205MYR10.81%0.020MYR
มีแรงซื้อ
37.117M7.609M69.524MMYR−0.02MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VIZIONEVIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.080MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
2.359M188.72K163.677MMYR−0.09MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
YONGTAIYONG TAI BHD
0.080MYR−5.88%−0.005MYR
มีแรงขายรุนแรง
23.841M1.907M118.455MMYR−0.07MYR124อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DATAPRPDATAPREP HOLDINGS BHD
0.255MYR2.00%0.005MYR
มีแรงขาย
22.883M5.835M168.243MMYR−0.02MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
GPACKETGREEN PACKET BHD
0.085MYR6.25%0.005MYR
มีแรงขาย
6.598M560.822K127.637MMYR−0.12MYR154บริการทางด้านเทคโนโลยี
KYMKYM HOLDINGS BHD
0.490MYR6.52%0.030MYR
มีแรงซื้อ
1.368M670.32K68.949MMYR21.200.02MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SEACERASEACERA GROUP BERHAD
0.180MYR−2.70%−0.005MYR
มีแรงขายรุนแรง
39.8K7.164K115.042MMYR10.160.02MYRการผลิตของผู้ผลิต
PETRONMPETRON MALAYSIA REFINING & MARKETING BERHAD
7.130MYR2.59%0.180MYR
มีแรงซื้อ
3.626M25.851M1.876BMYR7.870.88MYR241แร่พลังงาน
ARTRONIQARTRONIQ BERHAD
0.605MYR7.08%0.040MYR
ปานกลาง
4.589M2.777M179.572MMYR33.830.02MYRบริการการกระจายสินค้า
SCIBSARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
0.215MYR−8.51%−0.020MYR
มีแรงขายรุนแรง
11.149M2.397M136.779MMYR−0.02MYRแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SMTRACKSMTRACK BERHAD
0.085MYR−5.56%−0.005MYR
ปานกลาง
26.355M2.24M69.227MMYR−0.01MYRเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MEGASUNMEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD
0.095MYR5.56%0.005MYR
มีแรงขาย
991.1K94.155K53.28MMYR−0.05MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ILBINTEGRATED LOGISTICS BHD
0.630MYR7.69%0.045MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
2.15M1.355M110.507MMYR13.300.04MYRสาธารณูปโภค
MERIDIANMERIDIAN BERHAD
0.050MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
141.1K7.055K45.209MMYR−0.03MYRการเงิน
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
0.150MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
10.604M1.591M145.365MMYR51.720.00MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
HANDALHANDAL ENERGY BERHAD
0.135MYR−10.00%−0.015MYR
มีแรงขายรุนแรง
85.1K11.489K34.617MMYR−0.02MYR332บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SMILESMILE-LINK HEALTHCARE GLOBAL BERHAD
0.180MYR12.50%0.020MYR
ปานกลาง
5K90040.065MMYR−0.00MYRบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
PRIVAPRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.090MYR−10.00%−0.010MYR
มีแรงขาย
1.196M107.595K61.402MMYR−0.00MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
BJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
4.300MYR−5.91%−0.270MYR
มีแรงซื้อ
1.783M7.668M1.653BMYR21.500.21MYRบริการผู้บริโภค
HONGSENGHONG SENG CONSOLIDATED BERHAD
1.930MYR3.76%0.070MYR
มีแรงขาย
3.493M6.741M4.751BMYR124.000.02MYRอื่นๆ
ICONICON OFFSHORE BERHAD
0.105MYR−4.55%−0.005MYR
ปานกลาง
2.451M257.376K297.532MMYR11.580.01MYR707บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAUDEESAUDEE GROUP BERHAD
0.055MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
1.875M103.125K54.537MMYR−0.00MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PUCPUC BERHAD
0.050MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขายรุนแรง
17.191M859.56K81.263MMYR−0.06MYR84บริการเชิงพาณิชย์
IBRACOIBRACO BHD
0.550MYR−9.09%−0.055MYR
มีแรงขายรุนแรง
2.3K1.265K330.358MMYR13.440.05MYRการเงิน
HENGYUANHENGYUAN REFINING COMPANY BERHAD
7.170MYR−2.98%−0.220MYR
มีแรงซื้อ
10.542M75.588M2.217BMYR26.810.28MYR425แร่พลังงาน
ASBADVANCE SYNERGY BHD
0.105MYR−4.55%−0.005MYR
มีแรงขายรุนแรง
13.122M1.378M102.211MMYR−0.01MYRบริการผู้บริโภค
HWGBHO WAH GENTING BHD
0.115MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
1.77M203.573K73.47MMYR−0.04MYR42การผลิตของผู้ผลิต
IMASPROIMASPRO CORPORATION BHD
3.930MYR−3.20%−0.130MYR
มีแรงซื้อ
21.5K84.495K324.8MMYR32.720.12MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SOLUTNSOLUTION GROUP BERHAD
0.285MYR−1.72%−0.005MYR
มีแรงขาย
1.411M402.221K127.645MMYR4.180.07MYRการผลิตของผู้ผลิต
BONIABONIA CORPORATION BHD
2.600MYR−0.76%−0.020MYR
มีแรงซื้อ
1.784M4.638M568.857MMYR31.410.08MYR615สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MNHLDGMN HOLDINGS BERHAD
0.215MYR−8.51%−0.020MYR
มีแรงขายรุนแรง
18.594M3.998Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KANGERKANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.060MYR9.09%0.005MYR
มีแรงขาย
2.644M158.634K33.017MMYR−0.41MYR147การผลิตของผู้ผลิต
DOLPHINDOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.055MYR−8.33%−0.005MYR
มีแรงขายรุนแรง
93.3K5.132K63.301MMYR−0.05MYRการผลิตของผู้ผลิต
HWATAIHWA TAI INDUSTRIES BHD
0.640MYR2.40%0.015MYR
มีแรงซื้อ
2.546M1.629M46.771MMYR−0.03MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RALCORALCO CORPORATION BHD
0.840MYR1.20%0.010MYR
มีแรงขาย
12.2K10.248K42.162MMYR42.130.02MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BIGB.I.G. INDUSTRIES BHD
0.825MYR−1.20%−0.010MYR
มีแรงขาย
3.439M2.837M53.007MMYR26.850.03MYRแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ARANKA-RANK BHD
0.520MYR−7.14%−0.040MYR
มีแรงขายรุนแรง
101.2K52.624K99.658MMYR7.640.07MYR170แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BTMBTM RESOURCES BHD
0.115MYR−4.17%−0.005MYR
มีแรงขายรุนแรง
341.2K39.238K20.523MMYR−0.04MYRแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ANCOMLBANCOM LOGISTICS BERHAD
0.190MYR−2.56%−0.005MYR
มีแรงขายรุนแรง
3.913M743.489K92.291MMYR1950.000.00MYRระบบขนส่ง
MINDAMINDA GLOBAL BERHAD
0.065MYR8.33%0.005MYR
ปานกลาง
384K24.96K79.314MMYR21.430.00MYRบริการผู้บริโภค
MILUXMILUX CORPORATION BHD
1.010MYR−0.98%−0.010MYR
มีแรงซื้อ
1.548M1.563M239.758MMYR25.760.04MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SPRINGSPRING ART HOLDINGS BERHAD
0.255MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขายรุนแรง
1.192M303.986K106.001MMYR18.350.01MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SDSSDS GROUP BERHAD
0.385MYR−1.28%−0.005MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
4.648M1.789M158.271MMYR28.060.01MYR1.2Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DESTINIDESTINI BERHAD
0.195MYR−2.50%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
9.971M1.944M332.706MMYR0.00MYRเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SEDANIASEDANIA INNOVATOR BERHAD
0.385MYR−2.53%−0.010MYR
มีแรงขาย
6.568M2.528M137.14MMYR14.580.03MYRการสื่อสาร
SCBUILDSC ESTATE BUILDER BERHAD
0.065MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
181K11.765K69.816MMYR−0.00MYRบริการการกระจายสินค้า
TAWINTA WIN HOLDINGS BHD
0.130MYR−7.14%−0.010MYR
มีแรงขายรุนแรง
3.12M405.626K478.04MMYR−0.00MYR657การผลิตของผู้ผลิต
MMAGMMAG HOLDINGS BERHAD
0.065MYR−7.14%−0.005MYR
มีแรงขายรุนแรง
353.4K22.971K91.964MMYR−0.04MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
UCRESTUCREST BERHAD
0.135MYR−3.57%−0.005MYR
มีแรงขาย
480.6K64.881K87.063MMYR22.220.01MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
ZELANZELAN BHD
0.070MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขายรุนแรง
2.325M162.764K59.144MMYR15.220.00MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MINETECMINETECH RESOURCES BHD
0.070MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
1.45M101.507K83.169MMYR−0.00MYR97บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TOYOVENTOYO VENTURES HOLDINGS BERHAD
0.650MYR−7.14%−0.050MYR
มีแรงขาย
860.4K559.26K82.392MMYR−0.12MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TEXCYCLTEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
0.500MYR7.53%0.035MYR
มีแรงซื้อ
1.456M727.85K117.535MMYR18.900.02MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CHUANCHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.505MYR4.12%0.020MYR
มีแรงซื้อ
78.3K39.542K81.805MMYR4.430.11MYRบริการการกระจายสินค้า
SRIDGESILVER RIDGE HOLDINGS BHD
0.145MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
1.1K16028.438MMYR−0.02MYRการสื่อสาร
BIOHLDGBIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.140MYR−3.45%−0.005MYR
มีแรงขาย
391.3K54.782K175.46MMYR−0.00MYRเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MPAYMANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.140MYR−3.45%−0.005MYR
มีแรงขาย
2.997M419.594K124.898MMYR80.560.00MYR125บริการทางด้านเทคโนโลยี
MUHMULTI-USAGE HOLDINGS BHD
0.585MYR0.86%0.005MYR
มีแรงขาย
1.1K64432.723MMYR5.410.11MYRการเงิน
OWGONLY WORLD GROUP HOLDINGS BERHAD
0.650MYR1.56%0.010MYR
มีแรงซื้อ
2.494M1.621M255.45MMYR−0.09MYRการค้าปลีก
LKLLKL INTERNATIONAL BERHAD
0.070MYR−6.67%−0.005MYR
มีแรงขาย
6.331M443.198K72.87MMYRเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NICENICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.150MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขายรุนแรง
749.4K112.41K131.627MMYR−0.01MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
YKGIYKGI HOLDINGS BERHAD
0.145MYR−3.33%−0.005MYR
มีแรงขายรุนแรง
299.1K43.37K66.119MMYR10.070.01MYRการผลิตของผู้ผลิต
YGLYGL CONVERGENCE BHD
0.140MYR−6.67%−0.010MYR
มีแรงขายรุนแรง
41K5.74K38.327MMYR−0.00MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
CUSCAPICUSCAPI BHD
0.295MYR1.72%0.005MYR
มีแรงขาย
3.466M1.023M274.017MMYR−0.01MYR125บริการทางด้านเทคโนโลยี
G3G3 GLOBAL BERHAD
0.070MYR−6.67%−0.005MYR
มีแรงขาย
8.116M568.127K162.341MMYR−0.01MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี