หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย76.437M32.723M-0.008.00เทคโนโลยี
5194 APFT BERHAD
0.01-66.67%-0.01ขาย14.348M20.136M1.260.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010.00%0.00ซื้อ15.200K71.960M-0.0161.00ไฟแนนซ์
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.01-33.33%-0.01ขาย779.300K35.197M-0.0063.00ในทางอุตสาหกรรม
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00ซื้อ1.790M113.291M-0.0242.00บริการโทรคมนาคม
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.020.00%0.00ขาย1.120M5.439M-0.06146.00เทคโนโลยี
0103PA M N C WIRELESS BERHAD
0.040.00%0.0050.894M55.014M-0.0160.00เทคโนโลยี
7676 GUNUNG CAPITAL BERHAD
0.316.90%0.02แนะนำให้ซื้อ12.700K68.492M-0.02505.00ในทางอุตสาหกรรม
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.19-11.63%-0.03ขาย43.600K110.075M-0.03ในทางอุตสาหกรรม
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.02-20.00%-0.01ขาย4.310M106.318M-0.00623.00ในทางอุตสาหกรรม
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.030.00%0.00แนะนำให้ซื้อ713.000K61.193M-0.0087.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00ขาย412.300K16.057M-0.01712.00ในทางอุตสาหกรรม
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.030.00%0.00ซื้อ400.000K80.347M-0.01431.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7243 IMPIANA HOTELS BERHAD
0.0320.00%0.01ซื้อ3.651M139.884M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7192 GOODWAY INTEGRATED INDUSTRIES
0.2113.51%0.03ซื้อ1.407M22.490M-0.23692.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7132 SMIS CORPORATION BHD
0.34-5.56%-0.02ขาย25.600K15.179M-0.01311.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD
0.230.00%0.00ซื้อ2.622M40.219M9.460.03ในทางอุตสาหกรรม
0006 PINEAPPLE RESOURCES BHD
0.30-15.49%-0.05ขาย5.000K17.218M-0.01261.00ในทางอุตสาหกรรม
7382 GOLDEN LAND BERHAD
0.4317.57%0.07ซื้อ22.000K79.374M-0.091196.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0038 PLASTRADE TECHNOLOGY BHD
0.1420.83%0.03แนะนำให้ซื้อ10022.368M-0.05112.00วัสดุพื้นฐาน
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD
0.040.00%0.00ขาย985.000K150.335M47.300.00759.00ไฟแนนซ์
0105PA ASIA POLY HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.030.00%0.00ซื้อ430.100K34.072M-0.02248.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0109 SC ESTATE BUILDER BERHAD
0.040.00%0.00ซื้อ808.800K30.908M17.860.0060.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7251 BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.0416.67%0.01ขาย459.600K25.074M-0.41พลังงาน
0105 ASIA POLY HOLDINGS BHD
0.07-13.33%-0.01ซื้อ1.902M34.072M-0.02248.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7188 BTM RESOURCES BHD
0.105.00%0.01ซื้อ57.400K14.134M-0.04168.00วัสดุพื้นฐาน
0022 PARLO BERHAD
0.1110.00%0.01ซื้อ4.833M36.403M-0.0387.00บริการโทรคมนาคม
0103 MNC WIRELESS BHD
0.120.00%0.00แนะนำให้ซื้อ34.827M55.014M-0.0160.00เทคโนโลยี
9407 PARAGON UNION BHD
0.27-12.90%-0.04ขาย20.000K20.056M-0.01467.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5025 NWP HOLDINGS BHD
0.07-6.25%-0.01ขาย184.000K34.180M-0.0574.00วัสดุพื้นฐาน
0024 JAG BERHAD
0.04-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย323.000K60.589M-0.0110.00เทคโนโลยี
9075 THETA EDGE BERHAD
0.45-8.16%-0.04ขาย50.200K52.549M-0.04209.00เทคโนโลยี
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.090.00%0.00ขาย1.923M34.238M-0.09491.00ในทางอุตสาหกรรม
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.124.35%0.01ซื้อ36.391M269.286M-0.04285.00ในทางอุตสาหกรรม
5149 TAS OFFSHORE BERHAD
0.266.12%0.01แนะนำให้ซื้อ5.000K43.021M10.340.02110.00ในทางอุตสาหกรรม
0193 KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.39-3.75%-0.02ซื้อ6.631M141.245M18.000.02ในทางอุตสาหกรรม
5268 IKHMAS JAYA GROUP BERHAD
0.120.00%0.00ขาย54.794M73.544M-0.21730.00ในทางอุตสาหกรรม
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.0913.33%0.01ซื้อ748.500K92.993M-0.01980.00ในทางอุตสาหกรรม
7128 CAM RESOURCES BHD
0.2513.64%0.03ซื้อ72.300K42.219M17.070.01707.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7158 SCOMI GROUP BHD
0.096.25%0.01ซื้อ8.878M87.513M-0.242000.00พลังงาน
03023 SMILE-LINK HEALTHCARE GLOBAL BERHAD
0.08-11.11%-0.01แนะนำให้ขาย730.000K85.466Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
0092 MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.09-5.56%-0.01ซื้อ3.214M45.771M-0.04104.00เทคโนโลยี
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.040.00%0.00ขาย51.000K49.896M-0.0276.00ในทางอุตสาหกรรม
8672 KAMDAR GROUP(M)BHD
0.3214.29%0.04ซื้อ20055.437M271.840.001368.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7036 BORNEO OIL BHD
0.0412.50%0.01ซื้อ1.360M207.550M-0.00921.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0075 LYC HEALTHCARE BERHAD
0.4011.11%0.04ซื้อ9.374M116.951M-0.02เทคโนโลยี
3778 MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.12-10.71%-0.01ขาย20.000K50.318M1.680.08361.00วัสดุพื้นฐาน
9997 PENSONIC HOLDINGS BHD
0.38-3.80%-0.02ขาย55.100K51.219M90.800.00633.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7184 G3 GLOBAL BERHAD
2.80-3.78%-0.11ซื้อ1.009M1.207B-0.04343.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.0511.11%0.01ซื้อ73.100K20.884M-0.02276.00ในทางอุตสาหกรรม
7182 EKA NOODLES BERHAD
0.04-10.00%-0.01แนะนำให้ขาย50.000K15.600M-0.01558.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7013 HUBLINE BHD
0.04-10.00%-0.01แนะนำให้ขาย7.600M190.918M37.310.00573.00ในทางอุตสาหกรรม
0182 LKL INTERNATIONAL BERHAD
0.09-10.00%-0.01ขาย275.000K42.880M-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
5115 ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.100.00%0.00ซื้อ6.156M95.724M-0.17168.00พลังงาน
0165 XOX BHD
0.050.00%0.00ซื้อ540.700K54.620M-0.0046.00บริการโทรคมนาคม
7222 IMASPRO CORPORATION BHD
2.210.00%0.00ซื้อ662.700K176.800M296.640.0178.00วัสดุพื้นฐาน
7154 CAELY HOLDINGS BHD
0.454.65%0.02ซื้อ1.102M70.406M48.810.011147.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0203 SECUREMETRIC BERHAD
0.5311.70%0.06ซื้อ14.100K114.492Mในทางอุตสาหกรรม
0190 EVERSAFE RUBBER BERHAD
0.2411.63%0.03แนะนำให้ซื้อ3.000K51.728M39.020.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0180 KIM TECK CHEONG CONSOLIDATED BERHAD
0.1610.34%0.01ซื้อ2.018M73.990M7.850.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0147 INNITY CORPORATION BHD
0.42-3.41%-0.01ขาย32.000K61.206M28.830.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.05-9.09%-0.01แนะนำให้ขาย185.300K30.701M-0.0143.00เทคโนโลยี
2429 TANCO HOLDINGS BHD
0.0610.00%0.01ซื้อ486.700K37.072M-0.02371.00ไฟแนนซ์
7139 NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.05-9.09%-0.01ขาย1.107M38.634M-0.00304.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7079 TIGER SYNERGY BERHAD
0.060.00%0.00ซื้อ2.713M69.809M-0.01103.00ไฟแนนซ์
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.05-9.09%-0.01ขาย1.008M64.745M-0.38พลังงาน
7126 LONDON BISCUITS BHD
0.10-4.55%-0.01ขาย2.849M31.986M35.480.00470.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.050.00%0.00แนะนำให้ขาย4.607M56.626M-0.02177.00ในทางอุตสาหกรรม
5256 REACH ENERGY BHD
0.227.32%0.01ซื้อ13.131M224.764M-0.03พลังงาน
5207 SBC CORPORATION BHD
0.46-0.00%-0.00ขาย109.100K118.712M8.960.0582.00ไฟแนนซ์
0080 STRAITS INTER LOGISTICS BERHAD
0.227.32%0.01ซื้อ8.898M133.385M21.600.01พลังงาน
5171 KIMLUN CORPORATION BERHAD
1.18-5.60%-0.07แนะนำให้ขาย365.400K424.751M6.020.21192.00ในทางอุตสาหกรรม
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.06-8.33%-0.01ซื้อ4.127M62.152M11.930.01124.00เทคโนโลยี
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.11-8.33%-0.01แนะนำให้ขาย23.000K29.102M-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.060.00%0.00ขาย1.381M115.616M7.970.0185.00เทคโนโลยี
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.060.00%0.00ซื้อ35.390M225.221M-0.042662.00วัสดุพื้นฐาน
7219 MINETECH RESOURCES BHD
0.0610.00%0.01ซื้อ20.200K46.064M-0.02391.00ในทางอุตสาหกรรม
7225 P.A. RESOURCES BHD
0.069.09%0.01แนะนำให้ซื้อ3.451M102.873M22.630.00วัสดุพื้นฐาน
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.069.09%0.01ซื้อ14.337M60.600M-0.0154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3913 MUI PROPERTIES BHD
0.179.38%0.01ขาย664.400K122.250M6.940.0249.00ไฟแนนซ์
7191 ADVENTA BHD
0.50-7.41%-0.04ขาย16.600K82.504M-0.191114.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
7168 PRG HOLDINGS BERHAD
1.089.09%0.09แนะนำให้ซื้อ4.416M359.375M-0.06954.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7181PA ARB BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.12-8.00%-0.01ขาย1.846M73.822M1.680.19281.00วัสดุพื้นฐาน
8834 IREKA CORPORATION BHD
0.46-8.00%-0.04ขาย64.400K93.354M-0.211076.00ในทางอุตสาหกรรม
7120 ACOUSTECH BHD
0.382.70%0.01ซื้อ7.500K71.937M-0.041531.00เทคโนโลยี
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.070.00%0.00ขาย107.800K58.099M11.070.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7206 TH HEAVY ENGINEERING BERHAD
0.06-7.69%-0.01ขาย589.000K72.883M0.680.10683.00พลังงาน
0007 PUC BERHAD
0.070.00%0.00แนะนำให้ขาย7.313M143.054M16.800.0063.00เทคโนโลยี
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.06-7.69%-0.01ขาย1.200M60.376M-0.00169.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9474 BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.18-5.26%-0.01ซื้อ2.061M44.894M-0.711319.00ในทางอุตสาหกรรม
7200 TEK SENG HOLDINGS BHD
0.26-1.92%-0.00ซื้อ112.300K90.530M-0.04285.00วัสดุพื้นฐาน
5222 FGV HOLDINGS BERHAD
0.922.23%0.02ขาย43.266M3.262B-0.3118742.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7149 ENG KAH CORPORATION BHD
0.957.95%0.07ขาย15.200K62.267M8.040.11356.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7180 SERN KOU RESOURCES BHD
0.687.09%0.05แนะนำให้ซื้อ1.562M152.400M14.940.05657.00วัสดุพื้นฐาน
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.202.56%0.01ขาย1.021M115.026M-0.61818.00ในทางอุตสาหกรรม
2739 SINO HUA-AN INTERNATIONAL BHD
0.14-3.57%-0.01ขาย3.682M157.123M16.020.0180.00วัสดุพื้นฐาน
1481 ADVANCE SYNERGY BHD
0.143.85%0.01ซื้อ3.946M120.795M-0.011647.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5104 CNI HOLDINGS BHD
0.07-7.14%-0.01ขาย583.100K49.885M-0.00499.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5040 MERIDIAN BERHAD
0.070.00%0.00ขาย866.500K35.986M-0.04455.00ไฟแนนซ์
6912 PASDEC HOLDINGS BHD
0.33-5.80%-0.02แนะนำให้ขาย21.000K138.127M-0.05267.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ