ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
CLOUD CLOUDARON GROUP BERHAD
0.10375.00%0.07แนะนำให้ซื้อ5.000K16.624M4.080.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
DAYA DAYA MATERIALS BHD
0.0150.00%0.01ซื้อ1.822M20.430M-0.02บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PRG PRG HOLDINGS BERHAD
0.2823.91%0.06ซื้อ425.178M98.771M-0.05อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CGB CENTRAL GLOBAL BERHAD
0.62-22.98%-0.18ซื้อ17.500K72.450M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
ENGKAH ENG KAH CORPORATION BHD
1.8021.62%0.32แนะนำให้ซื้อ1.471M104.721M66.070.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SEALINK SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.189.09%0.01ซื้อ134.569M82.500M-0.09การผลิตของผู้ผลิต
EUPE EUPE CORPORATION BHD
0.9423.68%0.18แนะนำให้ซื้อ6.465M97.280M2.970.26การเงิน
KOBAY KOBAY TECHNOLOGY BHD
4.3519.18%0.70ซื้อ1.439M372.643M15.000.24การผลิตของผู้ผลิต
SALUTE SALUTICA BERHAD
0.55-5.98%-0.04ซื้อ53.729M225.219M-0.02774.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
COMPUGT COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.020.00%0.00ขาย1.123M56.571M-0.00อื่นๆ
EDUSPEC EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.0325.00%0.01ซื้อ1.250M23.813M-0.10บริการผู้บริโภค
PWORTH PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.030.00%0.00ขาย722.700K112.610M-0.02300.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VERTICE VERTICE BERHAD
0.3214.29%0.04ซื้อ106.308M68.208M-0.16สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PNEPCB PNE PCB BHD
0.42-16.00%-0.08แนะนำให้ขาย275.209M177.103M-0.02เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
IPMUDA IPMUDA BHD
1.2015.38%0.16ซื้อ1.194M82.830M-0.47บริการการกระจายสินค้า
EITA EITA RESOURCES BERHAD
2.5215.60%0.34ซื้อ4.418M283.391M16.390.13อื่นๆ
POLY POLY GLASS FIBRE (M) BHD
0.6210.71%0.06ซื้อ1.541M89.586M16.090.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TALAMT TALAM TRANSFORM BERHAD
0.0320.00%0.01ซื้อ41.000K107.316M-0.01135.00การเงิน
TOPBLDS TOP BUILDERS CAPITAL BERHAD
0.105.00%0.01ขาย54.201M58.835M-0.13บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PMHLDG PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.114.76%0.01ซื้อ38.933M97.531M-0.00บริการผู้บริโภค
PHB PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.030.00%0.00ขาย9.948M264.125M-0.00การเงิน
EAH EA HOLDINGS BERHAD
0.0320.00%0.01ซื้อ4.431M126.809M-0.01บริการเชิงพาณิชย์
JASKITA JASA KITA BHD
0.1215.00%0.01ซื้อ1.713M44.955M-0.0153.00การผลิตของผู้ผลิต
SCOMI SCOMI GROUP BHD
0.03-14.29%-0.01ขาย212.000K38.287M-0.25บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LAMBO LAMBO GROUP BERHAD
0.03-14.29%-0.01แนะนำให้ขาย5.256M135.636M2.820.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
BJASSET BERJAYA ASSETS BERHAD
0.4310.26%0.04แนะนำให้ซื้อ132.200K997.679M-0.05บริการผู้บริโภค
CUSCAPI CUSCAPI BHD
0.147.69%0.01แนะนำให้ซื้อ25.474M111.705M-0.02121.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
IQGROUP IQ GROUP HOLDINGS BHD
1.166.42%0.07แนะนำให้ซื้อ1.224M95.951M-0.14800.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MTOUCHE MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.070.00%0.00ขาย12.446M81.549M-0.05บริการทางด้านเทคโนโลยี
KOMARK KOMARKCORP BHD
0.90-1.10%-0.01ขาย11.448M243.199M-0.05บริการเชิงพาณิชย์
EURO EURO HOLDINGS BHD
5.6212.40%0.62ซื้อ5.977M4.010B-0.01413.00การผลิตของผู้ผลิต
XOX XOX BHD
0.10-8.70%-0.01ขาย221.292M243.717M-0.04การสื่อสาร
ASIAPLY ASIA POLY HOLDINGS BHD
0.3011.11%0.03ซื้อ106.537M215.209M27.550.01141.00การผลิตของผู้ผลิต
SAMCHEM SAMCHEM HOLDINGS BERHAD
1.3313.68%0.16แนะนำให้ซื้อ14.047M318.240M10.790.11บริการการกระจายสินค้า
BORNOIL BORNEO OIL BHD
0.040.00%0.00ขาย1.252M255.250M-0.00บริการผู้บริโภค
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.040.00%0.00แนะนำให้ขาย14.215M107.893M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
CYMAO CYMAO HOLDINGS BHD
2.252.74%0.06ซื้อ3.863M160.605M-0.14แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
OSKVI OSK VENTURES INTERNATIONAL BHD
0.493.12%0.01ซื้อ1.000K94.294M10.080.05อื่นๆ
JCY JCY INTERNATIONAL BERHAD
0.52-11.97%-0.07ขาย116.407M1.232B48.350.01การผลิตของผู้ผลิต
RESINTC RESINTECH BHD
0.3811.94%0.04ซื้อ1.369M45.964M14.570.02การผลิตของผู้ผลิต
OCB OCB BHD
0.6212.61%0.07แนะนำให้ซื้อ521.900K57.082M-0.19บริการการกระจายสินค้า
SCOMIES SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.096.25%0.01ขาย342.800K37.466M-0.44บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DOLPHIN DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.096.25%0.01ขาย12.164M64.011M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
NATWIDE NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.36-1.35%-0.01ขาย564.600K45.598M-0.33ระบบขนส่ง
KTG KTG BERHAD
0.2911.32%0.03ซื้อ89.450M79.900M-0.0180.00การผลิตของผู้ผลิต
EMICO EMICO HOLDINGS BHD
0.27-7.02%-0.02ขาย26.400K32.743M-0.01197.00การผลิตของผู้ผลิต
MCLEAN MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.2113.16%0.03ซื้อ9.022M37.471M67.860.00464.00บริการเชิงพาณิชย์
AMTEL AMTEL HOLDINGS BHD
2.5811.21%0.26ซื้อ1.569M150.884M23.530.10การสื่อสาร
GPA GPA HOLDINGS BHD
0.1213.64%0.01ขาย122.506M168.252M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PELIKAN PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.33-1.49%-0.01แนะนำให้ซื้อ36.812M202.074M21.470.021691.00ระบบขนส่ง
DFCITY DFCITY GROUP BERHAD
0.5412.50%0.06แนะนำให้ซื้อ16.000K42.219M-0.06แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
M&G MARINE & GENERAL BERHAD
0.134.00%0.01ซื้อ10.479M90.485M7.100.02115.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HIGHTEC KUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD
1.4212.70%0.16แนะนำให้ซื้อ20.600K46.086M18.980.07อื่นๆ
NOTION NOTION VTEC BHD
0.93-6.53%-0.07ซื้อ49.315M512.525M80.890.01การผลิตของผู้ผลิต
FOCUSP FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD
0.968.43%0.07ซื้อ1.898M195.800M17.050.05การค้าปลีก
AVI AVILLION BERHAD
0.09-5.56%-0.01แนะนำให้ซื้อ9.558M84.997M-0.02บริการผู้บริโภค
PCCS PCCS GROUP BHD
0.477.95%0.04ซื้อ2.641M93.121M9.610.052660.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RUBEREX RUBBEREX CORPORATION (M) BHD
1.764.76%0.08ซื้อ60.650M1.387B17.180.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SAPRES SAPURA RESOURCES BHD
0.4810.23%0.04ซื้อ28.700K61.424M-0.22การเงิน
REV REV ASIA BERHAD
0.23-8.16%-0.02ซื้อ1.216M32.987M-0.01บริการเชิงพาณิชย์
VC VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.040.00%0.00ขาย11.098M59.877M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
HUBLINE HUBLINE BHD
0.0511.11%0.01ซื้อ5.269M175.471M-0.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NEXGRAM NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.040.00%0.00ขาย5.939M119.645M-0.03บริการทางด้านเทคโนโลยี
KGROUP KEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.050.00%0.00แนะนำให้ขาย7.216M108.216M1.850.03บริการทางด้านเทคโนโลยี
MUIIND MALAYAN UNITED INDUSTRIES BHD
0.100.00%0.00ซื้อ16.056M293.256M-0.07การค้าปลีก
MNC M N C WIRELESS BERHAD
0.050.00%0.00ซื้อ17.121M87.941M-0.00การสื่อสาร
AISB AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL
0.28-6.56%-0.02ซื้อ119.000K41.964M-0.03การผลิตของผู้ผลิต
SYMLIFE SYMPHONY LIFE BERHAD
0.564.72%0.03ซื้อ1.416M305.408M6.640.08176.00การเงิน
ECM ECM LIBRA GROUP BERHAD
0.232.22%0.01ขาย45.500K107.983M-0.03การเงิน
PJBUMI PJBUMI BHD
0.232.22%0.01ขาย75.000K18.450M38.790.0122.00อื่นๆ
KYM KYM HOLDINGS BHD
0.340.00%0.00ซื้อ78.700K50.963M-0.04238.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MMSV MMS VENTURES BHD
1.33-2.21%-0.03ซื้อ6.752M268.943M74.320.02เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CENSOF CENSOF HOLDINGS BERHAD
0.254.17%0.01ซื้อ7.200M120.422M-0.12363.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
XIANLNG XIAN LENG HOLDINGS BHD
0.856.88%0.06ซื้อ8.914M63.645M0.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MSC MALAYSIA SMELTING CORPORATION
1.526.29%0.09ซื้อ2.562M572.000M-0.03การผลิตของผู้ผลิต
SIGN SIGNATURE INTERNATIONAL BHD
0.578.49%0.04ซื้อ3.549M135.930M-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
JERASIA JERASIA CAPITAL BHD
0.417.79%0.03ซื้อ905.700K31.588M-0.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TOYOVEN TOYO VENTURES HOLDINGS BERHAD
2.650.00%0.00แนะนำให้ซื้อ1.081M283.550M62.500.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
YLI YLI HOLDINGS BHD
0.36-2.70%-0.01เป็นกลาง488.000K38.047M-0.05209.00การผลิตของผู้ผลิต
LUXCHEM LUXCHEM CORPORATION BHD
0.805.30%0.04ซื้อ16.947M676.336M16.310.05อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.105.00%0.01ซื้อ109.206M124.577M-0.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
SCH SCH GROUP BERHAD
0.10-9.09%-0.01ซื้อ5.443M61.106M-0.01188.00การผลิตของผู้ผลิต
ZELAN ZELAN BHD
0.100.00%0.00ขาย1.701M88.717M17.500.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SANICHI SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.05-9.09%-0.01แนะนำให้ขาย4.600M110.260M-0.01การผลิตของผู้ผลิต
BDB BINA DARULAMAN BHD
0.390.00%0.00ซื้อ53.600K116.984M9.250.04การเงิน
FIBON FIBON BERHAD
0.30-8.96%-0.03ขาย45.300K32.735M18.310.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LIENHOE LIEN HOE CORPORATION BHD
0.289.80%0.03แนะนำให้ซื้อ300.700K84.767M-0.01207.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KARYON KARYON INDUSTRIES BHD
0.210.00%0.00ขาย5.647M99.900M26.920.01227.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EDARAN EDARAN BHD
0.457.23%0.03ซื้อ1.550M24.031M-0.03บริการทางด้านเทคโนโลยี
SUBUR SUBUR TIASA HOLDINGS BHD
0.739.77%0.07ซื้อ31.100K125.226M-0.12แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SMETRIC SECUREMETRIC BERHAD
0.16-3.03%-0.01แนะนำให้ซื้อ12.229M88.445M-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ENGTEX ENGTEX GROUP BHD
0.65-5.15%-0.04ซื้อ12.755M297.377M219.350.00576.00บริการการกระจายสินค้า
CIHLDG C.I. HOLDINGS BHD
2.27-5.02%-0.12ซื้อ164.100K387.180M10.700.22การผลิตของผู้ผลิต
ULICORP UNITED U-LI CORPORATION BHD
1.26-4.55%-0.06ซื้อ4.195M287.496M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
GDB GDB HOLDINGS BERHAD
0.984.23%0.04ซื้อ6.899M590.625M23.510.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PINEAPP PINEAPPLE RESOURCES BHD
0.478.14%0.04ซื้อ63.900K20.855M-0.04131.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
JFTECH JF TECHNOLOGY BHD
6.029.06%0.50แนะนำให้ซื้อ7.649M1.275B116.210.05111.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MTAG MTAG GROUP BERHAD
0.796.80%0.05ซื้อ58.359M500.988M14.530.05183.00บริการเชิงพาณิชย์
TRIMODE TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.474.40%0.02ขาย301.600K75.530M15.070.03ระบบขนส่ง
M3TECH M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.060.00%0.00ขาย2.681M39.200M-0.01การสื่อสาร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ