หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
7206PB TH HEAVY ENGINEERING BERHAD-ISLAMIC IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 15/20
0.07400.00%0.06ซื้อ35.400K72.880M-0.00683.00พลังงาน
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00ขาย1.220M28.003M-0.018.00เทคโนโลยี
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD
0.010.00%0.00ขาย1.325M6.068M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2755 FCW HOLDINGS BHD
0.71-31.90%-0.34ขาย900178.745M3108.700.0042.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6025 BERJAYA MEDIA BHD
0.2017.65%0.03ขาย5.200K47.017M-0.06สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7051 AMTEK HOLDINGS BHD
0.1734.62%0.04ขาย129.500K8.750M8.340.02534.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.01-25.00%-0.01ขาย600.000K113.291M-0.0142.00บริการโทรคมนาคม
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.01-25.00%-0.01ขาย1.000K41.375M-0.03137.00เทคโนโลยี
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.12-4.17%-0.01ขาย1.000K27.889M-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7149 ENG KAH CORPORATION BHD
0.82-21.15%-0.22ขาย2.000K58.021M8.700.09356.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.0233.33%0.01ซื้อ10076.085M-0.0149.00เทคโนโลยี
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.020.00%0.00แนะนำให้ขาย1.982M82.082M-0.02405.00ในทางอุตสาหกรรม
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.020.00%0.00ขาย555.400K35.980M-0.0161.00ไฟแนนซ์
7471 EDEN INC. BHD
0.1416.00%0.02ซื้อ34.109M48.858M-0.02575.00สาธารณูปโภค
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.05-9.09%-0.01แนะนำให้ขาย820.100K33.601M-0.1221.00ในทางอุตสาหกรรม
7165PA DWL RESOURCES BERHAD - ICPS 2016/2021
0.20-18.00%-0.04ขาย20.000K155.906M-0.04477.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7157 CYL CORPORATION BHD
0.478.14%0.04ขาย52.600K46.500M-0.02465.00วัสดุพื้นฐาน
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00ซื้อ37.000K17.932M-0.01712.00ในทางอุตสาหกรรม
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.03-16.67%-0.01ขาย20.000K80.347M-0.01431.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
03021 EQUITIESTRACKER HOLDINGS BERHAD
0.1812.12%0.02545.800K45.423Mไฟแนนซ์
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.0913.33%0.01ขาย25.294M72.205M-0.02177.00ในทางอุตสาหกรรม
8303 KUANTAN FLOUR MILLS BHD
0.2017.65%0.03ซื้อ97.900K13.646M-0.03188.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
4359 TURIYA BHD
0.15-11.76%-0.02ซื้อ11.200K34.309M-0.02324.00วัสดุพื้นฐาน
0095 XINGHE HOLDINGS BERHAD
0.040.00%0.00ขาย11.294M90.073M-0.0184.00บริการโทรคมนาคม
7889 THRIVEN GLOBAL BERHAD
0.2710.42%0.03ซื้อ7.158M131.266M5.850.04ไฟแนนซ์
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING
0.24-14.29%-0.04ขาย203.500K58.072M-0.0183.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.0416.67%0.01ซื้อ4.545M33.054M-0.0554.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.040.00%0.00ขาย17.700K413.355M7.850.04ไฟแนนซ์
7221 BSL CORPORATION BERHAD
0.37-11.90%-0.05ซื้อ1.100K35.755M74.300.00947.00วัสดุพื้นฐาน
0064 EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.2010.81%0.02ซื้อ1.183M145.372M-0.01281.00ในทางอุตสาหกรรม
4316 SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.36-2.70%-0.01แนะนำให้ขาย31.000K47.472M-0.05305.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0038 PLASTRADE TECHNOLOGY BHD
0.157.14%0.01ซื้อ32.800K27.960M-0.03112.00วัสดุพื้นฐาน
0155 MSIAN GENOMICS RES CENTRE BHD
0.3015.38%0.04ซื้อ2.600K31.053M-0.0419.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
8141 MAJUPERAK HOLDINGS BHD
0.248.89%0.02ซื้อ4.660M57.837M18.910.012.00ไฟแนนซ์
7099PA ATTA GLOBAL GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2017/2022
0.1416.00%0.02ซื้อ460.500K130.259M7.220.09377.00วัสดุพื้นฐาน
7139 NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.0414.29%0.01ซื้อ811.200K28.097M3.940.01304.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00ขาย238.000K32.960M-0.01124.00เทคโนโลยี
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD
0.04-12.50%-0.01ซื้อ200.000K168.811M-0.00759.00ไฟแนนซ์
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.04-12.50%-0.01ขาย985.000K23.870M-0.02275.00ในทางอุตสาหกรรม
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD
0.04-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย10035.232M-0.01156.00วัสดุพื้นฐาน
8362 KYM HOLDINGS BHD
0.344.69%0.01ซื้อ7.100K50.213M-0.01592.00วัสดุพื้นฐาน
0103 MNC WIRELESS BHD
0.04-11.11%-0.01ขาย269.000K19.135M-0.0160.00เทคโนโลยี
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.04-11.11%-0.01ขาย987.200K35.753M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7935 MILUX CORPORATION BHD
0.68-0.00%-0.00ขาย15.000K37.000M-0.04477.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5754 UTUSAN MELAYU (M) BHD
0.17-5.56%-0.01ขาย31.000K18.825M-1.691841.00ในทางอุตสาหกรรม
7211 TAFI INDUSTRIES BHD
0.3413.33%0.04แนะนำให้ซื้อ29.000K27.291M-0.06462.00ในทางอุตสาหกรรม
7617 MAGNA PRIMA BHD
0.935.68%0.05ซื้อ302.000K309.343M-0.16104.00ไฟแนนซ์
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26
0.096.25%0.01ซื้อ412.000K50.354M9.810.06170.00ในทางอุตสาหกรรม
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.36-6.41%-0.03ซื้อ97.000K200.154M29.200.011916.00ในทางอุตสาหกรรม
03016 CRG INCORPORATED BERHAD
0.040.00%0.00ซื้อ77.000K36.254M12.330.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0029 DIGISTAR CORPORATION BHD
0.0511.11%0.01ซื้อ1.012M32.548M-0.03124.00บริการโทรคมนาคม
0036 KEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.050.00%0.00ซื้อ3.110M26.036M-0.0253.00บริการโทรคมนาคม
7986 CN ASIA CORPORATION BHD
0.45-10.00%-0.05ซื้อ20.000K20.422M12.590.0461.00ในทางอุตสาหกรรม
7036 BORNEO OIL BHD
0.0412.50%0.01ซื้อ710.000K207.970M-0.00921.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.0412.50%0.01ขาย2.000K37.155M-0.00169.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8834 IREKA CORPORATION BHD
0.56-1.75%-0.01ซื้อ11.000K100.827M-0.051076.00ในทางอุตสาหกรรม
2283 ZELAN BHD
0.1010.53%0.01ซื้อ1.825M80.267M-0.01371.00ในทางอุตสาหกรรม
5673 IPMUDA BHD
0.530.00%0.00ซื้อ30.500K38.409M550.00ในทางอุตสาหกรรม
0190 EVERSAFE RUBBER BERHAD
0.2411.63%0.03ซื้อ55.000K51.728M61.080.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6378 WMG HOLDINGS BERHAD
0.1511.11%0.01ซื้อ1.200K57.533M-0.031090.00ไฟแนนซ์
0041 MSCM HOLDINGS BERHAD
0.25-3.85%-0.01ซื้อ14.646M69.026M-0.1122.00เทคโนโลยี
7128 CAM RESOURCES BHD
0.25-7.41%-0.02ซื้อ41.000K47.976M19.250.01707.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5178PA DYNACIATE GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2018/2023
0.0511.11%0.01แนะนำให้ซื้อ10036.913M-0.05319.00ในทางอุตสาหกรรม
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.0610.00%0.01ซื้อ245.000K68.195M-0.01980.00ในทางอุตสาหกรรม
7219 MINETECH RESOURCES BHD
0.060.00%0.00ซื้อ65.000K48.471M-0.00391.00ในทางอุตสาหกรรม
0024 JAG BERHAD
0.05-9.09%-0.01ขาย80.000K75.732M57.890.0010.00เทคโนโลยี
5078 MARINE & GENERAL BERHAD
0.105.00%0.01ซื้อ2.007M76.007M-0.06164.00พลังงาน
0177 PASUKHAS GROUP BERHAD
0.05-9.09%-0.01แนะนำให้ขาย150.000K40.579M-0.0162.00ในทางอุตสาหกรรม
2429 TANCO HOLDINGS BHD
0.050.00%0.00ขาย66.200K36.072M-0.01371.00ไฟแนนซ์
9601 HO WAH GENTING BHD
0.10-9.09%-0.01ขาย25.000K35.707M-0.111744.00ในทางอุตสาหกรรม
5835 DOLOMITE CORPORATION BHD
0.10-9.09%-0.01แนะนำให้ขาย6.000K28.495M-0.41141.00วัสดุพื้นฐาน
7209 CHEETAH HOLDINGS BHD
0.349.68%0.03ซื้อ8.400K39.052M57.720.011003.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.3110.71%0.03ซื้อ5.000K46.193M21.060.01ในทางอุตสาหกรรม
7048 ATLAN HOLDINGS BHD
4.492.51%0.11แนะนำให้ซื้อ77.700K1.139B18.830.24662.00ในทางอุตสาหกรรม
0074 GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.120.00%0.00ซื้อ67.000K33.317M-0.0153.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7251 BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.10-8.70%-0.01ขาย7.061M96.115M-0.07พลังงาน
1902 PINEHILL PACIFIC BERHAD
0.348.06%0.03ซื้อ195.000K50.184M-0.20640.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
9946 REX INDUSTRY BHD
0.410.00%0.00ขาย17.000K101.117M-0.07965.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5035 KNUSFORD BHD
0.43-8.51%-0.04ขาย7.000K42.847M-0.29317.00ในทางอุตสาหกรรม
9962 GROMUTUAL BHD
0.281.85%0.01ขาย2.200K103.292M17.260.0243.00ไฟแนนซ์
6203 KHEE SAN BHD
0.661.54%0.01ซื้อ18.200K68.640M15.470.04402.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.060.00%0.00ซื้อ741.000K225.221M-0.012662.00วัสดุพื้นฐาน
7013 HUBLINE BHD
0.069.09%0.01ซื้อ133.000K210.010M40.440.00573.00ในทางอุตสาหกรรม
7243 BIO OSMO BHD
0.060.00%0.00ซื้อ160.000K47.722M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8486 LION FOREST INDUSTRIES BHD
0.44-8.33%-0.04ซื้อ5.000K100.244M17.190.032383.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7188 BTM RESOURCES BHD
0.120.00%0.00ซื้อ30.300K16.961M-0.02168.00วัสดุพื้นฐาน
1694 MENANG CORPORATION (M) BHD
0.401.28%0.01ซื้อ128.700K189.913M15.990.02109.00ไฟแนนซ์
4375 SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.170.00%0.00ซื้อ806.000K36.740M8.560.02274.00ไฟแนนซ์
9474 BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.17-2.86%-0.01ขาย4.582M40.169M-0.431369.00ในทางอุตสาหกรรม
9407 PARAGON UNION BHD
0.28-8.33%-0.03ซื้อ3.000K17.792M-0.01467.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0028 SCOPE INDUSTRIES BERHAD
0.232.17%0.01ซื้อ2.861M144.885M-0.00704.00เทคโนโลยี
0182 LKL INTERNATIONAL BERHAD
0.12-4.00%-0.01ซื้อ956.100K51.456M-0.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
7195 COMINTEL CORPORATION BHD
0.128.70%0.01ขาย73.200K17.500M-0.361364.00ในทางอุตสาหกรรม
7137 UMS HOLDINGS BHD
2.19-7.98%-0.19ขาย2.000K89.111M18.340.12205.00ในทางอุตสาหกรรม
5223 MENTIGA CORPORATION BHD
0.628.77%0.05แนะนำให้ซื้อ15.900K43.400M11.630.05316.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0140 STERLING PROGRESS BERHAD
0.17-7.89%-0.01ขาย22.000K56.227M-0.0188.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9091 EMICO HOLDINGS BHD
0.179.38%0.01ขาย1.000K17.662M-0.01537.00ในทางอุตสาหกรรม
5022 PAOS HOLDINGS BHD
0.354.41%0.01ซื้อ166.100K64.313M52.440.01132.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7108 PERDANA PETROLEUM BERHAD
0.41-6.74%-0.03แนะนำให้ซื้อ12.925M346.420M-0.052487.00พลังงาน
9237 SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
0.67-3.60%-0.03ซื้อ70.300K57.541M-0.11255.00วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ