หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
NEXGRAM NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00ขาย3.469M10.344M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
EAH EA HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00ขาย691.000K50.724M-0.01บริการเชิงพาณิชย์
NETX NETX HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00ขาย22.945M41.004M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
AGES-PA AGESON BERHAD - ICPS 2020/2030
0.010.00%0.0034.220M
TRIVE TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.010.00%0.00ซื้อ4.123M25.465M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
PRG PRG HOLDINGS BERHAD
0.2246.67%0.07ขาย49.384M91.236M-0.13อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MMAG-PA MMAG HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.04-46.15%-0.03แนะนำให้ขาย500
LEWEKO LEWEKO RESOURCES BHD
0.1122.22%0.02ขาย10.200K35.408M-0.07การเงิน
DGB DGB ASIA BERHAD
0.020.00%0.00ขาย4.505M15.707M-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
IKHMAS IKHMAS JAYA GROUP BERHAD
0.0233.33%0.01ขาย5.300M11.767M-0.26บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SMISCOR SMIS CORPORATION BHD
0.4029.03%0.09แนะนำให้ซื้อ11.700K16.865M14.350.02การผลิตของผู้ผลิต
NOVAMSC-PA NOVA MSC BERHAD - ICPS A 2020/2025
0.01100.00%0.01124.400K
BARAKAH BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย323.100K8.358M-0.41บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EDUSPEC EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00ขาย1.997M25.469M-0.00บริการผู้บริโภค
PDZ PDZ HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00ขาย6.716M10.230M-0.02ระบบขนส่ง
PWORTH PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.01-33.33%-0.01ขาย3.955M40.949M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MLAB MLABS SYSTEMS BHD
0.010.00%0.00ขาย10.782M11.559M-0.0116.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
MNC M N C WIRELESS BERHAD
0.010.00%0.00ขาย768.500K17.117M-0.01การสื่อสาร
SCOMI SCOMI GROUP BHD
0.01-33.33%-0.01ขาย2.056M10.939M-0.27บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LAMBO LAMBO GROUP BERHAD
0.010.00%0.00ขาย100.060M21.021M2.080.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
COMPUGT COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00ขาย71.000K37.650M-0.00อื่นๆ
COMCORP COMINTEL CORPORATION BHD
0.08-23.81%-0.03ขาย22.000K11.200M-0.03บริการการกระจายสินค้า
MCEHLDG MCE HOLDINGS BERHAD
0.32-24.71%-0.10ขาย57.500K14.210M-0.19บริการการกระจายสินค้า
ACO ACO GROUP BERHAD
0.2021.88%0.0448.062M58.500M158.00บริการการกระจายสินค้า
LEBTECH LEBTECH BERHAD
1.013.06%0.03ซื้อ4.200K137.849M-0.0042.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VC VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.0320.00%0.01ขาย39.462M14.457M-0.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
REV REV ASIA BERHAD
0.060.00%0.00ขาย73.300K8.078M-0.00บริการเชิงพาณิชย์
PUNCAK PUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
0.1540.91%0.04ขาย19.950M69.323M-0.13สาธารณูปโภค
AVI AVILLION BERHAD
0.0637.50%0.01ขาย17.487M51.942M-0.04บริการผู้บริโภค
DWL-PA DWL RESOURCES BERHAD - ICPS 2016/2021
0.0433.33%0.01ขาย100.000K
SCOPE SCOPE INDUSTRIES BHD
0.11-12.00%-0.01ขาย6.550M69.205M-0.01การเงิน
PMCORP PAN MALAYSIA CORPORATION BHD
0.1025.00%0.02ขาย180.400K70.840M-0.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
XOX XOX BHD
0.020.00%0.00ขาย2.493M21.848M-0.02การสื่อสาร
ANZO ANZO HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00ขาย8.441M13.212M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
OCR-PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.01-25.00%-0.01แนะนำให้ขาย1.065M
VIVOCOM VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.0233.33%0.01ซื้อ1.386M113.291M75.000.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
BORNOIL BORNEO OIL BHD
0.0233.33%0.01ขาย9.685M102.756M-0.00บริการผู้บริโภค
SERSOL SERSOL BERHAD
0.077.14%0.01ขาย1.134M16.151M-0.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TALAMT TALAM TRANSFORM BERHAD
0.010.00%0.00ขาย2.729M64.390M2.880.01137.00การเงิน
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.01-25.00%-0.01แนะนำให้ขาย1.346M6.162M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
IDMENSN IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย300.000K4.079M-0.05บริการทางด้านเทคโนโลยี
DOLPHIN DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.040.00%0.00ขาย16.302M10.989M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
BTM BTM RESOURCES BHD
0.086.67%0.01ขาย24.000K11.307M-0.05แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MASTER MASTER-PACK GROUP BERHAD
1.0519.32%0.17ขาย10.160M57.351M3.340.26268.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UCREST UCREST BERHAD
0.0622.22%0.01ขาย3.058M25.522M-0.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TRIMODE TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.21-17.31%-0.04ขาย73.100K35.690M16.880.02ระบบขนส่ง
LYC LYC HEALTHCARE BERHAD
0.1519.23%0.03ขาย1.370M55.081M-0.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
LFECORP LFE CORPORATION BHD
0.128.70%0.01ขาย374.400K25.550Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SCOMIES SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.040.00%0.00ขาย2.678M16.391M-0.05บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
JOHAN JOHAN HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00ขาย691.800K24.918M-0.05349.00การผลิตของผู้ผลิต
BPURI BINA PURI HOLDINGS BHD
0.04-22.22%-0.01ขาย3.104M26.743M32.140.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HWGB HO WAH GENTING BHD
0.1122.22%0.02ซื้อ7.812M50.571M-0.02การผลิตของผู้ผลิต
YBS YBS INTERNATIONAL BERHAD
0.1115.79%0.01เป็นกลาง1.130M26.387M63.330.00การเงิน
WATTA WATTA HOLDING BHD
0.50-0.99%-0.01ขาย38.300K42.240M22.150.02บริการการกระจายสินค้า
PRLEXUS PROLEXUS BHD
0.416.49%0.03ขาย752.500K71.637M9.850.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DBE D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.020.00%0.00แนะนำให้ขาย394.200K56.745M-0.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SMRT SMRT HOLDINGS BERHAD
0.04-20.00%-0.01ขาย210.900K16.273M-0.03บริการทางด้านเทคโนโลยี
DIGISTA DIGISTAR CORPORATION BHD
0.020.00%0.00ขาย137.900K13.019M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.020.00%0.00แนะนำให้ขาย10.478M24.915M-0.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
PRIVA PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.02-20.00%-0.01ขาย561.300K11.164M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALAM ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.0412.50%0.01ขาย24.842M50.927M-0.07บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
INIX INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.02-20.00%-0.01ขาย150.000K5.965M-0.02อื่นๆ
YONGTAI YONG TAI BHD
0.040.00%0.00ขาย9.470M42.945M-0.14362.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
WMG WMG HOLDINGS BERHAD
0.04-20.00%-0.01ขาย120.200K17.047M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SCBUILD SC ESTATE BUILDER BERHAD
0.030.00%0.00ซื้อ786.100K22.077M0.00บริการการกระจายสินค้า
HSSEB HSS ENGINEERS BERHAD
0.338.33%0.03ขาย3.151M161.155M136.360.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AT AT SYSTEMATIZATION BHD
0.0325.00%0.01ขาย2.434M12.475M-0.02การผลิตของผู้ผลิต
SMCAP SINMAH CAPITAL BERHAD
0.0912.50%0.01ขาย70.000K19.241M-0.06อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
REACH REACH ENERGY BHD
0.040.00%0.00ขาย6.982M43.856M-0.13แร่พลังงาน
BRAHIMS BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.138.33%0.01ขาย1.525M30.717M-0.40ระบบขนส่ง
IPMUDA IPMUDA BHD
0.208.11%0.01ขาย375.000K14.494M-0.81บริการการกระจายสินค้า
TAWIN TA WIN HOLDINGS BHD
0.0414.29%0.01ขาย1.558M14.296M4.070.01การผลิตของผู้ผลิต
NWP NWP HOLDINGS BHD
0.1610.34%0.01ซื้อ655.800K69.037M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VIZIONE VIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.31-1.59%-0.01ขาย4.877M191.740M4.300.08การเงิน
DWL DWL RESOURCES BERHAD
0.148.00%0.01ขาย2.502M31.434M-0.0493.00การผลิตของผู้ผลิต
BCMALL BCM ALLIANCE BERHAD
0.0912.50%0.01ขาย6.988M37.913M5.710.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FIHB FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD
0.17-5.71%-0.01ขาย133.000K17.902M3.870.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PJBUMI PJBUMI BHD
0.11-8.33%-0.01ขาย773.000K9.020M7.020.0251.00อื่นๆ
FREIGHT FREIGHT MANAGEMENT HLDGS BHD
0.4511.11%0.04ขาย257.900K125.650M8.840.051491.00ระบบขนส่ง
M&G MARINE & GENERAL BERHAD
0.04-18.18%-0.01แนะนำให้ขาย75.000K32.575M-0.04111.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BCB BCB BHD
0.232.17%0.01แนะนำให้ขาย187.200K93.911M1.940.12การเงิน
PRESBHD PRESTARIANG BERHAD
0.1511.11%0.01ขาย15.620M72.345M-0.06177.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
CUSCAPI CUSCAPI BHD
0.0715.38%0.01ขาย6.020M64.445M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
SMI SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.086.67%0.01แนะนำให้ขาย314.900K16.795M6.700.01การเงิน
PMHLDG PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.07-11.76%-0.01แนะนำให้ขาย15.759M69.665M-0.00บริการผู้บริโภค
BRIGHT BRIGHT PACKAGING INDUSTRY BHD
0.157.14%0.01ขาย1.584M30.800M22.220.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ANCOM ANCOM BHD
0.528.33%0.04ขาย872.500K115.838M12.210.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IQGROUP IQ GROUP HOLDINGS BHD
0.2821.74%0.05ขาย131.600K24.648M-0.16900.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EURO EURO HOLDINGS BHD
0.3218.87%0.05ซื้อ6.553M84.200M-0.04467.00การผลิตของผู้ผลิต
GOPENG GOPENG BHD
0.68-2.86%-0.02ซื้อ1.800K182.915M63.640.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SBCCORP SBC CORPORATION BHD
0.2922.92%0.06ขาย220.100K76.131M3.050.0882.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
LANDMRK LANDMARKS BHD
0.239.30%0.02ขาย540.000K124.289M-0.19บริการผู้บริโภค
KPSCB KPS CONSORTIUM BHD
0.34-5.56%-0.02ขาย38.000K50.261M6.150.06อื่นๆ
PARKSON PARKSON HOLDINGS BHD
0.0814.29%0.01ขาย4.864M85.374M-0.17การค้าปลีก
MENTIGA MENTIGA CORPORATION BHD
0.25-16.67%-0.05แนะนำให้ขาย10.000K17.500M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
JAG JAG BERHAD
0.030.00%0.00ขาย13.344M54.528M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
HUAAN SINO HUA-AN INTERNATIONAL BHD
0.0610.00%0.01ขาย4.889M61.727M-0.16อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OVERSEA OVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.120.00%0.00เป็นกลาง240.200K29.102M-0.01บริการผู้บริโภค
JKGLAND JKG LAND BERHAD
0.069.09%0.01ขาย25.000K136.496M10.780.01การเงิน
FINTEC FINTEC GLOBAL BERHAD
0.030.00%0.00ขาย5.687M20.358M0.200.27การเงิน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ