ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

หุ้นสามัญหุ้นมาเลเซีย

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นมาเลเซีย ที่คุณสามารถลงทุนได้

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
3ATHREE-A RESOURCES BHD
0.930MYR0.54%0.005MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
106.7K99.231K455.915MMYR11.270.08MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AASIAASTRAL ASIA BHD
0.110MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
16.7K1.837K72.598MMYR−0.01MYR243อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAXAIRASIA X BERHAD
0.445MYR2.30%0.010MYR
มีแรงซื้อ
281.8K125.401K184.593MMYR0.0179.08MYRระบบขนส่ง
ABLEGLOBABLE GLOBAL BERHAD
1.330MYR−0.75%−0.010MYR
มีแรงขาย
92.5K123.025K409.059MMYR11.680.11MYR170อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ABLEGRPABLEGROUP BERHAD
0.120MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
121.8K14.616K31.668MMYR−0.00MYRแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACMEACME HOLDINGS BERHAD
0.215MYR7.50%0.015MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
7.335M1.577M77.133MMYR−0.01MYRการเงิน
ACOACO GROUP BERHAD
0.225MYR4.65%0.010MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.801M405.158K78.159MMYR9.110.02MYRบริการการกระจายสินค้า
ADVCONADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.265MYR3.92%0.010MYR
มีแรงซื้อ
227K60.155K128.094MMYR121.430.00MYR873บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ADVENTAADVENTA BHD
0.625MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
353.5K220.938K95.491MMYR37.430.02MYRบริการการกระจายสินค้า
ADVPKGADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY
0.670MYR−1.47%−0.010MYR
ปานกลาง
5K3.35K54.019MMYR−0.02MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AEMULUSAEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.480MYR2.13%0.010MYR
มีแรงซื้อ
4.849M2.327M320.655MMYR23.980.02MYRเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AEONAEON CO. (M) BHD
1.380MYR−0.72%−0.010MYR
ปานกลาง
735.4K1.015M1.938BMYR12.410.11MYR8.172Kการค้าปลีก
AFUJIYAABM FUJIYA BERHAD
0.415MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
6K2.49K74.7MMYR24.130.02MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AGESAGESON BERHAD
0.215MYR−8.51%−0.020MYR
มีแรงขายรุนแรง
8.759M1.883M67.007MMYR1.460.18MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AGMOAGMO HOLDINGS BERHAD
0.760MYR2.01%0.015MYR
มีแรงซื้อ
6.347M4.823Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
AHBAHB HOLDINGS BHD
0.110MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
4.19M460.856K41.339MMYR−0.03MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
3.350MYR0.30%0.010MYR
มีแรงซื้อ
49K164.15K1.6BMYR18.250.18MYR1.583Kบริการการกระจายสินค้า
AIMADVANCE INFORMATION MARKETING
0.100MYR5.26%0.005MYR
มีแรงขาย
6.145M614.53K24.197MMYR−0.02MYRบริการเชิงพาณิชย์
AIMFLEXAIMFLEX BERHAD
0.165MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
10.871M1.794M242.376MMYR15.280.01MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
AIRPORTMALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
6.350MYR−0.78%−0.050MYR
มีแรงซื้อ
6.043M38.372M10.536BMYR−0.22MYR9.837Kระบบขนส่ง
AJIAJINOMOTO (M) BHD
11.420MYR−0.52%−0.060MYR
ปานกลาง
13.4K153.028K694.319MMYR−0.08MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AJIYAAJIYA BHD
1.720MYR−1.71%−0.030MYR
มีแรงซื้อ
1.309M2.252M501.774MMYR21.930.08MYRบริการการกระจายสินค้า
ALAMALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.025MYR0.00%0.000MYR
ปานกลาง
1.317M32.92K38.296MMYR−0.10MYR154บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALRICHALDRICH RESOURCES BERHAD
0.040MYR33.33%0.010MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
6.449M257.952K44.538MMYR3.950.01MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
AMEAME ELITE CONSORTIUM BERHAD
1.320MYR−1.49%−0.020MYR
ปานกลาง
566.7K748.044K845.688MMYR10.280.13MYR431สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AMLEXAMLEX HOLDINGS BERHAD
0.460MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
00123.332MMYR14.150.03MYRการผลิตของผู้ผลิต
AMTELAMTEL HOLDINGS BHD
0.845MYR1.20%0.010MYR
มีแรงซื้อ
565.3K477.679K82.433MMYR24.490.04MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
AMWAYAMWAY (M) HOLDINGS BHD
5.100MYR0.99%0.050MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
5.5K28.05K838.367MMYR18.890.27MYR318การค้าปลีก
ANCOMLBANCOM LOGISTICS BERHAD
0.115MYR−4.17%−0.005MYR
มีแรงขาย
378K43.47K54.428MMYR−0.00MYRระบบขนส่ง
ANCOMNYANCOM NYLEX BERHAD
0.950MYR−1.55%−0.015MYR
ปานกลาง
961.5K913.425K881.392MMYR11.290.10MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ANEKAANEKA JARINGAN HOLDINGS BERHAD
0.145MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
260K37.7K85.831MMYR−0.06MYRการเงิน
ANNJOOANN JOO RESOURCES BHD
1.090MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
681.1K742.399K608.508MMYR−0.09MYR1.988Kการผลิตของผู้ผลิต
ANNUMANNUM BERHAD
0.360MYR−4.00%−0.015MYR
มีแรงซื้อ
2.394M861.984K35.1MMYR0.850.44MYRแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ANZOANZO HOLDINGS BERHAD
0.015MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
451K6.765K16.742MMYR−0.02MYRบริการการกระจายสินค้า
AORBALPHA OCEAN RESOURCES BERHAD
2.820MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
00285MMYR106.020.03MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
APBAPB RESOURCES BHD
1.300MYR7.44%0.090MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.28M1.665M144.098MMYR15.610.08MYRการผลิตของผู้ผลิต
APMAPM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD
1.970MYR1.03%0.020MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
1K1.97K385.124MMYR10.990.18MYRการผลิตของผู้ผลิต
APOLLOAPOLLO FOOD HOLDINGS BHD
3.880MYR1.04%0.040MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
17.1K66.348K310.4MMYR21.390.18MYR636สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
APPASIAAPPASIA BERHAD
0.080MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
52K4.16K89.226MMYR100.000.00MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
ARANKA-RANK BHD
0.575MYR0.88%0.005MYR
มีแรงซื้อ
87.9K50.543K102.5MMYR5.350.11MYR183แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ARBBARB BERHAD
0.135MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
7.438M1.004M164.219MMYR3.310.04MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
ARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.260MYR4.00%0.010MYR
มีแรงซื้อ
20K5.2K18.097MMYR−0.03MYR9การเงิน
ARTRONIQARTRONIQ BERHAD
0.645MYR4.03%0.025MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
27.681M17.854M204.998MMYR−0.00MYRบริการการกระจายสินค้า
ASDIONASDION BHD
0.085MYR6.25%0.005MYR
มีแรงซื้อ
267.5K22.738K19.153MMYR−0.02MYRระบบขนส่ง
ASIABRNASIA BRANDS BERHAD
0.535MYR2.88%0.015MYR
มีแรงซื้อ
10K5.35K124.466MMYR6.360.08MYRบริการการกระจายสินค้า
ASIAFLEASIA FILE CORPORATION BHD
1.760MYR0.57%0.010MYR
มีแรงซื้อ
25K44K342.835MMYR10.070.17MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ASIAPACASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.110MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
00163.773MMYR−0.00MYR377อื่นๆ
ASIAPLYASIA POLY HOLDINGS BHD
0.110MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
809.6K89.056K99.277MMYR−0.01MYRการผลิตของผู้ผลิต
ASTINOASTINO BHD
0.495MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
56.9K28.166K244.238MMYR5.040.10MYRการผลิตของผู้ผลิต
ATAT SYSTEMATIZATION BHD
0.015MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
933.3K14K90.009MMYR−0.03MYRการผลิตของผู้ผลิต
ATAIMSATA IMS BERHAD
0.255MYR8.51%0.020MYR
มีแรงซื้อ
7.068M1.802M306.73MMYR−0.03MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ATECHAURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD
1.840MYR−1.60%−0.030MYR
มีแรงซื้อ
660K1.214M659.051MMYR29.310.06MYRเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ATTAATTA GLOBAL GROUP BERHAD
0.315MYR−1.56%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
41.1K12.947K79.211MMYR19.280.02MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AVIAVILLION BERHAD
0.090MYR5.88%0.005MYR
ปานกลาง
2.456M221.067K101.996MMYR850.000.00MYRบริการผู้บริโภค
AWANTECAWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD
0.435MYR1.16%0.005MYR
มีแรงซื้อ
5.82M2.532M342.787MMYR82.690.01MYRบริการทางด้านเทคโนโลยี
AWCAWC BERHAD
0.485MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
443.1K214.904K153.636MMYR6.560.07MYRบริการเชิงพาณิชย์
AXIATAAXIATA GROUP BERHAD
3.150MYR−1.56%−0.050MYR
มีแรงซื้อ
1.473M4.639M28.908BMYR−0.01MYR13.181Kการสื่อสาร
AXTERIAAXTERIA GROUP BERHAD
0.120MYR9.09%0.010MYR
มีแรงซื้อ
862.5K103.5K59.827MMYR−0.00MYRการเงิน
AYERAYER HOLDINGS BERHAD
6.150MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
12.7K78.105K460.346MMYR15.280.40MYRการเงิน
AYSAYS VENTURES BHD
0.415MYR−1.19%−0.005MYR
มีแรงขาย
869.2K360.718K173.66MMYR1.830.23MYR255บริการการกระจายสินค้า
AZRBAHMAD ZAKI RESOURCES BHD
0.180MYR5.88%0.010MYR
มีแรงซื้อ
385.9K69.462K107.325MMYR−0.16MYR1.046Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BAHVESTBAHVEST RESOURCES BERHAD
0.310MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
3.065M950.15K384.332MMYR129.170.00MYR181แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BARAKAHBARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.035MYR16.67%0.005MYR
มีแรงซื้อ
5.548M194.163K35.103MMYR6.380.00MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BAUTOBERMAZ AUTO BERHAD
1.940MYR−1.02%−0.020MYR
มีแรงซื้อ
1.172M2.273M2.253BMYR11.670.17MYR894การค้าปลีก
BCBBCB BHD
0.245MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
0097.907MMYR3.260.08MYRการเงิน
BCMALLBCM ALLIANCE BERHAD
0.020MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
137K2.74K40.682MMYR−0.01MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BDBBINA DARULAMAN BHD
0.280MYR1.82%0.005MYR
มีแรงซื้อ
302.5K84.7K85.079MMYR11.320.02MYRการเงิน
BENALECBENALEC HOLDINGS BERHAD
0.100MYR5.26%0.005MYR
มีแรงซื้อ
317.5K31.75K101.889MMYR−0.03MYR100บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BERTAMBERTAM ALLIANCE BHD
0.060MYR9.09%0.005MYR
มีแรงซื้อ
3K18014.886MMYR−0.01MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BETABETAMEK BERHAD
0.500MYR1.01%0.005MYR
มีแรงซื้อ
8.974M4.487Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BHICBOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES CORP
0.390MYR0.00%0.000MYR
ปานกลาง
0096.898MMYR−0.01MYR1.285Kการผลิตของผู้ผลิต
BIGB.I.G. INDUSTRIES BHD
0.670MYR−2.19%−0.015MYR
ปานกลาง
371K248.57K42.533MMYR9.770.07MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BIMBBANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
2.590MYR0.39%0.010MYR
มีแรงซื้อ
603.6K1.563M5.582BMYR12.370.21MYR4.731Kการเงิน
BINACOMBINASAT COMMUNICATIONS BERHAD
0.265MYR−1.85%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
770.7K204.236K102.898MMYR19.290.01MYRการสื่อสาร
BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.100MYR5.26%0.005MYR
มีแรงซื้อ
3.264M326.38K85.314MMYR13.190.01MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BIOHLDGBIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.105MYR0.00%0.000MYR
ปานกลาง
206.1K21.641K144.698MMYR−0.02MYRเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BIPORTBINTULU PORT HOLDINGS BHD
4.830MYR−0.82%−0.040MYR
มีแรงขายรุนแรง
14K67.62K2.222BMYR5.760.85MYRระบบขนส่ง
BJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
1.000MYR−1.96%−0.020MYR
ปานกลาง
9.268M9.268M1.92BMYR12.560.08MYR6.133Kบริการผู้บริโภค
BKAWANBATU KAWAN BHD
20.400MYR−0.97%−0.200MYR
มีแรงขายรุนแรง
203K4.141M8.05BMYR6.912.98MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BLDPLNTBLD PLANTATION BHD
10.120MYR−0.78%−0.080MYR
มีแรงซื้อ
5005.06K946.22MMYR19.590.52MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BOILERMBOILERMECH HOLDINGS BHD
0.760MYR1.33%0.010MYR
มีแรงซื้อ
38.3K29.108K392.16MMYR27.570.03MYRการผลิตของผู้ผลิต
BONIABONIA CORPORATION BHD
2.380MYR5.78%0.130MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.576M3.75M476.996MMYR7.060.32MYR751การค้าปลีก
BORNOILBORNEO OIL BHD
0.020MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
5.387M107.742K178.417MMYR2.740.01MYRบริการผู้บริโภค
BPLANTBOUSTEAD PLANTATIONS BHD
0.665MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
1.204M800.394K1.49BMYR2.510.26MYR6.451Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BPPLASBP PLASTICS HOLDING BHD
1.280MYR1.59%0.020MYR
มีแรงขาย
25.7K32.896K360.294MMYR9.590.13MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
0.040MYR14.29%0.005MYR
มีแรงซื้อรุนแรง
10.275M411K63.906MMYR−0.05MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BSLCORPBSL CORPORATION BERHAD
0.155MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
13.548M2.1M42.769MMYR10.690.02MYRการผลิตของผู้ผลิต
BTECHBRITE-TECH BHD
0.250MYR0.00%0.000MYR
ปานกลาง
0063MMYR6.510.04MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BTMBTM RESOURCES BHD
0.100MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
2.61M261.04K17.103MMYR−0.03MYRแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BURSABURSA MALAYSIA BHD
6.970MYR0.29%0.020MYR
มีแรงซื้อ
913.9K6.37M5.641BMYR23.190.30MYR597การเงิน
CABCAB CAKARAN CORPORATION BHD
0.480MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
40K19.2K336.647MMYR5.810.08MYRอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CABNETCABNET HOLDINGS BERHAD
0.210MYR−4.55%−0.010MYR
มีแรงขายรุนแรง
49.5K10.395K37.537MMYR183.330.00MYRบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CAELYCAELY HOLDINGS BHD
0.300MYR−1.64%−0.005MYR
มีแรงซื้อ
26.1K7.83K101.709MMYR−0.04MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CAMRESCAM RESOURCES BHD
0.340MYR0.00%0.000MYR
มีแรงซื้อ
66.9K22.746K65.081MMYR4.530.08MYR532อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CAPITALACAPITAL A BERHAD
0.560MYR0.00%0.000MYR
มีแรงขาย
5.659M3.169M2.331BMYR−0.90MYR14.778Kระบบขนส่ง
CAREPLSCAREPLUS GROUP BERHAD
0.400MYR1.27%0.005MYR
มีแรงขาย
6.174M2.47M229.209MMYR−0.21MYR1.728Kการผลิตของผู้ผลิต
CARIMINCARIMIN PETROLEUM BERHAD
0.610MYR3.39%0.020MYR
มีแรงซื้อ
6.567M4.006M142.666MMYR14.180.04MYR129บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CBIPCB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING
1.110MYR3.74%0.040MYR
ปานกลาง
281.7K312.687K537.009MMYR10.850.10MYRการผลิตของผู้ผลิต
CCKCCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD
0.725MYR1.40%0.010MYR
มีแรงซื้อ
1.526M1.106M454.317MMYR7.940.09MYR2Kการค้าปลีก
CEKDCEKD BERHAD
0.595MYR6.25%0.035MYR
มีแรงซื้อ
807.6K480.522K115.771MMYR22.670.02MYRการผลิตของผู้ผลิต