หุ้นสามัญหุ้นมาเลเซีย

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นมาเลเซีย ที่คุณสามารถลงทุนได้

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
3ATHREE-A RESOURCES BHD
0.830 MYR0.00%99.6K0.21406.892M MYR11.640.07 MYR−13.15%3.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AASIAASTRAL ASIA BHD
0.110 MYR0.00%00.0072.598M MYR−0.01 MYR+7.87%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAXAIRASIA X BERHAD
1.910 MYR−0.52%2.277M0.72853.909M MYR−25.22 MYR−225.09%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
ABLEGLOBABLE GLOBAL BERHAD
1.410 MYR+0.71%1.435M1.19433.664M MYR10.340.14 MYR+18.83%3.19%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
ABLEGRPABLEGROUP BERHAD
0.120 MYR0.00%00.0031.668M MYR57.140.00 MYR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACMEACME HOLDINGS BERHAD
0.245 MYR0.00%981.2K0.5287.896M MYR25.520.01 MYR0.00%การเงิน
ACOACO GROUP BERHAD
0.215 MYR+2.38%415.2K0.6374.685M MYR24.430.01 MYR−62.71%0.93%บริการการกระจายสินค้า
ADVENTAADVENTA BHD
0.290 MYR0.00%460.6K0.1688.616M MYR−0.05 MYR−459.44%0.00%บริการการกระจายสินค้า
AEMAE MULTI HOLDINGS BHD
0.010 MYR−33.33%110.1K0.8721.636M MYR−0.01 MYR+82.62%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AEMULUSAEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.285 MYR0.00%905.9K0.19190.978M MYR−0.08 MYR−518.88%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AEONAEON CO. (M) BHD
1.150 MYR−2.54%666.5K0.371.615B MYR15.070.08 MYR−31.88%3.48%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
AFUJIYAABM FUJIYA BERHAD
0.320 MYR+3.23%92K0.7057.6M MYR−0.07 MYR−493.60%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AGESAGESON BERHAD
0.050 MYR0.00%1.838M0.5415.583M MYR−0.53 MYR−172.32%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AGMOAGMO HOLDINGS BERHAD
0.535 MYR+2.88%1.347M1.24173.875M MYR25.970.02 MYR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
AHBAHB HOLDINGS BHD
0.135 MYR0.00%179.5K0.0688.763M MYR−0.04 MYR−64.68%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
2.430 MYR−0.82%75.4K0.921.746B MYR4.210.58 MYR+373.28%1.99%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
AIMADVANCE INFORMATION MARKETING
0.145 MYR0.00%3.362M2.4053.088M MYR−0.03 MYR−3.55%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AIMFLEXAIMFLEX BERHAD
0.175 MYR+2.94%412.8K0.06257.73M MYR25.000.01 MYR−35.19%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AJIAJINOMOTO (M) BHD
16.300 MYR0.00%16.1K0.48991.016M MYR20.660.79 MYR0.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AJIYAAJIYA BHD
1.530 MYR0.00%3.682M1.00446.345M MYR5.650.27 MYR+239.10%0.00%บริการการกระจายสินค้า
ALAMALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.030 MYR0.00%396.6K0.2545.955M MYR2.170.01 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALCOMALCOM GROUP BERHAD
0.800 MYR−2.44%12K0.46107.465M MYR3.110.26 MYR−50.54%3.13%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALRICHALDRICH RESOURCES BERHAD
0.035 MYR0.00%1M0.7538.971M MYR70.000.00 MYR−93.42%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AMEAME ELITE CONSORTIUM BERHAD
1.560 MYR−0.64%108K0.36999.449M MYR10.310.15 MYR+16.12%1.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AMEDIAASIA MEDIA GROUP BERHAD
0.115 MYR0.00%00.0035.8M MYR19.830.01 MYR−76.23%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
AMTELAMTEL HOLDINGS BHD
0.620 MYR0.00%219.9K1.6360.854M MYR16.710.04 MYR+8.80%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AMWAYAMWAY (M) HOLDINGS BHD
5.550 MYR0.00%47.1K0.73912.34M MYR8.570.65 MYR+94.48%6.85%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ANCOMLBANCOM LOGISTICS BERHAD
0.115 MYR0.00%104.1K0.3754.428M MYR−0.00 MYR+78.38%0.00%ระบบขนส่ง
ANCOMNYANCOM NYLEX BERHAD
1.130 MYR+0.89%1.507M1.781.115B MYR14.910.08 MYR−11.35%0.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
ANEKAANEKA JARINGAN HOLDINGS BERHAD
0.175 MYR0.00%94.4K0.57114.216M MYR−0.02 MYR+62.65%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ANNUMANNUM BERHAD
0.095 MYR0.00%021.613M MYR−0.27 MYR−135.37%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
APBAPB RESOURCES BHD
2.430 MYR+0.41%84K0.75269.353M MYR48.700.05 MYR−35.61%4.12%การผลิตของผู้ผลิต
APMAPM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD
2.480 MYR+0.40%56.3K0.30484.826M MYR10.430.24 MYR+33.97%5.65%การผลิตของผู้ผลิต
APOLLOAPOLLO FOOD HOLDINGS BHD
5.210 MYR+0.77%62.8K0.62416.8M MYR12.000.43 MYR+141.84%6.72%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ARANKA-RANK BHD
0.535 MYR+3.88%6.2K0.0695.634M MYR6.710.08 MYR−25.16%5.14%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ARBBARB BERHAD
0.075 MYR−6.25%7.726M1.5692.652M MYR−0.01 MYR−133.33%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.300 MYR0.00%00.0020.881M MYR−0.00 MYR+98.86%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ARTRONIQARTRONIQ BERHAD
0.850 MYR0.00%25.534M1.40346.764M MYR−0.04 MYR−320.96%0.24%บริการการกระจายสินค้า
ASBADVANCE SYNERGY BHD
0.140 MYR0.00%2.788M0.84354.087M MYR−0.01 MYR−108.06%0.71%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ASDIONASDION BHD
0.080 MYR+14.29%65.099M10.5437.141M MYR−0.01 MYR+51.83%0.00%ระบบขนส่ง
ASIABRNASIA BRANDS BERHAD
0.555 MYR0.00%00.00129.119M MYR14.270.04 MYR−52.44%3.60%บริการการกระจายสินค้า
ASIAFLEASIA FILE CORPORATION BHD
2.010 MYR0.00%00.00392.44M MYR10.200.20 MYR+13.41%1.74%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
ASIAPACASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.105 MYR0.00%18K0.04156.329M MYR18.750.01 MYR0.00%การเงิน
ASIAPLYASIA POLY HOLDINGS BHD
0.085 MYR0.00%20K0.0481.473M MYR−0.01 MYR+11.72%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ASTEELASTEEL GROUP BERHAD
0.095 MYR+5.56%30K0.1446.063M MYR−0.01 MYR−275.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ASTINOASTINO BHD
0.515 MYR−0.96%52.3K0.47254.106M MYR8.940.06 MYR−41.40%1.94%การผลิตของผู้ผลิต
ATAT SYSTEMATIZATION BHD
0.010 MYR0.00%920K0.2967.861M MYR−0.01 MYR+52.19%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ATAIMSATA IMS BERHAD
0.290 MYR0.00%926K0.60348.83M MYR−0.22 MYR−534.10%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ATECHAURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD
2.780 MYR−0.71%510.7K0.981.096B MYR23.640.12 MYR+84.33%1.55%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
AUROAURO HOLDINGS BERHAD
0.170 MYR+3.03%5.655M1.3698.437M MYR−0.00 MYR+90.16%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AVALANDAVALAND BERHAD
0.225 MYR0.00%354.5K0.63327.824M MYR7.810.03 MYR0.00%การเงิน
AVIAVILLION BERHAD
0.055 MYR0.00%6.96M6.9962.331M MYR−0.00 MYR−4900.00%0.00%บริการผู้บริโภค
AWANTECAWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD
0.320 MYR−3.03%1.4M0.68252.222M MYR−0.01 MYR−200.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AWCAWC BERHAD
0.635 MYR0.00%1.111M0.78202.044M MYR−0.01 MYR−111.23%3.15%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
AXIATAAXIATA GROUP BERHAD
2.330 MYR−1.27%2.885M0.4321.387B MYR−0.57 MYR−6000.00%4.29%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
AXTERIAAXTERIA GROUP BERHAD
0.140 MYR+3.70%179.1K0.71100.347M MYR−0.01 MYR−264.71%0.00%การเงิน
AYERAYER HOLDINGS BERHAD
7.090 MYR0.00%00.00530.708M MYR11.870.60 MYR+48.39%2.82%การเงิน
AYSAYS VENTURES BHD
0.360 MYR−1.37%700.5K1.74150.645M MYR6.720.05 MYR−70.71%2.78%บริการการกระจายสินค้า
AZRBAHMAD ZAKI RESOURCES BHD
0.220 MYR+12.82%8.101M7.03144.337M MYR−0.13 MYR+18.62%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BABABABA ECO GROUP BERHAD
0.440 MYR0.00%098.877M MYR27.330.02 MYR−75.86%0.75%การผลิตของผู้ผลิต
BAHVESTBAHVEST RESOURCES BERHAD
0.485 MYR−2.02%4.854M0.37601.293M MYR−0.00 MYR+99.08%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BARAKAHBARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.040 MYR+14.29%125.7K0.2440.118M MYR−0.00 MYR−114.89%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BAUTOBERMAZ AUTO BERHAD
2.310 MYR−0.43%4.143M0.912.699B MYR7.620.30 MYR+80.48%7.14%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
BCBBCB BHD
0.290 MYR0.00%23.4K0.24115.89M MYR6.210.05 MYR−37.82%0.00%การเงิน
BCMALLBCM ALLIANCE BERHAD
0.010 MYR−33.33%50.9K0.0620.341M MYR−0.01 MYR+47.62%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BDBBINA DARULAMAN BHD
0.285 MYR0.00%6.9K0.0486.599M MYR25.450.01 MYR−53.91%1.61%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BENALECBENALEC HOLDINGS BERHAD
0.105 MYR0.00%00.00106.983M MYR−0.07 MYR−161.45%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BERTAMBERTAM ALLIANCE BHD
0.150 MYR0.00%2.1K0.0537.216M MYR1.770.08 MYR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BETABETAMEK BERHAD
0.405 MYR0.00%250.1K0.51182.25M MYR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BHICBOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES CORP
0.580 MYR0.00%00.00144.105M MYR−0.14 MYR−2084.62%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BIGB.I.G. INDUSTRIES BHD
0.680 MYR+2.26%386.8K0.8543.168M MYR17.890.04 MYR−45.79%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BIMBBANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
2.310 MYR+0.43%910.6K0.495.236B MYR9.870.23 MYR5.97%การเงิน
ปานกลาง
BINACOMBINASAT COMMUNICATIONS BERHAD
0.270 MYR0.00%778.8K0.67104.84M MYR43.550.01 MYR−55.71%0.00%การสื่อสาร
BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.085 MYR−5.56%443.3K0.1379.769M MYR−0.07 MYR−1113.89%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BIOHLDGBIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.095 MYR+11.76%981.1K0.64133.617M MYR−0.04 MYR−107.10%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BIPORTBINTULU PORT HOLDINGS BHD
5.140 MYR+0.39%1K0.182.364B MYR20.660.25 MYR−70.57%2.33%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
BJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
0.620 MYR+3.33%4.01M1.541.19B MYR12.400.05 MYR−38.42%5.65%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
BKAWANBATU KAWAN BHD
20.500 MYR+0.49%11.7K2.818.09B MYR16.431.25 MYR−58.11%5.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BLDPLNTBLD PLANTATION BHD
11.000 MYR0.00%00.001.029B MYR47.050.23 MYR−55.11%0.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BMGREENBM GREENTECH BERHAD
0.920 MYR−1.60%52.4K0.96474.72M MYR19.910.05 MYR+69.85%1.90%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
BONIABONIA CORPORATION BHD
1.730 MYR+0.58%79.7K0.55346.724M MYR7.130.24 MYR−23.82%4.62%การค้าปลีก
ปานกลาง
BORNOILBORNEO OIL BHD
0.015 MYR0.00%3.643M0.68168.77M MYR−0.00 MYR−108.22%0.00%บริการผู้บริโภค
BPLANTBOUSTEAD PLANTATIONS BHD
1.550 MYR0.00%4.174M0.513.472B MYR33.990.05 MYR−82.78%5.26%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
BPPLASBP PLASTICS HOLDING BHD
1.190 MYR0.00%192.8K1.41334.961M MYR10.860.11 MYR−16.59%4.62%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
BPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
0.080 MYR+6.67%8.066M0.31269.577M MYR−0.04 MYR+6.49%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BSLCORPBSL CORPORATION BERHAD
0.040 MYR0.00%4.009M1.0477.203M MYR−0.04 MYR−262.44%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BTECHBRITE-TECH BHD
0.285 MYR+1.79%437.4K0.4171.82M MYR9.530.03 MYR−22.14%2.81%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BTMBTM RESOURCES BHD
0.070 MYR+7.69%540K1.6087.954M MYR−0.04 MYR−38.38%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BURSABURSA MALAYSIA BHD
6.770 MYR−0.44%184.1K0.795.479B MYR22.660.30 MYR−0.30%3.91%การเงิน
ปานกลาง
BVLHBV LAND HOLDINGS BERHAD
0.210 MYR0.00%028.476M MYR6.910.03 MYRสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CABCAB CAKARAN CORPORATION BHD
0.645 MYR+0.78%888.8K0.29452.369M MYR4.220.15 MYR+85.11%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CABNETCABNET HOLDINGS BERHAD
0.230 MYR0.00%40K0.7041.113M MYR−0.00 MYR−138.71%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CAMRESCAM RESOURCES BHD
0.425 MYR0.00%75.2K0.0881.352M MYR4.690.09 MYR+20.93%2.35%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CAPITALACAPITAL A BERHAD
0.855 MYR+1.18%12.568M0.703.603B MYR2.770.31 MYR0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CAREPLSCAREPLUS GROUP BERHAD
0.295 MYR0.00%4.047M0.22172.566M MYR−0.22 MYR−153.87%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CARIMINCARIMIN PETROLEUM BERHAD
0.815 MYR−1.81%129.8K0.45190.611M MYR7.730.11 MYR+153.37%2.45%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CBIPCB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING
1.280 MYR+0.79%214.7K0.99619.253M MYR36.570.04 MYR−64.50%3.91%การผลิตของผู้ผลิต
CCKCCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD
0.810 MYR+0.62%382.2K0.55507.582M MYR7.650.11 MYR+17.67%4.32%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
CDBCELCOMDIGI BERHAD
4.060 MYR−1.69%2.468M0.3547.63B MYR40.640.10 MYR−24.26%3.18%การสื่อสาร
ปานกลาง
CEKDCEKD BERHAD
0.450 MYR+2.27%91.1K2.0687.558M MYR17.110.03 MYR+6.48%2.78%การผลิตของผู้ผลิต