บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

94
หุ้น
66.520B
เงินทุนของตลาด
1.687M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.42%
เปลี่ยนแปลง
+1.85%
ประสิทธิภาพ เดือน
+29.19%
ประสิทธิภาพ ปี
+18.85%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ADVCONADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.315 MYR3.28%143K0.82175.482M MYR−0.04 MYR−862.26%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขายรุนแรง
ALAMALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.030 MYR0.00%203K0.0245.955M MYR2.730.01 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ANEKAANEKA JARINGAN HOLDINGS BERHAD
0.170 MYR0.00%134.5K0.34110.952M MYR−0.04 MYR46.63%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.330 MYR0.00%00.0022.969M MYR−0.01 MYR63.23%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ARMADABUMI ARMADA BERHAD
0.530 MYR−5.36%23.783M0.663.346B MYR4.610.12 MYR5.50%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
AZRBAHMAD ZAKI RESOURCES BHD
0.235 MYR2.17%677.5K0.15143.1M MYR−0.14 MYR−42.20%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BARAKAHBARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.050 MYR−9.09%1.39M0.6755.162M MYR12.500.00 MYR−96.38%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BDBBINA DARULAMAN BHD
0.290 MYR0.00%3.6K0.0194.195M MYR−0.00 MYR−107.28%1.48%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BENALECBENALEC HOLDINGS BERHAD
0.105 MYR0.00%592.9K1.15106.983M MYR−0.05 MYR−0.65%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.075 MYR0.00%40K0.0175.076M MYR−0.07 MYR−880.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
0.040 MYR0.00%61.2K0.05134.789M MYR−0.05 MYR−23.28%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BTECHBRITE-TECH BHD
0.280 MYR3.70%39.5K1.0968.04M MYR9.460.03 MYR−17.32%2.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CABNETCABNET HOLDINGS BERHAD
0.235 MYR6.82%4K0.0639.325M MYR−0.01 MYR−214.94%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CARIMINCARIMIN PETROLEUM BERHAD
0.895 MYR−2.19%147.8K0.13217.507M MYR9.060.10 MYR240.69%2.15%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CITAGLBCITAGLOBAL BERHAD
1.410 MYR0.71%25.5K0.01592.984M MYR−0.13 MYR−359.96%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CRESBLDCREST BUILDER HOLDINGS BHD
0.470 MYR2.17%5000.0175.38M MYR−0.14 MYR37.53%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DAYANGDAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
1.880 MYR−1.57%260.5K0.062.234B MYR18.580.10 MYR1.55%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
DIALOGDIALOG GROUP BHD
2.110 MYR0.00%339.5K0.0911.962B MYR23.310.09 MYR0.56%1.60%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
ECOHLDSECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.085 MYR0.00%00.0035.761M MYR−0.08 MYR−149.52%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ECONBHDECONPILE HOLDINGS BHD
0.290 MYR3.57%3.873M0.40403.987M MYR−0.01 MYR61.67%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขาย
EIBECOSCIENCE INTERNATIONAL BERHAD
0.445 MYR1.14%98.5K0.89149.6M MYR−0.03 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EKOVESTEKOVEST BHD
0.530 MYR2.91%28.018M0.401.646B MYR−0.04 MYR11.42%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FAJARFAJARBARU BUILDER GRP BHD
0.285 MYR0.00%3.3K0.00218.069M MYR−0.02 MYR−371.08%3.39%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GADANGGADANG HOLDINGS BHD
0.340 MYR1.49%17.6K0.01247.541M MYR−0.04 MYR−170.58%2.06%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขายรุนแรง
GAMUDAGAMUDA BHD
4.390 MYR−0.90%285.8K0.0611.945B MYR6.350.69 MYR118.64%1.35%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
GBGAQRSGABUNGAN AQRS BERHAD
0.350 MYR0.00%568.4K0.08195.398M MYR13.890.03 MYR−12.50%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
GKENTGEORGE KENT (M) BHD
0.490 MYR−1.01%57K0.30258.37M MYR−0.01 MYR−116.37%4.04%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GLXTGLOSTREXT BERHAD
0.205 MYR−4.65%1.964M0.7285.479M MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HANDALHANDAL ENERGY BERHAD
0.100 MYR5.26%113.3K0.0529.307M MYR4.520.02 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HSSEBHSS ENGINEERS BERHAD
0.785 MYR0.00%105K0.03396.784M MYR21.390.04 MYR205.83%1.15%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ICONICON OFFSHORE BERHAD
0.115 MYR0.00%1.207M0.02297.719M MYR1.930.06 MYR447.71%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IJMIJM CORPORATION BHD
1.850 MYR−1.07%370.1K0.056.706B MYR28.820.06 MYR−69.60%3.23%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
INGENIEUINGENIEUR GUDANG BERHAD
0.115 MYR−4.17%10K0.03173.123M MYR4.560.03 MYR22.93%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IREKAIREKA CORPORATION BHD
0.490 MYR0.00%27.5K0.44111.614M MYR1.380.35 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IWCITYISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD
0.720 MYR1.41%3.566M0.09690.846M MYR−0.03 MYR4.64%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
JAGJAG BERHAD
0.305 MYR−1.61%650.4K1.51207.605M MYR34.660.01 MYR−63.49%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
JAKSJAKS RESOURCES BERHAD
0.210 MYR2.44%4.729M0.33497.668M MYR8.710.02 MYR28.88%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KABKINERGY ADVANCEMENT BERHAD
0.340 MYR−1.45%11.604M0.77614.688M MYR136.000.00 MYR150.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KENKEN HOLDINGS BHD
0.610 MYR0.00%00.00109.395M MYR17.730.03 MYR5.52%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KERJAYAKERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
1.270 MYR0.79%30.9K0.031.641B MYR13.910.09 MYR14.70%5.38%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
KGBKELINGTON GROUP BERHAD
1.500 MYR0.00%35.2K0.02967.175M MYR14.340.10 MYR65.24%2.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
KIMLUNKIMLUN CORPORATION BERHAD
0.820 MYR3.80%3.8K0.03289.754M MYR−0.03 MYR−2.28%1.22%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
KNMKNM GROUP BHD
0.155 MYR10.71%80.478M1.00502.82M MYR−0.04 MYR70.88%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KNUSFORKNUSFORD BHD
0.840 MYR−2.33%110.2K0.2091.175M MYR−0.03 MYR48.16%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LFECORPLFE CORPORATION BHD
0.175 MYR0.00%166.1K1.23194.01M MYR76.090.00 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
M&GMARINE & GENERAL BERHAD
0.270 MYR1.89%377.1K0.06202.686M MYR10.930.02 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MELATIMELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.535 MYR−2.73%10.2K0.8064.023M MYR3.820.14 MYR−13.84%1.82%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MENANGMENANG CORPORATION (M) BHD
0.740 MYR0.00%5.4K0.02388.787M MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MERCURYMERCURY INDUSTRIES BHD
0.960 MYR0.00%00.0061.728M MYR−0.08 MYR84.08%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MHBMALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
0.530 MYR0.95%822K0.53840M MYR−0.21 MYR−219.58%2.86%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
MINETECMINETECH RESOURCES BHD
0.045 MYR−10.00%1.12M0.2476.445M MYR−0.01 MYR70.79%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MITRAMITRAJAYA HOLDINGS BHD
0.275 MYR−1.79%00.00209.269M MYR8.160.03 MYR1.82%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MNHLDGMN HOLDINGS BERHAD
0.325 MYR0.00%475.7K0.11138.976M MYR17.290.02 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MPIREMPIRE GLOBAL BERHAD
0.150 MYR−6.25%87.8K2.5041.452M MYR−0.05 MYR−7.14%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MUDAJYAMUDAJAYA GROUP BHD
0.180 MYR0.00%8K0.01337.636M MYR−0.00 MYR−114.56%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MUHIBAHMUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
0.730 MYR0.00%33.4K0.02540.25M MYR−0.02 MYR−4.76%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
NAIMNAIM HOLDINGS BHD
0.850 MYR0.00%23.5K0.00435.647M MYR27.330.03 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OCKOCK GROUP BERHAD
0.415 MYR0.00%8.2K0.00442.971M MYR11.760.04 MYR36.29%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
OIBORIENTAL INTEREST BHD
1.200 MYR−1.64%50K5.35566.782M MYR9.030.13 MYR7.44%4.10%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OVHOCEAN VANTAGE HOLDINGS BERHAD
0.235 MYR−4.08%1.677M0.36111.284M MYR30.520.01 MYR−58.15%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PENERGYPETRA ENERGY BHD
0.900 MYR0.00%28.2K0.08295.267M MYR6.790.13 MYR5.43%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PESONAPESONA METRO HOLDINGS BHD
0.175 MYR0.00%507.7K0.49121.623M MYR−0.00 MYR79.89%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PESTECHPESTECH INTERNATIONAL BERHAD
0.330 MYR−1.49%8.592M1.24291.554M MYR−0.26 MYR−1930.07%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PGBPROPEL GLOBAL BERHAD
0.170 MYR0.00%31.4K0.37102.738M MYR13.490.01 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PLSPLS PLANTATIONS BERHAD
0.915 MYR0.55%442.6K0.26400.056M MYR−0.08 MYR−222.20%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PRTASCOPROTASCO BHD
0.190 MYR0.00%20.2K0.0891.531M MYR−0.06 MYR−2569.57%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PTARASPINTARAS JAYA BHD
1.620 MYR0.62%7K0.15267.042M MYR−0.01 MYR−105.15%4.97%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
RENEUCORENEUCO BERHAD
0.200 MYR0.00%374.1K0.10127.868M MYR16.950.01 MYR−9.92%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RLRESERVOIR LINK ENERGY BHD
0.325 MYR−1.52%106K0.04101.383M MYR−0.01 MYR−108.57%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
RPLANETREDPLANET BERHAD
0.200 MYR0.00%031.879M MYR7.660.03 MYR−29.27%3.80%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAPNRGSAPURA ENERGY BERHAD
0.050 MYR0.00%1.596M0.03878.449M MYR−0.19 MYR56.87%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขาย
SCBUILDSC ESTATE BUILDER BERHAD
0.040 MYR−11.11%386.4K0.0448.334M MYR−0.00 MYR64.71%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SCOMIESSCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.005 MYR0.00%02.342M MYR−0.19 MYR−223.65%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SENDAIEVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.140 MYR0.00%90.6K0.22109.34M MYR−0.33 MYR−9.46%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SFPTECHSFP TECH HOLDINGS BERHAD
0.925 MYR0.00%88.8K0.022.316B MYR59.290.02 MYR0.38%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SGBHDSUPERGENICS BERHAD
0.230 MYR0.00%021.39M MYR63.890.00 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SIABSIAB HOLDINGS BERHAD
0.120 MYR−4.00%1.045M1.1561.204M MYR−0.05 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SLVESTSOLARVEST HOLDINGS BERHAD
1.290 MYR0.00%7.1K0.00882.043M MYR39.330.03 MYR100.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SUNCONSUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
1.890 MYR−0.53%10.4K0.012.45B MYR18.860.10 MYR−14.36%2.89%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SUNMOWSUNMOW HOLDING BERHAD
1.100 MYR0.00%00.00257.334M MYR34.590.03 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SUNVIEWSUNVIEW GROUP BERHAD
0.795 MYR0.63%323.2K0.11372.06M MYR22.590.04 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
T7GLOBALT7 GLOBAL BERHAD
0.470 MYR−1.05%117.4K0.06356.019M MYR13.580.03 MYR85.03%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
TEXCYCLTEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
0.685 MYR0.74%10.7K0.03172.043M MYR13.170.05 MYR107.17%0.87%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TJSETIATUJU SETIA BERHAD
0.215 MYR−8.51%834.5K10.3574.455M MYR−0.10 MYR−751.57%4.26%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRCTRC SYNERGY BHD
0.375 MYR0.00%5.1K0.01177.901M MYR7.100.05 MYR13.79%3.12%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
TSRCAPTSR CAPITAL BHD
0.270 MYR1.89%206K2.3046.229M MYR33.750.01 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
UZMAUZMA BHD
0.795 MYR−2.45%915K0.30327.21M MYR7.180.11 MYR610.26%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
VELESTOVELESTO ENERGY BERHAD
0.250 MYR−3.85%2.37M0.072.095B MYR100.000.00 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
0.065 MYR−7.14%242K0.0767.837M MYR−0.07 MYR−1930.00%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VIZIONEVIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.050 MYR0.00%569.1K1.29102.298M MYR−0.02 MYR78.10%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VLBVESTLAND BERHAD
0.345 MYR0.00%1K0.00325.786M MYR10.680.03 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
WCTWCT HOLDINGS BERHAD
0.545 MYR0.00%1.005M0.12792.729M MYR17.750.03 MYR−58.51%0.88%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
ZECONZECON BHD
0.395 MYR0.00%7K0.4558.224M MYR−0.01 MYR92.82%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ZELANZELAN BHD
0.030 MYR−14.29%5K0.0129.572M MYR10.000.00 MYR−68.42%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม