หุ้นมาเลเซีย ที่ราคาปรับตัวลงสูงที่สุด

บริษัทมาเลเซีย ด้านล่างคือหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในวันนี้ ซึ่งตอนนี้จะไม่ถูกสนใจแล้วแต่อาจสร้างโอกาสนการทำกำไรได้ในอนาคต ดังนั้นอย่าลืมศึกษาสถิติทั้งหมดของหุ้นเหล่านี้
สัญลักษณ์
เปลี่ยนแปลง %
ราคา
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
MMTRONICMETRONIC GLOBAL BHD
−25.00%0.015 MYR56 K0.0830.622 M MYR−0.01 MYR+78.10%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ZENTECHZEN TECH INTERNATIONAL BERHAD
−25.00%0.015 MYR427 K0.2662.209 M MYR−0.00 MYR−500.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
MMQTECHMQ TECHNOLOGY BHD
−25.00%0.015 MYR6.542 M6.7630.416 M MYR−0.01 MYR−1090.91%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ARBBARB BERHAD
−12.50%0.035 MYR203.2 K0.0949.992 M MYR−0.01 MYR−116.14%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GGPACKETGREEN PACKET BHD
−11.11%0.040 MYR746 K0.3589.771 M MYR−0.01 MYR+90.94%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
−10.00%0.045 MYR105.2 K0.3748.455 M MYR−0.10 MYR−39.76%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IHBINFRAHARTA HOLDINGS BERHAD
−9.38%0.145 MYR7.6 K0.0464.96 M MYR−0.05 MYR+62.77%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EUROEURO HOLDINGS BHD
−9.09%0.050 MYR50 K0.1073.038 M MYR−0.01 MYR+61.73%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VVARIAVARIA BERHAD
−8.89%0.820 MYR7.7 K1.35354.45 M MYR26.450.03 MYR2.94%การเงิน
ZELANZELAN BHD
−7.69%0.060 MYR71 K0.0954.92 M MYR0.770.08 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GGOCEANGREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
−7.41%0.125 MYR296.3 K0.5427.451 M MYR−0.01 MYR+70.65%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAGESAGESON BERHAD
−7.14%0.065 MYR48.8 K0.1221.817 M MYR22.410.00 MYR−97.76%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IIVORYIVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
−7.14%0.065 MYR3000.0034.306 M MYR−0.13 MYR+42.32%0.00%การเงิน
LLUSTERLUSTER INDUSTRIES BHD
−7.14%0.065 MYR273.2 K0.21196.474 M MYR81.250.00 MYR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
AASDIONASDION BHD
−6.67%0.070 MYR75 K0.0538.302 M MYR−0.01 MYR+62.24%0.00%ระบบขนส่ง
HHANDALHANDAL ENERGY BERHAD
−5.88%0.080 MYR17.8 K0.0129.84 M MYR5.840.01 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CWGCWG HOLDINGS BERHAD
−5.45%0.260 MYR184.1 K3.5244.187 M MYR10.160.03 MYR−16.34%2.78%การผลิตของผู้ผลิต
IICONICICONIC WORLDWIDE BERHAD
−5.26%0.090 MYR10.351 M0.92177.141 M MYR−0.07 MYR−3016.00%0.00%บริการผู้บริโภค
SS&FCAPS & F CAPITAL BERHAD
−5.00%0.095 MYR84.4 K0.1257.788 M MYR17.920.01 MYR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MPAYMANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
−4.55%0.105 MYR22 K0.0395.301 M MYR−0.02 MYR−37.17%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AAASIAASTRAL ASIA BHD
−4.55%0.105 MYR60.1 K0.4572.598 M MYR−0.01 MYR−142.11%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FFSBMFSBM HOLDINGS BHD
−4.48%0.320 MYR768.5 K0.84161.71 M MYR46.380.01 MYR−54.90%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HPMTHPMT HOLDINGS BERHAD
−4.29%0.335 MYR719.2 K1.37116.614 M MYR16.670.02 MYR−19.28%1.83%การผลิตของผู้ผลิต
THRIVENTHRIVEN GLOBAL BERHAD
−4.17%0.115 MYR30 K0.0162.899 M MYR−0.08 MYR−567.46%0.00%การเงิน
SSRIDGESILVER RIDGE HOLDINGS BHD
−4.05%0.355 MYR1.059 M0.9581.249 M MYR−0.00 MYR+89.92%0.00%การสื่อสาร
FFARLIMFARLIM GROUP (M) BHD
−4.00%0.240 MYR13.3 K0.1937.491 M MYR−0.04 MYR−259.07%0.00%การเงิน
SSNSSNS NETWORK TECHNOLOGY BERHAD
−3.85%0.375 MYR16.618 M0.60580.601 M MYR18.940.02 MYR−26.94%2.08%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
GGBAYGREATER BAY HOLDINGS BERHAD
−3.85%0.625 MYR2000.1249.977 M MYR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAHBAHB HOLDINGS BHD
−3.70%0.130 MYR42.2 K0.0192.834 M MYR−0.05 MYR−85.99%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SSSFSSF HOME GROUP BERHAD
−3.70%0.260 MYR95.9 K0.08การค้าปลีก
KKAMDARKAMDAR GROUP(M)BHD
−3.70%0.260 MYR693.3 K3.0540.588 M MYR−0.04 MYR−233.57%0.00%การค้าปลีก
KKHINDKHIND HOLDINGS BHD
−3.64%2.650 MYR1000.06115.607 M MYR2.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
IINCKENINCH KENNETH KAJANG RUBBER PLC
−3.57%0.405 MYR2 K0.28159.044 M MYR−0.02 MYR+37.68%0.00%บริการผู้บริโภค
K1K-ONE TECHNOLOGY BHD
−3.45%0.140 MYR169.9 K0.15116.481 M MYR350.000.00 MYR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HIAPTEKHIAP TECK VENTURE BHD
−3.41%0.425 MYR7.03 M1.05731.737 M MYR10.630.04 MYR+131.21%1.19%บริการการกระจายสินค้า
OOMESTIOMESTI BHD
−3.23%0.150 MYR295.7 K0.3881.101 M MYR−0.11 MYR−139.06%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HLTHLT GLOBAL BERHAD
−3.03%0.160 MYR321.9 K0.41120.185 M MYR−0.06 MYR+26.46%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LLYCLYC HEALTHCARE BERHAD
−2.94%0.165 MYR1.193 M3.06121.541 M MYR−0.03 MYR−15.29%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CCRESNDOCRESCENDO CORPORATION BHD
−2.71%3.590 MYR363.5 K0.311.02 B MYR1.37%การเงิน
RRALCORALCO CORPORATION BHD
−2.67%0.730 MYR5 K0.4438.098 M MYR−0.06 MYR−174.88%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPCTPC PLUS BHD
−2.67%0.365 MYR2.5 K0.02110.964 M MYR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GGOBGLOBAL ORIENTAL BERHAD
−2.63%0.185 MYR80.9 K0.4184.115 M MYR−0.00 MYR−115.11%0.00%การเงิน
SEDANIASEDANIA INNOVATOR BERHAD
−2.63%0.185 MYR564.7 K0.6067.59 M MYR12.590.01 MYR+568.18%0.00%การสื่อสาร
TTECHBASETECHBASE INDUSTRIES BERHAD
−2.56%0.190 MYR6.476 M0.7551.985 M MYR−0.11 MYR−175.91%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EECOFIRSECOFIRST CONSOLIDATED BHD
−2.56%0.380 MYR38.3 K0.04460.332 M MYR−0.00 MYR+93.65%0.00%การเงิน
HHRGHHRG BERHAD
−2.44%0.200 MYR261.7 K0.35173.567 M MYR11.490.02 MYR−55.15%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
YBYB VENTURES BERHAD
−2.17%0.225 MYR18.6 K0.7466.834 M MYR−0.12 MYR−1308.82%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
GGKENTGEORGE KENT (M) BHD
−2.15%0.455 MYR317.9 K1.71240.101 M MYR−0.02 MYR−133.59%3.80%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AAPOLLOAPOLLO FOOD HOLDINGS BHD
−2.14%6.410 MYR27.2 K0.64528 M MYR9.390.68 MYR+90.54%6.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ACOACO GROUP BERHAD
−2.08%0.235 MYR1.275 M1.1679.895 M MYR30.130.01 MYR−58.29%0.87%บริการการกระจายสินค้า
PPTRBPT RESOURCES HOLDINGS BERHAD
−2.02%0.485 MYR171.4 K0.26262.16 M MYR4.580.11 MYR1.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FFLBHDFOCUS LUMBER BERHAD
−1.98%0.495 MYR38.3 K0.53111.203 M MYR−0.04 MYR−128.45%8.00%การผลิตของผู้ผลิต
LBALUMLB ALUMINIUM BHD
−1.94%0.505 MYR731.3 K0.31223.948 M MYR8.540.06 MYR−48.61%4.85%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TDMTDM BHD
−1.92%0.255 MYR10.065 M0.50439.335 M MYR0.71%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RESINTCRESINTECH BHD
−1.89%0.520 MYR39 K0.35103.742 M MYR15.120.03 MYR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PPGLOBEPARAGON GLOBE BERHAD
−1.89%0.260 MYR170.1 K0.49190.389 M MYR−0.00 MYR−131.58%0.00%การเงิน
YBSYBS INTERNATIONAL BERHAD
−1.85%0.795 MYR3.442 M0.52205.474 M MYR−0.01 MYR−123.29%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PPTARASPINTARAS JAYA BHD
−1.83%1.610 MYR10 K0.47265.384 M MYR−0.03 MYR−127.48%3.13%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
KOBAYKOBAY TECHNOLOGY BHD
−1.76%1.670 MYR584.2 K0.46525.097 M MYR40.730.04 MYR−72.45%1.22%การผลิตของผู้ผลิต
CCHHBCOUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD
−1.75%0.280 MYR12 K0.0584.884 M MYR−0.37 MYR−34.83%0.00%การเงิน
TSHTSH RESOURCES BHD
−1.75%1.120 MYR904.8 K0.291.573 B MYR16.280.07 MYR−79.25%9.21%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
KMLOONGKIM LOONG RESOURCES BHD
−1.73%2.270 MYR71 K0.372.221 B MYR14.910.15 MYR−9.35%4.39%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
KKAWANKAWAN FOOD BHD
−1.65%1.790 MYR99.9 K0.40654.276 M MYR21.410.08 MYR−21.58%2.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
MMICROLNMICROLINK SOLUTIONS BHD
−1.64%0.300 MYR1.968 M0.69300.271 M MYR60.000.01 MYR−86.98%0.00%บริการการกระจายสินค้า
CARIMINCARIMIN PETROLEUM BERHAD
−1.62%0.910 MYR880 K0.49211.66 M MYR9.000.10 MYR+85.16%2.21%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AAPBAPB RESOURCES BHD
−1.60%1.850 MYR479 K1.09212.178 M MYR41.570.04 MYR−57.94%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
EEDGENTAUEM EDGENTA BERHAD
−1.60%0.925 MYR50.9 K0.06781.727 M MYR4.26%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขาย
MASTEELMALAYSIA STEEL WORKS (KL)BHD
−1.59%0.310 MYR81.6 K0.06213.92 M MYR114.810.00 MYR−88.31%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
YOCBYOONG ONN CORPORATION BERHAD
−1.57%2.510 MYR337.5 K0.49388.699 M MYR11.220.22 MYR−9.21%3.06%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PPGFPGF CAPITAL BERHAD
−1.54%1.920 MYR256.6 K0.59313.957 M MYR17.880.11 MYR+41.69%1.05%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RLRESERVOIR LINK ENERGY BHD
−1.54%0.320 MYR129.3 K0.03104.552 M MYR34.780.01 MYR−67.26%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SSUNVIEWSUNVIEW GROUP BERHAD
−1.53%0.645 MYR259.1 K0.40321.639 M MYR21.150.03 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
HHSSEBHSS ENGINEERS BERHAD
−1.52%0.970 MYR164 K0.09503.395 M MYR23.660.04 MYR+34.87%0.93%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
HHEVEAHEVEABOARD BHD
−1.49%0.330 MYR124 K0.27186.736 M MYR−0.01 MYR−139.16%3.64%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
KRONOKRONOLOGI ASIA BERHAD
−1.47%0.335 MYR350 K0.59302.741 M MYR15.230.02 MYR−1.79%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MALAKOFMALAKOFF CORPORATION BERHAD
−1.46%0.675 MYR885.7 K0.453.225 B MYR−0.18 MYR−417.54%5.98%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
SSHCHANSIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
−1.45%0.340 MYR70.2 K0.18101.043 M MYR19.650.02 MYR−54.95%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HHUAYANGHUA YANG BHD
−1.45%0.340 MYR59.9 K0.18145.2 M MYR21.250.02 MYR−71.07%0.00%การเงิน
PPUNCAKPUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
−1.45%0.340 MYR514.6 K0.65156.537 M MYR17.170.02 MYR0.00%สาธารณูปโภค
VVLBVESTLAND BERHAD
−1.41%0.350 MYR900.5 K1.19330.508 M MYR11.900.03 MYR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EEDELTEQEDELTEQ HOLDINGS BERHAD
−1.37%0.360 MYR11.105 M1.25191.713 M MYR47.370.01 MYR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
GGCAPG CAPITAL BERHAD
−1.35%0.365 MYR10 K0.03118.707 M MYR−0.03 MYR+47.77%0.00%ระบบขนส่ง
LL&PBHDL&P GLOBAL BERHAD
−1.32%0.375 MYR152.9 K0.27210 M MYR10.300.04 MYR3.47%บริการเชิงพาณิชย์
EEMETALLEONMETALL GROUP BHD
−1.30%0.380 MYR70 K0.77106.64 M MYR−0.02 MYR−131.20%3.25%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BBCBBCB BHD
−1.30%0.380 MYR261.2 K0.37155.852 M MYR10.800.04 MYR−53.32%0.00%การเงิน
CCAMRESCAM RESOURCES BHD
−1.30%0.380 MYR127 K1.7973.695 M MYR6.460.06 MYR−30.74%2.60%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GGADANGGADANG HOLDINGS BHD
−1.27%0.390 MYR1.63 M0.75283.944 M MYR−0.03 MYR−637.50%1.79%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขายรุนแรง
MMAXIMMAXIM GLOBAL BERHAD
−1.23%0.400 MYR101.1 K0.40297.592 M MYR43.010.01 MYR−82.52%4.94%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PPWRWELLPOWERWELL HOLDINGS BERHAD
−1.16%0.425 MYR2.148 M0.27243.832 M MYR15.400.03 MYR+258.44%4.76%การผลิตของผู้ผลิต
YNHPROPYNH PROPERTY BHD
−1.10%0.450 MYR1.857 M0.21236.589 M MYR−0.09 MYR−1432.79%0.00%การเงิน
QQUALITYQUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
−1.05%0.940 MYR1000.0458.542 M MYR−0.19 MYR−345.02%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
OWGONLY WORLD GROUP HOLDINGS BERHAD
−1.05%0.470 MYR70 K0.24211.085 M MYR16.790.03 MYR4.35%บริการผู้บริโภค
RRADIUMRADIUM DEVELOPMENT BERHAD
−1.03%0.480 MYR677 K0.191.665 B MYR92.310.01 MYR0.00%การเงิน
CEKDCEKD BERHAD
−1.02%0.485 MYR82.5 K0.5892.422 M MYR15.650.03 MYR−0.64%4.21%การผลิตของผู้ผลิต
CCOSMOSCOSMOS TECHNOLOGY INTERNATIONAL BERHAD
−1.01%0.490 MYR179.2 K0.0594.264 M MYR50.000.01 MYR−55.05%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CHINHINCHIN HIN GROUP BERHAD
−1.00%4.940 MYR47.3 K0.228.796 B MYR58.250.08 MYR+27.33%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
NNAIMNAIM HOLDINGS BHD
−0.97%1.020 MYR3.554 M0.35515.766 M MYR14.590.07 MYR+40.93%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SSENFONGSENG FONG HOLDINGS BERHAD
−0.97%1.020 MYR1.555 M0.83534.529 M MYR16.190.06 MYR−8.30%3.40%การผลิตของผู้ผลิต
T7GLOBALT7 GLOBAL BERHAD
−0.97%0.510 MYR863.5 K1.06389.618 M MYR11.430.04 MYR+62.77%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IIMASPROIMASPRO CORPORATION BHD
−0.95%1.040 MYR19.4 K0.1284 M MYR24.590.04 MYR3.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ