หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

           
0150PA FINTEC GLOBAL BERHAD - ICPS A 2017/2027
0.02-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย254.500K27.674M38.140.0221.00ในทางอุตสาหกรรม
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD
0.03-16.67%-0.01ขาย966.100K22.020M-0.00156.00วัสดุพื้นฐาน
9806 NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.16-11.11%-0.02แนะนำให้ขาย1.000K19.718M-0.241600.00ในทางอุตสาหกรรม
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.04-11.11%-0.01ขาย117.400K26.820M-0.0126.00เทคโนโลยี
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.04-10.00%-0.01แนะนำให้ขาย2.047M27.674M38.140.0221.00ในทางอุตสาหกรรม
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.04-10.00%-0.01ขาย1.361M46.614M8.950.01124.00เทคโนโลยี
7097PA TA WIN HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.04-10.00%-0.01ขาย691.000K41.077M-0.04201.00ในทางอุตสาหกรรม
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.04-10.00%-0.01แนะนำให้ขาย46.755M184.272M-0.012662.00วัสดุพื้นฐาน
7119 DEGEM BHD
0.76-9.52%-0.08แนะนำให้ขาย9.000K99.432M24.830.03377.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7225 P.A. RESOURCES BHD
0.05-9.09%-0.01ขาย2.883M93.521M20.580.00วัสดุพื้นฐาน
7013 HUBLINE BHD
0.05-9.09%-0.01ขาย8.267M190.918M37.310.00573.00ในทางอุตสาหกรรม
2429 TANCO HOLDINGS BHD
0.05-9.09%-0.01ซื้อ252.300K37.072M-0.02371.00ไฟแนนซ์
0092 MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.10-8.70%-0.01ซื้อ21.687M53.399M-0.05104.00เทคโนโลยี
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.06-8.33%-0.01ขาย6.311M14.913M-0.0662.00เทคโนโลยี
03016 CRG INCORPORATED BERHAD
0.06-7.69%-0.01ซื้อ10.000K48.339M11.130.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5087 MYCRON STEEL BHD
0.25-7.41%-0.02แนะนำให้ขาย30081.764M-0.04110.00ในทางอุตสาหกรรม
9962 GROMUTUAL BHD
0.26-7.14%-0.02ขาย4.700K97.658M16.630.0243.00ไฟแนนซ์
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.07-7.14%-0.01ขาย5.625M58.099M11.070.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0007 PUC BERHAD
0.07-7.14%-0.01ขาย3.313M142.118M16.800.0063.00เทคโนโลยี
7126 LONDON BISCUITS BHD
0.14-6.90%-0.01ขาย1.528M39.256M43.550.00470.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5040 MERIDIAN BERHAD
0.07-6.67%-0.01ขาย4.056M33.809M-0.05455.00ไฟแนนซ์
3247 GUH HOLDINGS BHD
0.46-6.12%-0.03ขาย10.500K127.785M60.530.011282.00เทคโนโลยี
0100 ES CERAMICS TECHNOLOGY BHD
0.15-6.06%-0.01ขาย35.000K31.855M40.470.00171.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6483 KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD
0.51-5.61%-0.03ขาย83.300K352.837M53.210.011186.00ไฟแนนซ์
0093 SOLUTION GROUP BERHAD
0.09-5.56%-0.01ขาย40.000K26.049M-0.0110.00ในทางอุตสาหกรรม
0131 DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS
0.09-5.26%-0.01ขาย660.200K67.116M53.570.0047.00บริการโทรคมนาคม
7173 TOYO INK GROUP BHD
0.69-4.86%-0.04แนะนำให้ขาย3.200K73.295M19.210.04244.00วัสดุพื้นฐาน
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.10-4.76%-0.01ขาย52.048M38.607M-0.0016.00เทคโนโลยี
4219 BERJAYA LAND BHD
0.20-4.65%-0.01ขาย1.098M1.023B7.780.034724.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7163 PJBUMI BHD
0.21-4.55%-0.01แนะนำให้ขาย9.900K17.220M16.520.01501.00ในทางอุตสาหกรรม
7181 ARB BERHAD
0.32-4.41%-0.02ขาย5.553M76.166M1.730.19281.00วัสดุพื้นฐาน
9075 THETA EDGE BERHAD
0.44-4.35%-0.02ขาย41.900K47.187M-0.04209.00เทคโนโลยี
5207 SBC CORPORATION BHD
0.44-4.30%-0.02แนะนำให้ขาย6.000K114.841M8.670.0582.00ไฟแนนซ์
0136 GREENYIELD BHD
0.12-3.85%-0.01ขาย4.300K41.718M9.160.0170.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0167 MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.12-3.85%-0.01ซื้อ1.600K22.347M-0.03201.00ในทางอุตสาหกรรม
9288 BONIA CORPORATION BHD
0.26-3.64%-0.01ขาย95.300K213.498M11.720.02833.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7162 ASTINO BHD
0.68-3.57%-0.02ซื้อ16.000K184.001M8.940.08325.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0140 MACPIE BERHAD
0.14-3.57%-0.00ขาย80.400K47.695M-0.0188.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0034PA MMAG HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.14-3.57%-0.00ซื้อ760.500K195.489M-0.0463.00เทคโนโลยี
8079 LEE SWEE KIAT GROUP BHD
0.68-3.55%-0.02ขาย100107.739M11.160.06192.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7165 DWL RESOURCES BERHAD
0.55-3.51%-0.02ขาย147.000K128.065M-0.03477.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4235 LION INDUSTRIES CORPORATION
0.41-3.49%-0.02ขาย2.947M282.534M-0.245139.00วัสดุพื้นฐาน
7181PA ARB BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.14-3.45%-0.01ขาย1.986M76.166M1.730.19281.00วัสดุพื้นฐาน
5113 RIMBUNAN SAWIT BHD
0.14-3.45%-0.01ขาย251.000K221.671M-0.07786.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0187 BCM ALLIANCE BERHAD
0.14-3.45%-0.01แนะนำให้ขาย2.837M58.975M9.660.01ในทางอุตสาหกรรม
6114 MKH BERHAD
1.18-3.28%-0.04ขาย590.000K683.283M8.850.13649.00ไฟแนนซ์
6203 KHEE SAN BHD
0.29-3.28%-0.01ซื้อ4.779M33.748M6.620.04402.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
5517 SHANGRI-LA HOTELS (M) BHD
5.08-3.24%-0.17ขาย44.500K2.235B36.220.142364.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0010 IRIS CORPORATION BHD
0.15-3.23%-0.00ขาย15.438M444.942M13.650.01405.00เทคโนโลยี
5268 IKHMAS JAYA GROUP BERHAD
0.15-3.12%-0.01แนะนำให้ขาย3.017M91.194M-0.21730.00ในทางอุตสาหกรรม
8494 LBI CAPITAL BHD
0.63-3.08%-0.02แนะนำให้ขาย11.000K61.350M5.290.13215.00ไฟแนนซ์
7237 POWER ROOT BERHAD
1.98-2.94%-0.06ซื้อ3.936M783.273M25.560.08318.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8206 ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
0.67-2.90%-0.02ขาย7.590M1.973B11.050.0654.00ไฟแนนซ์
5252 SASBADI HOLDINGS BHD
0.17-2.86%-0.01ขาย323.700K71.247M90.910.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1694 MENANG CORPORATION (M) BHD
0.34-2.86%-0.01ซื้อ7.800K163.472M-0.01109.00ไฟแนนซ์
2054 TDM BHD
0.17-2.78%-0.01แนะนำให้ขาย1.800M294.462M-0.044403.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
0051 CUSCAPI BHD
0.17-2.78%-0.01ขาย1.139M150.372M-0.02111.00เทคโนโลยี
5169 HO HUP CONSTRUCTION COMPANY
0.53-2.75%-0.02ซื้อ1.281M198.694M8.410.06538.00วัสดุพื้นฐาน
8141 MAJUPERAK HOLDINGS BHD
0.18-2.70%-0.00แนะนำให้ขาย10.000K46.269M11.910.022.00ไฟแนนซ์
0171 PETERLABS HOLDINGS BHD
0.18-2.63%-0.01แนะนำให้ขาย81.000K39.727M10.460.0279.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
7090 APEX HEALTHCARE BHD
2.00-2.44%-0.05ขาย1.164M943.309M16.760.121357.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
7172 PMB TECHNOLOGY BHD
3.22-2.42%-0.08ซื้อ30.000K658.668M65.860.06100.00วัสดุพื้นฐาน
7117 CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
0.41-2.38%-0.01ซื้อ765.000K160.007M-0.001060.00ในทางอุตสาหกรรม
7609 AJIYA BHD
0.41-2.38%-0.01ขาย29.100K121.965M5.680.07765.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0157 FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD
0.41-2.38%-0.01ขาย493.000K90.200M8.920.05581.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
7066 YONG TAI BHD
0.20-2.38%-0.00ขาย5.804M141.288M-0.02390.00ไฟแนนซ์
5098 MALAYSIA STEEL WORKS (KL)BHD
0.41-2.35%-0.01ขาย141.600K176.609M-0.09367.00วัสดุพื้นฐาน
8133 BOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES CORP
1.25-2.34%-0.03แนะนำให้ขาย4.400K310.572M-0.491863.00ในทางอุตสาหกรรม
5010 TONG HERR RESOURCES BHD
2.50-2.34%-0.06ขาย38.300K386.133M10.680.23169.00ในทางอุตสาหกรรม
0011 BRITE-TECH BHD
0.21-2.33%-0.01ขาย83.200K52.920M12.910.02122.00ในทางอุตสาหกรรม
5205 EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.43-2.30%-0.01ซื้อ744.300K331.925M6.020.0715000.00ในทางอุตสาหกรรม
0183 SALUTICA BERHAD
0.66-2.22%-0.01ซื้อ3.647M255.542M-0.00เทคโนโลยี
5212 PAVILION REAL ESTATE INV TRUST
1.80-2.17%-0.04ขาย2.170M5.474B18.790.10ไฟแนนซ์
7245 WZ SATU BERHAD
0.23-2.08%-0.00ซื้อ758.200K109.314M-0.2699.00วัสดุพื้นฐาน
9261 GADANG HOLDINGS BHD
0.73-2.03%-0.01ขาย446.300K527.844M11.030.07555.00ในทางอุตสาหกรรม
5196 BERJAYA FOOD BERHAD
1.49-1.97%-0.03แนะนำให้ขาย419.100K534.377M27.000.061102.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9687 IDEAL UNITED BINTANG INTERNATIONAL BERHAD
1.50-1.96%-0.03ซื้อ31.100K695.335M8.320.34103.00ไฟแนนซ์
0206 GAGASAN NADI CERGAS BERHAD
0.25-1.96%-0.01ขาย33.000K188.250M5.930.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8443 HIL INDUSTRIES BHD
0.50-1.96%-0.01ขาย6.000K165.970M11.770.04533.00วัสดุพื้นฐาน
2879 CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA
1.54-1.91%-0.03ขาย122.600K258.252M11.510.13356.00วัสดุพื้นฐาน
5173 SHIN YANG SHIPPING CORP BHD
0.27-1.82%-0.01ซื้อ94.300K316.630M-0.012192.00ในทางอุตสาหกรรม
5170 SARAWAK CABLE BERHAD
0.28-1.72%-0.00ขาย42.700K90.359M-0.12300.00ในทางอุตสาหกรรม
5260 ONLY WORLD GROUP HOLDINGS BERHAD
0.57-1.71%-0.01ขาย330.300K169.683M-0.01337.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0198 GDB HOLDINGS BERHAD
0.29-1.67%-0.01ขาย136.000K184.375M6.940.04ในทางอุตสาหกรรม
2577 YTL LAND & DEVELOPMENT BHD
0.30-1.64%-0.01ขาย239.900K248.751M-0.11237.00ไฟแนนซ์
5015 APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD
2.41-1.63%-0.04ขาย183.600K471.354M14.730.163888.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
0210 KIM HIN JOO (MALAYSIA) BERHAD
0.31-1.61%-0.00ขาย90.200K115.900Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2755 FCW HOLDINGS BHD
0.62-1.59%-0.01แนะนำให้ขาย1.500K154.996M44.070.0142.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2658 AJINOMOTO (M) BHD
16.54-1.55%-0.26ขาย12.800K1.006B17.010.97651.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3557 ECOFIRST CONSOLIDATED BHD
0.32-1.52%-0.01ซื้อ400.000K258.734M10.960.03178.00ไฟแนนซ์
5014 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
8.51-1.50%-0.13ซื้อ1.942M14.120B31.460.279668.00ในทางอุตสาหกรรม
7148 DUOPHARMA BIOTECH BERHAD
1.36-1.45%-0.02ขาย1.678M924.945M16.350.081300.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
5112 TH PLANTATIONS BHD
0.34-1.43%-0.00ขาย165.300K304.929M-0.71สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6912 PASDEC HOLDINGS BHD
0.35-1.41%-0.01ขาย213.100K140.129M-0.05267.00ไฟแนนซ์
5135 SARAWAK PLANTATION BHD
1.43-1.38%-0.02ขาย23.500K399.017M22.710.063518.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
3298 HEXZA CORPORATION BHD
0.71-1.38%-0.01ซื้อ13.000K143.272M13.410.05227.00วัสดุพื้นฐาน
1163 ALLIANZ MALAYSIA BHD
14.30-1.38%-0.20ซื้อ10.100K2.528B14.771.901900.00ไฟแนนซ์
7006 LATITUDE TREE HOLDINGS BHD
2.87-1.37%-0.04ขาย883.000K278.232M14.440.206366.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
5020 GLOMAC BHD
0.37-1.35%-0.00แนะนำให้ขาย52.300K284.842M19.340.02321.00ไฟแนนซ์
5220 GLOBALTEC FORMATION BERHAD
0.37-1.33%-0.01แนะนำให้ขาย81.400K99.562M-0.072194.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน TradingView Coins ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ