หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

           
ICON ICON OFFSHORE BERHAD
0.32-41.67%-0.23แนะนำให้ขาย584.200K635.683M-0.37115.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IDMENSN IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.03-28.57%-0.01ขาย2.667M9.519M-0.06บริการทางด้านเทคโนโลยี
HARNLEN HARN LEN CORPORATION BHD
0.42-22.22%-0.12แนะนำให้ขาย30.600K93.539M-0.18สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FINTEC-PA FINTEC GLOBAL BERHAD - ICPS A 2017/2027
0.02-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย30.000K15.374Mการเงิน
TALAMT TALAM TRANSFORM BERHAD
0.03-14.29%-0.01แนะนำให้ขาย500.000K150.243M6.730.01137.00การเงิน
PDZ PDZ HOLDINGS BHD
0.03-14.29%-0.01ขาย582.500K23.870M-0.02ระบบขนส่ง
OCNCASH OCEANCASH PACIFIC BHD
0.63-14.29%-0.10ซื้อ28.794M180.295M31.410.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCOMI SCOMI GROUP BHD
0.04-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย2.121M43.756M-0.29บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DGB DGB ASIA BERHAD
0.11-12.00%-0.01แนะนำให้ขาย71.903M97.947M-0.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
CNI CNI HOLDINGS BHD
0.07-11.76%-0.01ซื้อ2.386M60.575M-0.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BORNOIL BORNEO OIL BHD
0.04-11.11%-0.01แนะนำให้ขาย1.392M233.493M-0.00บริการผู้บริโภค
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.04-11.11%-0.01แนะนำให้ขาย1.065M56.060M-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SANICHI SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.04-11.11%-0.01แนะนำให้ขาย200.000K49.896M-0.04การผลิตของผู้ผลิต
HUBLINE HUBLINE BHD
0.04-10.00%-0.01ขาย2.030M190.918M-0.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KEYASIC KEY ASIC BHD
0.04-10.00%-0.01แนะนำให้ขาย1.262M47.528M-0.0129.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EFFICEN EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.15-9.09%-0.01แนะนำให้ขาย102.000K117.006M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
RUBEREX RUBBEREX CORPORATION (M) BHD
0.71-8.92%-0.07ซื้อ11.787M197.974M-0.15843.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LOTUS LOTUS KFM BERHAD
0.11-8.33%-0.01ขาย150.000K12.189M-0.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LKL LKL INTERNATIONAL BERHAD
0.22-8.33%-0.02ซื้อ14.709M102.912M-0.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HLT HLT GLOBAL BERHAD
0.23-7.84%-0.02ซื้อ2.263M130.554M-0.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NICE NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.06-7.69%-0.01ขาย50.000K45.658M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CAREPLS CAREPLUS GROUP BERHAD
0.36-7.59%-0.03แนะนำให้ซื้อ68.763M209.887M-0.021713.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GETS GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.13-7.14%-0.01แนะนำให้ขาย1.200M17.640M-0.06ระบบขนส่ง
DYNACIA DYNACIATE GROUP BERHAD
0.07-7.14%-0.01แนะนำให้ขาย370.300K37.552M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CAMRES CAM RESOURCES BHD
0.21-6.67%-0.01ขาย31.000K43.178M18.600.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MESB MESB BHD
0.28-6.67%-0.02ขาย68.800K27.330M6.470.05บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BCMALL BCM ALLIANCE BERHAD
0.15-6.25%-0.01ซื้อ4.640M67.400M11.430.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ZELAN ZELAN BHD
0.07-6.25%-0.01แนะนำให้ขาย651.300K67.594M11.270.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SMRT SMRT HOLDINGS BERHAD
0.07-6.25%-0.01แนะนำให้ขาย300.200K32.546M-0.03บริการทางด้านเทคโนโลยี
CYMAO CYMAO HOLDINGS BHD
0.23-6.12%-0.01แนะนำให้ขาย3.000K17.967M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BERTAM BERTAM ALLIANCE BHD
0.23-6.00%-0.01ขาย14.000K51.689M-0.03การเงิน
SNC SAND NISKO CAPITAL BERHAD
0.32-5.88%-0.02ขาย1.000K22.440M-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EASTLND EASTLAND EQUITY BHD
0.08-5.88%-0.01แนะนำให้ขาย57.000K27.564M-0.03การเงิน
BCB BCB BHD
0.33-5.80%-0.02ซื้อ19.900K137.873M3.080.11การเงิน
COMCORP COMINTEL CORPORATION BHD
0.17-5.71%-0.01ซื้อ2.701M24.500M-0.03บริการการกระจายสินค้า
LUSTER LUSTER INDUSTRIES BHD
0.09-5.56%-0.01ขาย16.000K186.844M13.640.01การผลิตของผู้ผลิต
ECOHLDS ECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.17-5.41%-0.01แนะนำให้ขาย120.000K58.009M23.720.0157.00การสื่อสาร
GPA GPA HOLDINGS BHD
0.09-5.26%-0.01แนะนำให้ขาย30.000K93.147M0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DNONCE DNONCE TECHNOLOGY BHD
0.36-5.26%-0.02แนะนำให้ขาย449.900K99.293M200.000.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
IPMUDA IPMUDA BHD
0.36-5.26%-0.02แนะนำให้ขาย14.900K27.538M-0.63บริการการกระจายสินค้า
LUXCHEM LUXCHEM CORPORATION BHD
0.54-5.26%-0.03ซื้อ2.486M510.611M13.540.04อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UMS UMS HOLDINGS BHD
1.90-5.00%-0.10แนะนำให้ขาย3.500K81.380M24.150.08บริการการกระจายสินค้า
SMTRACK SMTRACK BERHAD
0.10-5.00%-0.01ขาย167.900K17.669M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
BIOHLDG BIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.19-5.00%-0.01ซื้อ6.846M172.042M21.980.01เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PASDEC PASDEC HOLDINGS BHD
0.30-4.76%-0.01แนะนำให้ขาย94.000K126.116M-0.03การเงิน
MACPIE MACPIE BERHAD
0.10-4.76%-0.01แนะนำให้ขาย80.000K37.096M-0.01การผลิตของผู้ผลิต
MGB MGB BERHAD
0.62-4.62%-0.03ขาย6.000K326.074M28.140.03การผลิตของผู้ผลิต
PARLO PARLO BERHAD
0.10-4.55%-0.01ขาย911.800K40.044M-0.01161.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
COMFORT COMFORT GLOVES BERHAD
0.95-4.50%-0.04ซื้อ16.078M582.949M17.830.06แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MTAG MTAG GROUP BERHAD
0.54-4.46%-0.03ซื้อ19.539Mบริการเชิงพาณิชย์
GOCEAN GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.11-4.35%-0.01ซื้อ1.206M33.317M-0.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SUPERMX SUPERMAX CORPORATION BHD
1.78-4.30%-0.08ซื้อ65.446M2.467B21.650.09เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
KWANTAS KWANTAS CORPORATION BHD
0.68-4.23%-0.03ขาย19.000K221.291M-0.24แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NWP NWP HOLDINGS BHD
0.12-4.17%-0.01ซื้อ298.000K51.777M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
WEGMANS WEGMANS HOLDINGS BERHAD
0.23-4.08%-0.01ขาย178.000K122.500M9.420.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MPCORP MALAYSIA PACIFIC CORP BHD
0.12-4.00%-0.01ซื้อ496.900K35.958M-0.23การเงิน
AEM AE MULTI HOLDINGS BHD
0.12-4.00%-0.01ซื้อ10.000K41.168M-0.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MHB MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
0.74-3.90%-0.03ขาย389.700K1.232B-0.042071.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SHANG SHANGRI-LA HOTELS (M) BHD
4.70-3.89%-0.19ขาย37.400K2.152B41.340.122488.00บริการผู้บริโภค
SCICOM SCICOM (MSC) BHD
1.03-3.74%-0.04ขาย1.042M380.336M17.740.06บริการเชิงพาณิชย์
KHJB KIM HIN JOO (MALAYSIA) BERHAD
0.26-3.70%-0.01แนะนำให้ขาย60.000K102.600M11.020.02การค้าปลีก
YONGTAI-PA YONG TAI BERHAD - ICPS 2016/2026
0.13-3.70%-0.01แนะนำให้ขาย10.000K
SEACERA SEACERA GROUP BERHAD
0.26-3.70%-0.01ขาย238.100K129.983M-0.35การผลิตของผู้ผลิต
DNEX DAGANG NEXCHANGE BERHAD
0.26-3.70%-0.01แนะนำให้ขาย4.284M474.684M13.990.02624.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
L&G LAND & GENERAL BHD
0.14-3.57%-0.01ขาย621.300K416.240M9.520.01300.00การเงิน
HARTA HARTALEGA HOLDINGS BHD
6.03-3.52%-0.22ซื้อ6.769M21.100B51.740.127700.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AAX AIRASIA X BERHAD
0.14-3.45%-0.01แนะนำให้ขาย10.096M601.481M-0.122427.00ระบบขนส่ง
BENALEC BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.14-3.45%-0.01ซื้อ52.200K123.118M-0.03อื่นๆ
YSPSAH Y.S.P.SOUTHEAST ASIA HOLDING
2.30-3.36%-0.08ขาย219.900K332.210M12.730.19เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CHGP CHIN HIN GROUP PROPERTY BERHAD
0.30-3.23%-0.01ขาย100.100K91.887M44.290.01การผลิตของผู้ผลิต
FARLIM FARLIM GROUP (M) BHD
0.30-3.23%-0.01ขาย395.000K51.470M-0.0367.00การเงิน
SYF SYF RESOURCES BHD
0.15-3.12%-0.01ขาย15.000K94.783M-0.071133.00บริการการกระจายสินค้า
KNM KNM GROUP BHD
0.31-3.12%-0.01แนะนำให้ขาย41.443M838.803M-0.29บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TOPGLOV TOP GLOVE CORPORATION BHD
5.82-3.00%-0.18ซื้อ36.290M15.360B41.870.15เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
IVORY IVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
0.17-2.94%-0.01แนะนำให้ขาย70.000K83.314M583.330.00การเงิน
SNTORIA SENTORIA GROUP BERHAD
0.17-2.94%-0.01ขาย101.100K94.806M-0.07การเงิน
RGTBHD RGT BERHAD
0.17-2.94%-0.01ขาย144.600K98.078M17.000.01การผลิตของผู้ผลิต
MTDACPI MTD ACPI ENGINEERING BHD
0.17-2.94%-0.01แนะนำให้ขาย105.000K39.269M-0.02437.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ECONBHD ECONPILE HOLDINGS BHD
0.67-2.92%-0.02ขาย3.345M916.188M47.570.01509.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NTPM NTPM HOLDINGS BHD
0.51-2.86%-0.01ซื้อ423.900K589.596M-0.003600.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ECOFIRS ECOFIRST CONSOLIDATED BHD
0.35-2.78%-0.01ซื้อ3.000K287.472M11.690.0382.00การผลิตของผู้ผลิต
POHKONG POH KONG HOLDINGS BHD
0.56-2.61%-0.01ซื้อ1.524M235.952M7.670.071251.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HOKHENG HOCK HENG STONE INDUSTRIES BHD
0.56-2.61%-0.01แนะนำให้ขาย71.800K50.575M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MUIIND MALAYAN UNITED INDUSTRIES BHD
0.19-2.56%-0.01แนะนำให้ขาย460.000K571.849M-0.04การค้าปลีก
NOVA NOVA WELLNESS GROUP BERHAD
0.57-2.54%-0.01ซื้อ525.700K187.469M14.860.0494.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ANNJOO ANN JOO RESOURCES BHD
1.16-2.52%-0.03ขาย618.300K641.596M-0.142220.00การผลิตของผู้ผลิต
CHINHIN CHIN HIN GROUP BERHAD
0.58-2.52%-0.01ขาย605.800K327.290M12.420.05แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
WTHORSE WHITE HORSE BHD
0.97-2.50%-0.03แนะนำให้ขาย4.000K228.124M-0.24การผลิตของผู้ผลิต
CAELY CAELY HOLDINGS BHD
0.39-2.50%-0.01แนะนำให้ขาย7.800K65.730M0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DESTINI DESTINI BERHAD
0.20-2.44%-0.01แนะนำให้ขาย2.824M241.947M70.690.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SYCAL SYCAL VENTURES BHD
0.20-2.44%-0.01แนะนำให้ขาย361.900K85.346M41.000.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LEWEKO LEWEKO RESOURCES BHD
0.20-2.44%-0.01ขาย9.800K65.988M-0.07แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KOSSAN KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD
4.89-2.40%-0.12ซื้อ8.324M6.407B28.690.17การผลิตของผู้ผลิต
K1 K-ONE TECHNOLOGY BHD
0.20-2.38%-0.01ขาย1.513M153.077M21.210.01240.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SMETRIC SECUREMETRIC BERHAD
0.20-2.38%-0.01ขาย2.263M102.312M39.620.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ARMADA BUMI ARMADA BERHAD
0.41-2.38%-0.01ขาย48.689M2.468B-0.17บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AEMULUS AEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.20-2.38%-0.01ขาย815.700K115.390M-0.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AJIYA AJIYA BHD
0.42-2.33%-0.01ขาย17.300K127.838M22.990.02การผลิตของผู้ผลิต
PESONA PESONA METRO HOLDINGS BHD
0.21-2.33%-0.01แนะนำให้ขาย263.900K149.422M14.830.02บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MEDIA MEDIA PRIMA BHD
0.21-2.27%-0.01ขาย401.500K244.024M42.310.013897.00บริการผู้บริโภค
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ