หุ้นที่สูญเสียมูลค่าเกือบทั้งหมดของตัวมันเอง — ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

Top loser เป็นรายการของหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การปรับตัวลงสูงที่สุด หุ้นสามารถเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจึงปรับตัวลงเทรดเดอร์หลายรายชอบที่จะซื้อในจุดที่ต่ำและขายในจุดที่สูง เราให้บริการเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้ นักลงทุนมักซื้อในตอนที่ราคาลงและมองว่าราคาถูกถ้าเขาเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

           
PHB PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.01-33.33%-0.01ขาย4.200M161.523M-0.00การเงิน
FINTEC FINTEC GLOBAL BERHAD
0.02-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย443.561M120.706M0.090.50การเงิน
PASUKGB PASUKHAS GROUP BERHAD
0.07-16.67%-0.01ขาย218.566M104.201M-0.22การผลิตของผู้ผลิต
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.03-16.67%-0.01แนะนำให้ขาย20.861M62.393M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
EMICO EMICO HOLDINGS BHD
0.46-16.51%-0.09ซื้อ60.825M64.391M-0.02159.00การผลิตของผู้ผลิต
TOPBLDS TOP BUILDERS CAPITAL BERHAD
0.06-15.38%-0.01ขาย26.712M43.482M-0.05บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GIIB GIIB HOLDINGS BERHAD
0.15-14.29%-0.03แนะนำให้ขาย15.813M103.476M-0.10การผลิตของผู้ผลิต
TFP TFP SOLUTIONS BHD
0.18-13.95%-0.03ขาย85.794M121.054M-0.01บริการเชิงพาณิชย์
PJBUMI PJBUMI BHD
0.42-12.50%-0.06ซื้อ17.809M39.360M400.000.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
YONGTAI YONG TAI BHD
0.14-12.50%-0.02แนะนำให้ขาย106.588M215.754M-0.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PERMAJU PERMAJU INDUSTRIES BHD
0.07-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย8.998M74.598M-0.05การค้าปลีก
IMPIANA IMPIANA HOTELS BERHAD
0.07-11.76%-0.01ขาย48.529M110.019M-0.08สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ANZO ANZO HOLDINGS BERHAD
0.04-11.11%-0.01ขาย2.547M50.227M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DOLMITE DOLOMITE CORPORATION BHD
0.04-11.11%-0.01แนะนำให้ขาย132.200K26.586M0.240.1929.00อื่นๆ
SCOMIES SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.08-11.11%-0.01แนะนำให้ขาย1.022M42.149M-0.46บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TECHNAX TECHNA-X BERHAD
0.08-11.11%-0.01แนะนำให้ขาย49.421M180.163M-0.12อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DAYANG DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
0.91-10.40%-0.10แนะนำให้ขาย23.480M1.169B505.000.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ECOHLDS ECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.18-10.00%-0.02แนะนำให้ขาย8.778M68.984M11.110.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
HHGROUP HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.52-9.57%-0.06แนะนำให้ขาย1.087M80.274M-0.31แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FOCUS FOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.05-9.09%-0.01ขาย5.744M350.471M15.710.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
KEINHIN KEIN HING INTERNATIONAL BHD
1.07-7.76%-0.09ซื้อ2.746M126.324M10.630.11การผลิตของผู้ผลิต
MQTECH MQ TECHNOLOGY BHD
0.06-7.69%-0.01แนะนำให้ขาย1.288M55.057M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
KTG KTG BERHAD
0.12-7.41%-0.01แนะนำให้ขาย4.288M93.245M-0.0180.00การผลิตของผู้ผลิต
IVORY IVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
0.12-7.41%-0.01แนะนำให้ขาย228.100K66.161M-0.16การเงิน
LAMBO LAMBO GROUP BERHAD
0.07-7.14%-0.01ขาย8.353M83.788M-0.36บริการทางด้านเทคโนโลยี
TRIVE TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.07-6.67%-0.01ขาย7.285M78.976M-0.02การผลิตของผู้ผลิต
SINARAN SINARAN ADVANCE GROUP BERHAD
0.07-6.25%-0.01ขาย67.100K56.305M-0.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
Y&G Y&G CORPORATION BHD
1.27-5.93%-0.08ซื้อ678.700K294.946M89.400.0248.00การเงิน
SAUDEE SAUDEE GROUP BERHAD
0.08-5.88%-0.01ขาย10.487M60.867M-0.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WAJA WAJA KONSORTIUM BERHAD
0.16-5.88%-0.01แนะนำให้ขาย5.540M151.384M-0.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HLT HLT GLOBAL BERHAD
0.57-5.79%-0.04แนะนำให้ขาย5.401M427.815M13.210.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IQZAN IQZAN HOLDING BERHAD
0.09-5.56%-0.01ขาย4.629M19.966M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KHEESAN KHEE SAN BHD
0.17-5.56%-0.01ขาย114.100K20.592M-0.72สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SMCAP SINMAH CAPITAL BERHAD
0.26-5.45%-0.01แนะนำให้ขาย2.849M89.349M-0.05อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PGLOBE PARAGON GLOBE BERHAD
0.26-5.45%-0.01ขาย1.448M205.321M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SCBUILD SC ESTATE BUILDER BERHAD
0.09-5.26%-0.01แนะนำให้ซื้อ15.622M102.039M-0.00บริการการกระจายสินค้า
BPPLAS BP PLASTICS HOLDING BHD
2.40-5.14%-0.13ซื้อ2.106M474.762M12.050.21อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MMAG MMAG HOLDINGS BERHAD
0.10-5.00%-0.01ขาย3.094M130.601M-0.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
G3 G3 GLOBAL BERHAD
0.10-5.00%-0.01ขาย1.126M216.425M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
TOPGLOV TOP GLOVE CORPORATION BHD
2.67-4.98%-0.14แนะนำให้ขาย56.462M22.500B2.860.98เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CYL CYL CORPORATION BHD
0.48-4.95%-0.03แนะนำให้ขาย226.700K50.500M48.100.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MAHSING MAH SING GROUP BHD
0.68-4.93%-0.04แนะนำให้ขาย13.726M1.724B21.320.031744.00การผลิตของผู้ผลิต
GETS GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
1.75-4.89%-0.09แนะนำให้ขาย542.600K522.560M-0.15ระบบขนส่ง
QUALITY QUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
1.38-4.83%-0.07ซื้อ92.900K84.045M26.270.06แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GMUTUAL GROMUTUAL BHD
0.30-4.76%-0.01ขาย33.000K118.317M8.730.04การเงิน
ASIAPLY ASIA POLY HOLDINGS BHD
0.20-4.65%-0.01แนะนำให้ขาย3.633M187.648M10.800.02การผลิตของผู้ผลิต
KOMARK KOMARKCORP BHD
0.10-4.55%-0.01ขาย263.100K63.507M-0.03บริการเชิงพาณิชย์
INIX INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.10-4.55%-0.01แนะนำให้ขาย3.829M51.326M-0.02บริการทางด้านเทคโนโลยี
SENDAI EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.21-4.55%-0.01แนะนำให้ขาย614.800K171.820M-0.15บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MIKROMB MIKRO MSC BERHAD
0.21-4.55%-0.01แนะนำให้ขาย763.700K129.630M30.560.0195.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HOOVER GRAND HOOVER BHD
0.76-4.43%-0.04แนะนำให้ขาย428.800K71.100M-0.0669.00บริการการกระจายสินค้า
TAFI TAFI INDUSTRIES BHD
2.63-4.36%-0.12ซื้อ14.929M333.835M-0.09232.00การผลิตของผู้ผลิต
HARNLEN HARN LEN CORPORATION BHD
0.77-4.35%-0.04ขาย2.921M158.220M1.470.55530.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MERCURY MERCURY INDUSTRIES BHD
1.14-4.20%-0.05ขาย24.400K52.598M-0.13อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FSBM FSBM HOLDINGS BHD
0.23-4.17%-0.01ขาย2.000K33.654M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
ARK ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.47-4.08%-0.02ขาย14.500K31.005M-0.029.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
S&FCAP S & F CAPITAL BERHAD
0.12-4.00%-0.01แนะนำให้ขาย294.600K68.796M-0.04แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
YBS YBS INTERNATIONAL BERHAD
0.37-3.90%-0.01ขาย6.373M95.055M43.260.01การผลิตของผู้ผลิต
PICORP PROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
0.12-3.85%-0.01แนะนำให้ขาย1.930M85.232M-0.01595.00บริการเชิงพาณิชย์
JADI JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.12-3.85%-0.01ซื้อ24.122M136.748M-0.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HWGB HO WAH GENTING BHD
0.25-3.85%-0.01แนะนำให้ขาย5.290M161.086M-0.06การผลิตของผู้ผลิต
BRAHIMS BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.26-3.70%-0.01ซื้อ144.600K82.936M-0.57298.00ระบบขนส่ง
AIM ADVANCE INFORMATION MARKETING
0.26-3.70%-0.01ขาย1.189M65.331M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
ULICORP UNITED U-LI CORPORATION BHD
1.32-3.65%-0.05ขาย1.641M298.386M10.830.13การผลิตของผู้ผลิต
HUAYANG HUA YANG BHD
0.27-3.64%-0.01แนะนำให้ขาย466.300K96.800M-0.13การเงิน
HIL HIL INDUSTRIES BHD
0.94-3.61%-0.04ขาย135.400K321.983M11.180.09การผลิตของผู้ผลิต
HARTA HARTALEGA HOLDINGS BHD
5.88-3.61%-0.22แนะนำให้ขาย12.273M20.847B4.231.448548.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
APPASIA APPASIA BERHAD
0.14-3.57%-0.01แนะนำให้ขาย504.300K152.554M350.000.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
MPCORP MALAYSIA PACIFIC CORP BHD
0.14-3.57%-0.01แนะนำให้ขาย409.300K40.272M-0.02การเงิน
LUSTER LUSTER INDUSTRIES BHD
0.14-3.57%-0.01แนะนำให้ขาย12.144M405.016M60.870.00การผลิตของผู้ผลิต
TAWIN TA WIN HOLDINGS BHD
0.14-3.57%-0.01แนะนำให้ขาย31.896M477.903M-0.01127.00การผลิตของผู้ผลิต
OPENSYS OPENSYS (M) BHD
0.41-3.49%-0.01ขาย1.944M192.140M18.450.02เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
WZSATU WZ SATU BERHAD
0.14-3.45%-0.01แนะนำให้ขาย289.800K103.851M-0.05336.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BPLANT BOUSTEAD PLANTATIONS BHD
0.57-3.39%-0.02แนะนำให้ขาย7.091M1.322B12.470.059159.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GPACKET GREEN PACKET BHD
0.14-3.33%-0.01ขาย7.420M194.880M-0.02154.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
KUCHAI KUCHAI DEVELOPMENT BHD
1.76-3.30%-0.06ซื้อ76.200K225.220M11.120.16การเงิน
KOSSAN KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD
2.37-3.27%-0.08ขาย8.951M6.251B2.091.17อื่นๆ
FOCUSP FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD
0.74-3.25%-0.03ขาย237.600K254.100M17.340.04การค้าปลีก
KAWAN KAWAN FOOD BHD
1.79-3.24%-0.06แนะนำให้ขาย443.900K665.112M24.670.08529.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IQGROUP IQ GROUP HOLDINGS BHD
1.80-3.23%-0.06ซื้อ1.889M163.733M53.760.03800.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
HHHCORP HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.15-3.23%-0.01ขาย3.790M61.229M17.220.01ระบบขนส่ง
CHEETAH CHEETAH HOLDINGS BHD
0.46-3.19%-0.01ขาย1.503M161.952M24.350.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BIG B.I.G. INDUSTRIES BHD
1.24-3.12%-0.04ขาย2.385M67.714M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PANSAR PANSAR BERHAD
0.62-3.10%-0.02แนะนำให้ขาย6.300K296.737M27.680.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EWINT ECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD
0.47-3.06%-0.01แนะนำให้ขาย3.145M1.176B13.460.04216.00การเงิน
ADVENTA ADVENTA BHD
1.28-3.03%-0.04แนะนำให้ขาย3.677M201.677M-0.05เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MBL MUAR BAN LEE GROUP BERHAD
0.48-3.03%-0.01แนะนำให้ขาย413.100K103.240M11.570.05การผลิตของผู้ผลิต
ADVCON ADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.33-2.99%-0.01แนะนำให้ขาย389.500K136.155M134.000.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SKBSHUT SKB SHUTTERS CORPORATION BHD
1.65-2.94%-0.05ขาย427.700K74.800M191.010.01การผลิตของผู้ผลิต
SNTORIA SENTORIA GROUP BERHAD
0.17-2.94%-0.01ขาย88.200K94.806M-0.28การเงิน
SDS SDS GROUP BERHAD
0.33-2.94%-0.01แนะนำให้ขาย654.700K137.980M20.480.021200.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MAG MAG HOLDINGS BERHAD
0.17-2.94%-0.01แนะนำให้ขาย11.572M236.865M9.040.02การสื่อสาร
PRIVA PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.17-2.94%-0.01แนะนำให้ขาย9.800M104.383M-0.01137.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
RHONEMA RHONE MA HOLDINGS BERHAD
0.67-2.90%-0.02แนะนำให้ขาย53.000K138.593M17.120.05อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TOYOVEN TOYO VENTURES HOLDINGS BERHAD
2.35-2.89%-0.07ขาย59.100K284.840M149.380.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DFCITY DFCITY GROUP BERHAD
0.51-2.88%-0.01แนะนำให้ขาย58.600K45.738M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SUPERMX SUPERMAX CORPORATION BHD
2.37-2.87%-0.07แนะนำให้ขาย15.541M6.387B1.671.46เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
STAR STAR MEDIA GROUP BERHAD
0.34-2.86%-0.01แนะนำให้ขาย1.253M253.668M-0.061052.00บริการผู้บริโภค
MAA MAA GROUP BERHAD
0.69-2.82%-0.02แนะนำให้ขาย39.000K187.250M0.18อื่นๆ
LEESK LEE SWEE KIAT GROUP BHD
0.86-2.81%-0.03ขาย132.900K143.962M14.450.06370.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
โหลดเพิ่ม