บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

52
หุ้น
75.443B
เงินทุนของตลาด
3.968M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.02%
เปลี่ยนแปลง
−3.41%
ประสิทธิภาพ เดือน
+1.00%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.90%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ACOACO GROUP BERHAD
0.230 MYR+6.98%933.5K1.4974.685M MYR26.140.01 MYR−62.71%0.93%บริการการกระจายสินค้า
ADVENTAADVENTA BHD
0.290 MYR0.00%1.291M0.6988.616M MYR−0.05 MYR−459.44%0.00%บริการการกระจายสินค้า
AHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
2.420 MYR−0.41%168.5K1.941.746B MYR4.190.58 MYR+373.28%1.99%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
AJIYAAJIYA BHD
1.530 MYR0.00%2.771M0.69446.345M MYR5.650.27 MYR+239.10%0.00%บริการการกระจายสินค้า
ARTRONIQARTRONIQ BERHAD
0.850 MYR0.00%18.414M0.98346.764M MYR−0.04 MYR−320.96%0.24%บริการการกระจายสินค้า
ASIABRNASIA BRANDS BERHAD
0.555 MYR0.00%00.00129.119M MYR14.270.04 MYR−52.44%3.60%บริการการกระจายสินค้า
AYSAYS VENTURES BHD
0.365 MYR+1.39%355.6K0.85150.645M MYR6.810.05 MYR−70.71%2.78%บริการการกระจายสินค้า
CHINHINCHIN HIN GROUP BERHAD
3.500 MYR+1.45%338.5K0.946.106B MYR79.550.04 MYR−24.66%0.29%บริการการกระจายสินค้า
CHUANCHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.430 MYR+1.18%33K2.7571.685M MYR−0.02 MYR−169.08%0.00%บริการการกระจายสินค้า
COMPUGTCOMPUGATES HOLDINGS BHD
0.015 MYR0.00%156.9K0.1682.506M MYR−0.00 MYR−53.85%0.00%บริการการกระจายสินค้า
DANCODANCOMECH HOLDINGS BERHAD
0.430 MYR0.00%296.7K0.64190.297M MYR8.850.05 MYR+15.44%4.65%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
DELEUMDELEUM BHD
0.960 MYR0.00%100.2K0.67385.491M MYR8.590.11 MYR+15.27%5.47%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
GOINNOGO INNOVATE ASIA BERHAD
0.150 MYR0.00%045.005M MYR−0.00 MYR−102.44%0.00%บริการการกระจายสินค้า
HARISONHARRISONS HOLDINGS (M) BHD
8.200 MYR−2.26%15.8K3.03574.515M MYR8.161.00 MYR+16.70%5.96%บริการการกระจายสินค้า
HEXTECHHEXTAR TECHNOLOGIES SOLUTIONS BERHAD
21.800 MYR−3.11%2000.002.887B MYR−0.02 MYR−114.69%1.78%บริการการกระจายสินค้า
HIAPTEKHIAP TECK VENTURE BHD
0.425 MYR+1.19%1.712M0.36731.737M MYR24.010.02 MYR−79.56%2.38%บริการการกระจายสินค้า
HONGSENGHONG SENG CONSOLIDATED BERHAD
0.025 MYR+25.00%2.871M0.04102.168M MYR−0.01 MYR−143.66%0.00%บริการการกระจายสินค้า
JASKITAJASA KITA BHD
0.130 MYR0.00%00.0058.442M MYR−0.00 MYR−147.06%0.00%บริการการกระจายสินค้า
JSBJENTAYU SUSTAINABLES BERHAD
1.230 MYR+2.50%14.272M1.09504.264M MYR−0.06 MYR−136.76%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
KPSCBKPS CONSORTIUM BHD
0.530 MYR0.00%00.0086.183M MYR4.870.11 MYR−33.80%0.00%บริการการกระจายสินค้า
LAMBOLAMBO GROUP BERHAD
0.020 MYR0.00%440.6K0.6530.81M MYR8.700.00 MYR0.00%บริการการกระจายสินค้า
LSHLIM SEONG HAI CAPITAL BERHAD
0.860 MYR0.00%0621.597M MYR6.460.13 MYR+513.82%4.01%บริการการกระจายสินค้า
LUXCHEMLUXCHEM CORPORATION BHD
0.515 MYR+0.98%97.8K0.17545.632M MYR19.360.03 MYR−53.17%3.14%บริการการกระจายสินค้า
MARCOMARCO HOLDINGS BHD
0.190 MYR0.00%90.2K0.42200.318M MYR9.950.02 MYR+0.53%31.58%บริการการกระจายสินค้า
MICROLNMICROLINK SOLUTIONS BHD
0.880 MYR0.00%5.711M0.77943.709M MYR58.280.02 MYR−75.53%0.57%บริการการกระจายสินค้า
MINOXMINOX INTERNATIONAL GROUP BERHAD
0.265 MYR+1.92%1.205M0.50บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
MRDIYMR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
1.530 MYR−0.65%4.774M0.5514.54B MYR26.890.06 MYR+14.03%1.62%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
MYNEWSMYNEWS HOLDINGS BERHAD
0.510 MYR0.00%172K0.39382.681M MYR−0.02 MYR+64.03%0.98%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
NEXGRAMNEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.025 MYR0.00%428.7K0.8916.177M MYR−0.05 MYR−78.01%0.00%บริการการกระจายสินค้า
OCBOCB BHD
0.720 MYR0.00%00.0074.052M MYR12.350.06 MYR0.00%บริการการกระจายสินค้า
PANSARPANSAR BERHAD
0.640 MYR−1.54%10K0.08302.682M MYR26.230.02 MYR+960.87%0.54%บริการการกระจายสินค้า
PETDAGPETRONAS DAGANGAN BHD
21.660 MYR+0.19%200.7K0.3621.478B MYR23.730.91 MYR+17.86%3.65%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
PHARMAPHARMANIAGA BHD
0.330 MYR−1.49%2.8M1.15482.812M MYR−0.53 MYR−661.00%20.60%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
PHBPEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010 MYR+100.00%37.2K0.0354.106M MYR−0.00 MYR+77.78%0.00%บริการการกระจายสินค้า
PINEAPPPINEAPPLE RESOURCES BHD
0.840 MYR0.00%00.0040.74M MYR−0.05 MYR−50.44%0.00%บริการการกระจายสินค้า
PLYTECPLYTEC HOLDING BERHAD
0.310 MYR+6.90%4.353M1.38บริการการกระจายสินค้า
PTTPTT SYNERGY GROUP BERHAD
1.180 MYR0.00%20K0.46212.496M MYR35.650.03 MYR−63.94%0.00%บริการการกระจายสินค้า
SALCONSALCON BHD
0.280 MYR+9.80%9.201M2.16263.525M MYR−0.02 MYR−120.75%0.00%บริการการกระจายสินค้า
SAMCHEMSAMCHEM HOLDINGS BERHAD
0.565 MYR+4.63%1.043M3.48293.76M MYR16.820.03 MYR−73.21%4.07%บริการการกระจายสินค้า
SCCSCC HOLDINGS BERHAD
0.305 MYR0.00%55K0.8243.054M MYR78.210.00 MYR−86.41%3.28%บริการการกระจายสินค้า
SIMESIME DARBY BHD
2.340 MYR−0.85%11.258M0.9516.085B MYR8.670.27 MYR+71.10%5.51%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
SOLIDSOLID AUTOMOTIVE BHD
0.190 MYR0.00%110.6K0.7898.681M MYR13.970.01 MYR−29.90%1.58%บริการการกระจายสินค้า
STRAITSSTRAITS ENERGY RESOURCES BERHAD
0.115 MYR0.00%153.7K0.19114.363M MYR19.490.01 MYR−21.33%1.74%บริการการกระจายสินค้า
SUPERMXSUPERMAX CORPORATION BHD
0.910 MYR+1.11%5.567M0.422.356B MYR−0.06 MYR−256.46%7.22%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
SUPREMESUPREME CONSOLIDATED RESOURCES BERHAD
0.670 MYR0.00%080.4M MYR8.740.08 MYR+18.73%บริการการกระจายสินค้า
TEXCHEMTEXCHEM RESOURCES BHD
0.940 MYR0.00%151.9K1.49115.474M MYR−0.06 MYR−119.78%13.83%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
TURBOTURBO-MECH BERHAD
0.680 MYR0.00%00.0073.44M MYR−0.00 MYR−112.13%0.74%บริการการกระจายสินค้า
TWLTWL HOLDINGS BERHAD
0.035 MYR+16.67%13.639M1.06147.185M MYR−0.00 MYR+94.55%0.00%บริการการกระจายสินค้า
UMSUMS HOLDINGS BHD
1.980 MYR0.00%2.1K1.6080.566M MYR19.530.10 MYR+2.74%4.04%บริการการกระจายสินค้า
UNITRADUNITRADE INDUSTRIES BERHAD
0.280 MYR0.00%122.3K0.52437.5M MYR54.900.01 MYR1.07%บริการการกระจายสินค้า
WATTAWATTA HOLDING BHD
0.600 MYR0.00%00.0050.688M MYR−0.02 MYR−183.56%0.00%บริการการกระจายสินค้า
WELLSWELLSPIRE HOLDINGS BERHAD
0.665 MYR+0.76%1.32M1.01470.002M MYR289.130.00 MYR0.00%บริการการกระจายสินค้า