ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อิสราเอล

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
ยานอวกาศและการป้องกัน54.595B ILS0.67%+0.25%11.468Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร551.571M ILS−0.06%13.203Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ1.556B ILS1.61%−1.13%5.753Kระบบขนส่ง4
สายการบิน779.913M ILS+6.64%2.167Mระบบขนส่ง2
การผลิตพลังงานทางเลือก21.682B ILS1.16%−0.43%224.743Kสาธารณูปโภค11
อะลูมินั่ม418.675M ILS+4.18%64.308Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เสื้อผ้า/รองเท้า8.997B ILS3.12%−0.05%7.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM450.115M ILS4.42%+2.61%136.404Kการผลิตของผู้ผลิต3
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์1.446B ILS5.19%−0.97%9.692Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ไบโอเทคโนโลยี2.426B ILS+3.14%41.7Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
การออกอากาศกระจายเสียง34.815M ILS+1.24%23.736Kบริการผู้บริโภค1
วัสดุก่อสร้าง377.733M ILS2.65%−1.75%6.839Kการผลิตของผู้ผลิต2
เคมีทางการเกษตร31.49B ILS5.61%−0.28%274.6Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
เคมีพิเศษเฉพาะ5.191B ILS2.67%−0.18%20.086Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
การสื่อสารคอมพิวเตอร์709.675M ILS0.48%+2.53%2.369Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์414.275M ILS0.00%+0.03%1.794Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์110.87M ILS0.00%28.322Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง9.87B ILS1.11%+0.69%28.593Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ1.121B ILS3.57%−1.17%10.519Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
ห้างสรรพสินค้า161.212M ILS0.00%+0.76%6.838Kการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า28.092B ILS2.38%+0.29%17.878Kสาธารณูปโภค6
เครื่องใช้ไฟฟ้า4.899B ILS2.09%+0.19%13.247Kการผลิตของผู้ผลิต11
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์10.28B ILS−1.43%11.565Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์14.851B ILS0.24%+0.16%7.135Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์1.713B ILS9.98%−0.30%5.518Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์1.011B ILS11.14%−0.16%7.027Kบริการการกระจายสินค้า3
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์231.162M ILS3.14%−0.27%2.458Kการค้าปลีก2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า6.384B ILS1.80%+0.09%159.077Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
วิศวกรรมและก่อสร้าง40.611B ILS1.51%+0.42%93.562Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม22
บริการด้านสิ่งแวดล้อม89.543M ILS+0.48%89.483Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง7.835B ILS4.14%+0.03%38.105Kการเงิน15
กลุ่มบริษัททางการเงิน2.866B ILS1.70%+1.18%34.87Kการเงิน14
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร2.045B ILS3.42%−0.17%9.577Kบริการการกระจายสินค้า5
ค้าปลีกอาหาร11.209B ILS2.60%+0.06%81.9Kการค้าปลีก6
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์94.319M ILS+1.36%5.312Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม11.334B ILS0.30%+0.60%33.33Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า238.829M ILS−0.96%17.691Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ447.297M ILS+0.80%430สาธารณูปโภค1
สร้างบ้าน20.186B ILS2.07%+0.60%87.252Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.646B ILS4.73%−0.82%1.971Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ13.201B ILS0.73%+0.67%6.932Kบริการผู้บริโภค6
การดูแลครัวเรือน/บุคคล3.371B ILS1.17%−0.93%1.805Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
เครื่องจักรอุตสาหกรรม7.18B ILS1.91%−0.32%4.031Kการผลิตของผู้ผลิต12
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.744B ILS4.80%−1.36%104.828Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ55.54B ILS0.54%+2.83%22.445Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย145.318M ILS+2.22%13.358Kการเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร34.153B ILS5.59%+0.10%694.761Kแร่พลังงาน14
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต36.576M ILS+4.65%531การค้าปลีก2
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต5.049B ILS−0.63%14.837Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์3.368B ILS3.72%−0.36%27.489Kการเงิน4
ผู้จัดการด้านการลงทุน7.044B ILS6.69%+0.28%52.692Kการเงิน17
กองทรัสต์/กองทุนรวม2.318B ILS4.56%−0.25%293.345Kอื่นๆ156
ธนาคารรายใหญ่162.857B ILS3.93%−1.03%986.378Kการเงิน7
โทรคมนาคมรายใหญ่15.459B ILS4.13%+0.29%2.954Mการสื่อสาร2
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์1.304B ILS4.21%+0.49%104.524Kบริการการกระจายสินค้า2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์1.498B ILS+2.20%203.167Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
บริการทางการแพทย์/พยาบาล5.462B ILS0.55%−2.59%107.693Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
การผลิตโลหะ382.48M ILS−1.38%496การผลิตของผู้ผลิต1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.05B ILS2.92%−0.49%76.444Kบริการเชิงพาณิชย์12
การผลิตเบ็ดเตล็ด2.502B ILS3.34%−0.33%8.29Kการผลิตของผู้ผลิต5
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1.125B ILS4.96%−0.49%1.969Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ภาพยนต์/บันเทิง141.066M ILS0.00%8บริการผู้บริโภค1
ชุดประกันภัยรวม32.598B ILS2.77%+0.19%122.389Kการเงิน9
การผลิตน้ำมันและก๊าซ8.577B ILS9.33%+2.86%65.64Kแร่พลังงาน1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน5.105B ILS19.88%+1.56%2.334Mแร่พลังงาน4
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.581B ILS0.85%−1.39%9.551Kบริการผู้บริโภค4
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ50.762M ILS+4.36%8.38Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
การขนส่งอื่นๆ366.642M ILS2.30%+0.91%993ระบบขนส่ง2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป21.255B ILS2.09%−0.60%18.609Kบริการทางด้านเทคโนโลยี32
บริการด้านบุคลากร344.664M ILS4.01%+0.29%70บริการเชิงพาณิชย์1
ยาสามัญ42.089B ILS+0.56%329.005Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยารายใหญ่1.111B ILS−0.36%83.06Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
ยาอื่นๆ156.123M ILS+2.57%13.643Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์16.806M ILS−1.42%41.7Kบริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์120.78B ILS2.17%+0.42%70.235Kการเงิน58
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์23.39B ILS5.37%+0.32%367.446Kการเงิน11
ธนาคารในภูมิภาค929.424M ILS7.59%+0.08%102การเงิน1
ร้านอาหาร102.818M ILS−0.03%40.485Kบริการผู้บริโภค1
เซมิคอนดักเตอร์11.269B ILS−0.98%60.982Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ58.94M ILS−0.70%209การค้าปลีก1
โทรคมนาคมพิเศษ35.138M ILS−0.39%1.345Mการสื่อสาร1
เหล็ก135.66M ILS+0.64%95.401Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
อุปกรณ์โทรคมนาคม4.146B ILS0.99%+1.06%30.435Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
สิ่งทอ830.784M ILS2.40%+1.35%7.938Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
การบรรทุก3.007B ILS0.28%−0.58%20.079Kระบบขนส่ง2
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม2.125B ILS1.76%+1.18%5.253Kการผลิตของผู้ผลิต3
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง11.56B ILS6.61%+0.24%74.894Kบริการการกระจายสินค้า14
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย5.802B ILS0.20%−1.20%185.643Kการสื่อสาร3