อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อิสราเอล

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
88.642M0.27%954บริการเชิงพาณิชย์1
38.549B0.816.52%119.166Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1.039B-0.03%11.389Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1.163B1.193.65%3.044Kระบบขนส่ง2
593.043M-4.14%281.558Kระบบขนส่ง1
30.197B0.66-2.10%281.354Kสาธารณูปโภค12
610.802M0.000.30%725แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
12.755B4.19-3.00%17.402Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
678.501M2.65-2.34%249.782Kการผลิตของผู้ผลิต3
1.319B2.97-0.26%6.917Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
2.904B5.24%253.566Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
90.781M-1.29%1.392Kบริการผู้บริโภค1
1.195B0.00-5.17%52.108Kการผลิตของผู้ผลิต2
48.670M-0.17%115.723Kการค้าปลีก1
52.496B4.05-3.62%3.182Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1.781B4.28-1.18%46.581Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.306B0.580.01%15.337Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
140.371M0.29%7.735Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
11.466B0.83-1.94%501.001Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
1.550B4.940.69%10.840Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
%บริการทางด้านเทคโนโลยี1
212.792M-0.49%13.907Kการค้าปลีก1
22.219B2.97-2.80%697.045Kสาธารณูปโภค5
9.328B1.15-3.05%53.209Kการผลิตของผู้ผลิต12
5.107B0.03-1.09%39.908Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.968B7.310.87%2.339Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
8.371B-2.06%52.947Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
2.100B4.402.60%4.312Kบริการการกระจายสินค้า4
6.204B2.34-5.26%1.026Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
48.791B1.73-2.57%1.663Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม20
158.981M0.58%25.464Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
8.626B4.63-1.90%135.038Kการเงิน13
10.369B2.30-1.01%26.075Kการเงิน36
4.742B3.54-0.09%23.094Kบริการการกระจายสินค้า5
15.160B3.28-2.68%381.810Kการค้าปลีก6
202.617M-2.95%1.354Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
673.570M40.02-0.11%7.370Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
12.741B3.34-2.37%79.696Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
324.872M-0.86%18.620Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
1.064B0.003.50%5.951Kสาธารณูปโภค1
21.450B3.96-1.40%74.266Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
2.178B4.54-2.11%11.178Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
15.158B0.00-2.29%79.220Kบริการผู้บริโภค6
3.945B0.000.10%416สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
149.732M0.680.00%135การผลิตของผู้ผลิต1
9.643B1.88-2.70%29.254Kการผลิตของผู้ผลิต12
2.649B2.631.47%97.745Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
65.296B0.92-2.18%75.953Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
193.332M6.97%751.717Kการเงิน1
2.542B1.49-3.63%133.636Kแร่พลังงาน3
130.498M1.81%13.127Kการค้าปลีก2
7.226B0.00-3.60%78.342Kบริการทางด้านเทคโนโลยี8
3.988B5.63-0.09%83.220Kการเงิน5
3.937B4.320.09%20.498Kการเงิน10
2.670B2.13-1.59%1.558Mอื่นๆ122
8.660B7.16-4.70%603.441Kการเงิน1
450.268M2.980.00%10การเงิน1
16.752B1.43-0.89%6.497Mการสื่อสาร3
3.008B3.04-3.31%369.707Kบริการการกระจายสินค้า2
2.782B-0.51%245.229Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
1.236B2.411.69%3.458Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
861.228M3.60-2.37%5.983Kอื่นๆ2
5.075B3.15-2.52%166.754Kบริการเชิงพาณิชย์16
4.140B2.25-0.82%1.552Kการผลิตของผู้ผลิต6
993.053M5.340.37%18.332Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
205.294M3.87%63บริการผู้บริโภค1
17.727B3.49-3.73%187.473Kการเงิน6
34.407B1.37-4.05%1.094Mแร่พลังงาน13
10.446B2.95-0.33%2.990Mแร่พลังงาน4
2.098B0.000.13%10.868Kบริการผู้บริโภค4
170.114M-4.96%204.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
26.817M-4.23%9.594Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
1.407B1.40-0.76%1.842Kระบบขนส่ง4
12.646B2.02-1.88%76.991Kบริการทางด้านเทคโนโลยี25
454.758M2.932.80%3.784Kบริการเชิงพาณิชย์1
29.646B-3.01%2.433Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
7.587B0.13-1.86%600.017Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
173.786M-0.78%172.015Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
5.467B0.00-2.17%1.175Mการเงิน1
56.916M-0.14%12.428Kบริการผู้บริโภค1
2.083B4.15-0.97%3.453Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
124.561B2.00-2.57%128.804Kการเงิน52
26.394B4.10-1.52%560.623Kการเงิน12
158.091B4.01-1.87%2.810Mการเงิน7
206.854M8.41%6.803Kบริการผู้บริโภค1
17.451B0.62%164.242Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
407.672M0.00-0.80%2.897Kการค้าปลีก1
1.292B0.973.28%5.668Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
5.113B1.03-0.76%111.585Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1.480B0.270.44%17.548Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
4.028B1.09-1.48%53.405Kระบบขนส่ง2
2.608B1.21-2.80%9.392Kการผลิตของผู้ผลิต2
15.502B9.15-2.14%72.332Kบริการการกระจายสินค้า15
7.689B0.19-1.49%192.101Kการสื่อสาร3
โหลดเพิ่ม