ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
340.912M
เงินทุนของตลาด
23.943K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.11%
เปลี่ยนแปลง
+1.38%
ประสิทธิภาพ เดือน
−39.17%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.45%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BRIHRAV BARIACH
88.2 ILA−0.11%−0.1 ILA
มีแรงขาย
23.943K2.112M ILA340.912M ILS98.090.01 ILS948