อื่นๆ (ภาค)

132
หุ้น
2.843B
เงินทุนของตลาด
6.444M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.07%
เปลี่ยนแปลง
−2.19%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.17%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.91%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
CDEVCOHEN DEV
8200ILA−0.46%−38ILA
ปานกลาง
4.041K33.136M529.731MILS9.228.96ILS
EMTC-MELBIT MEDICAL TECH
88.0ILA0.00%0.0ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
6K528K79.83MILS615
GNRSGENERATION CAP
108.0ILA−2.44%−2.7ILA
มีแรงขาย
13.032M1.407B1.4BILS4.820.23ILS
HRL.F11HRL.TA-90
ETF
1894ILA2.88%53ILA
มีแรงซื้อ
708.548K1.342B
HRL.F12HRL.TA-BANK5
ETF
3066ILA1.86%56ILA
ปานกลาง
86.978K266.675M
HRL.F15HRL.TA-REAL
ETF
870.0ILA4.03%33.7ILA
มีแรงซื้อ
367.814K319.998M
HRL.F16HRL.TA-FIN
ETF
2854ILA1.78%50ILA
มีแรงซื้อ
39.147K111.726M
HRL.F18HRL.TA-GROWTH
ETF
1254ILA0.64%8ILA
มีแรงขาย
4455.176K
HRL.F204HRL.ISECYBER MM
ETF
436.0ILA4.13%17.3ILA
มีแรงซื้อ
103.849K45.278M
HRL.F205HRL.MSCIACWORMM
ETF
630.9ILA1.84%11.4ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
24.078K15.191M
HRL.F220HRL.TA-TECHNOLO
ETF
121.3ILA2.71%3.2ILA
มีแรงซื้อ
380.993K46.214M
HRL.F227HAREL MUTUAL FUNDS
ETF
328.15ILA−0.45%−1.48ILA
มีแรงขายรุนแรง
98.712K32.392M
HRL.F25HRL.SP500
ETF
1620ILA0.87%14ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
70.511K114.228M
HRL.F26HRL.NDX 100
ETF
4563ILA3.56%157ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
49.796K227.219M
HRL.F28HRL.DAX 30
ETF
5390ILA0.58%31ILA
มีแรงซื้อ
27.058K145.843M
HRL.F29HRL.HANGSENG
ETF
1223ILA−1.13%−14ILA
มีแรงซื้อ
2.493K3.049M
HRL.F30HRL.NIFTY INDIA
ETF
706.6ILA−3.28%−24.0ILA
มีแรงขายรุนแรง
9K6.359M
HRL.F49HRL.NDX 100 MM
ETF
11420ILA4.87%530ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
9.417K107.542M
HRL.F50HRL.SP500 MM
ETF
4152ILA2.27%92ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
84.299K350.009M
HRL.F53HRL.DAX 30 MM
ETF
13840ILA1.91%260ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
4.24K58.682M
HRL.F65HRL.EU STOXX50
ETF
1924ILA0.42%8ILA
มีแรงซื้อ
44.72K86.041M
HRL.F67HRL.NIKKEI225MM
ETF
2633ILA0.30%8ILA
มีแรงซื้อ
40105.32K
HRL.F68HRL.SPINDUST
ETF
3729ILA−0.05%−2ILA
ปานกลาง
6K22.374M
HRL.F69HRL.TEL-YLD
ETF
354.27ILA0.39%1.36ILA
มีแรงซื้อ
406.102K143.87M
HRL.F7HRL.TA-35
ETF
1823ILA2.19%39ILA
มีแรงซื้อ
1.161M2.117B
HRL.F72HRL.MSCI EM
ETF
4015ILA−0.47%−19ILA
มีแรงซื้อ
130521.95K
HRL.F73HRL.MSCIACWORLD
ETF
2501ILA0.56%14ILA
มีแรงซื้อ
181.684K454.392M
HRL.F74HRL.SPHEALTHCAR
ETF
4926ILA−1.48%−74ILA
มีแรงขาย
10.585K52.142M
HRL.F75HRL.SPFINANCE
ETF
1677ILA−0.53%−9ILA
มีแรงซื้อ
35.043K58.767M
HRL.F77HRL.STOXX600
ETF
2123ILA−0.09%−2ILA
มีแรงซื้อ
38.993K82.782M
HRL.F80HRL.STOXX600 MM
ETF
554.4ILA0.71%3.9ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
10.078K5.587M
HRL.F81HRL.SPFINANCEMM
ETF
429.4ILA0.47%2.0ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
55.626K23.886M
HRL.F82HRL.SP500LV MM
ETF
1007ILA0.50%5ILA
ปานกลาง
3.655K3.681M
HRL.F95HRL.SP500 EW MM
ETF
6457ILA2.25%142ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
58.365K376.863M
HRL.F96HRL.SPENERGY
ETF
5536ILA−2.48%−141ILA
มีแรงขาย
1.62K8.968M
IN.FF1INVESCO MARKETS PL
ETF
271300ILA0.71%1900ILA
มีแรงซื้อ
21658.601M
IN.FF10INVESCO MARKETS II
ETF
8677.75ILA0.00%0.00ILA
มีแรงซื้อ
3.16K27.422M
IN.FF11INVESCO MARKETS II
ETF
22410ILA1.17%260ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
244.82K
IN.FF12INVESCO MARKETS PL
ETF
13290ILA3.42%440ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
7.151K95.037M
IN.FF2INVESCO MARKETS PL
ETF
18780ILA3.36%610ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
1693.174M
IN.FF4INVESCO MARKETS PL
ETF
216530ILA−0.55%−1200ILA
มีแรงขาย
91.949M
IN.FF5INVESCO MARKETS PL
ETF
12400ILA2.23%270ILA
มีแรงขาย
449.6K
IN.FF6INVESCO MARKETS PL
ETF
16680ILA5.17%820ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
2253.753M
IN.FF7INVESCO MARKETS PL
ETF
28780ILA−0.79%−230ILA
มีแรงซื้อ
3359.641M
IN.FF8INVESCO MARKETS PL
ETF
39550ILA0.82%320ILA
มีแรงซื้อ
7276.85K
IS.FF101ISH.FRF MSCI EM
ETF
10670ILA−1.02%−110ILA
มีแรงซื้อ
9.023K96.275M
IS.FF102ISH.FRF T BD 13
ETF
1785.39ILA−0.90%−16.21ILA
มีแรงขาย
10.74K19.175M
IS.FF103ISH.FRF LQDA US
ETF
1921.00ILA0.00%0.00ILA
มีแรงซื้อ
100192.1K
IS.FF201ISH.FRF JPEMD $
ETF
1764.00ILA2.98%51.00ILA
มีแรงซื้อ
1.3K2.293M
IS.FF202ISH.FRF TIPS US
ETF
79672ILA−0.80%−646ILA
มีแรงซื้อ
302.39M
IS.FF203ISH.FRF HIGH YL
ETF
2031.00ILA0.21%4.20ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
1.3K2.64M
IS.FF204ISH.FRF FLOT US
ETF
1862.95ILA−0.81%−15.25ILA
มีแรงซื้อ
3.432K6.394M
IS.FF301ISH.FRF MS EURO
ETF
25020ILA0.12%30ILA
มีแรงซื้อ
2.816K70.456M
IS.FF302ISH.FRF GLB AGG
ETF
1767.40ILA−0.31%−5.56ILA
มีแรงซื้อ
564996.814K
IS.FF401ISH.FRF MS CNYA
ETF
1807ILA−1.15%−21ILA
มีแรงซื้อ
18.516K33.458M
IS.FF402ISH.FRF HEAL GL
ETF
2623ILA0.54%14ILA
มีแรงซื้อ
5411.419M
IS.FF403ISH.FRF DGTL GL
ETF
2616ILA6.99%171ILA
มีแรงซื้อ
3.454K9.036M
IS.FF404ISH.FRF RBOT GL
ETF
3751ILA3.25%118ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
1.442K5.409M
IS.FF405ISH.FRF SDIG GL
ETF
1875.08ILA−0.26%−4.91ILA
มีแรงซื้อ
4.96K9.3M
IS.FF501ISH.FRF SP TECH
ETF
6010ILA2.18%128ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
2.124K12.765M
IS.FF502ISH.FRF SP CARE
ETF
3476ILA−1.42%−50ILA
มีแรงขาย
4.47K15.538M
IS.FF503ISH.FRF SP FINA
ETF
3527ILA−0.56%−20ILA
มีแรงซื้อ
2.862K10.094M
IS.FF504ISH.FRF SP CONS
ETF
3435ILA2.75%92ILA
มีแรงซื้อ
100343.5K
IS.FF505ISH.FRF MS ACWI
ETF
23000ILA0.17%40ILA
มีแรงซื้อ
12.614K290.122M
IS.FF701ISH.FRF NDX 100
ETF
244810ILA3.23%7660ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
2.623K642.137M
IS.FF702ISH.FRF SPX 500
ETF
146660ILA0.75%1090ILA
มีแรงซื้อ
4.698K689.009M
IS.FF703ISH.FRF T BD710
ETF
49455ILA1.95%945ILA
มีแรงซื้อ
643.165M
IS.FF704ISH.FRF T BD 37
ETF
44003ILA−0.56%−247ILA
ปานกลาง
21924.063K
KSM.F128KSM.MDAXNR
ETF
10140ILA1.91%190ILA
มีแรงซื้อ
4334.391M
KSM.F188KSM.SHTA-125
ETF
12990ILA−2.40%−320ILA
มีแรงขาย
5.594K72.666M
KSM.F203KSM MUTUAL FUNDS
ETF
16990ILA3.09%510ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
12.444K211.424M
KSM.F207KSM MUTUAL FUNDS
ETF
3707.82ILA0.71%26.16ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
68.957K255.68M
KSM.F208KSM MUTUAL FUNDS
ETF
11640ILA−2.43%−290ILA
มีแรงขาย
2.436K28.355M
KSM.F210KSM MUTUAL FUNDS
ETF
4481ILA1.33%59ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
13.389K59.996M
KSM.F211KSM MUTUAL FUNDS
ETF
4752ILA1.02%48ILA
มีแรงซื้อ
5.308K25.224M
KSM.F55KSM.TA-SME60
ETF
5081ILA2.21%110ILA
มีแรงขาย
20.65K104.923M
KSM.F59KSM.TA-35
ETF
18100ILA1.80%320ILA
มีแรงซื้อ
33.618K608.486M
KSM.F64KSM.KOSPI2T
ETF
8694ILA0.51%44ILA
มีแรงซื้อ
5104.434M
KSM.F67KSM.M1WO
ETF
9160ILA1.00%91ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
7797.136M
KSM.F72KSM.TA-90
ETF
18210ILA3.35%590ILA
มีแรงซื้อ
57.149K1.041B
KSM.F75KSM.TA-BLUE
ETF
2553ILA2.61%65ILA
มีแรงซื้อ
71181.263K
KSM.F89KSM.M1WD
ETF
1058ILA0.28%3ILA
มีแรงซื้อ
7.17K7.586M
LY.FF1LYXOR INDEX FUND
ETF
9672ILA−0.95%−93ILA
มีแรงซื้อ
3.152K30.486M
LY.FF2LYXOR INTL AM
ETF
98490ILA1.39%1350ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
393.841M
MORE.S2MORE SAL S&P500CH
ETF
6619ILA2.16%140ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
224.792K1.488B
MORE.S6MOORE MUTUAL FUND
ETF
4901ILA1.87%90ILA
ปานกลาง
6.713K32.9M
MRINMOR INDUS
905.3ILA−2.99%−27.9ILA
มีแรงขาย
101.035K91.467M662.504MILS16.860.57ILS257
MTF.F1MTF.TANLCFXG
ETF
366.93ILA0.40%1.48ILA
มีแรงซื้อ
52.669K19.326M
MTF.F100MIGDAL MUTUAL FUND
ETF
925.8ILA3.51%31.4ILA
มีแรงซื้อ
38.514K35.656M
MTF.F102MIGDAL MUTUAL FUND
ETF
1417ILA2.61%36ILA
มีแรงซื้อ
1.058K1.499M
MTF.F103MIGDAL MUTUAL FUND
ETF
6844ILA−10.52%−805ILA
มีแรงขายรุนแรง
49.454K338.463M
MTF.F104MIGDAL MUTUAL FUND
ETF
4057ILA12.44%449ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
36.39K147.634M
MTF.F16MTF.TA-35
ETF
2475ILA1.89%46ILA
มีแรงซื้อ
176.896K437.818M
MTF.F31MTF.SXXR
ETF
3930ILA0.31%12ILA
มีแรงซื้อ
3.859K15.166M
MTF.F42MTF.IXYNTRHD
ETF
5080ILA3.36%165ILA
มีแรงซื้อ
1.501K7.625M
MTF.F46MTF.IXVNTRHD
ETF
5435ILA0.42%23ILA
ปานกลาง
1.177K6.397M
MTF.F5MTF.TEL-BSH
ETF
428.64ILA0.29%1.23ILA
มีแรงซื้อ
2.728M1.17B
MTF.F51MTF.RU20N30UHD
ETF
3573ILA2.55%89ILA
มีแรงซื้อรุนแรง
33.38K119.267M
MTF.F58MTF.BNKBITBOND2
ETF
431.75ILA0.17%0.73ILA
มีแรงซื้อ
31.588K13.638M
MTF.F6MTF.TAR25GV
ETF
344.61ILA0.20%0.68ILA
มีแรงซื้อ
84.503K29.121M