การผลิตเบ็ดเตล็ด (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
2.636B
เงินทุนของตลาด
19.491K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.57%
เปลี่ยนแปลง
−3.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
−33.35%
ประสิทธิภาพ ปี
−11.75%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
GLPLGOLAN PLASTIC
885.0 ILA0.41%3.6 ILA
มีแรงขาย
155.082K137.248M ILA301.719M ILS6.941.27 ILS271
GNGRGINEGAR
693.4 ILA0.00%0.0 ILA
ปานกลาง
1510.401K ILA105.257M ILS7.570.92 ILS316
MNINMENDELSON IF
854.7 ILA4.79%39.1 ILA
มีแรงขาย
3.51K3M ILA323.142M ILS3.702.21 ILS535
PLSNPLASSON INDUS
14650 ILA−1.55%−230 ILA
ปานกลาง
2.35K34.428M ILA1.421B ILS22.726.57 ILS2.424K
RIMORIMONI
5657 ILA−2.03%−117 ILA
มีแรงขายรุนแรง
2381.346M ILA485.235M ILS11.984.83 ILS370